AKTUALITY

POZOR ZMĚNA – ROZVRHY HODIN

Na základě nařízení MŠMT a MZd došlo ke změně organizace provozu školy a následně úpravě rozrhů hodin u některých ročníků (2., 3., 6. – 8. ročník).

Pro žáky, kteří se budou účastnit prezenční výuky platí rozvrhy zde.

Pro žáky, kteří se budou vyučovat distančně (žáci 6. – 8. ročníku), platí rozvrhy zde. (Časy vyučovacích hodin mohou být mírně upraveny po předchozí dohodě učitele s žáky tak, jako tomu bylo doposud.)

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

Informace pro rodiče žáků 1.stupně – přihlášení do školní družiny

Vážení rodiče žáků 1.stupně – (1.-5.ročník – týká se všech ročníků 1.stupně)

od 30.11.2020 bude znovu zavedena prezenční výuka žáků 1.stupně. Pro žáky bude od tohoto dne tato výuka povinná.
Žáci budou docházet do školy, kde bude probíhat vyučování dle standardních rozvrhů, v 2.a 3.ročníku platí rozvrh upravený v říjnu – tedy bez výuky plavání. Současně žáci nesmí ve škole zpívat a cvičit, toto bude nahrazeno jinou činností. Ve škole se bude často větrat, žáci budou chodit na vycházky, proto přizpůsobte oděv dětí tak, aby jim nebyla zima. Rovněž můžete dítěti do třídy dát podsedák na židličku.
Školní docházka se řídí metodickým pokynem ze srpna 2020, s nímž jste byli seznámeni a výňatky z něj jsou součástí školního řádu.   Ve všech prostorách školy se musí všichni žáci pohybovat s ochranou úst a nosu- rouška, nákrčník – ne ochranný štít.
Ke vstupu do školy budeme využívat více vchodů, aby se neprolínaly skupiny žáků různých tříd. Informace budou vyvěšeny na vstupních dveřích, rovněž na webových stránkách.
 
Školní stravování bude žákům zajištěno (od 30.11.2020 všem přihlášeno) a bude probíhat dle nařízení KHS, MŠMT a Ministerstva zdravotnictví, rovněž po jednotlivých třídách. Z tohoto důvodu může být mírně upraven rozvrh hodin.
 
 
Provoz školní družiny bude však mít velká omezení. Není zde možné slučovat žáky různých tříd, výjimkou by mohli být žáci stejného ročníku. Jejich počet však nesmí být vyšší než 30. Proto Vás prosím, abyste zvážili nutnost pobytu svého dítěte ve školní družině jak ráno, tak odpoledne, abychom mohli vyhovět rodičům, kteří nemají jinou možnost a nemohou organizačně zajistit odpolední program pro své dítě. (Z organizačních důvodů není možné provozovat více než 6 oddělení odpolední školní družiny)
 
Školní družina bude v provozu od 7:00 hodin do 7:45 (ranní provoz)
                                                         a po vyučování do 16:00 hodin
 
V případě zájmu o školní družinu vyplňte prosím dotazník zde  – a to do úterý 24.11.2020, abychom mohli provoz školní družiny zorganizovat – vyplní rodiče žáků 1.-5.ročníku, bez ohledu na to, že již od 18.11. ŠD navštěvují.
 
Opatření ministerstev školství a zdravotnictví o znovuzavedení prezenční výuky ve školách je k dispozici zde.
Mgr. Lenka Soušková
ředitelka školy
 

Informace pro rodiče žáků 2. stupně

Vážení rodiče žáků 2.stupně,

od 30.11.2020 bude znovu zavedena prezenční výuka žáků 9.ročníku, žáci 6., 7. a 8. ročníku budou do školy docházet dle následujícího rozpisu, u nich se bude jednat o výuku kombinovanou – týden distančně a týden prezenčně.
 
týden 30.11. – 4.12.2020
VI.A, VI.B, VIII.B – prezenční výuka
VII.A, VII.B a VIII.A – distanční výuka
 
týden 7.12. – 11.12.2020
VI.A, VI.B, VIII.B – distanční výuka výuka
VII.A, VII.B a VIII.A – prezenční výuka
takto se budou žáci vždy střídat a to až do odvolání (bude-li takto výuka pokračovat i po Vánočních prázdninách, střídání skupin znovu upřesním)
 
Žáci budou docházet do školy, kde bude probíhat vyučování dle standardních rozvrhů, distanční výuka bude dle zavedeného modelu.
Školní docházka se řídí metodickým pokynem ze srpna 2020, s nímž jste byli seznámeni a výňatky z něj jsou součástí školního řádu. Ve všech prostorách školy se musí všichni žáci pohybovat s ochranou úst a nosu- rouška, nákrčník – ne ochranný štít.

