Meteostanice školy

Naše úspěchy

Matematický klokan 2024

V březnu proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan, která se koná každý rok na základních a středních školách. Žáci naší školy soutěžili ve 4 kategoriích, zúčastnilo se 133 žáků 1. stupně a 76 žáků 2. stupně. Žáci řešili úkoly různé obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů. Za chybnou odpověď bod ztratili.

Nejvíce bodů ze všech účastníků získala Silvie Navrátilová z 5. B v kategorii Klokánek. O jeden bod za ní byl Tomáš Nejedlý z 9. B v kategorii Kadet.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.      

RNDr. Dana Vrbová

Republikové finále OVOV – Brno

Konečně nastala středa 6. září 2023 a my jsme vyrazili do Brna, kde se konalo Republikové finále Odznaku všestrannosti (OVOV). V průběhu prázdnin jsme totiž trénovali, ať už sami, nebo na společných trénincích a tak jsme se těšili, že toto úsilí zúročíme. Myslím, že se nám to celkem povedlo, protože jsme přivezli bronzovou medaili za družstva a stříbrnou v jednotlivcích. Ale jak to vlastně bylo.

Soutěž probíhala ve čtvrtek a pátek, ale jelo se už ve středu, protože večer patřil Slavnostnímu zahájení, což se muselo taky předtím trochu nacvičit. Družstvo bylo v našem případě složeno z žáků 8. a 9. ročníků a to čtyř dívek- Elišky Novákové, Dominiky Palánkové, Kristýny Ščudlové (v nynější době již na gymnáziu), Veroniky Fialové a čtyř chlapců – Vaška Svobody, Filipa Chmeláře, Adama Havlíčka a Bena Balgy. Trochu jsme doufali v pěkné umístění a mysleli na TOP10. Kromě družstva byly všichni také hodnoceni za jednotlivce.

První den byly disciplíny: 60m, skok daleký, shyby, švihadlo a hod medicinbalem, celkem jsme si věřili a i průběžné výsledky byly velmi povzbudivé. Přesto nás výsledek po prvním dni velmi mile překvapil, když jsme byli na druhém místě. Do druhého dne jsme šli už trochu bolaví, ale s velkým odhodláním. Bylo také hezké pozorovat, jak děti tvoří tým a navzájem se povzbuzují. Čekali nás disciplíny jako trojskok, leh-sedy, kliky, hod míčkem a konečně driblink (nebo 1000m).

Byla zde ovšem velmi těžká konkurence v podobě družstva OSKOL Kroměříž, které mělo za sebou již několikáté prvenství, ale i jiné školy, u kterých byly výsledky dosti podobné. Po velkých bojích a po napjatém očekávání jsme s nesmírnou radostí tedy na Slavnostním vyhlášení, mohli slyšet: „Třetí místo Základní škola Lutín.“ A abych nezapomněla, této radosti ještě předcházel velký úspěch Filipa Chmeláře, který po opravdu těžkém boji o první místo, si nakonec odnášel stříbrnou medaili.

Domů jsme se vrátili s velkou slávou, radostí z úspěchu, dobře prožitými dny s kamarády, ale i s vědomím toho, že když o něco usilujeme, můžeme dosáhnout velkých věcí. Ale tak je to i s naším dalším životem.

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Jan Chmelář

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Postupujeme do republikového finále OVOV

I v letošním roce plnili žáci naší školy v rámci hodin tělesné výchovy discipliny OVOV. Je to již zaběhnutý sportovní projekt, který se snaží v dětech budovat vztah k pohybu a zvyšovat jejich tělesnou zdatnost.
Na podzim to byl sportovní den pro žáky prvního stupně a v pátek 12.května to byla zase akce pro žáky 4.-8. ročníku (Olympijský víceboj, na jehož organizaci se již tradičně podíleli deváťáci). I když jsme museli tento sportovní den odložit kvůli počasí, vyplatilo se. Akce proběhla velmi úspěšně.
Také letos jsme se zúčastnili v hojném počtu dvaceti čtyř žáků okresního kola OVOV v Olomouci a byli jsme  nadšeni. Naše družstvo a někteří jednotlivci postoupili do krajského kola, které se konalo 25. května. Za jednotlivce nás tedy v kraji reprezentovali Daniel Crha, Marek Mlčoch, Dominika Palánková a Filip Chmelář, v družstvu bojovali Eliška Nováková, Kristýna Ščudlová, Dominika Palánková, Veronika Fialová, Filip Chmelář, Václav Svoboda, Benjamin Balga a Adam Havlíček. V kraji se discipliny od okresu odlišují (skok daleký, hod míčkem, běh na  60 metrů, shyby, lehy-sedy), ale stejný je běh na 1000 metrů a driblink dvě minuty. Není tam švihadlo, kliky, hod medicinbalem a trojskok z místa.
Všichni naši soutěžící bojovali s plným nasazením, a tak se nám podařil vynikající výsledek družstva – první místo a postup do republikového finále OVOV. V jednotlivcích jsme ale také slavili úspěchy:

1. místo: Filip Chmelář (chlapci 2009)
               Benjamin Balga (chlapci 2010)
2. místo: Václav Svoboda (chlapci 2009)
               Dominika Palánková (dívky 2010)
3. místo: Daniel Crha (chlapci 2011).

Další umístění: 4. Marek Mlčoch, 6. Veronika Fialová, 7. Adam Havlíček, 8. Eliška Nováková, 19. Kristýna Ščudlová.

Všem blahopřejeme, děkujeme a těšíme se na 6. – 8. září do Brna. Věříme, že nám všichni budete držet palce.
Na konci roku získá většina žáků (83%) kromě vysvědčení také ocenění v podobě diplomu, někteří i odznak všestrannosti. A na to se už všichni těšíme.

Radka Chmelářová, učitelka

Jsme dobří také ve vědomostních soutěžích

Loni jsme slavili vítězství v okresním kole a získání bronzové medaile v kole krajském v soutěži, která se jmenuje Biologická olympiáda. Z tohoto úspěchu se radoval Filip Chmelář. Letos se chtěl pokusit úspěch zopakovat a znovu postoupit do kraje, tentokrát už ve starší a náročnější kategorii C. Motivací pro něho byla možnost účastnit se čtrnáctidenního letního pobytu pro nejúspěšnější soutěžící krajských kol.


Filip nakonec do kraje postoupil z druhého místa v okrese. V krajském kole se mu už nepodařilo vystoupat mezi nejlepší tři a skončil těsně pod stupni vítězů na místě čtvrtém. Radovat se ale mohl, protože na letní přírodopisný tábor se probojoval.

Kromě Filipa reprezentoval naši školu ve starší kategorii ještě Prokop Navrátil, který si musel na soutěž a náročnou přípravu na ni najít čas i při učení na přijímací zkoušky na střední školu. V mladší kategorii nás reprezentovali s velmi pěknými výsledky Eva Beranová a Marek Přidal.

Všichni museli zvládnout přípravu na vědomostní test, poznávání živočichů a rostlin, na práci v laboratoři a museli vytvořit vstupní úkol. V tomto úkolu musí soutěžící prokázat svou schopnost zkoumat přírodní děje nebo chování živočichů. Zjištěné poznatky musí samostatně zpracovat a vytvořit práci, kterou hodnotí odborná komise. Jedná se o velmi náročnou soutěž a jsem rád, že se stále najdou žáci, kteří chtějí na sobě pracovat a rozvíjet své nadání.

Jan Chmelář

Ve florbalu jsme nejúspěšnější školou okresu Olomouc

Na základních školách se pořádají florbalové soutěže pro šest kategorií. Soutěžit můžou děti od prvního stupně až po deváťáky. Protože se florbalu věnujeme a naši žáci hrají florbal rádi, účastníme se ve všech kategoriích. Letos se nám podařila nevídaná věc: postoupili jsme ve všech kategoriích do okresních kol a v pěti kategoriích jsme okresní kolo vyhráli a postoupili do kol krajských.
Může se zdát, že je to snadné, ale není to tak. Florbal patří mezi nejoblíbenější sporty na základních školách a nejsme jediní, kdo se mu více věnujeme. Především v kategoriích kluků je velká konkurence a letošní vítězství starších žáků v okresním kole a postup do kraje je velmi cenný. Bohužel na krajské kolo jsme nemohli odjet v plné sestavě, chyběl nám Šimon Palánek , jeden ze „strůjců“ prvenství v okrese. Kluci v krajském kole vybojovali třetí místo, což je druhé nejlepší umístění v této kategorii, kterého jsme kdy dosáhli. V týmu dále hráli Dominik Steiner, Filip Ehrmann, Tomáš Palánek, Vašek Bábek, David Opletal, Vojta Večeřa, Mirek Liška, Tomáš Nejedlý, Tomáš Kaprál, Filip Chmelář, Daniel Hubáček.

Úspěch v krajských kolech jsme potom měli v kategoriích starších i mladších dívek. V obou kategoriích jsme zvítězili, ale vůbec to nebylo zadarmo a především u starších dívek nerozhodl jen výkon na hřišti, ale také jejich obrovské nasazení při fandění v hledišti. V této kategorii starších dívek se z krajského kola postupuje na kvalifikaci na republikové finále. Tato kvalifikace se uskutečnila v květnu v Uherském Brodě. Štěstí, které nám přálo v krajském kole, nás bohužel opustilo a stejně jako u kluků nám chyběla klíčová hráčka. Musím říct, že i přesto holky hrály nejlepší florbal.
Florbal se ale nehraje na krásu, nýbrž „na branky“. Nedařila se nám střelba, a tak jsme po dvou těsných prohrách 2:3 na republikové finále nepostoupili. O úspěch děvčat se letos zasloužily Eva Tkadlčíková, Nicol Lexmaulová, Eliška Nováková, Eliška Kubíčková, Adéla Šnajderová, Kristýna Raková, Veronika Korenná, Barbora Krejčířová, Nikola Vychodilová, Tereza Koukalová, Tereza Chytilová a Adéla Brostíková. Řada dívek z tohoto družstva je zatím v osmé třídě a budou mít příští rok příležitost znovu. Navíc je doplní dívky ze sedmé třídy, které vyhrály kategorii mladších žákyň: Kateřina Koutná, Veronika Fialová, Zuzana Látalová,  Anička Baleková, Kristýna Ščudlová, Denisa Vyroubalová, Adéla Kapaňová, Viktorie Báťková, Julie Navrátilová, Julie Hacarová, Viktorie Hradilová, Aneta Procházková a Pavla Podzimková.
Za skvělou reprezentaci školy i obce je potřeba poděkovat nejen žákům, ale také trenérům, kteří se dětem věnují. Většinou se jedná o ochotné rodiče nebo bývalé žáky naší školy. Všem za jejich čas a energii, kterou této práci věnují, moc děkuji a doufám, že florbal v Lutíně udržíme i v dalších letech.

Jan Chmelář, učitel

Mladý chemik 2023

Také v tomto školním roce se žáci naší školy již tradičně zapojili do celostátní soutěže “Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Tato soutěž je vyhlášena pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol Svazem chemického průmyslu ČR. Do soutěže se zapojilo 28 žáků naší školy. Dva žáci, kteří získali ve školním kole nejvíce bodů – Monika Galásková a Prokop Navrátil postoupili do Krajského kola. Krajské kolo, které se skládalo ze dvou částí, teoretického testu, který proběhl v prosinci 2022 a laboratorní části, která proběhla 7.2.2023 na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci. Po sečtení výsledků vědomostního testu, který v tomto školním roce proběhl již také prezenčně, se na 7.místě umístil Prokop, a Monika skončila na 36. místě z celkového počtu 69 přihlášených žáků. Do laboratorní části, která byla zaměřena na  Stanovení množství vitamínu C ve vzorku postoupil pouze Prokop. Po 2 hodinách práce v odborných učebnách SŠLCH byly vyhlášeny celkové výsledky regionálního kola. Prokop díky výborné laboratorní části se posunul o 2 místa výše a celkově se umístil na výborném 5. místě.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

 

Robotika nás baví

Kroužek robotiky v lutínské ZŠ vede její učitel Mgr. Michal Žák. Kromě získávání a rozvíjení znalostí a dovedností se členové kroužku účastní také soutěží a v polovině prosince loňského roku se vydali do Olomouce, kde se v pavilonu E výstaviště Flora konal 10. ročník soutěže malých robotů s názvem RoboTrip.
Tři týmy soutěžily v kategorii MiniSumo a úkolem bylo vytlačit soupeřova robota z ringu.

Jeden tým soutěžil v kategorii Stopař s překážkami (Line Follower enhanced). Úkolem robota bylo přejet celou dráhu po černé čáře a překonat všechny překážky. Poslední tým soutěžil v kategorii Stopař (Line Follower) – robot musel co nejrychleji projet dráhu po černé čáře.
Naší škole se podařilo pořádně zabojovat a umístit se na zajímavých místech:
Lutínské sardinky“ (Jakub Kovář, David Lexmaul) vybojovali v Line Follower beginner (Procesor) třetí místo.
„Lutínská paštika“
(Kamil Číhalík, Antonín Mikulka) se umístila v Line Follower enhanced (Lego) na druhém místě.
„Kantýna z Lutína“
(Martin Švarc, František Střída, Lukáš Nevěčný) vybojovala v MiniSumo (Lego) třetí místo.
Týmy Elektro Botical (Julie Hacarová, Dominik Migal, Ondřej Bajgar) a Titáni (Matěj Orban, Filip Chmelář, Sebastián Klapil) bojovaly velmi statečně, ale bohužel se jim nepodařilo probojovat na přední příčky.

Lukáš Nevěčný, 9. B

Nicolka a její pes Aron získali ZLATOU MEDAILI !

Nicolka Mikešová z 6.A se věnuje sportu zvaném AGILITY. Je to sport, ve kterém psovod svými povely navádí psa, aby běžel a překonával různé překážky (skočky, tunely, kladinu, slalom, houpačku). Asi před 3 lety vzniklo v ČR paragility, které  umožnilo i lidem na vozíčku nebo s jiným zdravotním znevýhodněním  provozovat tento zajímavý sport.  Nicolka se svým pejskem Aronkem si ho zamilovali a stal se jejich největším koníčkem. Poctivě trénují každý týden v psí hale, kde se Aronek učí běhat přes překážky. Úkolem Nicolky je navádět pejska tak, aby neudělal chybu a zaběhl danou dráhu co nejlépe. Jejich úsilí a snaha o nejlepší výkon se vyplatily.

