AKTUALITY

!!!!Zápis do 1. tříd!!!!

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne 18.3.2020 (zde) bude Zápis probíhat elektronicky v termínu od 1.4. – 30.4.2020.

Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete na tomto odkaze: zde. Odkaz je aktivní pouze v termínu Zápisu a to od 1.4.2020 do 30.4.2020.

Po elektronickém vyplnění přihlášky obdržíte na email automatické potvrzení přijetí přihlášky s dalšími pokyny.

Máte-li nějaké nejasnosti, volejte : tel.774 019 031.

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky je třeba stáhnout, vyplnit a odeslat také žádost o odklad povinné školní docházky: zde.

K žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit dva dokumenty:

1)  doporučení školského poradenského zařízení

2)  doporučení pediatra či lékaře specialisty (např. klinického psychologa)

Doplňující informace:

Předčasné zaškolení

Odklad povinné školní docházky

Kontakty na poradny

O způsobu vydání rozhodnutí budete informováni prostřednictvím emailu.

Mgr. Lenka Soušková,v.r.

ředitelka školy

Tělesná výchova

Milí žáci,

Do tělesné výchovy úkoly, nedostáváte, ale je důležité nezapomínat na pohyb a cvičení, protože je to moc důležité na váš tělesný i duševní rozvoj.

Proto vás chceme povzbudit, abyste každý den cvičili v rámci vašich domácích možností, případně si zašli na procházku ven (samozřejmě s rouškou). Můžete také trénovat disciplíny OVOV a zaznamenávat si svoje výkony. Brzy bude k dispozici on-line deník na zaznamenávání.

Tento týden se zaměříme na cviky na břišní svaly.

Aby se vám lépe cvičilo, v příloze máte k dispozici tabulku na zaznamenávání vaší denní pohybové aktivity. Můžete také využít webové stránky:

tabulka : Pohybový režim Excel, pdf

Celý příspěvek

Vážení rodiče, milí žáci,

 z důvodů uzavření škol jsme v rámci metodických komisí zoptimalizovali učivo jednotlivých vyučovacích předmětů do června 2020 za stávající situace.

 Toto učivo naleznete : zde

Ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let věku.

26.3.2020

Škola vystaví Potvrzení o ošetřovném – pro žáky ZŠ i pro děti MŠ.

Vzhledem k tomu, že se nám již podařilo po výměně oken zprovoznit kanceláře, vystavujeme potvrzení elektronicky.

O toto potvrzení žádejte prostřednictvím emailu l.souskova@zsms.lutin.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, kterou navštěvuje, u dětí z MŠ také rodné číslo.

Potvrzení Vám bude zasláno na email.

V případě potřeby je možné Potvrzení vyzvednout ve škole osobně po předchozí telefonické domluvě. tel. 774 019 031 a to vždy v pracovní dny mezi 9:00 – 11:00 hod.

Škola vystavuje potvrzení pouze jednou. Děkujeme dvěma maminkám za upozornění 🙂 

Důležité pro rodiče: Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ –. – interaktivní formulář zde. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.“).

Více informací naleznete na portálu MPSV zde.

Hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci,
 
na dnešní tiskové konferenci zaznělo od pana ministra Plagy, že do školy se žáci vrátí možná v druhé polovině května, mluví se také o začátku června. Vzhledem k tomu, že není jasné, zda a jakým způsobem budeme žáky v druhém pololetí hodnotit (bude-li konkrétní pokyn z ministerstva), je na vedení škol, aby toto stanovilo.
Hodnocení
Žáci 1.-4. ročníku – zadávání úkolů je prostřednictvím webových stránek, vzhledem k tomu, že žáci neumí pracovat s emailem, není nutně vyžadováno, aby své průběžné práce zasílali ke kontrole. Nicméně budou vyžadovány po návratu do školy.
Abychom měli zpětnou vazbu a mohli také úkoly hodnotit, požádáme rodiče, aby některé práce – vždy označené a jasně určené – odeslali po vypracování  mailem vyučujícím. 
 
