Třídy a třídnictví

Přehled tříd, třídních učitelů a elektronických kontaktů ve školním roce 2021/2022
 
Třída Třídní učitel(ka) e-mail
I.A Mgr. Leona Čotková l.cotkova@zsms.lutin.cz
  Mgr.Marianna Szárazová-asistent pedagoga m.szarazova@zsms.lutin.cz
II.A Mgr. Jana Paličková j.palickova@zsms.lutin.cz
  Hana Dopitová – asistent pedagoga h.dopitova@zsms.lutin.cz
II.B Mgr. Lenka Chudobová l.chudobova@zsms.lutin.cz
III.A Mgr. Milena Vychodilová m.vychodilova@zsms.lutin.cz
III.B Mgr. Andrea Tylemanová a.tylemanova@zsms.lutin.cz
IV.A Mgr. Libuše Kabelková l.kabelkova@zsms.lutin.cz
  Alena Nevěčná, DiS.- asistent pedagoga a.nevecna@zsms.lutin.cz
IV.B Mgr. Petra Jiříčková p.jirickova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Milena Weidingerová – asistent pedagoga m.weidingerova@zsms.lutin.cz
V.A Mgr. Pavlína Kratochvílová p.kratochvilova@zsms.lutin.cz
  Svatava Vymazalová – asistent pedagoga s.vymazalova@zsms.lutin.cz
V.B Mgr. Hana Majzlíková h.majzlikova@zsms.lutin.cz
     
VI.A Mgr. Lucie Navrátilová l.navratilova@zsms.lutin.cz
VI.B Mgr. Kateřina Krejčířová k.krejcirova@zsms.lutin.cz
VI.C Mgr. Jana Vyhnánková j.vyhnankova@zsms.lutin.cz
  Marcela Lněničková – asistent pedagoga m.lnenickova@zsms.lutin.cz
VII.A Mgr. Hana Kovářová h.kovarova@zsms.lutin.cz
VII.B Mgr. Petr Jakob p.jakob@zsms.lutin.cz
VIII.A RNDr. Dana Vrbová d.vrbova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Alena Reinerová – asistent pedagoga a.reinerova@zsms.lutin.cz
VIII.B Mgr. Věra Voňková v.vonkova@zsms.lutin.cz
IX.A Mgr. Martina Procházková m.prochazkova@zsms.lutin.cz
IX.B Mgr. Michal Žák m.zak@zsms.lutin.cz
     
  Učitelé bez třídnictví  
     
  učitel(ka) e-mail
  Mgr. Hana Beranová h.beranova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Jan Chmelář j.chmelar@zsms.lutin.cz
  Mgr. Radka Chmelářová r.chmelarova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Eva Valášková e.valaskova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Dana Pfeffrová d.pfeffrova@zsms.lutin.cz