Dne 17.9.2022 se ve Studenci u Trutnova v Krkonoších konalo Mistrovství ČR v paragility. Úkolem závodníků bylo zaběhnout danou dráhu co nejlépe. Nicolka s Aronkem slavili velký úspěch, získali  ZLATOU MEDAILI.

 

 

V následujících odkazech se můžete podívat na cestu Nicolky a Arona k úspěchu: video1, video2, video3.

 

 

 

 

 

 

GRATULUJEME a PŘEJEME MNOHO DALŠÍCH ÚSPĚCHŮ!

OVOV – POJEDEME ZASE DO BRNA NA REPUBLIKU!

Po úspěšném školním kole OVOV, neboli Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, jsme se v pondělí 2. května 2022 vypravili na okresní kolo celkem s 23 žáky. Bylo to skvělé! Naši sportovci ukázali, že umí zabojovat. Některá disciplína se podařila hodně, některá třeba méně, nicméně naše družstvo ve složení Kristýna Ščudlová, Eliška Nováková, Kateřina Prokopová, Tereza Koukalová, Filip Chmelář, Matyáš Opletal, David Skopal a Vašek Svoboda získalo celkem 3. místo, což byl velký úspěch. V jednotlivcích jsme měli tři zlaté (Filip Chmelář, Iveta Čihalíková a Viktorie Krejčířová), jednu stříbrnou (Benjamin Balga) a jednu bronzovou (Vašek Svoboda), ale i ostatní sportovci se snažili a dosáhli výborných výsledků.

 

 

Byli jsme trochu napnutí, jestli máme postup do kraje, ale nakonec body získané pro družstvo stačily, a proto jsme mohli zabojovat i v krajském kole, a to v Hranicích na Moravě dne 26.května 2022. Tam tedy putovalo družstvo (pouze s mírnou obměnou Ben Balga a Filip Ehrmann, místo Davida Skopala a Matyáše Opletala) a z jednotlivců to byla navíc Iveta Čihalíková a Viktorie Krejčířová. Tato výprava byla opět velmi úspěšná! Kromě toho, že si děti zasportovaly a získaly další zkušenosti, tak jsme opravdu neudělali ostudu ani ve výsledcích. Naše družstvo obsadilo opět třetí místo a opět jsme si zajistili díky získaným bodům další postup. V jednotlivcích zazářil Filip Chmelář prvním místem, Vašek Svoboda a Iveta Čihalíková druhým.

 

Na Republikové finále se tedy budeme těšit začátkem září.

 Všem závodníkům moc gratulujeme a držíme pěsti

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Jan Chmelář, Mgr. Kateřina Krejčířová

Fotografie z okresního kola naleznete zde.

Fotografie z krajského kola naleznete zde.

Olympijský víceboj celou školu roztančil

V letošním roce se opět konala sportovní akce pro žáky 4.- 8. ročníku OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ. Tentokrát se uskutečnila ve čtvrtek 28. dubna 2022.  Disciplín bylo pět: trojskok, běh na 60m, leh-sedy za 2 minuty, hod míčkem a skoky přes švihadlo za 2 minuty. Novinkou byl hod kriketovým míčkem, místo hodu medicinbalem vzad.

Jednotlivé disciplíny byly rozmístěné na školním hřišti kromě krikeťáku, na který se soutěžící museli přesunout na Rybníček. Tradičně se soutěžilo v Jednotlivcích, v Družstvech a taky O nejpočetnější třídu.

Program dne byl následující: nástup všech družstev s pozdravem a pokyny na soutěž, taneční rozcvička s p.uč. Petrou Jiříčkovou, soutěž pěti disciplín v kruhu, vystoupení tanečního kroužku pod vedením p. Matýska, vyhlášení výsledků s předáváním diplomů a cen pro vítěze, ukončení celé akce za přítomnosti vedení školy.

Bez zajištění pořadatelů z řad učitelů, asistentů, ale také žáků 8. a 9. ročníků by nemohla akce proběhnout, za což jim náleží velký dík. Všechny děti byly neskutečně sportovně naladěny, akci si náramně užily, a nakonec nejlepší z nich byly po zásluze odměněny.

 V pauze, kdy jsme čekali na výsledky, jsme mohli shlédnout bezvadné dívčí taneční vystoupení. Ale to nebylo všechno! Začali se přidávat další žáci, kteří dokázali předcvičovat pro ostatní, a tak se ostatní děti spontánně přidávaly a tančily s nimi. Vznikla tak super atmosféra a myslím, že se mnohým snad ani nechtělo jít domů.

Bylo hrozně fajn vidět děti, které daly do sportování tolik energie a nadšení, snažily se překonávat své soupeře, či alespoň si „trhnout nějaký osobák“, i když to občas bylo snad i trochu nepříjemné, či to dalo práci. Nakonec je však radost, uspokojení a dobrý pocit. A to jsme opravdu měli. I my pořadatelé.

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Kateřina Krejčířová

Výsledky jednotlivců naleznete zde.

Výsledky družstev:

1.stupeň:   

1.místo:  4.B ………10 827 bodů 

2.místo:  5.A………..10 132 bodů     

3.místo:   5.B………10 052 bodů                                   

2.stupeň:

1.místo : 6.B……….16 229 bodů

2.místo: 8.A………..15 950 bodů

3.místo: 7.A…………15 865 bodů  

O nejpočetnější třídu:

1.stupeň:      5.B                                         2.stupeň:     6.B

Fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

Mladý chemik

Po roční pauze se žáci naší školy opět zapojili do celostátní soutěže “Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Tato soutěž je vyhlášena pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol Svazem chemického průmyslu ČR. Do soutěže se zapojilo 40 žáků naší školy. Tři nejlepší ze školního kola Kateřina Korcová, Veronika Mrázková a Lenka Mrázková postoupily přímo do Krajského kola. Krajské kolo se skládalo ze dvou částí, on-line testu – 27.1.2022 a laboratorní části, která proběhla na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci 8.2.2022. Po sečtení výsledků vědomostního testu se na 1.místě umístila Veronika, na 8.místě Lenka a Katka skončila na 37. místě z celkového počtu 64 přihlášených žáků. Do laboratorní části, která byla zaměřena na neutralizační odměrnou analýzu a ověření funkčnosti různých acidobazických indikátorů postoupily Lenka s Veronikou. Po 120 minutách práce v odborných učebnách SŠLCH byly vyhlášeny celkové výsledky regionálního kola. Na celkovém 1. místě se umístila Veronika a po výborném výsledku v laboratorní části na 2.místě Lenka. Obě sestry postoupily do národního finále, které se bude konat 16.června 2022 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Kateřina Mrázková

 

OVOV – Republikové finále se pomalu stává tradicí

Po loňské pauze se naše škola opět zúčastnila 3.-5.září 2021 již 12. republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) v Brně. V letošním roce neproběhly okresní ani krajské soutěže. Lutínská škola však dostala ve finále své čestné místo, neboť je pravidelným účastníkem několika posledních ročníků.

Sestavování družstva nebylo jednoduché. Děti aktivně necvičily skoro 1,5 roku. S výběrem jsme si však poradili, a s vybranými žáky jsme stihli potrénovat i o prázdninách. Kdo se nemohl aktivně účastnit tréninků, dostal cenné rady a vezl si švihadlo či kriketový míček třeba na rodinnou dovolenou, aby i tam mohl trénovat. Píle se vyplatila. Družstvo, které jelo víceméně na zkušenou se umístilo ve veliké konkurenci škol z celé republiky na krásném 30. místě z celkového počtu 74 družstev. Velkou radost jsme měli ze zisku stříbrné medaile mezi jednotlivci. Filip Chmelář vybojoval ve své kategorii stříbrnou medaili a spravil si tak chuť z minulého ročníku, kdy mu o pár bodů „bedna“ unikla. Ostatní závodníci si odvezli bohaté zkušenosti, spoustu osobních rekordů a hlavně krásné zážitky z této nevšední akce.

1RFOVOV2021

Disciplíny prvního dne byly: 60m běh, skok daleký, hod medicinbalem, přeskoky přes švihadlo a kliky. Druhý den: trojskok, hod míčkem, sedy lehy, shyby a volitelná disciplína – 1000m běh/ dribling/ plavání.

Naši školu reprezentovali tito žáci: Vojtěch Mádr, Adéla Brostíková, Kateřina Prokopová, Filip Chmelář, Kristýna Ščudlová, Václav Svoboda, Benjamín Balga a Viktorie Krejčířová.

Náš tým patřil k těm nejmladším ve startovním poli a věříme, že v dalších letech se můžeme ještě těšit na další pěkné výsledky.

Za tým OVOV Katka Krejčířová, Radka Chmelářová, Jan Chmelář

Fotografie naleznete ve fotogalerii

Matematické soutěže na naší škole

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2020

Školní kolo matematické olympiády úspěšně vyřešili tři žáci pátého ročníku : Lucie Gazdová, Filip Chmelář a Tomáš Kaprál.

Postoupili tímto do okresního kola, které se konalo 29.1.2020 v Olomouci na ZŠ Stupkova. Během 90 minut museli vyřešit 3 celkem obsáhlé úlohy. Nejlépe z naší trojice dopadla Lucka, která byla úspěšnou řešitelkou okresního kola. Všem gratuluji, oceňuji a děkuji za snahu a čas, který museli přípravě věnovat.

PYTHAGORIÁDA 2020

V pátek 24.1.2020 se na naší škole konalo školní kolo Pythagoriády pro žáky 5. – 8. ročníku. Během 60 minut museli vyřešit 15 příkladů, úspěšným řešitelem a postupujícím do okresního kola se stává ten, kdo vyřešil 10 a více příkladů.

Z každého ročníku nejlépe napsali :

5. ročník

Filip Chmelář 12 bodů, Tomáš Kaprál 11 bodů, Lucie Gazdová 11 bodů

6. ročník

Adéla Gothová, Filip Ehrmann a Dominik Steiner

 7. ročník

Veronika Mrázková –  10 bodů,  Ema Baleková

8.ročník

Pavel Šmída a Zdeňka Řeháková

Těm, kteří postoupili, budeme ve dnech 24.3. – 26.3.2020 držet palce v okresním kole. Hodně štěstí !!!!

 

                                           Mgr. Jana Vyhnánková

                                           učitelka matematiky

 

 

 

 

 

 

 

Přírodovědný klokan 2019

Přírodovědný klokan

V naší základní škole se 20 žáků osmé a devátých tříd zapojilo do každoroční soutěže Přírodovědný klokan, která je zaměřená na znalosti z oblasti matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie.

Žáci řešili 24 úkolů různé obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů kategorie Kadet.

Nejlepší řešitelé soutěže:

Dostál Petr 9. A
Smička Vojtěch 9. A
Střída David 9. A
Nejedlá Veronika 9. A
Koutný Marek 9. B

 

Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům.                       

  RNDr. Dana Vrbová

Republikové zlato z desetiboje putuje do Třebčína

Je to rok, co jsme se radovali ze stříbrné medaile Davida Střídy z republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů zkráceně OVOV. David se do toho letos v září opřel znovu a tentokrát už za sebou nechal všechny soupeře a ve své kategorii jednoznačně vyhrál. Letos si po zásluze z Brna odváží první místo.

David byl zároveň členem našeho družstva, které si v Brně vybojovalo zatím nejlepší umístění, kterého jsme kdy v OVOV dosáhli. V konkurenci 40 škol jsme skončili na vynikajícím 7.místě. Členy družstva byli dále Pavel Bábek, Štěpán Popelka, Štěpán Moučka, Sára Svobodová, Lucie Šebelová, Sára Endlicherová a Denisa Svobodová. Ať už to byly atletické disciplíny: sprint, hod míčkem, skok daleký, vytrvalostní běh nebo speciální disciplíny OVOV: trojskok, hod medicimbálem, přeskoky švihadla, kliky, lehy sedy a shyby na šikmé lavičce, dali do toho naši sportovci všechno a zúročili tak svou náročnou prázdninovou přípravu. Musím také poděkovat naší patronce Evě Ryšavé za svobodna Celbové, mistryni Evropy, bronzové medailistce z MS a dvojnásobné účastnici olympijských her. Svého olympionika mělo každé družstvo a olympionici své družstva doprovázeli a povzbuzovali, ale Eva kromě skvělé podpory pomáhala našim dětem i s bolestmi, které náročná soutěž přinášela. Její zkušenosti a ochota pomoci byly skvělé.

Nemůžu zapomenout  ještě na další naše účastníky. V nejmladší kategorii se na republikové finále probojovali Filip Chmelář a Václav Svobada a v nejstarší kategorii Alexandr Dutka. Filipovi velice těsně utekla medaile a skončil na krásném 4.místě a i Vašek svým 8.místem patřil k nejlepším. Věřím, že jsou to naše želízka v ohni do budoucna a základ nového družstva, které bude reprezentovat naší školu a obec alespoň stejně dobře jako družstvo letošní.

Jan Chmelář, učitel Tv                                                                    

MŮJ VYSNĚNÝ DŮM

MŮJ VYSNĚNÝ DŮM …Tak znělo zadání soutěže TechnoChallenge, kterou již popáté vyhlásila olomoucká pedagogická fakulta. Je určena pro žáky základních škol. My jsme se jí účastnili poprvé a byli jsme velmi překvapeni obrovským zájmem žáků. Do vytváření domů snů se v rámci předmětu Člověk a svět práce zapojili šesťáci a sedmáci. Stavitelé mohli popustit uzdu fantazii, jelikož bylo možné využít jakýkoliv materiál a uplatnit jakýkoliv postup. Jediná podmínka byla, aby rozměry nepřesahovaly 30 cm a dům stavěl jednotlivec.

Do olomoucké soutěže se přihlásilo 26 žáků s 26 domy a dalších 22 domečků stavělo 37 žáků, kteří soutěžili jen v rámci naší školy.