Současně žáci nesmí ve škole zpívat a cvičit, toto bude nahrazeno jinou činností. Ve škole se bude často větrat, žáci budou chodit na vycházky, proto přizpůsobte oděv dětí tak, aby jim nebyla zima. Rovněž můžete dítěti do třídy dát podsedák na židličku.

Ke vstupu do školy budeme využívat více vchodů, aby se neprolínaly skupiny žáků různých tříd. Informace budou vyvěšeny na vstupních dveřích, rovněž na webových stránkách.

Školní stravování bude žákům zajištěno (od 30.11.2020 bude přihlášeno žákům, kteří dochází do školy na prezenční výuku, žáci s distanční výukou si nadále mohou odnášet stravu domů , přihlašují si ji však sami) a bude probíhat dle nařízení KHS, MŠMT a Ministerstva zdravotnictví, rovněž po jednotlivých třídách. Z tohoto důvodu může být mírně upraven rozvrh hodin.
 
Opatření ministerstev školství a zdravotnictví o znovuzavedení prezenční výuky ve školách je k dispozici zde.
Mgr. Lenka Soušková
ředitelka školy

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 24.11.2020

Vážení rodiče,

jak jste již byli informováni, třídní schůzky se uskuteční dne 24.11.2020 prostřednictvím aplikace MS Teams, prostřednictvím účtů Vašich dětí (jistě Vám s přihlášením rádi pomohou).
Protože řada z Vás má na naší škole více dětí, rozhodli jsme se, že třídní schůzky se budou konat v každé třídě vždy od 17:00  a od 17:30 hodinObsah obou schůzek bude stejný.
Je teda jen na Vás, ve který čas se k třídnímu učiteli Vašeho dítěte přihlásíte (začátky prosím dodržujte a přihlašujte se pár minut předem, ne po zahájení).
Třídní schůzka bude informativní, mohou zde být zodpovězeny i konkrétní dotazy, které se týkají žáků celé třídy či výuky.
Máte-li zájem o individuální konzultaci, obraťte se na konkrétního učitele prostřednictvím jeho mailu.
Mgr. Lenka Soušková
ředitelka školy

Obnova spojů v návaznosti na návrat žáků 1. a 2. tříd ZŠ do škol

Aktuální informace k veřejné dopravě v Olomouckém kraji.

Od středy 18. listopadu 2020 budou v souvislosti s návratem dětí 1. a 2.tříd ZŠ do škol nad rámec aktuálně platných jízdních řádů obnoveny některé spoje.
Jejich seznam naleznete zde.

Ivo Heger
za Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku

Vážení rodiče žáků 1.a2.tříd,

od 18.11. se Vaše děti vrací do školy.  
Vyučování bude probíhat podle rozvrhu, tělocvik a hudební výchova budou nahrazeny náhradní činností. Žáci 2.ročníku nebudou jezdit plavat, paní učitelky úterní rozvrh upraví a dětem zapíší. 
Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli se děti různých tříd nesmí setkávat a mísit při činnostech, musí být mírně upraven provoz školní družiny. Paní vychovatelky se spojily s rodiči žáků, kteří navštěvují ranní družinu a dohodli se na provozu:  I.A, I.B, II.A a II.B – ranní družina od 7,00 hodin.
Odpolední provoz bude maximálně do 16,00 hodin.
Stravování ve školní jídelně bude probíhat dle manuálu MŠMT a pokynů KHS Olomouc. Všichni žáci 1.a 2.ročníku mají obědy od 18.11. přihlášeny.
Po celou dobu pobytu ve škole, musí mít žáci i zaměstnanci na ústech a nose roušku ( či jiný ochranný prostředek ). Vybavte tedy své dítě dostatečným počtem roušek tak, aby opravdu plnily svoji funkci. Je možné, že žáci budou chodit častěji ven, proto je vybavte přiměřeným oblečením a obutím vzhledem k počasí. Také ve třídách se bude intenzivně větrat, děti by měly mít vždy mikinu či svetr, který si budou moci kdykoliv obléct. dle potřeby. 
Třídní schůzky se budou konat online formou dle předchozích informací.
Na děti se těšíme !!!
 