Žákům 5.-9.ročníku jsou úkoly zasílány mailem. Každý vyučující s žáky komunikuje a přesně označuje, které úkoly bude hodnotit a jakou hodnotu známka má.
Vždy se  při hodnocení přihlíží ke správnosti vypracovaného úkolu, dodržení termínu odevzdání, ke způsobu vypracování – např.výpisy, slohová práce, projekt…)
 
Známky jsou žákům obratem sděleny s vysvětlením a zapsány do elektronické ŽK –  Bakaláři.
Mgr. Lenka Soušková
 

Jednotné přijímací zkoušky 2020

Vážení rodiče,

podle informace ministra školství Roberta Plagy na dnešní tiskové konferenci (více zde od 23 min) proběhne JPZ nejdříve 14 dní po znovuotevření škol. JPZ bude probíhat pouze jednokolově + náhradní termíny(pro nemocné žáky) a vyhodnocení bude probíhat co nejrychleji. Testy budou mít stejnou formu jako v minulých letech, obsah se nezmění.

 Pokud dojde k nějakým změnám, určitě Vás budeme informovat.

Vážení rodiče,

velmi ráda bych měla pro Vás nějakou pozitivní zprávu. Ale nikdo z nás neví, jak dlouho bude tato situace trvat. Kdykoliv se něco dozvíme – já nebo paní zástupkyně, okamžitě vás informujeme. 
Dnes začíná 9.den domácí výuky. Myslím, že se nám celkem podařilo navázat kontakt jak s žáky, tak s některými z Vás, rodičů.
Situace je pro nás velice těžká. Nechci, aby jste měli pocit, že Vás zneužíváme, že suplujete práci pedagogů. Ale i přes tuto velmi složitou situaci jsme zodpovědní za to, že se žáci naučí požadované učivo, procvičí je a budou připraveni na vstup do vyššího ročníku.
V současné chvíli pracujeme na tom, abychom zoptimalizovali naše požadavky vůči Vašim dětem a stanovili si, jak budeme práci žáků hodnotit. V každém případě se snažíme zadávat úkoly tak, aby je žáci zvládli sami, samozřejmě mladší děti potřebují Vaši pomoc po celý školní rok. Pokud budete potřebovat zodpovědět jakýkoliv dotaz, komunikujte s vyučujícími, popřípadě se mnou, jsem Vám k dispozici. Své děti vybízejte k tomu, aby se neobávali obrátit se s problémy přímo na vyučující. Emailové adresy jsou na stránkách školy. 
Je nutné, aby žáci odevzdávali úkoly kvalitně vypracované a včas. Pokud ví, že něco nezvládnou, musí se dohodnout s pedagogem na jiném postupu. Přijímačky na střední školy by se měly řešit tento týden, budu Vás informovat. Řešením testů určitě deváťáci neudělají chybu.
 
Chci Vás informovat, že práce na opravě školy pokračují dle harmonogramu, dokonce některé práce mohla firma začít realizovat dříve, protože žáci nejsou ve škole přítomni – výměna topení – odstavení kotelny.
 
Jsem si vědoma, že pro všechny je tato situace velmi nezvyklá, nejistá, všichni pociťujeme velkou nervozitu. Přesto věřím, že všechno zvládneme, že toto složité období překonáme a poučíme se.
Přeji Vám všem i Vašim rodinným příslušníkům a přátelům, mým kolegům a všem zaměstnancům hlavně pevné zdraví.
Děkuji za spolupráci, vážím si jí
Mgr. Lenka Soušková,v.r.

Návody k výrobě roušek

Posíláme několik tipů a návodů, jak si můžete vyrobit roušku sami doma i bez šicího stroje:

1. Ze starého trička: zde

2. Z několika vrstev papírových utěrek: zde

3. Z pruhu látky: zde

Sdělení rodičům žáků

Vážení rodiče,

v rámci domácí přípravy žáci mohou bezplatně využívat interaktivní sešity a testy, na které je učitelé mohou v rámci zadávání úkolů odkazovat.

Žáci 5. – 9. ročníku obdrží přihlašovací údaje prostřednictvím emailu (Scio, Taktik).

 Pro přihlášení do portálu Didakta, postupujte prosím podle následujících informací: zde

 

 Děkujeme za spolupráci

UPOZORNĚNÍ

Školní tělocvična je po dobu NOUZOVÉHO STAVU od 12. 3. 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřena.