Rozhodnout, které výrobky vybrat do semifinále bylo velmi obtížné, jelikož co kus, to originál. Proto jsme uspořádali v aule školy výstavu vysněných domečků a všichni žáci a zaměstnanci školy hlasovali. Tak se nám to zdálo nejvíc spravedlivé. Oči prvňáčka to viděly určitě jinak, než oči deváťáka či paní kuchařky, uklízečky, učitelky…..Každý si našel svého favorita.

Po sečtení všech hlasů jsme do Olomouce odvezli 9 domečků. Nejvíc se líbily domky těchto žáků: Rosalie Marabeti, Václava Dusíka, Jiřího Marka, Štěpána Skácela, Lady Logrové, Sáry Svobodové, Anežky Kuchařové, Amálie Mikulkové a Gabriely Smičkové.

Hodnocení probíhalo za účasti nezávislé komise tvořené sedmi odborníky, kteří se profesně zabývají technickým vzděláváním. Komisi předsedal Michal Mrázek, hlavní organizátor soutěže. A naše škola postoupila do finále !!!!!

Finálové kolo se bude konat 5. 6. 2019 v prostorách Katedry technické a informační výchovy UP Olomouc.  Žáci budou tvořit výrobky na téma Rozhledna – svět očima z výšky.

Děkuji všem žákům za čas, který tomu věnovali, a příští rok se určitě znovu zapojíme.

Na „Vysněné domečky“ našich žáků se můžete podívat ve fotogalerii.

                                 Za učitele ČaSP 

                             Mgr. Jana Vyhnánková

Z republikového finále máme „bronz“

Pro malé florbalistky ze ZŠ Lutín bylo pondělí 15. dubna „velkým dnem“. V ostravské hale Dubina vybojovaly na republikovém finále ČEPS CUP – soutěže ve florbalu žáků 1. stupně základních škol – bronzovou medaili, již třetí cenný kov z této soutěže.
Naše děvčata se dokázala do tohoto velkého finále probojovat už popáté a spolu s děvčaty z Mladé Boleslavi mají nejvíce účastí. Náš tým přijel obhajovat vítězství z loňského roku, kdy jsme neprohráli ani jeden zápas.
Na republikové finále dorazili také naší fanoušci – spolužáci ze školy a rodiče hráček. Stejně jako loni byla tato podpora úžasná a fanoušci hnali naše družstvo k co nejlepším výkonům. Celkově jsme na turnaji odehráli pět zápasů, z toho ve třech jsme dokázali zvítězit. Velký boj jsme svedli především v zápase o třetí místo, kdy jsme v nervy drásajícím utkání porazili dívky z Trutnova a vybojovali bronzové medaile. Je to náš třetí cenný kov z této soutěže, čehož zatím žádná jiná škola nedosáhla.

 

Zasloužily se o to brankářka Anička Dohnalová, hráčky v poli Adéla Brostíková, Barča Krejčířová, Eva Tkadlčíková, Aďa Sedláčková, Ela Kubíčková, Lucka Nejedlá, Nikča Lexmaulová, Verča Korenná, Adélka Šnajderová, Kristýnka Macháňová, Nikolka Vychodilová, Eliška Nováková a Vanessa Hudcová.

V letošním školním roce jsme dosáhli i dalších úspěchů. Velmi si ceníme druhého místa v krajském kole, které vybojovali chlapci  z prvního stupně. V nesmírně těžké konkurenci získali nakonec stříbrné medaile. Do dalších bojů postupoval bohužel jen první.

Naše loňské zlaté medailistky hrály už za mladší žačky na velkém hřišti. V soutěži se rozhodně neztratily a i jim jen těsně utekl postup – skončily druhé v kraji. Za zmínku stojí i velmi pěkné druhé místo starších žaček v okresním kole.

Děkuji všem hráčkám a hráčům, kteří letos ve florbalu reprezentovali nejen naši školu, ale také obec a byli ochotni absolvovat i tréninky navíc, všem trenérům FBC Lutín, kteří se na rozvoji florbalu v naší obci podílejí velkým dílem a bez nich by to prostě nešlo. Poděkování patří i SRPŠ při ZŠ Lutín a Obci Lutín za finanční podporu.

Doufám, že florbal bude v naší obci i nadále oblíbený a že se můžeme těšit na další úspěchy.
Jednou třeba i ve vlastní hale!

Jan Chmelář, učitel

Matematický klokan 2019

Dne 22.3.2019 se žáci naší školy zúčastnili již tradiční soutěže Matematický klokan.

Do soutěže se přihlásili 103 žáci druhého stupně a 179 žáků 2. – 5. ročníku.

Vítězové jednotlivých kategorií získali diplomy a věcné ceny.

Jedná se o následující žáky a žákyně:

Kategorie Cvrček:

 1. místo Baleková Anna 3. B
 2. místo Číhalík Kamil 3. B
 3. Palánková Dominika 3. B

Kategorie Klokánek:

 1. místo Chmelář Filip 4. A
 2. místo Matušová Nela 5. B
 3. místo Dohnalová Anna 5. A

Kategorie Benjamín:

 1. místo Svoboda Ondřej 6. B
 2. místo Mrázková Veronika 6. B
 3. místo Řeháková Zdeňka 7. A

Kategorie Kadet:

 1. místo Střída David 8. A
 2. místo Smička Jakub 9. A
 3. Vaněk Marek 9. A
   

Za všechny učitelky matematiky blahopřeje RNDr. Dana Vrbová

Republikové finále OVOV 2018 se nám povedlo

             Již potřetí se podařilo našemu družstvu postoupit přes kola okresní a krajská až do republikového finále v soutěži OVOV. Jedná se určitý druh desetiboje, který se skládá z disciplín: 60 m, skok daleký, hod míčkem, hod medicimbálem, trojskok, švihadlo, kliky, lehy-sedy, shyby na šikmé lavičce a běhu na 1000 m. Kromě osmi členů družstva, postoupil ještě v nejstarší kategorii jednotlivců Pavel Chmelář.

              Republikové finále se konalo v Brně ve dnech 5. až 7.září 2018.  Účastnilo se ho 600 dětí z celé republiky. Podporu dětem přijelo vyjádřit 40 současných i minulých olympioniků. Soutěžící měli možnost potkat se s vynikajícími sportovci, kteří se mezi nimi pohybovali a povzbuzovali je v jejich snažení.

              Naše družstvo soutěžilo ve složení : Alice Holcová, Veronika Mrázková, Lucie Šebelová, Šárka Zhébalová, Adam Tomášek, Alexandr Dutka, David Střída a Pavel Bábek . V konkurenci 40 nejlepších družstev v republice obsadili nakonec 16.místo a dosáhli tak zatím nejlepšího výsledku z našich třech účastí na RF.

              Byla radost dívat se na naše žáky jak bojují a snaží se ze sebe vydolovat poslední zbytky sil. Podali opravdu vynikající výkony a umístili se velmi pěkně i v soutěžích jednotlivců. Nejvíc se soutěž podařila Davidu Střídovi, který vystoupal až na 2.místo stupně vítězů a odvezl si stříbrnou medaili. K úspěchu mu ještě jednou moc blahopřejeme.

Mgr. Jan Chmelář

„Zlatou jehlu“ vyhrál Vojta

Lutínská škola se v poslední době proslavila především svými sportovními úspěchy. Avšak naši žáci jsou samozřejmě vedeni ke vzdělávání ve všech oborech lidské činnosti, aby získali patřičný rozhled a mohli se pak v životě uplatnit v kterémkoli zaměstnání a na jakékoli pozici. V současnosti je například mezi žáky nesmírně populární fotografování.
Řeknete si – co je na tom zapotřebí se učit? Zmáčknu tlačítko a je to. Jenže – je fotografie a FOTOGRAFIE. Některé fotografie jsou takříkajíc s velkým F. Vypovídají podstatné věci o našem životě, mají nosnou myšlenku a jsou – krásné. Jsou vlastně malým uměleckým dílem.
Takové fotografie umí udělat Vojtěch Šmída, žák třídy 8. B. Proto se právem stal vítězem fotografické soutěže „Zlatá jehla“. Zvítězil v kategorii Móda. Modelem mu stála Míša Malá z téhož třídního kolektivu. Prohlédněte si prosím jeho fotografii – je opravdu zajímavá. Musím říci, že jsem hrdá na žáky, kteří dokážou tak pozoruhodné věci. Zkrášlují tím život nám všem.

                                                                                                              

                                       Věra Voňková, třídní učitelka 8. B

OVOV – po třech letech opět postup do republikového finále

1.června 2018 se naše škola účastnila krajského kola již tradiční soutěže OVOV(Odznaku všestrannosti olympijských vítězů). Letos jsme do kraje postoupili ze třetího místa v okrese. V Hranicích se nám dařilo a náš cíl byl postoupit na „Republiku“. Ve velké konkurenci 14 nejlepších škol z celého Olomouckého kraje to nebyl lehký úkol, ale věřili jsme si. Sportovci soutěžili v šesti disciplínách: běh na 60m a 1000m, skok daleký, hod míčkem, sedy-lehy (2min)a shyby na šikmé lavičce (2min). Kluci i holky podávali výborné výkony a po 4 disciplínách jsme drželi 3. místo. Republikové finále mají však jistá jen první dvě družstva. Čekaly nás běžecké disciplíny: 60m a 1000m. Počasí bylo tropické….Sportovci to zvládli bravurně.

Celý příspěvek

Micro:bit

Projekt Micro:bit vešel ve známost zhruba dva roky zpátky hlavně tím, že vláda Velké Británie pořídila toto zařízení všem dětem navštěvujícím sedmou třídu. Udělali to pro rozvoj technického vzdělávání v Anglii a podporu mladých lidí ve studiu technického směru. Do budoucna se pak počítá s tím, že tato platforma bude standardem ve vzdělávání žáků, u kterých by to mělo probudit větší zájem o techniku a programování.  Nyní se projekt Micro:bit dostává pomalu ve známost i u nás. Množí se soutěže a školám se nabízí nejrůznější možnosti zapojení do mnoha projektů. Do jednoho z nich se zapojila i naše škola, a to hlavně díky Ing. Jirkovi Burdovi (kterému bych tímto rád poděkoval), díky němuž jsme se o projektu dozvěděli a mohli se do něj i zapojit. Jednalo se o projekt Lajknimě, o kterém Tereza Cielecká, jedna z žákyň, která se projektu účastnila, psala v minulém čísle obecního zpravodaje. Podrobnosti, průběh a zakončení projektu, se nyní pokusím zhodnotit z trochu odlišného pohledu, a to z pohledu učitele, který se na projektu podílel.  

V úvodní fázi projekt probíhal na naší škole. Žáci 8. a 9. tříd, kteří měli zájem se projektu účastnit, se scházeli jedenkrát týdně, vždy v pátek po vyučování. I když čas nebyl úplně ideální a zřejmě každý by trávil čas v pátek odpoledne jinde než ve škole, byla na schůzkách příjemná atmosféra. Žákům se Micro:Bit líbil a bylo na nich vidět, že je projekt baví. Výrazně tomu pomohli i dva studenti střední školy elektrotechnické v Olomouci, kteří tento kroužek pomáhali vést. Projekt měl původně trvat 10 hodin, ale trochu jsme ho museli prodloužit, abychom stihli dokončit autíčko na dálkové ovladání, které bylo i zakončením projektu. Podle toho, jak se jednotlivým žákům autíčko povedlo, se vybírali postupující do krajského kola v Olomouci. Nakonec jsme vybrali Jirku Sedláka, Jakuba Smičku, Františka Šoundu a Martina Vrzala.

S těmito žáky jsem se další týden vydal na již zmíněné okresní kolo, kde se sešli nejlepší žáci z dalších čtyř škol olomouckého kraje, které se projektu taktéž účastnili. Žáci měli 3 hodiny na to, aby podle zadání vylepšili své autíčko, které si dovezli sebou. Pro naprostou většinu z nich to bylo něco, co dosud nepoznali. Náročnost úkolů byla vysoká, ale nezalekli se, a nakonec z toho bylo skvělé umístění. Jakub Smička a Jirka Sedlák se dostali mezi pětici nejlepších a postoupili tak do dalšího, celostátního kola. František Špunda a Martin Vrzal skončili těsně za nimi na šestém a sedmém místě, kdy již bohužel nepostoupili, nicméně byli bráni jako náhradníci. I tak se jednalo o skvělý úspěch našich žáků, kteří tak načerpali mnoho zkušeností do budoucích let.

Finále soutěže probíhalo v Pardubicích v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice pod názvem Hackathon BBC micro:bit. Zde již byli přítomni opravdu ti nejlepší z 26 škol, které se projektu účastnili. Aby se předešlo možným technickým problémům, byl před žáky postaven nový typ projektu (tedy už nepracovali na svých vytvořených autíčcích z školního a krajského kola), na jehož vypracování dostali dvě a půl hodiny času. Jelikož se jedná o první ročník, na nás, tedy doprovod, který zde s žáky přijel, čekala schůzka s vedoucím projektu, kde jsme mohli sdělovat naše postřehy a návrhy.
Po krátkém, ale důkladném vyhodnocení, jsme se všichni sešli v aule školy a čekali na výsledky. Jirka i Kuba měli z toho, co předvedli, dobrý pocit, a tak jsme s napětím čekali na to, jak to všechno dopadne. Dle jejich slov zvládli udělat oba dva téměř kompletní zadání. To je vzhledem ke konceptu těchto soutěží, kdy je zadání udělané tak, aby téměř nebyl čas ho dokončit na 100%, skvělý výsledek. A opravdu to tak bylo, protože Jirka Sedlák vyhrál nad  všemi ostatními soutěžícími a obsadil tak první místo. Jako výhru si pak odnesl nový notebook. Bohužel přesné pořadí Kuby již známo není, myslím však, že se umístil kolem pátého místa.

I přes skvělé umístění je ale podle mne hlavní to, že projekt Micro:Bit má budoucnost a jeho využitelnost v praxi je vynikající. Doufám, že se budeme moci podobných projektů účastnit i nadále a kdo ví, příští rok se možná opět zúčastníme i této soutěže. Máme totiž co obhajovat.