                                          za kolektiv Mgr. Lenka Soušková, ředitelka školy

Třídní schůzky + hodnocení 1.čtvrtletí

Vážení rodiče,

blíží se čtvrtletí a třídní schůzky, a proto bych Vás chtěla informovat, jakým způsobem a kdy bude vše probíhat.
Zatím stále nevíme, kdy se budou do školy vracet naši žáci, průběh čtvrtletní rekapitulace a hodnocení již svůj harmonogram má.
18.11. proběhne 2.pedagogická rada pedagogických pracovníků školy, kde bude na programu také čtvrtletní hodnocení žáků.
do 20.11. dostanete prostřednictvím e-mailu čtvrtletní hodnocení Vašeho dítěte zapsané známkou, popřípadě doplněné slovním hodnocením.
24.11. v 17:00 se budou konat třídní schůzky, a to online, prostřednictvím MS Teams, přes účty Vašich dětí. (jistě Vám s přihlášením rádi pomohou  🙂 . Třídní schůzka bude hromadná s třídním učitelem, potom je možné si dohodnout také konzultaci s vyučujícím. (telefonicky, mailem, MS Teams), v každém případě by i konzultace rodičů s vyučujícím měla probíhat dálkově, bez návštěvy školy. Toto jistě chápete.
Máte-li nějaké dotazy již nyní, obraťte se na vyučující nebo přímo na mne prostřednictvím mailu, či telefonu.
 
Přeji Vám všem pevné zdraví a klidné dny
Mgr. Lenka Soušková
ředitelka školy
 

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 26.10. do pátku 30.10.2020 mají děti podzimní prázdniny. V tyto dny neprobíhá výuka a nebude ani zadáváno další učivo. Někteří žáci mají možnost dodělat úkoly, které neodevzdali včas, aby mohli být klasifikováni za svou práci.
V tuto chvíli Vám nedovedu říct, kdy a kdo se do školy vrátí. Sledujte prosím média ( 🙂 snažte se soustředit pouze na zaručené a potřebné informace a vyhýbejte se článkům, které vytáčí 🙂 )  a naše webové stránky , o případném návratu žáků do lavic Vás budeme informovat.
Pro všechny žáky, kteří budou od 2.11.2020 pokračovat v distanční výuce, platí stejná pravidla a stejný způsob vedení výuky a komunikace.
Máte-li zájem o odběr obědů ze školní jídelny, přihlaste je prostřednictvím portálu strava.cz.
Snažte se, prosím, co nejvíce dodržovat pravidla a omezení, která snad povedou k brzkému návratu k normálnímu životu. (Informace ministra Plagy zde)
Hlavně ve zdraví!!
Přeji Vám klidné a slunečné prázdniny, odpočiňte si a naberte síly na další práci.
Mgr. Lenka Soušková
ředitelka školy

Sběr starého papíru 30.9.2020 – výsledky

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat 21 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem  rodičům, kteří zajistili organizaci sběru.

Distanční výuka od 14.10.2020

Vážení rodiče,

na základě Usnesení Vlády ČR od středy 14.10. jsou školy pro žáky 1. i 2. stupně uzavřeny a bude zahájena distanční výuka.

Veškerá komunikace pedagogů s žáky a rodiči  bude probíhat přes Office 365 MS Teams (odkaz na stránkách školy, přihlašovací údaje žáků jsou současně přihlašovacími údaji zákonných zástupců a žáci je mají nalepeny v ŽK)

Žáci 2.stupně se vyučují dle informací z minulého týdne, avšak od středy platí rozvrhy pro všechny žáky 2.stupně – zde.

Žáci 1.stupně – v MS Teams budou mít pokyny a zadanou práci  od jednotlivých vyučujících, současně zde bude také uveden způsob a čas on-line výuky (záložka – kalendář).

Výuka je pro všechny žáky povinná, pro on-line výuku je dostačující mobilní telefon. Stále platí povinnost zákonných zástupců omlouvat své dítě, pokud se on-line hodiny neúčastní.

V rámci distanční výuky je možné, aby si žák nebo rodič domluvil individuální konzultaci s vyučujícím přímo ve škole. Tato konzultace slouží výhradně k dovysvětlení učiva, které je součástí samostatné práce žáků, či ke společnému splnění konkrétního úkolu.

