Meteostanice školy

Současnost

 
Ve školním roce 2023/2024 se na ZŠ Lutín vyučuje podle školního vzdělávacího programu:
 
Školu navštěvuje  365 žáků, kteří jsou rozděleni do 18 -ti tříd (9 tříd na 1.stupni, 9 tříd na 2. stupni) ve třech vzájemně propojených budovách (stará škola, nová budova, pavilon Pv). Na 1. stupni je 198 žáků v 9-ti třídách, na 2. stupni je 167 žáků v 9-ti třídách.
 
Jejich výchovu a vzdělávání zajišťuje celkem 42 pedagogů (ŘŠ, ZŘŠ, 9 učitelek na 1. stupni, 8 asistentek pedagoga na 1. stupni, 6 asistentek pedagoga na 2. stupni, 16 učitelů a učitelek na 2 stupni, 1 školní psycholog).
 
Škola má celkem 24 učeben, z toho je 8 učeben odborných (učebna F + Ch, učebna PC, učebna Př, cvičná kuchyňka, školní dílny, tělocvična, keramická dílna, učebna ZUŠ) (stará budova – 7 tříd, přízemí NB – 2 učebny, 1. patro NB – 6 učeben, 2. patro NB – 6 učeben, pavilon Pv – 2 učebny, budova ŠD – 2 třídy).
 
Provoz školy zabezpečuje 6 provozních zaměstnanců (samostatná administrativní pracovnice, školník, uklízečky).