Mgr.Michal Žák 

Lutín „sbíral“ medaile

Již tradiční lehkoatletické závody pod názvem „O pohár starosty Lutína“ proběhly ve čtvrtek 8. června na stadionu naší školy. Své síly změřili závodníci základních škol z Hněvotína, Těšetic, Náměště na Hané a Lutína. Soutěžilo se v běhu na 60, 150 a 1000 metrů, ve skoku dalekém, hodu míčkem pro mladší a vrhu koulí pro starší žáky. Závody ukončil smíšený štafetový běh starších a mladších žáků na 5 x 200 metrů.
Velmi dobře si opět vedli domácí „matadoři“. Ivana Surzynová, David Koudelka, Anna Křížková a Pavel Matějů ovládli ve svých kategoriích úvodní sprinty na 60 metrů. K nim se na trati 150 m přidali Dušan Soušek s Alexandrem Dutkou, Hana Weidingerová a Jan Chmelář.

 

 

Naši závodníci Sára Endlicherová, Dušan Soušek, Adéla Střídová a Rostislav Pavlíček zvítězili také ve všech bězích na 1000 metrů.

Ve skoku dalekém jsme měli tři vítěze: Alici Holcovou, Adélu Střídovou a Jana Chmeláře.

Ve vrhačských disciplinách zvítězili Alice Holcová, Adam Zbořil a Martina Mrázková.

Stoprocentní úspěšnosti jsme dosáhli opět ve štafetách. Obě kategorie suverénně ovládly týmy z Lutína.                                                       

Blahopřejeme a radujeme se spolu s vítězi.

Petr Jakob, učitel

 

Na OVOV v Hranicích jsme opět nezklamali

Již pátý rok se lutínská škola účastní okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) a postoupila i do krajského kola. Letos se okresní kolo konalo pro špatné počasí v hale a my jsme tak přišli o cenné body v běhu na 1 km, který patří k naší silné disciplině. Přesto se osmičlenné družstvo probojovalo do kraje spolu s třinácti jednotlivci, z nichž  nejúspěšnější byl David Střída, který si druhým místem zajistil účast v krajském kole.

V krajském kole pořádaném 6. června v Hranicích jsme se také „neztratili“. Tentokrát nás čekal šestiboj. Počasí nezklamalo, takže i „kilák“ se běžel. I dalších pět disciplin – běh na 60m, skok daleký, hod míčkem, skoky přes švihadlo, shyby na šikmé lavičce, popř. ještě dribling (varianta k běhu na 1 km) – se snažili závodníci plnit na maximum svých sil.

Celkové třetí místo v kraji, které družstvo v konkurenci čtrnácti škol získalo, je bezpochyby velký úspěch, nicméně na republikové finále do Brna postupují pouze dvě první družstva. Mezi jednotlivci dosáhla osobního úspěchu Alice Holcová, která vybojovala ve své kategorii třetí místo. Dále pak „na bedně“ stál Pavel Chmelář, který skončil na krásném  druhém místě za svým věčným rivalem z Litovle, a nejkrásnější pocity zažívali sourozenci Střídovi- Adéla a David. Oba vybojovali ve své kategorii  první místo a zaslouženě budou reprezentovat naši školu v září na republikovém finále v Brně. My jim budeme držet palce!

Za ZŠ Lutín závodili Adéla Střídová, Alice Holcová, Sára Svobodová, Sára Endlicherová (nahradila zraněnou Karinu Jurníkovou), Pavel Chmelář, Dušan Soušek, Alexandr Dutka a Adam Tomášek.

Všem žákům gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy a obce.

Kateřina Krejčířová, učitelka (NJ-TV)

Jan Chmelář, učitel (TV-Př)

Okresní kolo Bio

            V dubnu proběhla okresní kola biologické olympiády. I letos jsme do soutěže přihlásili nejúspěšnější žáky ze školního kola. V kategorii šesťáků a sedmáků nás reprezentovaly Nela Hanzelová (20.místo) a Kristýna Nezhybová (16.místo). Letos především sbíraly zkušenosti s takovou soutěží a věřím, že je zúročí v dalších letech. V kategorii osmáků a deváťáků nás reprezentovali  Jan Chmelář a Pavel Chmelář. Oba se stali úspěšnými řešiteli okresního kola (dosáhli víc než 60% správných odpovědí). Pavel Chmelář skončil na 6.místě a Jan Chmelář na 4.místě, prvním nepostupovém.
Všem čtyřem děkuji za reprezentaci školy a obce  a zároveň je musím pochválit za vypracování moc pěkných úkolů, které byly podmínkou pro okresní účast.

Mgr. Jan Chmelář

 

Naše nejmenší florbalistky v Praze

Měsíc po stříbrném úspěchu starších žáků na republikovém finále v Plzni se vydaly naše florbalistky z 3. až 4. ročníku na další republikové finále, tentokrát do Prahy. Dívky se mezi nejlepších šest družstev v této kategorii probojovaly vítězstvím v okresním a krajském kole a třetím místem v „národním finále východ“.
Postup do republikového finále byl obtížný. Když dívky vybojovaly v národním finále východ bronzové medaile, které zajišťovaly postup na republiku, byly neskutečně šťastné. Musím ale říct, že stejně velké bylo jejich vyčerpání. Prokázaly už v tomto věku velkou morální sílu a schopnost překonávat náročné situace.

V republikovém finále se naše družstvo umístilo našestém místě. Dívky odehrály vyrovnaná utkání, ale chybělo nám trochu sportovního štěstí. Družstvo hrálo ve složení Ema Baleková, Verunka  Mrázková, Lenička Mrázková, Natka Dostálová, Adélka Brostíková, Barunka Krejčířová a Anička Dohnalová. Na turnaji patřily k nejmladším. Ostatní družstva byla složena především z dívek 5. tříd. To dává našim děvčatům naději do dalšího roku, protože všechny naše hráčky z týmu můžou hrát i příští rok za stejnou kategorii.

Mgr. Jan Chmelář

 

Matematické soutěže na základní škole

V březnu proběhlo na naší škole několik matematických soutěží.

Nejobtížnější z nich je Matematická olympiáda. Žáci řeší doma zadané úkoly a podle výsledků své práce se mohou stát úspěšnými řešiteli školního kola. Těmi se stali ze 7. ročníku Vojtěch Šmída a Michaela Malá, z 6. ročníku Nela Hanzelová. Tito žáci budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

Dne 17. 3. 2017 proběhla tradiční mezinárodní soutěž Matematický klokan, do které se přihlásilo 138 žáků z 2. – 5. třídy a 114 žáků z 6. – 9. třídy.

Nejlepšími řešiteli z celé školy byli:

Pavel Chmelář, Zdena Řeháková, Petr Gazda a Lucie Kamenská. Celý příspěvek

Další florbalový úspěch

V pátek 24.března 2017 se v Olomouci konalo Národní finále Poháru základních škol ve florbalu, kam postoupily dívky z 1.stupně po vítězství v krajském kole.

Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, která hrála o postup do Republikového finále, kam postupují tři nejlepší.

Naše holky( E.Baleková, A. Brostíková, A. Dohnalová, N.Dostálová, B. Krejčířová, L. Mrázková, V. Mrázková a N. Ryšavá) si po 2. místě ve skupině vybojovaly postup do čtvrtfinále, ve kterém se utkaly s hráčkami z Havlíčkova Brodu. Byl to „těžký“ zápas, ve kterém jsme nakonec zvítězily až na samostatné nájezdy 4:3. V semifinále nám trochu docházely síly a prohrály jsme. V rozhodujícím zápase o postup jsme porazily Odry 5:2 a radost byla veliká: “Jsme třetí a  POJEDEME do Prahy“– 21.4.2017 a doufáme, že budeme tak úspěšní, jako naši starší žáci v Plzni.

Velké poděkování patří našim trenérům – J. Chmelářovi, P. Kovaříkovi, P. Portyšovi, kteří nás vedou k úspěchům.

 Držte nám 21.4.2017 pěsti.

 Děkujeme

Podrobnosti naleznete na stránkách https://www.ceskyflorbal.cz/zakladniskoly/jihomoravske-finale-ovladla-sokolnice-kyzeny-postupovy-bronz-ma-domaci-lutin/

Fotografie z turna je naleznete na odkazu: http://www.uschovna.cz/zasilka/LI35AF2UBLJ5XGKW-A8L

 

Úžasné stříbro z republikového finále v Plzni

Ve dnech 22. a 23. března 2017 se díky našim nejstarším chlapcům dostala ZŠ Lutín na televizní obrazovky. Podařila se jim fantastická věc – probojovali se do republikového finále v nejtěžší kategorii starších žáků ve florbalu. Je to nejobsazenější soutěž na základních školách. V této kategorii starších dětí (chlapců i dívek) bylo letos přihlášeno 40 tisíc dětí ve 2500 družstvech.

Pro nás to byla v chlapecké kategorii premiéra. Dívkám se podařilo proklouznout do republikového finále už před dvěma roky a dovezly si bronzové medaile. Letos moc nechybělo a mohly být v Plzni také, ale těsně to nevyšlo.         

Během letošních kvalifikačních kol prokázali chlapci obrovské nasazení, touhu vyhrát, soudržnost týmu a samozřejmě také tréninkem získané dovednosti. To vše bylo korunováno úspěchem – postupem do RF v Plzni. Letošní ročník byl jedinečný tím, že finálový zápas byl poprvé vysílán v přímém přenosu na ČT SPORT. Pro kluky to byla obrovská motivace.

Turnaj nám vyšel náramně. Chlapci pokračovali ve svých výkonech z postupových kol a probojovali se do finále. Za celý rok až do finále neprohráli jediný zápas. Do Plzně se s nimi probojovalo družstvo Děčína, s kterým v základní skupině remizovali 5:5. Sportovně musíme uznat, že kluci z Děčína zahráli finále lépe a po zásluze vyhráli. Nás moc mrzelo, že se nám nepodařilo dát gól, i když tyče zvonily. Spolužáci, kteří nám fandili při přímém přenosu v aule, si „gól“ zakřičet nemohli.

I přes finálovou prohru je to pro nás velký úspěch. Slovy trenéra děčínského družstva: “Na to, odkud  jste…“.  Klukům bych chtěl poděkovat nejen za předvedené výkony, ale také za to, jak se na všech akcích chovali a výborně reprezentovali naši školu i obec. Poděkování  zaslouží tito hráči: Rosťa Pavlíček (kapitán), Ondřej Tomášek (vyhlášený nejlepším brankářem republikového finále), Pavel Matějů, Dušan Soušek, Pavel a Jan Chmelářovi, Filip Vaculík, Tomáš Procházka, Jan Svoboda,  Pavel Zlatohlávek, Vojta Sedláček, Michal Endlicher a Jakub Sedláček.

 

Mgr. Jan Chmelář

Hoši děkujeme!!!!

Gratulujeme našim starším žákům k zisku stříbrných medailí, které vybojovali ve finálovém turnaji  Sportovní ligy základních škol ve florbalu v Plzni.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i Obce Lutín.

HOŠI DĚKUJEME!!!!!

Ohlasy na finálový turnaj naleznete na těchto odkazech:

http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/florbalove-tituly-ziskaly-skoly-z-mlade-boleslavi-a-decina-20170323.html

www.sportovniligazc.cz

 

 

Hurá do Plzně!!!

Dne 22. února 2017 se v Uherském Brodě konala kvalifikace na republikové finále AŠSK ČR ve florbalu starších žáků základních škol. Proti nám stáli vítězové krajských kol ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.

velkým nadšením, bojovností a chutí zvítězit se kluci pustili do soubojů. V prvním zápase jsme se utkali s družstvem Gymnázium Uherské Hradiště. Po velmi tvrdém boji jsme uhráli vyrovnaný výsledek 4:4.

Naším druhým soupeřem byla Základní škola Suchdol nad Odrou. Ta podlehla ve vzájemném zápase Gymnáziu Uherské Hradiště 5:8. A tak jsme do boje se Suchdolem vstupovali s obrovským respektem a ještě větším odhodláním zvítězit. Věděli jsme, že k postupu potřebujeme zvítězit nejméně o 4 góly. Kluci se však nezalekli, a tak do soupeřovy brány padal jeden gól za druhým. Lutín nad Suchdolem zvítězil poměrem 11:2.

Tímto úžasným výsledkem si kluci vybojovali postup do republikového finále ČR ve florbalu ZŠ, který se uskuteční v Plzni 22. – 23.3.2017.

Velké poděkování patří celému týmu, který přes okrskové, okresní, krajské a kvalifikační kolo postoupil až do tohoto RF ČR v Plzni. A samozřejmě panu učiteli Janu Chmelářovi, který další družstvo dovedl až na pomyslný vrchol.

Náš tým:Michal Endlicher, Jan Chmelář, Pavel Chmelář, Pavel Matějů, Rostislav Pavlíček, Tomáš Procházka, Vojtěch Sedláček, Jakub Sedláček, Dušan Soušek, Ondřej Tomášek, Jan Svoboda, Filip Vaculík, Pavel Zlatohlávek.

Držte nám pěsti!!!!

 

 

 

PYTHAGORIÁDA 2017 – školní kolo

V pátek 27.1 2017 a v náhradním  termínu ve čtvrtek 2.2.2017 se na naší škole konala matematická soutěž PYTHAGORIÁDA.  I když se jedná o náročnou soutěž, zájem našich žáků byl velký, což mi udělalo radost.

Soutěž byla určena pro 5. – 8. ročník.  Celkem se zúčastnilo  48 žáků :

5.roč. –   6 žáků

6.roč. – 17 žáků

7.roč.  – 16 žáků

8.roč. –    9 žáků

Úkoly byly velmi náročné, časový limit 60 minut a úspěšným řešitelem se stal každý, kdo vyřešil minimálně 10 příkladů z 15.

Je mi velkým potěšením poblahopřát  těmto nadaným dětem a popřát hodně úspěchů v okresním kole, které proběhne v květnu v Olomouci.

Úspěšní řešitelé :

5. roč. – Pavel Šmída

6. roč. – Anna Svobodová, Petr Dostál, David Střída, Petr Gazda, Vojtěch Smička

8. roč. – Pavel Chmelář

                                                                      MATEMATICE ZDAR!!                  