Konzultace je možné dohodnout s asistenty pedagoga, vychovatelkami a to prostřednictvím e-mailu – kontakty zde. V případě nutnosti lze také požádat vyučujícího prostřednictvím MS Teams.

Pokud budou učitelé zadávat práci v pracovních listech a vy je nebudete moci vytisknout doma, budou tyto materiály k dispozici ve vestibulu školy. Vestibul bude přístupný v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin.

Strava byla všem žákům hromadně odhlášena (vyjma žáků, kteří již měli distanční výuku a byli k odběru obědů přihlášeni – ti mají přihlášenou stravu do 16.10.2020 – je potřeba přihlásit i další dny)

Pro odběr stravy platí stejné podmínky – manuál, strava se vydává do jídlonosičů… viz.níže. Stravu můžete dětem přihlásit od pátku 16.10. do pátku 23.10.2020 zde.( vzhledem k náročné organizaci nejsme schopni zajistit stravu ve středu a ve čtvrtek)  nejpozději do čtvrtku 15.10.2020 do 14:00 hodin.

Strava bude vydávána od 12:00 hodin – rampa ŠJZŠ.

Ošetřovné – nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.nebude  potřeba potvrzení školy – viz informace z Portálu MPSV – zde.

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

 

Stravování ve školní jídelně v době distanční výuky

Vážení rodiče (žáků 2.stupně ZŠ),

žákům, kteří se vzdělávají distančně je oběd odhlášen. Mohou si jej však vyzvedávat ve školní jídelně dle přiloženého manuálu – zde.

Upravený manuál provozu ŠJZŠ dle doporučení MŠMT  pro školní rok 2020/2021 v období distanční výuky:

Pro žáky s distanční výukou:

Žáci s nařízenou distanční výukou mají nárok na dotovaný oběd, který

  • si mohou vyzvednout ve školní jídelně při ZŠ Lutín ze zadní strany školy u vchodu do školní jídelny. Žáci nesmí do školní jídelny vstoupit.
  • Oběd si mohou odebrat pouze do jídlonosiče určeného k přenosu stravy. Jídlonosič musí být čitelně popsán jménem, příjmením a třídou.
  • Oběd nebude vydán do různých misek či sklenic.        
  • Z organizačních důvodu urychlení výdeje stravy, musí mít žák jídlonosiče dva tzv. na výměnu, kdy při vyzvednutí oběda ihned dá, na místo k tomu určené, druhý jídlonosič na další den.
  • Obědy si mohou žáci vyzvednout od 13:00 hodin.            
  • V období distanční výuky se bude vařit jen jedno hlavní jídlo, označené v jídelníčku jako číslo 1

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

 

 

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,
vzhledem k opatření ministra školství Ing.Roberta Plagy, PhD. ze dne 8.10.2020 se mění organizace školního roku 2020/2021.
Podzimní prázdniny trvají od 26.10. do 30.10.2020.
Tyto dny budou základní škola i školní družina uzavřeny. Všem žákům byla odhlášena strava.

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

 

Distanční výuka

Vážení rodiče (žáků 2.stupně ZŠ),

prosím, čtěte pozorně, v případě nejasností volejte, tel.774 019 031.

Dle nařízení vlády (znění bude dodáno) bude výuka žáků na 2.stupni ZŠ probíhat dle následujícího harmonogramu.

V týdnu od 12.10. do 16.10.2020

budou ve škole přítomni žáci VI.A, VII.A, VIII.A a IX.A. – bude probíhat prezenční výuka.

distanční výuka bude probíhat ve třídách VI.B, VII.B a VIII.B

V týdnu od 19.10. do 23.10.

prezenční výuka (žáci budou přítomni ve škole dle rozvrhu – VI.B, VII.B, VIII.B

distanční výuka bude probíhat ve třídách : VI.A, VII.A  VIII.A a IX.A

Distanční výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin, ve kterém jsou označeny hodiny, kdy bude výuka online formou videokonference. V ostatních hodinách bude žákům učivo zadáváno.

Rozvrhy hodin budou k dispozici zde.

Distanční výuka bude probíhat přes MS Teams, žáci byli proškoleni, na webových stránkách školy je k dispozici videonávod.

Účast na videokonferencích je pro žáky povinná (vychází ze zákona č.561/2004, Školský zákon), rovněž plnění zadaných úkolů je povinné a práci žáků lze klasifikovat. Pokud se žák videokonference neúčastní, musí jej zákonný zástupce řádně omluvit.

