Současnost

 
Ve školním roce 2020/2021 se na ZŠ Lutín vyučuje podle školního vzdělávacího programu:
 
Školu navštěvuje  368 žáků, kteří jsou rozděleni do 17 -ti tříd (10 tříd na 1.stupni, 7 tříd na 2. stupni) ve třech vzájemně propojených budovách (stará škola, nová budova, pavilon Pv). Na 1. stupni je 212 žáků v 10-ti třídách, na 2. stupni je 156 žáků v 9-ti třídách.
 
Jejich výchovu a vzdělávání zajišťuje celkem 32 pedagogů (ŘŠ, ZŘŠ, 10 učitelek na 1. stupni, 7 asistentek pedagoga na 1. stupni, 1 asistentka pedagoga na 2. stupni, 12 učitelů a učitelek na 2 stupni).
 
Škola má celkem 24 učeben, z toho je 8 učeben odborných (učebna F + Ch, učebna PC, učebna Př, cvičná kuchyňka, školní dílny, tělocvična, keramická dílna, učebna ZUŠ) (stará budova – 8 tříd, přízemí NB – 2 učebny, 1. patro NB – 6 učeben, 2. patro NB – 6 učeben, pavilon Pv – 2 učebny).
 
Provoz školy zabezpečuje 6 provozních zaměstnanců (samostatná administrativní pracovnice, školník, uklízečky).