                                                                                               Mgr. Jana Vyhnánková

                                                                                              

Hledáme nejlepšího chemika regionu – Mladý chemik 2016/2017

Také v letošním školním  jsme se přihlásili na soutěž chemie trochu jinak. Již po několikáté organizuje celostátní soutěž „Mladý chemik – Hledáme nejlepšího chemika v regionu“   Střední škola logistiky a chemie v Olomouci ve spolupráci s chemickým podnikem společností FARMAK a.s.,  která je garantem této akce.

Cílem soutěže je probudit a prohloubit zájem dětí o přírodní vědy a současně o studium na technických školách.

1.kolo soutěže proběhlo ve škole formou testu, kterého se zúčastnilo 36 žáků 9.ročníku.

Nejlepší z nich – Kateřina Mlčochová, Martina Mrázková a Ondřej Tomášek postoupili do 2.kola, které se konalo 20. 12. 2016 na střední škole v Olomouci.(Katka Mlčochová se bohužel pro nemoc 2. kola nezúčastnila).

2.kola se zúčastnilo 71 žáků z 22-ti škol z kraje. Jejich úkolem bylo vypracovat test, na odpovědi měli celkem 60 minut.

I v tomto ročníku se žáci naší školy neztratili. Po vyhodnocení testů jsme byli mile překvapeni. 

Ondřej Tomášek – 41. místo

Martina Mrázková – 4. místo!!!! a postup do 3. kola – laboratorní části, které se konalo 7.2.2017 opět na SŠLCh v Olomouci.

Úkolem laboratorní práce byly důkazy aniontů, určení neznámého vzorku aniontu, výpočet hustoty.

I s tímto úkolem se Marťa nakonec „poprala“ velice dobře a po sečtení bodů z 2. a 3. kola obdržela vynikající 5. místo v regionu, s odstupem pouhých 2 bodů na 3.místo, které zaručovalo účast na celostátním kole, které pořádá Univerzita Pardubice.

Všichni žáci dostali od sponzora akce – společnosti Farmak a.s. – hodnotné ceny a diplom.

Děkuji všem za účast a vzornou reprezentaci školy.

Kateřina Mrázková

Florbal a čtyři zlaté z okresních kol

Šest týmů a čtyři první místa – to je bilance letošních okresních kol ve florbalu ZŠ. I letos jsme přihlásili všechny kategorie, protože florbal hrají naše děti rády.

Celý příspěvek

Okresní a krajské kolo v přespolním běhu 2016

Letošní školní rok se naše škola již tradičně zúčastnila okresního závodu v přespolním běhu a tentokrát dokonce ve všech čtyřech kategoriích mladší a starší žáci, mladší a starší žákyně.

I když dlouhý běh nepatří mezi oblíbené disciplíny, rozhodli jsme se, že budeme naši školu reprezentovat. V pondělí 11. října 2016 se konalo okresní kolo v Olomouci. Musím uznat, že všichni ze sebe vydali vše, co mohli, a zaběhli co nejlépe. Když jsme se však dozvěděly my, starší žákyně, výsledky, žasly jsme. Vyhrály jsme, a to znamenalo jediné – postup do krajského kola. To se konalo hned za tři dny, 14. 10. 2016 v Jeseníku. Čekala nás únavná cesta autobusem. Po dvou a půl hodinové jízdě jsme konečně dorazily. Jakmile jsme uviděly naši trať, chuť do běhu jsme rázem ztratily. Po odběhnutí trati, která byla velmi blátivá a mokrá, nastalo dlouhé čekání. My jsme si ale našly nové kamarádky z jiných družstev a čas nám utekl rychle. Z výsledků jsme se dozvěděly, že jsme na krásném 3. místě. Jsme rády, že jsme začaly školní rok takovým pěkným sportovním úspěchem.

Martina Mrázková, žákyně 9.B

Výsledky okresního kola

mladší žáci (Koudelka D., Soušek D., Špunda F., Tomášek A., CHmelář P., Goth D.) – 4. místo

mladší žákyně (Váňová R., Endlicherová S., Šebelová L., Zhébalová Š., Holcová A., Zedníková K.) – 4. místo

starší žáci (Chmelář J., Pavlíček R., Nevrlý L., Zlatohlávek P., Tomášek O., Matějů P.) – 3. místo

starší žákyně (Střídová A., Jurníková K., Křížková A., Mrázková M., Gieselová K., Weidingerová  H.) – 1. místo

Všem žákyním a žákům děkujeme za reprezentaci školy a naši obce. Nutno podotknout, že jde o soutěž družstev a není vždy jednoduché najít dostatek závodníků do jednotlivých kategorií. O to víc nás těší, že se to letos podařilo, dokonce korunováno vynikajícími výsledky.

Velká gratulace všem závodníkům a hlavně starším žákyním, které se neztratily ani v kraji a nechaly za zády vítěze ostatních okresů např. z Prostějova. Holky děkujeme 🙂

Mgr. Kateřina Krejčířová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Gratulujeme

Dne 6.10.2016 proběhl krajský přebor mladších a starších žáků v judu. Náš žák 6. ročníku Alexandr Dutka obsadil 1.místo ve své kategorii.

V celkovém republikovém rankinku je mezi 10 nejlepšími a tudíž postupuje na republiku.

Přejeme hodně sportovních úspěchů a držíme pěsti!!!!!!!

Druhé místo v republice

Ve dnech 8. 10. 9. 2016 se v Brně uskutečnilo republikové finále ODZNAKU VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ.  Z naší školy se kvalifikovali Adéla Střídová z VIII. A a Jan Chmelář z IX. A.

Jedná se o víceboj, který se skládá z deseti  disciplín, z nichž některé jsou opravdu velmi náročné (např. 2 min kliků, 2 min přeskoků přes švihadlo, 1000m běh).

Adélka v konkurenci  76 dívek svého ročníku skončila na 20. místě.  

Honza ve strhujícím závěru, kdy v poslední disciplíně, běhu na 1000m, bojovalo o medaile 6 borců této nejstarší kategorie,  vybojoval fantastickou stříbrnou medaili.

Honzovi i Adélce děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a obce.

Mgr. Jan Chmelář

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

O pohár starosty 2016

Konec roku je spojený již tradičně s pořádáním atletických závodů O pohár starosty, které letos připadly na 9. června.

Běh na 60m, 150m, 1000m, skok daleký, hod míčkem, vrh koulí a štafetový běh to jsou disciplíny, ve kterých soutěžili závodníci naší, hněvotínské, senické a těšetické školy ve 4 kategoriích: mladší dívky, mladší hoši, starší dívky, starší hoši.

Výsledky jednotlivých disciplín:

60 m

150 m

1000 m

hod, vrh

skok do dálky

štafety

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Jan Chmelář

Krajské kolo OVOV Hranice

Dne 7. června se konalo krajské kolo OVOV v Hranicích na Moravě, kam postoupilo 11 žáků naší školy.

Získali jsme tam tři stříbrné medaile a to Adéla Střídová, David Střída a Veronika Mrázková a družstvo složené ze čtyř chlapců (Adam Tomášek, Dušan Soušek, Pavel Chmelář, Tomáš Procházka) a čtyř dívek (Adéla Střídová, Věra Tarkowská, Magdalena Večeřová, Bára Chudobová) obsadilo krásné 6. místo.

Přímo z krajského kola do republikového finále, které se letos bude konat v Brně, postupuje Adéla Střídová.

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Jan Chmelář

Kompletní výsledky družstev naleznete zde.

Kompletní výsledky družstev naleznete zde.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Děti běhaly po Lutíně orienťák

V úterý 31. května dopoledne jste mohli spatřit po lutínském sídlišti běhat děti s mapou od kontroly ke kontrole, neboli od červenobílého lampiónku k červenobílém lampiónku.

Naše škola ve spolupráci s prostějovským oddílem orientačního běhu pořádala Závody v orientačním běhu pro žáky 5.-9. ročníku. Pozvaní byli kromě lutínských, také zástupci těšetické, slatinické a hněvotínské základní školy.

Probíhalo to tak, že na společném startu, který byl na fotbalovém stadionu, se všichni účastníci sešli a dostali pokyny, co to vůbec orientační běh je a jakým způsobem se běhá.

Po společném zahájení se tedy začalo startovat většinou po dvojicích, či trojicích, výjimečně i jednotlivci v určitých rozestupech za sebou. Děti dostaly na startu mapu a čip a na jednotlivých kontrolách, které byly umístěny na trati, musely tímto čipem „típnout“ do krabičky, která se tam nacházela. V mapě měly zakreslenou trať s asi 10 kontrolami. Byly dvě různé tratě pro žáky – 5.- 6.tř. a 7.- 9. tř., takže děti musely dát pozor, aby narazily tu správnou kontrolu. To mohly jednak poznat podle mapy, ale také podle číselného kódu, který se na kontrole nacházel.

Bylo nádherné počasí a děti nadšené z toho, že se ve dvojicích, či trojicích mohou proběhnout a ještě k tomu trochu přemýšlet. Tak nám toto dopoledne nádherně uteklo. Naštěstí se nikdo neztratil, všichni v pořádku doběhli. A ti kdo měli všechno správně a navíc nejlepší čas, tak byli také na konci vyhodnoceni.

Účastnický diplom si však odnášel úplně každý a myslím si, že i dobrý pocit, že zvládl zase něco nového.

Celkově se závodu zúčastnilo 161 dětí a i jeden pan učitel, který si to chtěl taky vyzkoušet. Sportu zdar a věřím, že se tato akce ještě zase někdy zopakuje. +

Děkuji všem žákům za účast a učitelům za pomoc při organizaci.

Mgr. Radka Chmelářová , učitelka TV

Výsledky naleznete zde.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Úspěšné okresní kolo BiO

Téma letošního ročníku biologické olympiády zní „Život ve tmě“. Soutěžící zkoumali rostliny, houby a živočichy, kteří jsou aktivní především v noci nebo žijí v prostředí beze světla.  V okresním kole například zkoumali pod mikroskopem tělo cvrčka. Dále museli poznávat dvacet rostlin a dvacet živočichů. Poslední částí soutěže byl  hodinový vědomostní test.

Okresní kolo proběhlo 13. dubna a naši školu v něm reprezentoval žák osmého ročníku Jan Chmelář. Po poctivé přípravě podal v soutěži vynikající výkon a vklínil se mezi žáky gymnázií na 2. místo. Tímto umístěním si zajistil účast v krajském kole, které se koná v květnu v Přerově.

21. dubna proběhlo také okresní kolo biologické olympiády mladší kategorie (6. a 7.ročník), kde se z naší školy pokusili navázat na úspěch svého staršího spolužáka Adéla Střídová a Pavel Chmelář. Také v této kategorii naši žáci uspěli, Pavel Chmelář postupuje do krajského kola z vynikajícího 2.místa, Adéla Střídová skončila na výborném 8. místě.

Mgr. Jan Chmelář

Okresní kolo OVOV 2016

V pátek 22.4. 2016 se 24 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů na atletickém stadioně v Olomouci.

I tentokrát to pořadatel vzal ve velkém a zajistil kromě samotného závodu bohatý doprovodný program. Škoda, že se to míjelo se Dnem Země, kterého se účastnila většina žáků naší školy.

Tentokrát se soutěžilo ne v šesti, ale pouze v pěti disciplínách: švihadlo, kliky, trojsk, hod medicinbalem a běhu na 1000m (nebo dribling).

Naše družstvo bylo o některé žáky slabší, protože Ti již letos nemohli soutěžit kvůli věku, ale určitě bojovalo ze všech sil, aby dosáhlo, co nejlepších úspěchů. Samozřejmě jako všichni ostatní v jednotlivcích. Opět jsme nezklamali a přijeli jsme s 6 individuálními medailemi a bronzovou ze družstev, za což jsme byli nesmírně šťastní. I když přímý postup do kraje nám unikl, ale třeba se nám podaří postoupit do kraje na body.

Takže neztrácíme naději a i nadále trénujeme...

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Jan Chmelář

Kompletní výsledky naleznete zde:

výsledky – družstva

výsledky jednotlivci – dívky

výsledky jednotlivci -chlapci

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Školní kolo OVOV 2016

Dne 18.dubna 2016 proběhl na naší škole již tradiční Den všestrannosti. Soutěžilo se v pěti disciplínách: leh-sedy, trojskok, hod medicinbalem, švihadlo a běh na 60m.

Zahájení tentokrát proběhlo kvůli méně příznivému počasí v tělocvičně a opět jsme se s paní Křížkovou rozcvičili aerobikem. Šedesátku a medicinbal jsme absolvovali venku a ostatní disciplíny se konaly v tělocvičně.

V letošním roce se účastnilo 159 dětí z 3.-9. ročníku a navíc 84 dětí z 1.-2.ročníku mělo také svou ochutnávku v podobě 2 disciplín: překážkové dráhy a skoku z místa.

Děti bojovaly s nadšením a velkým úsilím a domnívám se, že se akce opět povedla, diplomy a ceny se rozdaly a už jsme se jenom těšili, jak zabodujeme v okresním kole Odznaku všestrannosti v pátek 22.dubna.

Mgr. Radka Chmelářová

Kompletní výsledky naleznete zde:

výsledky jednotlivci – chlapci

výsledky jednotlivci – dívky

výsledky – soutěž družstev

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Matematické soutěže na základní škole:

V březnu proběhlo na naší škole několik matematických soutěží. Nejobtížnější z nich je matematická olympiáda. Žáci řeší doma zadané úkoly a podle výsledků své práce se mohou stát úspěšnými řešiteli školního kola. Těmi se stali z 6. třídy Vojtěch Šmída, Michaela Malá a František Špunda a zúčastnili se i okresního kola. Zatím nevíme jejich umístění. Z 5. třídy mají za sebou Nela Hanzelová a Petr Gazda také už i okresní kolo, ve kterém Petr Gazda obsadil krásné 3. místo.


Dne 18. 3. proběhla tradiční mezinárodní soutěž Matematický klokan, do které se přihlásilo 145 žáků z 2. – 5. třídy a 89 žáků z 6. – 9. třídy.

Nejlepšími řešiteli z celé školy byli:

Eliška Kovaříková, Nela Hanzelová, Petr Gazda, David Střída a Vladimír Baleka.