V době distanční výuky si žáci mohou vyzvednout oběd ve školní jídelně, konzumovat jej musí mimo areál školy. Podmínky pro odběr obědů a objednání stravy jsou uvedeny níže.

Informace budou průběžně doplňovány.

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

Bílá pastelka 2020 – 12.10. – 14.10.2020

 Ve dnech 12.10. – 14.10.  proběhne již 21. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka na pomoc slabozrakým a nevidomým.

Do této sbírky se pravidelně zapojuje také naše škola.

Pokud chcete přispět, mohou si žáci zakoupit bílou pastelku za 30 Kč.(více informací u třídního učitele)

Více informací o této sbírce naleznete zde.

Videonávod k Microsoft Teams

Milí žáci a rodiče,

v odkaze zde naleznete videonávod k platformě Microsoft Teams, kterou bude naše škola využívat v případě distanční výuky. Pokud budete mít s použitím aplikace jakýkoliv problém, obracejte se prosím na pana učitele Mgr. Michala Žáka (m.zak@zsms.lutin.cz). Žáci budou s touto aplikací seznámeni v hodinách informatiky.

Mgr. Lenka Soušková

POZOR!!!

Vážení rodiče,

jak jistě již víte z médií, od zítřka t.j. pátku 18.9.2020 mají žáci 2.stupně povinnost nosit roušku i při výuce. Vybavte prosím své dítě dostatečným počtem roušek.

Lenka Soušková, v.r.

Upozornění

Vážení rodiče, strávníci školní jídelny,

stále platí, že do areálu školy není možný vjezd osobních automobilů. Vzhledem k probíhající stavbě bývá brána u školní jídelny otevřena, je to z důvodu pohybu stavebních vozidel. Při vyzvedávání stravy z jídelny či svých dětí ze školní družiny využijte blízké parkoviště a pro oběd či dítě si dojděte pěšky.

Děkuji za pochopení 

Mgr. Lenka Soušková, ředitelka školy

PORTÁL PROŠKOLY.CZ – INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

také v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Celý příspěvek

POZOR!!! Důležité!!!

Vážení rodiče,

od čtvrtka 10.9.2020 jsou žáci povinni ve všech společných prostorách školy nosit roušku. Proto vybavte své děti dostatečným počtem roušek tak, aby vždy měly po ruce ještě roušku náhradní.

Ministr školství Plaga dne 9.9.2020 informoval o nutnosti používání roušky s odvoláním na manuál (zde).

Používání roušek dle pokynů nadřízených orgánů je rovněž zakotveno ve školním řádu.

Děkuji za pochopení

Mgr. Lenka Soušková, ředitelka školy

 

Rozvrh hodin 2020/2021

Rozvrh hodin pro školní rok 2020/2021  je aktualizován.

Rozvrh hodin (sudé, liché týdny) se řídí kalendářem.

př. 31. 8. – 6. 9. – sudý (36.) týden

Důležité upozornění!!!

Do všech budov ZŠ Lutín včetně šaten platí přísný zákaz vstupu třetích osob.

Vstup mají povolen pouze žáci a zaměstnanci školy. Dále osoby vykonávající smluvní činnost.

 V případě nutnosti vstupu zvoňte a vyčkejte ve vestibulu školy.

Bude-li vám vstup umožněn, je nutné mít roušku.

 

Školní potřeby pro žáky ve školním roce 2020/2021

Seznam školních pomůcek a školních potřeb pro školní rok 2020/2021. Celý příspěvek

Vážení rodiče,

při pobytu žáků ve škole postupujeme dle:

– doporučení KHS Olomouckého kraje

– metodického pokynu MŠMT  Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce roku 2019/2020.

Dbáme na dostatečnou hygienu žáků.

Mgr. Lenka Soušková

POZOR!

Od května se změnil formulář   Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, doplněn o vypsání důvodů pokračování v čerpání ošetřovného.

Nový formulář si můžete stáhnout zde, popř. i nadále vyzvednout ve vestibulu školy.

Vážení rodiče, milí žáci,

 z důvodů uzavření škol jsme v rámci metodických komisí zoptimalizovali učivo jednotlivých vyučovacích předmětů do června 2020 za stávající situace.

 Toto učivo naleznete : zde

5. ročník Vánoční sbírky pro opuštěné pejsky – Poděkování

Již pátým rokem se konala sbírka pro pejsky z útulku v Čechách pod Kosířem.