Informace o samostatné práci žáků v době uzavření školy

Na webových stránkách školy byla v menu přidána záložka Výukové materiály, ve které najdete zadané úkoly pro žáky.

Zadání úkolů, poř. pracovní listy budou průběžně doplňovány.

V případě konkrétních dotazů se prosím obracejte na vyučující, daného předmětu v daném ročníku, prostřednictvím emailu.

Žákům 5. – 9. ročníku budou přednostně zasílány studijní materiály a úkoly emailem. Pokud by Vašemu dítěti (5. – 9. ročníku) žádný email v průběhu začátku příštího týdne nepřišel, prosím obraťte se na Mgr. Michala Žáka a zašlete mu platnou emailovou adresu.

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 11.3.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020, bude základní škola od 11.3.2020 do odvolání pro žáky uzavřena.

Nebude zajištěn ani provoz školní družiny.

Pedagogové budou s žáky 5.- 9.ročníku komunikovat prostřednictvím  e-mailu, úkoly pro žáky 1.- 4.ročníku budou k dispozici od 16.3.2020 na webových stránkách školy (do pátku 13.3.2020 mají úkoly již zadány – zapsány v pracovních sešitech, ŽK, či jinak označeny).

Je nutné webové stránky sledovat, všechny informace budou průběžně doplňovány. (provoz ZŠ, úkoly…)

Všichni žáci mají odhlášené obědy, při zahájení provozu budou obědy znovu hromadně přihlášeny.

Kroužky a aktivity pro žáky jsou rovněž zrušeny.

Děkuji za pochopení

                                                                                              Mgr. Lenka Soušková v.r.

                                                                                                          ředitelka školy

Důležité!

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař – epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. Více na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Totéž platí, pokud se vrátíte z dalších oblastí, kde se virus COVID – 19 vyskytuje.

Žádám Vás, abyste tuto informaci nebrali na lehkou váhu a v zájmu zachování bezpečnosti a zdraví našich dětí se těmito pokyny řídili.

Děkuji                                                     

Mgr. Lenka Soušková,v.r.   

ředitelka školy

Informace Olomouckého kraje k tématu Koronavirus COVID-19

Základní informace pro občany k tématu Koronavirus COVID-19V, informace jsou v souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26. 2. 2020. zde

Co dělat, pokud jste přicestovali z Itálie, z následujících míst!!! Doporučení a pokyny pro školy zde.

Důležité sdělení!!!!

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali, bude organizace školního roku 2019/2020 vzhledem k rozsáhlým opravám budovy ZŠ upravena(v souladu s § 24 odst.3 zákona č.561/2004 Sb.školský zákon).

Školní rok bude ukončen 12.6.2020. V tento den bude žákům vydáno vysvědčení.

Hlavní prázdniny budou zahájeny v pondělí 15.6.2020. Vše je schváleno MŠMT, více zde.

Pokud někdo nemůže zajistit péči o dítě v době od 15.6. do 30.6.2020, bude mu nabídnuto umístění dítěte do ŠD. Žákům bude umožněno stravování v ŠJZŠ, avšak cena oběda nebude dotována.

Ke zjištění zájmu o pobyt v ŠD budou žákům vydány návratky s informacemi.

 Děkuji za pochopení

Mgr. Lenka Soušková, v.r.

 ředitelka školy

5. ročník Vánoční sbírky pro opuštěné pejsky – Poděkování

Již pátým rokem se konala sbírka pro pejsky z útulku v Čechách pod Kosířem.

Tak jako v minulých letech byl zájem našich dětí obdarovat opuštěné pejsky obrovský. Celkem se zapojilo 75 žáků a 7 zaměstnanců naší školy.

Nasbírali jsme a do útulku odvezli :

 Na jídlo : 151 kg granulí, 7,5 kg piškotů, 31 kg  (27 kusů) konzerv, 5,6 kg  (7 kusů) paštik, 74 kusů kapsiček, spoustu pamlsků a kostiček                                    

 Pro radost: 26 kusů hraček, 6 vodítek, 13 oblečků, 39 dek a ručníků, 5 misek, 12 obojků, postrojků  a náhubků, 1 kartáč

                                                                                                              

 Všem, komu není osud pejsků lhostejný, moc děkuji a těším se na příští rok !!!!!!