Deset nejúspěšnějších žáků v jednotlivých kategoriích je v následujících tabulkách:

Okresního kola Pythagoriády se už zúčastnili úspěšní řešitelé školního kola –  Nela Hanzelová – 5.B, Anna Svobodová – 5.A a Petr Dostál – 5.A a byli úspěšní řešitelé i okresního kola.

Matematické soutěžení uzavřelo 31. 3. školní kolo Pythagoriády – určené pro žáky 6. – 8. třídy. Do soutěže se přihlásilo 39 žáků, nejlepší výsledky měli: Jan Chmelář – 8. A, Jakub Smička – 6.A, Vojtěch Šmída – 6.B,

RNDr. Dana Vrbová

Turnaj v dřevobalu 2016 – školní kolo

V pátek 4. března 2016 se konal v tělocvičně školy turnaj žáků 4. a 5. ročníků v dřevobalu. Celkem se přihlásilo 5 družstev.

GLADIÁTOŘI – 4. TŘÍDA

SATANI – 5. A

VOSÁCI – 5. A

KŘIŽÁCI – 5. B

OSPALCI – 5. B

Do finálových zápasů postoupilo vítězné družstvo z 5. A a vítězné družstvo 5. B. a družstvo 4. třídy – nováček soutěže.

Vítězem turnaje se po zásluze stalo družstvo 5. A  – SATANI se 3 výhrami. Na 2. místě skončilo družstvo 5. B  – OSPALCI se 2 výhrami a na 3. místě skončilo dle očekávání družstvo 4. třídy GLADIÁTOŘI.

Nejlepšími střelci a klíčovými hráči turnaje byli vyhlášeni: V. Pavlíček (Ospalci), J. Trefil (Satani), R. Jandera (Gladiátoři), D. Goth a A. Tomášek (Satani).

Sportovci z jednotlivých tříd si na turnaji změřili své síly a dovednosti a fandící obecenstvo jim svým povzbuzováním dokázalo vytvořit nádhernou sportovní atmosféru. Vítězům i vyhlášeným hráčům blahopřejeme.

Marie Pokorná, učitelka

Mladý chemik 2015/2016

I v tomto roce jsme se přihlásili na soutěž chemie trochu jinak. Již po několikáté organizuje celostátní soutěž Mladý chemik pro náš region  Střední škola logistiky a chemie v Olomouci ve spolupráci s chemickým podnikem společností FARMAK a.s.,  která je partnerem této akce.

Cílem soutěže je probudit a prohloubit zájem dětí o přírodní vědy a současně o studium na technických školách.

1.kolo soutěže proběhlo ve škole formou testu, kterého se zúčastnilo 30 žáků naší školy.

Nejlepší z nich – Martin Genčur, Hana Katrušáková a Ondřej Podivínský postoupili do dalšího kola, které se konalo 18. 12. 2015 na střední škole v Olomouci.

2.kola se zúčastnilo 49 žáků z 18-ti škol z kraje. Jejich úkolem bylo vypracovat test, na odpovědi měli celkem 90 minut.

I v tomto ročníku se žáci naší školy neztratili. Po sečtení bodů a vyhodnocení výsledků jsme byli mile překvapeni.

Ondřej Podivínský – 18. místo, Martin Genčur – 15. místo, Hana Katrušáková – 9. místo!

Všichni žáci dostali od sponzora akce – společnosti Farmak a.s. – hodnotné ceny a diplom.

A protože prvních 15 postupuje do třetího kola – kola laboratoří – jedeme na Střední školu logistiky a chemie ještě jednou na začátku února 2016. To už bude boj mezi nejlepšími o postup na závěrečné kolo na Universitě v Pardubicích.

Hodně štěstí Martine a Hanko.

Kateřina Mrázková

 

 

Máme Mistra Moravy v judu

Dne 28.11. se náš oddíl SK Judo Lutín zúčastnil Šampionátu Moravy mláďat. Tento turnaj je jediný velký turnaj pro kategorii mláďat (na úrovni republikové soutěže), a tak se do Uherského Hradiště sjelo 294 dětí nejen z celé Moravy, ale i z Čech a Slovenka. Z našeho oddílu se nominovali 2 závodníci. Turnaj proběhl na čtyřech tatami a bojovalo se od půl jedenácté až do půl páté odpoledne.

Prvním Mistrem z naší skupiny se stal Honzík Grepl ze II. A. Měl celkem 5 zápasů každý s každým. Od začátku se pustil do všech soupeřů a dařilo se mu. Postupně porážel všechny před časovým limitem. Celý příspěvek

Čeká nás boj o postup

V úterý 8. prosince 2015 se podařilo dívkám z prvního stupně vyhrát krajské kolo ve florbalu a postoupit na turnaj TOP 8, což je finále východní části republiky. Tento turnaj se bude konat v březnu v Olomouci a tři nejlepší týmy postoupí do republikového finále. Největší  překážkou byly pro holky soupeřky z Hranic, s kterými svedly finálový souboj a vyhrály těsně 4:3. Děvčata hrála ve složení Veronika Nejedlá, Šárka Zhébalová, Radana Váňová, Sára Endlicherová,  Veronika Mrázková, Lenka Mrázková, Ema Baleková, Anna Svobodová, Eva Menšíková a Natálie Dostálová.

Úspěchu dosáhla i další naše družstva. Obě družstva kluků z druhého stupně dokázala postoupit do okresního finále, kde starší kluci vybojovali třetí místo a mladším utekl velmi těsně postup do krajského kola. Skončili na místě druhém.  I tato umístění jsou ale úspěchem, protože kategorie kluků jsou vždy nejvíc obsazené.

Tři další družstva dokázala svá okresní finále vyhrát a postoupit do kol krajských, kde hoši z prvního stupně a dívky z šestých a sedmých tříd skončili těsně za medailovým umístěním na  4. místě. Děvčata z osmých a devátých tříd na své krajské finále ještě čekají.  Některé z těchto dívek už dokázaly vyhrát čtyři krajská finále v řadě a jsou v tomhle ohledu v historii školy rekordmanky. Přejeme jim, aby se jim tuto řadu vítězství podařilo ještě prodloužit.

Mgr. Jan Chmelář

Školní kolo turnaje ve vybíjené 2015

ŠKOLNÍ KOLO TURNAJE VE VYBÍJENÉ ŽÁKŮ 4. A 5. ROČNÍKŮ

V pátek 13. listopadu se konalo v tělocvičně naší školy školní kolo turnaje ve vybíjené mladších žáků. Zapojila se celkem 3 družstva složená převážně z chlapců, ale i několika odvážných děvčat čtvrtých a pátých ročníků.

Výsledné pořadí turnaje:

 1. místo: SATANI 5. A
 2. místo: NERF REBELKY 5. B
 3. místo: GLADIÁTOŘI 4. tř.

 

Nejlepšími hráči turnaje byli vyhlášeni:

David Střída 5. A, Rosťa Pavlíček 5. B, Sára Svobodová 4. tř., Roman Jandera 4. tř.

Výběr nejlepších hráčů a hráček turnaje bude školu reprezentovat v okresním kole vybíjené mladších žáků v Olomouci.

Marie Pokorná, uč.

Přírodovědný klokan 2015

I v tomto školním roce se v říjnu konala soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Soutěže se zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. ročníku, kteří řešili úlohy z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí. Otázky byly ohodnoceny podle obtížnosti za 3, 4, nebo 5 bodů. Body žáci mohli nejen získat, ale za špatnou odpověď také ztratit.

Nejlepších výsledků dosáhli žáci : Ondřej Tomášek VIII. B, Jan Chmelář VIII.A,  Ondřej Podivínský IX. A

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. Kateřina Mrázková

V Praze jsme se neztratili

V pátek a sobotu 11.-12. září reprezentovalo naši školu 9 žáků na Republikovém finále v OVOV v Praze. Deset disciplín plnili ve dvou dnech, které byly opravdu vyčerpávající a už jenom účastí si zaslouží velkou pochvalu.

Výsledky jsme ovšem také neměli špatné. Družstvo tvořené 8 žáky získalo 19. příčku ze 40 zúčastněných škol a někteří žáci se umístili v první polovině startovního pole v jednotlivě hodnocených kategoriích.

Největším úspěchem bylo umístění Jana Chmeláře, kterému utekla medaile o pouhých 61bodů a získal tak nepopulární bramborovou medaili. Velká gratulace.

Ostatní umístění našich žáků: Pavel Matějů – 61. místo (ze 126), Tomáš Procházka – 34. místo (z 61), Pavel Chmelář – 17. místo (z 35), Adéla Střídová – 16. místo (z 57), Anna Křížková – 68. místo, Hana Weidingerová – 74. místo, Nela Vyhnánková – 82. místo (všechny dívky ze 100), David Střída – 12. místo (z 24).

Celá akce se velmi vydařila a děti si odváží kromě sportovních úspěchů, také spoustu zážitků, jako např. setkání s olympioniky.

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Jan Chmelář

Na závěr ještě postřehy našich (případně bývalých) žáků:

„V Praze to bylo moc fajn. Ráda jsem viděla své bývalé spolužáky a byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. I když oba dva dny byly fyzicky náročné, neztráceli jsme humor a dobře jsme se bavili. Myslím si, že se mi už nikdy nepodaří být součástí takové obrovské akce s tolika známými olympioniky.  Moc jsem si to tam užila!“

Nela Vyhnánková, studentka  1. roč.  ČFS SGO

„V Praze se mi nejvíc líbila ta slavnostní atmosféra. Bylo tam mnoho olympioniků, kteří nám dávali podpisy. Super bylo, že nám fandil i jeden z olympioniků – veslař Pavel Konvička, náš patron, se svou manželkou. Nejvíc se mi povedla asi tisícovka – dal jsem si „osobák“- 3:03.“

Jan Chmelář, 8.A

„Když jsme přišli na stadion v našich nových tričkách, převzali si nás policisté a nacvičovali jsme nástup. V Praze vládla kamarádská atmosféra a všichni jsme byli napjatí, jak to dopadne. V našem boji o umístění nás skvěle podporovali paní učitelka a pan učitel Chmelářovi, kteří se také účastnili soutěže.“

Adéla Střídová, 7.A

Kompletní výsledky naleznete zde.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Projektový den na ZŠ Lutín: „Rozloučení se školou“

 

V pátek 26. června 2015 proběhl v aule ZŠ Lutín dlouho očekávaný projektový den s názvem „Rozloučení se školou“ v podobě dvou koncertů: „Koncert pro 1. stupeň“, který se konal 2. a 3. vyučovací hodinu, a „Koncert pro 2. stupeň“, který se uskutečnil 4. a 5. vyučovací hodinu, vždy v režii paní učitelky Renaty Čechové.

Na tento den se všichni účinkující pečlivě připravovali s dostatečným předstihem nejen v hodinách hudební výchovy s paní učitelkou Renatou Čechovou, ale mnozí z nich se scházeli samostatně nebo také nacvičovali s pány učiteli – Petrem Jakobem a Jirkou Štěpánkem.

Koncertem nás provázela dvojice žáků ze třídy 9.A – Kuba Holec a Roswitha Chvátalová. Oba žáci si kromě uvádění jednotlivých čísel programu také připravili pro žáky 1. stupně hned několik „nelehkých“ otázek se sladkou odměnou.

Oba koncerty byly velmi úspěšné nejen proto, že zpívali, hráli i žáci v hledišti se svými učiteli, ale i proto, že za každým číslem programu následoval hlasitý potlesk.

Myslím si, že takové „Rozloučení se školou“ bylo velmi příjemné, neb všichni alespoň na chvíli zapomněli na únavu a shon, který vždy provází každý konec školního roku, zazpívali si se svými kamarády, učiteli a třídou, byť žáci 9.A tak letos učinili naposledy.

Fotografie od Vaška Ručka, žáka 8.B,  můžete zhlédnout v naší  fotogalerii .

Renata Čechová

 

 

Jak pejsek a kočička pekli dort na lutínské škole

Dne 20. května jsme byli hosty na divadelním vystoupení žáků první třídy. Předvedli nám hru na námět knihy známého spisovatele Josefa Čapka. Představení prvňáčků se jmenovalo podobně jako Čapkova pohádka „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“, ale bylo přece jen trošku jiné, bylo to autorské divadlo. Děti měly pečlivě zhotovené masky pro jednotlivé postavy příběhu a také výborně připravené texty, které všichni uměli nazpaměť. Vystoupení bylo o to zábavnější, že bylo doplněno originálně složenými písničkami. Proto na závěr nemohl chybět zasloužený velký potlesk.

Mariam Yacoubová, žákyně 7. A

Za nás „druhostupňáky“ přidávám ještě poděkování, že jsme se mohli potěšit pohledem i poslechem. Byli jsme tomu velmi rádi. Zvlášť poděkovat bych chtěla ještě představitelům hlavních rolí – Karolínce Procházkové, která vystoupila v roli kočičky, a Davídku Opletalovi, který jí jako pejsek zdatně pomáhal. Bylo to super!

Věra Voňková

 

Výprava pod povrch

V květnu se uskutečnila exkurze našich žáků 8. tříd do Moravského krasu. Jedná se o dost netradiční exkurzi. Žáci jsou seznámeni se základními informacemi o této pozoruhodné části naší přírody a to jak z hlediska zeměpisného, tak z hlediska přírodopisného. Na tom ještě nic pozoruhodného není, to se děje na každé přírodopisné exkurzi, ale ne všude si můžou děti vyzkoušet, jaké to je při objevování jeskyní. Každý pravděpodobně zná velké jeskyně v Moravském krasu: Punkevní, Kateřinskou či Balcarku. V Moravském krasu jsou ale stovky dalších, ty jsou veřejnosti většinou nepřípustné a může se tam pouze v doprovodu odborných průvodců. My takové na exkurzi máme a tak si děti můžou vyzkoušet, co to znamená speleologie (jeskyňářství). Nutno říct, že prolézání je sice zábavné, ale je k němu potřeba i určitá dávka odvahy. Většina našich dětí v sobě odvahu najde a speleologické trenažéry si vyzkouší. Závěrem se dá říci, že na této exkurzi si přírodu děti osahají celým tělem.