Tak jako v minulých letech byl zájem našich dětí obdarovat opuštěné pejsky obrovský. Celkem se zapojilo 75 žáků a 7 zaměstnanců naší školy.

Nasbírali jsme a do útulku odvezli :

 Na jídlo : 151 kg granulí, 7,5 kg piškotů, 31 kg  (27 kusů) konzerv, 5,6 kg  (7 kusů) paštik, 74 kusů kapsiček, spoustu pamlsků a kostiček                                    

 Pro radost: 26 kusů hraček, 6 vodítek, 13 oblečků, 39 dek a ručníků, 5 misek, 12 obojků, postrojků  a náhubků, 1 kartáč

                                                                                                              

 Všem, komu není osud pejsků lhostejný, moc děkuji a těším se na příští rok !!!!!!

 

                                                       Mgr. Jana Vyhnánková

 

 

Pokyny pro vyplňování přihlášek na SŠ a formulář ke stažení – Žádost o vyplnění přihlášky na SŠ naleznete zde

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

V těchto dnech se zahajuje rekonstrukce budovy školy – první i druhý stupeň. Jde zejména o výměnu oken a dveří, zateplení pláště budovy, výměna kotelny a rozvodů tepla a rekuperaci.

Tato akce si bude vyžadovat některá opatření: změna tříd, ve kterých bude probíhat výuka (dle podlaží, které se bude v danou chvíli rekonstruovat), zvýšenou pozornost při zajištění bezpečnosti, zrušení kroužků keramiky, dřívější ukončení školního roku (již bylo avizováno, přesný termín sdělím po projednání na MŠMT)

Budeme se snažit, aby tato akce co nejméně narušila výuku.

Informace budou průběžně doplňovány.

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

Vánoční hvězda 2019 – poděkování

Děkujeme všem rodičům, žákům a učitelům naší školy, kteří podpořili humanitární akci „Vánoční hvězda“ na podporu těžce nemocných dětí, které jsme se zúčastnili již počtrnácté. Celkem jsme prodali 396 květin a nadaci Šance předali 29 450 Kč. Věříme, že alespoň trochu pomůžeme splnit sny nemocným dětem.

Bílá pastelka 2019 – poděkování

Ve středu 16. 10. 2019 se konala  Celostátní sbírka BÍLÁ PASTELKA.
Také  žáci a zaměstnanci naší školy se zapojili do této akce a pro nevidomé a slabozraké jsme vybrali celkem 3 261 Kč.
Celkový výtěžek letošního ročníku pro celou republiku činí 3 213 371 Kč, což je zhruba o 300 000 více než v loňském roce.

DĚKUJEME  VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI.

Sběr papíru 31.10.2019 – výsledky

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 24 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

PC učebna

PC učebna pro žáky otevřena

Pondělí 15:00 – 16:00 hod

Středa 14:00 – 15:00 hod

Učebnu mohou žáci využívat k přípravě na výuku(vypracování domácích úkolů, vyhledávání informací, zpracování projektů)

Kroužek Náboženství

Ve školním roce 2019/2020  bude probíhat Kroužek náboženství každý druhý pátek od 14:oo hod v prostorách ŠD.

Termíny výuky:

18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu, 13. prosince, 10. ledna, 24. ledna, 7. února, 21. února, 6. března, 20. března, 3. dubna, 17. dubna, 15. května

Kontakt: P. Mgr. Miroslaw Lukasiewicz, tel: 585 411 081; email: miroslaw@seznam.cz

 

Konzultační hodiny pedagogů ZŠ Lutín

Konzultační hodiny pedagogů ZŠ Lutín ve školním roce 2019/2020 jsou aktualizovány.

Konzultace je třeba si s vyučujícím vždy předem telefonicky domluvit!

Sběr papíru – 2.5.2019 – výsledky

V jarní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat téměř 22 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

Sběr papíru – 1.11.2018 – výsledky

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 22 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

Sběr papíru – 15.5.2018 – výsledky

V jarní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 27 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Výsledky MAPA ŠKOLY 2018

V těchto dnech jsme obdrželi výsledky od společnosti Scio v rámci projektu Mapa školy. V jednotlivých odkazech se s nimi můžete seznámit.