 

                                                       Mgr. Jana Vyhnánková

 

 

Pokyny pro vyplňování přihlášek na SŠ a formulář ke stažení – Žádost o vyplnění přihlášky na SŠ naleznete zde

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

V těchto dnech se zahajuje rekonstrukce budovy školy – první i druhý stupeň. Jde zejména o výměnu oken a dveří, zateplení pláště budovy, výměna kotelny a rozvodů tepla a rekuperaci.

Tato akce si bude vyžadovat některá opatření: změna tříd, ve kterých bude probíhat výuka (dle podlaží, které se bude v danou chvíli rekonstruovat), zvýšenou pozornost při zajištění bezpečnosti, zrušení kroužků keramiky, dřívější ukončení školního roku (již bylo avizováno, přesný termín sdělím po projednání na MŠMT)

Budeme se snažit, aby tato akce co nejméně narušila výuku.

Informace budou průběžně doplňovány.

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

Vánoční hvězda 2019 – poděkování

Děkujeme všem rodičům, žákům a učitelům naší školy, kteří podpořili humanitární akci „Vánoční hvězda“ na podporu těžce nemocných dětí, které jsme se zúčastnili již počtrnácté. Celkem jsme prodali 396 květin a nadaci Šance předali 29 450 Kč. Věříme, že alespoň trochu pomůžeme splnit sny nemocným dětem.

Bílá pastelka 2019 – poděkování

Ve středu 16. 10. 2019 se konala  Celostátní sbírka BÍLÁ PASTELKA.
Také  žáci a zaměstnanci naší školy se zapojili do této akce a pro nevidomé a slabozraké jsme vybrali celkem 3 261 Kč.
Celkový výtěžek letošního ročníku pro celou republiku činí 3 213 371 Kč, což je zhruba o 300 000 více než v loňském roce.

DĚKUJEME  VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI.

Sběr papíru 31.10.2019 – výsledky

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 24 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

PORTÁL PROŠKOLY.CZ – INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

také v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Celý příspěvek

PC učebna

PC učebna pro žáky otevřena

Pondělí 15:00 – 16:00 hod

Středa 14:00 – 15:00 hod

Učebnu mohou žáci využívat k přípravě na výuku(vypracování domácích úkolů, vyhledávání informací, zpracování projektů)

Kroužek Náboženství

Ve školním roce 2019/2020  bude probíhat Kroužek náboženství každý druhý pátek od 14:oo hod v prostorách ŠD.

Termíny výuky:

18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu, 13. prosince, 10. ledna, 24. ledna, 7. února, 21. února, 6. března, 20. března, 3. dubna, 17. dubna, 15. května

Kontakt: P. Mgr. Miroslaw Lukasiewicz, tel: 585 411 081; email: miroslaw@seznam.cz

 

Konzultační hodiny pedagogů ZŠ Lutín

Konzultační hodiny pedagogů ZŠ Lutín ve školním roce 2019/2020 jsou aktualizovány.

Konzultace je třeba si s vyučujícím vždy předem telefonicky domluvit!

Školní potřeby pro žáky ve školním roce 2019/2020

Seznam školních pomůcek a školních potřeb pro školní rok 2019/2020. Celý příspěvek

Sběr papíru – 2.5.2019 – výsledky

V jarní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat téměř 22 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

Sběr papíru – 1.11.2018 – výsledky

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 22 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

Sběr papíru – 15.5.2018 – výsledky

V jarní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 27 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Výsledky MAPA ŠKOLY 2018

V těchto dnech jsme obdrželi výsledky od společnosti Scio v rámci projektu Mapa školy. V jednotlivých odkazech se s nimi můžete seznámit.

Souhrnná zpráva ZŠ

Analytická zpráva ZŠ

Percentily ZŠ

V republice jsme první

Po vítězství v Národním finále turnaje – TOP VÝCHOD ČEPS cup 2018 čekal naše florbalistky z 1. stupně v sestavě: Ema Baleková, Adélka Brostíková, Anička Dohnalová, Natka Dostálová, Nikolka Lexmaulová, Lada Logrová, Kačka Lolková, Barunka Krejčířová, Lenička Mrázková, Verunka Mrázková, Nicolka Ryšavá, Nikolka Vychodilová závěrečný Finálový turnaj Ostravě.