Jan Chmelář

 

Výsledky Biologické olympiády 2015

I letošní ročník Biologické olympiády skončil pro naše žáky velmi úspěšně. V okresním kole naši ZŠ Lutín reprezentovali nejúspěšnější žáci ze školního kola: Jan a Pavel Chmelářovi a Martina Mrázková. Martina nás reprezentovala v kategorii 8. a 9.tříd. Věkem do této kategorie ještě nepatří, ale starší žáci úspěšní ve školním kole v této kategorii se k reprezentaci neodhodlali. Příprava je náročná a je potřeba vypracovat práci, která je velmi časově náročná. Martina se v okresním kole umístila na velmi pěkném 8.místě a svým starším soupeřům zdatně konkurovala.

Honza s Pavlem byli v mladší kategorii žáků 6. a 7.tříd ještě úspěšnější. Honza obsadil první a Pavel třetí místo. Tato umístění znamenala zároveň postup do krajského kola, které se konalo v Přerově. Tady už kluci na medailové umístění nedosáhli, ale mnoho nechybělo. Oba byli úspěšnými řešiteli a Honza obsadil 5. a Pavel 6. místo.

 

Jan Chmelář st.

Opět jedeme na republiku v OVOV do Prahy

V úterý 9. června se konalo v Hranicích na Moravě krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kam se naše škola vypravila již potřetí. Reprezentovali ji: Nela Vyhnánková, Anna Křížková, Adéla Střídová, Hana Weidingerová, Jan Chmelář, Pavel Chmelář, Pavel Matějů, Tomáš Procházka, Kateřina Gieselová, Magdaléna Večeřová a David Střída.

V soutěži družstev jsme získali 1. místo a navíc jsme v soutěži jednotlivců obdrželi tři zlaté a dvě bronzové medaile:

1. místo: Jan Chmelář, Pavel Chmelář a David Střída

3. místo: Adéla Střídová a Tomáš Procházka

Všem žákům gratulujeme a postupujícím na Republikové finále v Praze (koná se v září 2015) přejeme hodně zdaru!!!!!

Radka Chmelářová, Jan Chmelář

Kompletní výsledky : kategorie: dívky, chlapci, družstva

 

Bronzový úspěch v anglické konverzaci

Dne 25.3.2015 proběhlo krajské kolo soutěže v anglické konverzaci.

Jakub Holec z 9.A, který byl nejlepší v olomouckém okrese, vybojoval bronzové umístění a tím se zařadil mezi třicet nejlepších v České republice.

JSME TŘETÍ V REPUBLICE!!!

Ve dnech 23. 3. a 24. 3. 2015 se v Kopřivnici konalo LEXX RF Florbal kat. III., tedy republikové finále ve florbalu ZŠ. Do Kopřivnice jsme vyjeli ve složení: Anička Křížková, Hanča Weidingerová, Marťa Mrázková, brankařka Kačka Gieselová, Lůca Hradilová, Aďa Střídová, Lucka Střídová, Míša Provazová, Márinka Yacoubová a Majda Večeřová se k nám přidala v pondělí v noci, kdy přijela ze Světového poháru v estetické gymnastice, které se konalo v Bulharsku. A samozřejmě nesmím zapomenout na našeho skvělého trenéra Mgr. Jana Chmeláře a plyšového maskota Ríšu.

V Kopřivnici se sešlo celkem 6 nejlepších týmů z republiky. Našimi soupeřkami byly holky z: Kopřivnice, Hradce Králové, Velké nad Veličkou, Mladé Boleslavi a naše kamarádky z Prahy. Celý příspěvek

Dne 25.2.2015 získal Jakub Holec 1.místo v okresním kole soutěže v anglické konverzaci v Olomouci a postupuje do krajského kola.

Blahopřejeme k velkému úspěchu, jedná se o první vítězství v této soutěži v historii naší základní školy.

Hurá do republikového finále!!!

Dne 20. února 2015 se v Uherském Brodě konala kvalifikace na republikové finále AŠSK ČR ve florbale mladších žákyň základních škol. Proti nám stály vítězky krajských kol ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Do zápasu jsme se vrhly s nadšením a vírou, že to vyhrajeme. Zvítězit nebyla žádná brnkačka, pěkně jsme se zapotily. Měly jsme však super brankařku Katku Gieselovou, která za celý turnaj nevychytala jen jeden gól. Náš dívčí tým skvěle hrál a nasázel soupeřkám řadu krásných gólů. Vyhrály jsme tak oba zápasy a postoupily jsme do republikového finále, které proběhne 23. – 24. 3. 2015 v Kopřivnici.

Hrály jsme ve složení: Anička Křížková,  Marťa Mrázková, Hanča Weidingerová, Lůca Hradilová, Majda Večeřová, Aďa Střídová, Lucka Střídová, Míša Provazová, Márinka Yacoubová, Hanča Trefilová.

Velké díky patří našemu úžasnému trenérovi Mgr. Janu Chmelářovi.

Držte nám pěsti :-)!!!!!

Adéla Střídová 6.A

Výsledky školního kola Biologické olympiády kategorie C a D

Souhrnné výsledky naleznete zde.

Opět na stupních vítězů

Republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů


Ve dnech 5. – 6. září 2014 se na stadionech Juliska a Kotlářka v Praze konalo Republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Naši školu reprezentovalo 5 žáků: Katka Greplová, Míša Provazová, Jan Chmelář, Pavel Chmelář a Adam Tomášek. Míša Gieselová, která vyhrála kraj a postoupila také do republiky, se bohužel nemohla zúčastnit a obhájit tak loňské třetí místo, což nám bylo samozřejmě všem líto. Celý příspěvek

Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů

Na 10. června jsme se všichni moc těšili. Konalo se totiž Krajské kolo Odznaku všestrannaosti olympijských vítězů. Stejně jako loni byly závody v Hranicích na Moravě a stejně jako loni bylo úporné vedro, snad ještě větší.
Letos jsme měli družstvo ve složení: Kateřina Greplová, Michaela Provazová, Anna Křížková, Nela Vyhnánková, Jan Chmelář, Pavel Chmelář, Tomáš Procházka, Michal Horejš. Tito závodníci závodili také v rámci svých kategorií za jednotlivce. A dále v jednotlivcích soutěžili: Michaela Gieselová, Pavel Šmoldas, Adam Tomášek.


Soutěžní disciplíny: 60m, skok daleký, hod míčkem, 1000m, shyby na šikmé lavičce (2min), švihadlo (2min), leh-sed (2min).
Děti se během roku připravovaly a tak byly napjaté z výkonů, které opravdu podaly v tom velkém vedru na hranici svých možností. Za což jim skládám obdiv a pochvalu, že to vše tak dobře zvládly. Program nám zpestřil také Tomáš Zedek, mistr ČR v biketrialu a Monika Agrebi svým zpěvem. Všechny děti dostaly něco na zub a na konci jsme už netrpělivě očekávali na vyhlášení vítězů.
Naše družstvo obdrželo výborné 4. místo.


V jednotlivcích jsme měli 6 medailí: 1. místo Michaela Gieselová, 1. místo Adam Tomášek, 2. místo Jan Chmelář, 2. místo Pavel Chmelář, 3. místo Kateřina Greplová, 3. místo Tomáš Procházka.
Do Republikového finále, které se koná v září v Praze, se kvalifikovala Michaela Gieselová, Adam Tomášek, Kateřina Greplová.


Letos jsme měli družstvo „trochu slabší“, protože jsme měli  mladší děti, než loni, ale věřím, že příští rok se nám podaří být na bedně a třeba i postoupit na republiku. Vždyť „stačí trénovat“!!!!

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Kateřina Krejčířová

Více informací a kompletní výsledky získáte na odkazech:

http://www.ovov.cz/vysledky/soutez/358/druzstva

http://www.ovov.cz/akce/detail/358

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Obrovský úspěch našich florbalistek

Ve dnech 29. – 30. dubna 2014 se konalo v Praze finále Školského poháru České pojišťovny ve florbale pro 1. stupeň základních škol.

 

Náš tým ve složení: Adéla Střídová, Terezie Korenná, Magdaléna Večeřová, Pavla Dočkalová, Veronika Mrázková, Ivana Surzynová, Šárka Nevěčná a Tereza Cielecká pod vedením trenéra Mgr. Jana Chmeláře získal vynikající 3. místo a z Prahy si odvezl krásné bronzové medaile.

Ve vypjatých zápasech holky dokázaly svoji bojovnost, žádný zápas nevypustily a na hřišti předvedly vždy maximální výkon. Velký kus práce odvedli i naši fanoušci z řad rodičů, kteří tým podpořili a vyburcovali a byli tím pomyslným „pátým“ hráčem na hřišti.

Podrobné výsledky a komentáře celého turnaje naleznete na oficiálních stránkách turnaje. www.mladeznickyflorbal.cz/2013/.

Fotografie na  www.facebook.com/mladeznickyflorbal/photos_stream a ve fotogalerii.

Celému týmu děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a obce.

Obzvlášť velké poděkování patří panu Mgr. Janu Chmelářovi za perfektní vedení  sportovních týmů naší školy.

Kateřina Mrázková

Den všestrannosti v Lutíně

Asi týden před tímto dnem začínala škola ožívat: „ Soutěžíš?“ „Ne, já budu počítat švihadlo…“ „Už máte třídní transparent?“ „Paní učitelko, a co tam bude vlastně za disciplíny?“ apod.
A konečně to vypuklo. V pátek 4. dubna v 8 hodin jsme zahájili akci pro celou školu s názvem Den všestrannosti (myšleno sportovní). Akce je součástí projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), do kterého se naše škola zapojila již v minulém roce, kdy také proběhla beseda s Šárkou Kašpárkovou, olympioničkou a mistryní světa ve trojskoku. Tentokrát jsme ji pozvali s jejím manželem Michalem Pogánym na školní kolo OVOV.
Zahájili jsme hymnou OVOV a po přivítání a krátkém proslovu Šárky Kašpárkové jsme se vrhli rovnou na hromadnou rozcvičku – ZUMBU, pod vedením Ivanky Šperkové. Musím uznat, že žáci naší školy byli opravdu skvělí a ZUMBA je naladila do dalšího soutěžení.
A v čem se tedy soutěžilo? V pěti disciplínách: běhu na 60m, trojskoku (tři žabáky za sebou), hodu medicinbalem vzad, v přeskocích přes švihadlo za dvě minuty a v silové disciplíně leh-sed, taktéž počítáno za dvě minuty.


Jednotlivé disciplíny byly rozmístěné na hřišti a žáci se na nich po skupinkách postupně vyměňovali. Musím uznat, že děti soutěžily s plným nasazením a také žáci, kteří byly na disciplínách jako počtáři, měřiči, či zapisovatelé, spolu s kantory byli ve své práci velmi zodpovědní a pečliví. Pěkné bylo, že nám na disciplínách měřila trojskok také Šárka Kašpárková, nebo například na švihadle paní ředitelka a paní zástupkyně.
Protože soutěž byla určena pro žáky 3. – 9. tříd, tak aby to prvňákům a druhákům nebylo líto, měli také své dvě disciplíny, které si se svými třídními učitelkami splnili a dostali každý sladkou odměnu.
Kolem 11 hodiny se soutěž chýlila ke konci, ale než se spočítaly výsledky ve „výpočetním středisku“ (bylo tvořeno deváťáky), shlédli jsme vystoupení mažoretek ze základní školy v Hněvotíně pod vedením p.uč. Radky Dudové.
Vyhlášení vítězů jednotlivců a i třídních týmů bylo příjemným a očekávaným ukončením dne. Šárka Kašpárková nám popřála hodně zdaru do dalšího sportování a my jsme jí opravdu vděční za to, že s námi strávila „super sportovní den.“
Ještě jedna soutěž byla vyhlašována a to „Soutěž o nejoriginálnější transparent„. Po poradě s p. ředitelkou bylo rozhodnuto: všechny transparenty jsou krásné a originální. A byla to pravda aspoň v tom smyslu, že jsme chtěli ocenit opravdovou snahu všech. I když možná některý byl přece jen o kousek originálnější (i já jsme měla svého favorita).
Tak se už všichni těšíme na nanuky!!!

Mgr. Radka Chmelářová

Výsledky:

soutěž týmů zde.

jednotlivci – zde.

nejpočetnější třída – zde.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

ZASE JEDEME DO PRAHY!!!!!

Ve středu 26. 3. 2014 proběhla v Olomouci kvalifikace TOP8 Východ v rámci Školského poháru České pojišťovny ve florbale pro 1. stupeň dívek.
Osm týmů bylo rozděleno do dvou skupin, které hrály systémem „každý s každým“. S jednou prohrou a dvěma výhrami jsme postoupily přímo do semifinále, kde jsme v boji o finále podlehly pozdějšímu vítězi ZŠ a MŠ Těšany 3:5.
V zápase o 3. místo, a postup do republikového finále v Praze, jsme porazily dívky ze ZŠ Odry 5:2.
Nejlepší brankářkou celého turnaje byla vyhlášena naše Terka Korenná, která v brance zazářila a byla velkou oporou našeho týmu.
Přestože byl náš loňský vítězný tým výrazně obměněn, dokázaly naše hráčky svojí bojovností obhájit postup do Prahy a navázat na úspěch předchozího týmu.
Za vzornou reprezentaci školy patří poděkování: Terezii Korenné, Adéle Střídové, Magdaléně Večeřové, Pavle Dočkalové, Veronice Mrázkové, Ivaně Surzynové, Tereze Cielecké, Šárce Nevěčné. Velké díky pak patří jejich trenérovi p. uč. Janu Chmelařovi.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách turnaje: www.mladeznickyflorbal.cz

Kateřina Mrázková

 

 

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Dlouhé cestování za úspěchem

( cesta na Krajské kolo ve florbale mladších žákyň v Hranicích na Moravě)

Ráno zhruba o půl šesté jsme nastoupili na autobus do Olomouce. V Olomouci jsme přestoupili na tramvaj a tradá na vlakové nádraží. Poté, co pan učitel zakoupil lístky, jsme šli vyčkávat vlak. Zrovna když jsme došli na nástupiště, hlásili, že vlak má spoždění. Čekali jsme. Ale vlak pořád nikde. Všichni byli úplně promrzlí. A konečně jel. Jeli jsme zhruba 20 minut a v Přerově jsme (teď už rychle) přestoupili na další vlak do Hranic na Moravě. A opět jsme jeli 20 minut. Hned jak jsme v Hranicích vystoupili, běželi jsme na autobus, protože pan učitel nás strašil, že když nestihneme tento autobus, tak půjdeme třičtvtě hodiny pěšky. Naštěstí jsme to stihli. Potom, co jsme vystoupili z autobusu, šli jsme ještě kousek pěšky.

