Meteostanice školy

Třídy a třídnictví

Přehled tříd, třídních učitelů a elektronických kontaktů ve školním roce 2023/2024
 
Třída Třídní učitel(ka) e-mail
I.A Mgr. Milena Vychodilová m,vychodilova&zsms.lutin.cz
   Marcela Lněničková – asistent pedagoga m.lnenickova@zsms.lutin.cz
I.B Mgr. Leona Čotková l.cotkova@zsms.lutin.cz
  Adéla Kurzová a.kurzova@zsms.lutin.cz
II.A Mgr. Jana Paličková j.palickova@zsms.lutin.cz
  Jana Yehia Yacoubová – asistent pedagoga j.yacoubova@zsms.lutin.cz
II.B Mgr. Lenka Chudobová l.chudobova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Pavla Kobzová – asistent pedagoga p.kobzova@zsms.lutin.cz
III.A Mgr. Libuše Kabelková l.kabelkova@zsms.lutin.cz
  Mgr.Marianna Szárazová-asistent pedagoga m.szarazova@zsms.lutin.cz
IV.A Mgr. Hana Majzlíková h.majzlikova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Milena Weidingerová – asistent pedagoga m.weidingerova@zsms.lutin.cz
IV.B
Mgr. Petra Jiříčková p.jirickova@zsms.lutin.cz
V.A Mgr. Pavlína Kratochvílová p.kratochvilova@zsms.lutin.cz
  Alena Nevěčná, DiS.- asistent pedagoga a.nevecna@zsms.lutin.cz
V.B Mgr. Hana Dopitová h.dopitova@zsms.lutin.cz
  Jana Suchá – asistent pedagoga j.sucha@zsms.lutin.cz
VI.A Mgr. Hana Beranová h.beranova@zsms.lutin.cz
  Tereza Vařeková – asistent pedagoga t.varekova@zsms.lutin.cz
VI.B Mgr. Eva Valášková e.valaskova@zsms.lutin.cz
VII.A Mgr. Martina Procházková m.prochazkova@zsms.lutin.cz
  Svatava Vymazalová – asistent pedagoga s.vymazalova@zsms.lutin.cz
VII.B Mgr. Michal Žák m.zak@zsms.lutin.cz
  Lenka Báťková – asistent pedagoga l.batkova@zsms.lutin.cz
VIII.A Mgr. Jan Chmelář j.chmelar@zsms.lutin.cz  
  Radka Chytilová – asistent pedagoga r.chytilova@zsms.lutin.cz
VIII.B Mgr. Kateřina Krejčířová k.krejcirova@zsms.lutin.cz
VIII.C Mgr. Jana Vyhnánková j.vyhnankova@zsms.lutin.cz
  Bc. Klára Vyhlídalová – asistent pedagoga k.vyhlidalova@zsms.lutin.cz  
IX.A Mgr. Hana Kovářová h.kovarova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Jitka Logrová-asistent pedagoga j.logrova@zsms.lutin.cz
IX.B Mgr. Petr Jakob p.jakob@zsms.lutin.cz
     
  Učitelé bez třídnictví  
     
  učitel(ka) e-mail
  Mgr. Radka Gallíková r.gallikova@zsms.lutin.cz
  Bc. Michaela Gieselová m.gieselova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Radka Chmelářová r.chmelarova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Lucie Navrátilová l.navratilova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Dana Pfeffrová d.pfeffrova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Věra Voňková v.vonkova@zsms.lutin.cz
  RNDr. Dana Vrbová d.vrbova@zsms.lutin.cz