V pátek 20. dubna 2018 děvčata za úžasné podpory asi 50 fanoušků z řad spolužáků a spoluhráčů, rodičů, sourozenců a prarodičů, vyhrály oba zápasy v základní skupině a zajistily si přímý postup do semifinále.

V boji o finálový zápas porazily jednoznačně tým ze ZŠ Horní Brno 6:2. Celý příspěvek

Sběr papíru – 17.10.2017 -výsledky

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 25 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Jarní sběr papíru – 16.5.2017

V jarní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 24 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Víčka pro Lukáška sbíráme i nadále

I v tomto školním roce pokračujeme ve sbírce plastových víček pro Lukáška Kameníčka z Olomouce. V minulých dnech si od nás odvezli rodiče Lukáška 19 plných pytlů víček „novým autem“, které si mohli koupit díky sbírce. Také Lukášek se dočkal nového elektrického vozíku.

Děkujeme všem, kteří se k nám přidali ( P. Šolcová, Š. Matějů, P. Provazová, manželé Špundovi, děti z MŠ a jejich rodiče, studenti a pedagogové ze SSŠS Lutín).

Sbírka ještě  nadále pokračuje, přidejte se i Vy !!  :-)

Děkujeme!!!

 

 

Několik komentářů od maminky:

Celý příspěvek

Bílá pastelka – poděkování

Děkujeme všem žákům i jejich rodičům za finanční podporu projektu “ Bílá pastelka“ na pomoc lidem se zrakovým postižením. Celkem bylo na naší škole vybráno 1480 Kč.

Doufáme, že tyto peníze pomohou těm, kteří je potřebují.

Děkujeme

Jarní sběr papíru – 21.4.2016

V jarní části  sběru papíru se nám podařilo nasbírat  více než  22 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili. Velké poděkování patří zaměstnancům ze Sběrného dvora Lutín, kteří nám po celou dobu konání sběru pomáhali.

 

Doplnění stanov SRPŠ

Statutárním zástupcem SRPŠ z.s., který je zapsán u Krajského soudu v Ostravě, je předsedkyně SRPŠ, paní Stanislava Navrátilová. (doplněno do   Stanov spolku, které byly rodiči schváleny a nabyly platosti 14.10.2014)

MOC DĚKUJEME !!!!!

Všem strážným andělům vyřizuji velké díky od pejsků z útulku Voříšek, který se nachází v Čechách pod Kosířem.

V týdnu od 7. 12 do 11.12 se na naší škole konal druhý ročník sbírky pro opuštěné a týrané pejsky. Již po prvním dnu bylo jasné, že mnoho dětí má srdce na správném místě a dělá jim radost v předvánočním čase obdarovat zvířátka, která bohužel zůstala bez domova.  Můj kabinet byl po párdnech plný granulí, konzerv, paštik, dek, pelíšků, piškotků a různých pomůcek. Vše bylo osobně předáno v pátek 18.12 .

Útulek funguje od roku 2006/2007. Ročně se podaří zajistit péči a  navrátit domovy až 200 pejskům. Momentálně za poslední měsíc našlo svůj domov 20 pejsků! Útulek má své stránky s fotkami. Koho to zajímá, tak se koukněte zde. Můžete i na facebook.

Jen pro zajímavost, celkem se zapojilo  46 žáků, 4 zaměstnanci školy a 1 rodina z Lutína. A kolik jsme toho odvezli ?

90 kg granulí

35 ks konzerv

10ks piškotů

65 ks ručníků

45 ks dek

25 ks ložního prádla

10 ks vodítek a obojků

přepravku, pamlsky a mnoho dalších potřebných věcí

Ještě jednou děkuji za vydařenou akci, všem dětem jsem udělila pochvalu a tímto děkuji i svému parťákovi  a šéfovi v jedné osobě. Takže Vašo, díky !!!!

Psí oči by neměly být smutné, pojďme pro to něco společně udělat.

Pes je jediné stvoření na světě,které vás miluje víc než sebe.

Pes pozná dobrého člověka, jenže co mu dá námahy, než takového jedince najde.

Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi,

avšak lidé se vždy nechovají jako lidé.