Souhrnná zpráva ZŠ

Analytická zpráva ZŠ

Percentily ZŠ

V republice jsme první

Po vítězství v Národním finále turnaje – TOP VÝCHOD ČEPS cup 2018 čekal naše florbalistky z 1. stupně v sestavě: Ema Baleková, Adélka Brostíková, Anička Dohnalová, Natka Dostálová, Nikolka Lexmaulová, Lada Logrová, Kačka Lolková, Barunka Krejčířová, Lenička Mrázková, Verunka Mrázková, Nicolka Ryšavá, Nikolka Vychodilová závěrečný Finálový turnaj Ostravě.

V pátek 20. dubna 2018 děvčata za úžasné podpory asi 50 fanoušků z řad spolužáků a spoluhráčů, rodičů, sourozenců a prarodičů, vyhrály oba zápasy v základní skupině a zajistily si přímý postup do semifinále.

V boji o finálový zápas porazily jednoznačně tým ze ZŠ Horní Brno 6:2. Celý příspěvek

Sběr papíru – 17.10.2017 -výsledky

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 25 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Jarní sběr papíru – 16.5.2017

V jarní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 24 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Víčka pro Lukáška sbíráme i nadále

I v tomto školním roce pokračujeme ve sbírce plastových víček pro Lukáška Kameníčka z Olomouce. V minulých dnech si od nás odvezli rodiče Lukáška 19 plných pytlů víček „novým autem“, které si mohli koupit díky sbírce. Také Lukášek se dočkal nového elektrického vozíku.

Děkujeme všem, kteří se k nám přidali ( P. Šolcová, Š. Matějů, P. Provazová, manželé Špundovi, děti z MŠ a jejich rodiče, studenti a pedagogové ze SSŠS Lutín).

Sbírka ještě  nadále pokračuje, přidejte se i Vy !!  :-)

Děkujeme!!!

 

 

Několik komentářů od maminky:

Celý příspěvek

Bílá pastelka – poděkování

Děkujeme všem žákům i jejich rodičům za finanční podporu projektu “ Bílá pastelka“ na pomoc lidem se zrakovým postižením. Celkem bylo na naší škole vybráno 1480 Kč.

Doufáme, že tyto peníze pomohou těm, kteří je potřebují.

Děkujeme

Jarní sběr papíru – 21.4.2016

V jarní části  sběru papíru se nám podařilo nasbírat  více než  22 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili. Velké poděkování patří zaměstnancům ze Sběrného dvora Lutín, kteří nám po celou dobu konání sběru pomáhali.

 

Doplnění stanov SRPŠ

Statutárním zástupcem SRPŠ z.s., který je zapsán u Krajského soudu v Ostravě, je předsedkyně SRPŠ, paní Stanislava Navrátilová. (doplněno do   Stanov spolku, které byly rodiči schváleny a nabyly platosti 14.10.2014)

MOC DĚKUJEME !!!!!

Všem strážným andělům vyřizuji velké díky od pejsků z útulku Voříšek, který se nachází v Čechách pod Kosířem.

V týdnu od 7. 12 do 11.12 se na naší škole konal druhý ročník sbírky pro opuštěné a týrané pejsky. Již po prvním dnu bylo jasné, že mnoho dětí má srdce na správném místě a dělá jim radost v předvánočním čase obdarovat zvířátka, která bohužel zůstala bez domova.  Můj kabinet byl po párdnech plný granulí, konzerv, paštik, dek, pelíšků, piškotků a různých pomůcek. Vše bylo osobně předáno v pátek 18.12 .

Útulek funguje od roku 2006/2007. Ročně se podaří zajistit péči a  navrátit domovy až 200 pejskům. Momentálně za poslední měsíc našlo svůj domov 20 pejsků! Útulek má své stránky s fotkami. Koho to zajímá, tak se koukněte zde. Můžete i na facebook.

Jen pro zajímavost, celkem se zapojilo  46 žáků, 4 zaměstnanci školy a 1 rodina z Lutína. A kolik jsme toho odvezli ?

90 kg granulí

35 ks konzerv

10ks piškotů

65 ks ručníků

45 ks dek

25 ks ložního prádla

10 ks vodítek a obojků

přepravku, pamlsky a mnoho dalších potřebných věcí

Ještě jednou děkuji za vydařenou akci, všem dětem jsem udělila pochvalu a tímto děkuji i svému parťákovi  a šéfovi v jedné osobě. Takže Vašo, díky !!!!

Psí oči by neměly být smutné, pojďme pro to něco společně udělat.

Pes je jediné stvoření na světě,které vás miluje víc než sebe.

Pes pozná dobrého člověka, jenže co mu dá námahy, než takového jedince najde.

Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi,

avšak lidé se vždy nechovají jako lidé.

Mgr. Jana Vyhnánková

Vašek Ruček ( žák 9.A )

 

 

Vánoční hvězda 2015 – poděkování

Děkujeme všem rodičům, žákům a učitelům naší školy, kteří podpořili humanitární akci „Vánoční hvězda“ na podporu těžce nemocných dětí, které jsme se  zúčastnili již pojedenácté. V letošním roce bylo vybráno tekordních 19 050 Kč.

Děkujeme

Výsledky sběru papíru – 22.10.2015

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat  více než  21 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili. Velké poděkování patří zaměstnancům ze Sběrného dvora Lutín, kteří nám po celou dobu konání sběru pomáhali.

Bronzový úspěch v anglické konverzaci

Dne 25.3.2015 proběhlo krajské kolo soutěže v anglické konverzaci.

Jakub Holec z 9.A, který byl nejlepší v olomouckém okrese, vybojoval bronzové umístění a tím se zařadil mezi třicet nejlepších v České republice.

JSME TŘETÍ V REPUBLICE!!!

Ve dnech 23. 3. a 24. 3. 2015 se v Kopřivnici konalo LEXX RF Florbal kat. III., tedy republikové finále ve florbalu ZŠ. Do Kopřivnice jsme vyjeli ve složení: Anička Křížková, Hanča Weidingerová, Marťa Mrázková, brankařka Kačka Gieselová, Lůca Hradilová, Aďa Střídová, Lucka Střídová, Míša Provazová, Márinka Yacoubová a Majda Večeřová se k nám přidala v pondělí v noci, kdy přijela ze Světového poháru v estetické gymnastice, které se konalo v Bulharsku. A samozřejmě nesmím zapomenout na našeho skvělého trenéra Mgr. Jana Chmeláře a plyšového maskota Ríšu.

V Kopřivnici se sešlo celkem 6 nejlepších týmů z republiky. Našimi soupeřkami byly holky z: Kopřivnice, Hradce Králové, Velké nad Veličkou, Mladé Boleslavi a naše kamarádky z Prahy. Celý příspěvek

Poděkování – Šance o.p.s. – Vánoční hvězda

Pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany žáků, jejich majetku a majetku školy je v areálu školy instalován kamerový systém.

Výroční zpráva školy

Dne 16. 9. 2014 na svém zasedání Školská rada schválila Výroční zprávu školy za rok 2013 – 2014. Tuto zprávu naleznete zde.

Sběr víček pro Lukáška pokračuje

I v tomto školním roce 2014/2015 budeme pokračovat ve sběru víček, pro Lukáška Kameníčka, který potřebuje peníze na zakoupení upraveného auta pro přepravu jeho elektrického vozíku.

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům, příbuzným a známým, ale také firmám v Lutíně, kteří se s námi zapojili do této pomoci. Věřím, že i v letošním školním roce přivezeme Lukáškovi další auta plná víček, potřebných ke splnění jeho snu.

Více na www.lukaskamenicek.cz

Další pytle s víčky od dětí z Lutína a krásná knížka, kterou Lukymu věnoval Jirka Mára s rodiči. Moc děkujeme!

UPOZORNĚNÍ!!!

Na základě dopisu pana ing. Milana Šimonovského – předsedy představenstva SIGMA GROUP a.s., který byl adresován na naší školu, Vás informuji o stanovisku vedení společnosti SIGMA GROUP a.s. o bezpečnostním opatření v průmyslovém areálu  SIGMA v Lutíně.

Mgr. Lenka Soušková, v.r.

ředitelka školy

 

S okamžitou účinností ředitelka školy nařizuje:

ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

– vyjímkou je školní hřiště

v době mimo vyučování, pobytu ve školní družině či organizovaných mimoškolních aktivit (kroužky, školní akce, návštěva ZUŠ, sportovní tréninky)

Mgr. Lenka Soušková, v.r.

ředitelka školy

Školní jídelna informuje

Zájemci o stravování ve školní jídelně ZŠ mají možnost se přihlásit k odběru jídla do jídlonosičů.

Cena oběda je 58 Kč. Možnost výběru ze dvou jídel.

Přihlásit se můžete u vedoucí ŠJ ZŠ p. Lady Kuchařové – tel: 774 480 565, 585 944 481

Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Úterý 24. listopadu 2020
  • Svátek má Emílie
  • Zítra má svátek Kateřina