Došli jme na místo, převlékly jsme se a šly jsme na hřiště. Přivítali jsme se s dalšími týmy a poté jsme se dívali na první zápas. Byli jsme druzí na řadě. Už si přesně nepamatujeme, s kým jsme to vlastně hrály. První zápas jsme besprostředně vyhrály 7:1. Za 20 minut jsme hrály druhý zápas, který jsme také vyhrály. A ve třetím a čtvrtém zápase se nic nezměnilo. Protože jsme vše vyhrály, musely jsme hrát ještě jeden rozhodující zápas. Bylo to velmi napínavé a snažily jsme se ze všech sil. A po velkém úsilí jsme vyhrály 1:0. Všichni byli velmi šťastní z výhry. A také proto, že postupujeme do kvalifikace na mistrovství ČR. Myslíme si, že větší radost než my měla paní ředitelka.

Hanka Trefilová 6.A

Republikové finále OVOV

Přinášíme výsledky, postřehy a fotografie našich žáků z Republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které se konalo 5.- 8. září 2013 v Praze na Strahově

Z celkového počtu 35 závodících družstev se naše družstvo umístilo na krásném 17. místě.

V závodě jednotlivců jsme získali dvě místa na stupních vítězů

Michaela Provazová – 2. místo

Michaela Gieselová – 3. místo

Celý příspěvek

Lutínský maraton 2013

V posledním školním týdnu se konal již 4. ročník Lutínského maratonu. I přes nepříznivé počasí se zúčastnilo velké množství našich žáků, ale také některých učitelů. Sice jsme v tomto roce nepřekonali loňský rekord, který činil 1501,2 km, ale přesto byl konečný výsledek 1408,2 km vynikající v tomto počasí.

Věříme, že příští ročník se posuneme o nějaký ten metr dál.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Kompletní výsledky naleznete zde.

 

Jedeme do republikového finále

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ

Možná si ještě někdo z ročníků dříve narozených vzpomene, jak jsme plnili atletické disciplíny a dostávali jsme za to odznáčky zdatnosti.

Touto myšlenkou se také inspirovali olympijští vítězové Robert Změlík a Roman Šebrle. Vymysleli projekt pro všechny děti, ale i rodiče a prarodiče, ve kterém si kladou za cíl zvýšit jejich zdatnost a všestrannost. Plní se deset atletických a silových disciplín, za něž se mají body a podle počtu bodů tak děti dostanou bronzový, stříbrný, zlatý, či dokonce diamantový odznak.

Naše škola se letos poprvé do tohoto projektu zapojila a myslím, že děti (alespoň některé) velmi rády uvítaly změnu v TV a nadšeně plnily stanovené disciplíny. Celý příspěvek

Pohár starosty s novou tváří

Dne 6. června proběhl v nové podobě další ročník tradičních atletických závodů O pohár starosty Lutína. Konečně pěkné počasí pomohlo ke zdárnému průběhu akce, která v tomto roce prošla menšími změnami. Organizátoři se vzdali původní myšlenky pořádat závody jako čtyřutkání družstev. Zvýšil se tak počet startujících z jednotlivých škol na tři závodníky na disciplínu. Závodníci tak bojovali o individuální úspěchy a zároveň sbírali na prvních šesti místech body pro své týmy.

Ze čtyř zúčastněných školních týmů – ZŠ Lutín, ZŠ Náměšť, ZŠ Těšetice a ZŠ Hněvotín– se boj o pohár odehrával především mezi prvními dvěma jmenovanými. Zvítězili domácí se ziskem 268,25 bodů, borci z Náměště jich nasbírali pouze 130.

Z individuálních výsledků domácích závodníků nutno vyzdvihnout především rekord školy ve vrhu koulí Michala Bureše (11,91 m), vynikající výkony Michaely Gieselové ve skoku dalekém (497 cm) a její vítězství stylem „start-cíl“ v běhu na 1 000 m ve výborném čase 3: 26 min.

Závěrem lze říci že nová tvář závodů, spíše atletický mítink, se osvědčila.

Reprezentanti i těch menších škol dosáhli některých individuálních úspěchů a dnes už tradiční akce může pokračovat i v budoucnu.

Mgr. Petr Jakob

Fotografie  naleznete ve fotogalerii.

Krajské kolo Poháru rozhlasu v Šumperku

Ve úterý dne 21. května se družstvo mladších dívek a družstvo starších hochů vypravilo do Šumperku na krajské kolo Poháru rozhlasu. V této již tradiční atletické soutěži se závodí v disciplínách: 60m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem (vrh koulí), vytrvalostní běh (600m/1500m).

Protože obě družstva byla v okrese druhá a bodově jsme na tom nebyly zas tak špatně, dělali jsme si naděje na výborný výsledek. V konkurenci velkých škol jsme sice na „bednu“ nakonec nedosáhli, ale 6. místo u hochů a 10. místo u dívek v KRAJI je ovšem také velmi dobré a tak můžeme říct, že naši žáci odvedli dobrou práci a všem jim moc děkuji.

Mgr. Radka Chmelářová

družstvo chlapců: Petr Dočkal, Matěj Popelka, Michal Bureš, David Koutný, Jakub Kleveta, Marek Šulc, David Ringelhán, Petr Liška

družstvo dívek: Michaela Gieselová, Kateřina Greplová, Lenka Polzerová, Veronika Cielecká, Ivona Sekaninová, Veronika Chrbjátová, Michaela Provazová, Kristýna Bednářová

Fotografie ze závodů naleznete ve fotogalerii

Kompletní výsledky naleznete na těchto adresách:

http://atletika.sumperk.cz/soubory/t_vysl_prMLZAKYNE.htm

http://atletika.sumperk.cz/soubory/t_vysl_prSTZACI.htm

Kinderiáda

 

KINDERIÁDA jsou atletické závody pro děti druhých až pátých ročníků základních škol v ČR. Dětem nabízí možnost seznámit se s atletikou a vyzkoušet si pravou sportovní atmosféru. Pro každý ročník byla vybrána jiná atletická disciplína, běh na 60 metrů měly všechny ročníky povinné. Celý příspěvek

PREVENTANCUP 2013

PREVENTAN CUP je soutěž ve vybíjené pro kluky a děvčata, která se hraje na základních školách v celé České republice. Bylo by to divné, kdyby se vybíjená nehrála na lutínské škole plné malých nadějných sportovců.

Pokračováním školního kola turnaje ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníků byl výběr těch nejlepších, kteří reprezentovali školu v okresním kole turnaje na ZŠ Holečkova v Olomouci. Turnaj se konal dne 7. 5. 2013. Bylo přihlášeno celkem 9 družstev a naši chlapci a děvčata získali 3. místo a bronzové medaile. Finále čtyř nejlepších družstev bylo vyrovnané, ale někdy je třeba ke sportovnímu výkonu přidat i trošku štěstíčka. Třeba příště.

M. Pokorná, učitelka

 

 

 

Okresní kolo OVOV 2013

Ve čtvrtek 2. května 2013 se konalo okresní kolo v OVOV, tedy Odznaku všestrannosti olympijských vítězů na stadionu Lokomotiva v Olomouci.

Tento projekt si mimochodem dává za cíl zlepšení sportovní výkonnosti a všestrannosti u dětí, ale také dospělých.

Z naší školy se vypravilo družstvo osmi žáků a také 7 jednotlivců. Soutěžilo se v sedmi disciplínách: 60m, trojskok, hod medicinbalem vzad, švihadlo 2min, leh-sedy 2min, kliky 2min, driblink 2min. Celý příspěvek

Floristická soutěž

Ve středu 24. dubna 2013 se skupina osmnácti žáků ZŠ Lutín v doprovodu Mgr. Lenky Souškové a Mgr. Renaty Čechové zúčastnila již 2. ročníku floristické soutěže v aranžování květin, kterou uspořádal Český zahrádkářský svaz, o.s. a komise pro práci s dětmi a mládeží.

aranzeri

Celý příspěvek

Okresní finále v košíkové starších žáků

Ve středu 3.dubna 2013 proběhlo ve Šternberku okresní kolo v košíkové starších žáků, do kterého postoupili i starší žáci naší školy jako vítězové okrskového kola v Olomouci, ve kterém nenašli přemožitele, když porazili nejprve žáky ze ZŠ Fr.Stupky, Olomouc, ZŠ Bouzov a Gymnázia Hejčín.

Ve Šternberku byli naši hoši opět úspěšní. Ve čtyřčlenném  turnaji se hrálo systémem Každý s každým. Naši hoši nejprve remizovali se žáky ZŠ Uničov 8 : 8. Poté porazili domácí družstvo ze Šternberka 20 : 8. Nestačili však na hochy ze ZŠ Velká Bystřice, kterým podlehli po statečném boji 4 : 12.

Celkově naši hoši skončili na krásném druhém místě, za svými přemožiteli z Velké Bystřice.

Za vzornou reprezentaci školy patří poděkování žákům Michalu Burešovi, Matěji Popelkovi, Petru Dočkalovi, Janu Brhelovi, Petru Liškovi, Jáchymu Ševčíkovi a Radovanu Greplovi. Velké díky pak patří jejich trenérovi p.uč.Janu Chmelařovi, který je na tuto soutěž dobře připravil.

Mgr. Jan Spurný  ředitel školy

Úspěch v okresním kole Biologické olympiády kategorie „C“

Ve středu 27.3.2013 proběhlo okresní kolo Biologické olympiády kategorie C. Do této kategorie patří žáci 8. a 9. tříd základních škol a gymnázií. Do Domu dětí a mládeže v Olomouci se sjelo celkem 22 vítězů školních kol. Pro naše soutěžící dopadlo okresní kolo velmi dobře, když David Koutný skončil na 1.místě a Jana Trávničková na 5. místě. Soutěž byla těžká a celkově bylo jen 6 úspěšných řešitelů.

David Koutný postoupil do krajského kola, které se uskuteční 10.května 2013.

Celkové výsledky naleznete zde.

Turnaj v dřevobalu

V prvním březnovém týdnu sehrála družstva naší školy, sestavená žáky 4. a 5. ročníků, turnaj v dřevobalu. Tato hra, pojmenovaná také jako deskobal, je skvělou přípravou malých dětí na košíkovou. Hraje se lehkým volejbalovým míčem a bod získává družstvo úderem do košíkářské desky – dřeva. Na naší škole dřevobal hrajeme s dětmi již druhý rok a jejich herní dovednosti se každým rokem zlepšují. Celý příspěvek

Čeká nás republikové finále!!!!

Zde přinášíme celý článek očima trenéra p.uč. Jana Chmeláře – zde

Při odjezdu mladých florbalistek z 1. stupně (Lucie Hradilová, Kateřina Gieselová, Hana Weidingerová, Martina Mrázková, Tereza Cielecká, Terezie Korenná, Adéla Střídová, Alice Holcová) na velmi důležitý florbalový zápas a to kvalifikace na ČR, nikdo netušil jaký úspěch přivezou.

Hned od rána se všemi cloumala pořádná nervozita a to i s fanoušky, kteří samozřejmě na takovém zápase nemohli chybět a doprovodili tým do moderní sportovní haly Čajkaréna v Olomouci, kde utkání o postup do celorepublikového finále proběhlo.

Od začátku byly holky ve vedení a i když občas v prvním poločase prohrávaly, dokázaly neuvěřitelně otočit skóre a dostat se tak do vedení v tabulce.

Děvčata neprohrála ani jeden zápas, byla skvěle připravena, například když mezi soupeřkami byly o několik hlav vyšší hráčky, nevzdala to a bojovala. Hlavně díky skvělému vedení pana učitele Jana Chmeláře, ale také neuvěřitelné atmosféře, která díky fanouškům zavládla v hale děvčata zvítězila a postoupila do republikového finále v Praze (19. dubna 2013)!!!

Přejeme jim hodně štěstí  a věříme, že se jim bude dařit stejně dobře, jako v Olomouci Smile.

Valentýna Čotková

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Výsledky biologické olympiády

V minulých dvou týdnech proběhlo Školní kolo biologické olympiády v kategorii C ( 8. a 9. třída), v kategorii D (6. a 7.třída). Každé kolo se skládalo ze čtyř částí: testu, poznávání rostlin a živočichů, praktického úkolu.

Do okresního kola, které se koná v březnu a dubnu v Olomouci postoupili žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě. V kategorii C David Koutný a Jana Trávníčková, v kategorii DRoswitha Chvátalová a Ondřej Látal.

Postupujícím blahopřejeme a doufáme, že v okresním kole naváží na úspěchy z předchozích let.

Kompletní výsledky naleznete ZDE.

Florbalový turnaj mladších žáků

Ve středu 30. ledna 2013 se konal  Turnaj mladších žáků ( 6. a 7. třída) ve florbale. I přes velkou nemocnost žáků, se daného turnaje  zúčastnilo 5 týmů, z toho 2 ze ZŠ Těšetice.

Některá utkání měla hladký průběh, v jiných to bylo napínavé až do konečného zapískání. Celý příspěvek

Další vítězství

Florbalový úspěch

Krajské kolo Orion florbal cup mladších dívek se tento rok konalo v pátek 4.1.2013 v Hranicích na Moravě. Utkali jsme se se čtyřmi dalšími skvělými týmy, každý tým hrál čtyři zápasy .
Celý příspěvek

1. stupeň postupuje!!!!

1. stupeň postupuje!!!!!!!!!!!!

Už jsme se všechny těšily na Vánoce, ale ještě jsme měly před sebou jeden důležitý turnaj- Krajské kolo žákyň 1. stupně ve florbale. Ve středu 19.12.2012  jsme ráno spolu s p.uč. Chmelářem vyrazili do Hranic na Moravě. Celý příspěvek

Jazyk webu

Czech CS English EN Ukrainian UK
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207
Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Sobota 22. června 2024
 • Svátek má Pavla
 • Zítra má svátek Zdeňka