Plán činnosti a zhodnocení činnosti

Plán činnosti výboru SRPŠ při ZŠ v Lutíně pro školní rok 2019/2020

Hlavním úkolem SRPŠ při ZŠ je spolupráce při vzdělávání a výchově žáků a hlavně materiálně-technické zabezpečení.

Akce, které budou pořádány SRPŠ:

– sběr starého papíru – 31.10.2019

– mikulášsko – čertovská diskotéka – 12.12.2019

– školní ples – 17.1.2020

– maškarní karneval – 15.2.2020

Během školního roku budou finančně podporovány tyto akce:

– návštěvy divadel a exkurzí jednotlivých tříd – příspěvek na dopravu, popř.vstupné

– sportovní činnosti a doprava na sportovní a vědomostní olympiády

– akce dle výběru školní družiny

– spolupráce s Kulturní a školskou komisí v Lutíně

– zásobování školy potřebnými učebnicemi a sportovním náčiním

– po celý rok budou podporovány akce dle výběru školy (např. ŠVP, LVZ, apod.)

– nákup cen

Na každé výborové schůzi, které budou plánovány podle potřeb školy a plánovaných akcí, budou řešeny organizační, výchovné a vzdělávací problémy školy. Výbor SRPŠ pomůže zajišťovat zájmové činnosti žáků a různých akcí pro školu.

S Hodnocením činnosti SRPŠ za školní rok 2018/2019 se můžete seznámit zde.

Plán činnosti a hodnocení činnosti byly projednány na členské schůzi dne 8. 10. 2019.