Mgr. Jana Vyhnánková

Vašek Ruček ( žák 9.A )

 

 

Vánoční hvězda 2015 – poděkování

Děkujeme všem rodičům, žákům a učitelům naší školy, kteří podpořili humanitární akci „Vánoční hvězda“ na podporu těžce nemocných dětí, které jsme se  zúčastnili již pojedenácté. V letošním roce bylo vybráno tekordních 19 050 Kč.

Děkujeme

Výsledky sběru papíru – 22.10.2015

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat  více než  21 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili. Velké poděkování patří zaměstnancům ze Sběrného dvora Lutín, kteří nám po celou dobu konání sběru pomáhali.

Bronzový úspěch v anglické konverzaci

Dne 25.3.2015 proběhlo krajské kolo soutěže v anglické konverzaci.

Jakub Holec z 9.A, který byl nejlepší v olomouckém okrese, vybojoval bronzové umístění a tím se zařadil mezi třicet nejlepších v České republice.

JSME TŘETÍ V REPUBLICE!!!

Ve dnech 23. 3. a 24. 3. 2015 se v Kopřivnici konalo LEXX RF Florbal kat. III., tedy republikové finále ve florbalu ZŠ. Do Kopřivnice jsme vyjeli ve složení: Anička Křížková, Hanča Weidingerová, Marťa Mrázková, brankařka Kačka Gieselová, Lůca Hradilová, Aďa Střídová, Lucka Střídová, Míša Provazová, Márinka Yacoubová a Majda Večeřová se k nám přidala v pondělí v noci, kdy přijela ze Světového poháru v estetické gymnastice, které se konalo v Bulharsku. A samozřejmě nesmím zapomenout na našeho skvělého trenéra Mgr. Jana Chmeláře a plyšového maskota Ríšu.

V Kopřivnici se sešlo celkem 6 nejlepších týmů z republiky. Našimi soupeřkami byly holky z: Kopřivnice, Hradce Králové, Velké nad Veličkou, Mladé Boleslavi a naše kamarádky z Prahy. Celý příspěvek

Poděkování – Šance o.p.s. – Vánoční hvězda

Pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany žáků, jejich majetku a majetku školy je v areálu školy instalován kamerový systém.

Výroční zpráva školy

Dne 16. 9. 2014 na svém zasedání Školská rada schválila Výroční zprávu školy za rok 2013 – 2014. Tuto zprávu naleznete zde.

Sběr víček pro Lukáška pokračuje

I v tomto školním roce 2014/2015 budeme pokračovat ve sběru víček, pro Lukáška Kameníčka, který potřebuje peníze na zakoupení upraveného auta pro přepravu jeho elektrického vozíku.

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům, příbuzným a známým, ale také firmám v Lutíně, kteří se s námi zapojili do této pomoci. Věřím, že i v letošním školním roce přivezeme Lukáškovi další auta plná víček, potřebných ke splnění jeho snu.

Více na www.lukaskamenicek.cz

Další pytle s víčky od dětí z Lutína a krásná knížka, kterou Lukymu věnoval Jirka Mára s rodiči. Moc děkujeme!

UPOZORNĚNÍ!!!

Na základě dopisu pana ing. Milana Šimonovského – předsedy představenstva SIGMA GROUP a.s., který byl adresován na naší školu, Vás informuji o stanovisku vedení společnosti SIGMA GROUP a.s. o bezpečnostním opatření v průmyslovém areálu  SIGMA v Lutíně.

Mgr. Lenka Soušková, v.r.

ředitelka školy

 

S okamžitou účinností ředitelka školy nařizuje:

ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

– vyjímkou je školní hřiště

v době mimo vyučování, pobytu ve školní družině či organizovaných mimoškolních aktivit (kroužky, školní akce, návštěva ZUŠ, sportovní tréninky)

Mgr. Lenka Soušková, v.r.

ředitelka školy

Školní jídelna informuje

Zájemci o stravování ve školní jídelně ZŠ mají možnost se přihlásit k odběru jídla do jídlonosičů.

Cena oběda je 58 Kč. Možnost výběru ze dvou jídel.

Přihlásit se můžete u vedoucí ŠJ ZŠ p. Lady Kuchařové – tel: 774 480 565, 585 944 481

Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Středa 1. dubna 2020
  • Svátek má Hugo
  • Zítra má svátek Erika