Meteostanice školy

Informace pro rodiče

Pokyny k vyplňování přihlášek na SŠ 2021/2022

Vzhledem k neustálým změnám v přijímacím řízení na SŠ prosím rodiče o pečlivé pročtení těchto pokynů.

  • termín odevzdání přihlášky řediteli SŠ je 1. březen 2022
  • nejdříve je potřeba odevzdat výchovnému poradci na ZŠ žádost o vyplnění přihlášek(vzor ke stažení zde) – do 28.ledna 2022
  • škola vytiskne přihlášky a předá je rodičům ke kontrole do 1. února 2022

– rodiče překontrolují pečlivě veškeré osobní údaje (jméno, adresa, apod.) a údaje o škole a oboru,  na které se dítě hlásí (název, adresa, obor, kód)!!!

– případné chyby je potřeba rychle nahlásit (j.chmelar@zsms.lutin.cz)

– dále je potřeba vyplnit kolonky – termín školní přijímací zkoušky(pokud se koná), zkrácené studium (přeškrtnout ANO), neplést s jednotnou zkouškou, která se koná v předem daných termínech v celé republice

– potom je potřeba zajít k lékaři pro potvrzení o zdravotní  způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (pouze u oborů, kde to škola vyžaduje)

– nakonec podepsané přihlášky (podepisuje uchazeč i zákonný zástupce – pouze na přední straně přihlášky) donést znovu výchovnému poradci nebo třídním učitelům (do 11.února 2022), který je předá k podpisu ředitelce školy

– takto připravené přihlášky budou předány zákonným zástupcům ! spolu se ZÁPISOVÝM LÍSTKEM. Převzetí bude možné ve  středu 16.2.2022 od 8:00 do 9:00 hod a ve čtvrtek 17.2.2022 v 16:00 hod.

Po domluvě bude možné převzít  přihlášky a zápisový lístek i v jinou dobu. Prosím rodiče, aby nechodili bez ohlášení během vyučování, kdy mám jiné pracovní povinnosti a nemůžu se jim věnovat.

Vzhledem k tomu, že chybu můžeme udělat každý, prosím o dodržení termínů, aby byla možná případná náprava. V období od 7.2. do 12.2. jsem na lyžařském výcviku.

POZN: Před vyplněním přihlášky je důležité informovat se na vybrané škole o aktuální situaci.

– jestli obor opravdu otvírají

– jestli je potřeba zdravotní způsobilost

– zjistit jaké další doklady střední škola k přihlášce vyžaduje

V případě dotazů se můžete obrátit na výchovného poradce (Jan Chmelář) v době konzultačních hodin   (út 15:30 až 16:30) nebo v jiný čas po telefonické domluvě.

     

Mgr. Jan Chmelář

výchovný poradce

Žádost o vyplnění přihlášky na SŠ

Žádost o vyplnění přihlášek ke stažení, kterou vyplní zákonný zástupce žáka a doručí výchovnému poradci.

Povinně volitelné předměty ve školním roce 2019/2020

 

Volba do Školské rady

Výsledky voleb členů do  Školské rady na období 2018 – 2021

Obec Lutín – jmenováni:

Ing. Jiří Burda

pan František Špunda

zákonní zástupci – zvoleni:

  1. místo – Mgr. Jaroslav Krejčíř – počet platných hlasů 264
  2. místo – paní Stanislava Navrátilová  – počet platných hlasů 258

pedagogičtí pracovníci školy – zvoleni:

  1. místo – Mgr. Ivana Kubíčková – počet platných hlasů 21
  2. místo – Mgr. Milena Vychodilová – počet platných hlasů 20

 

V Lutíně dne 5.4.2018

Mgr. Lenka Soušková,v.r.

ředitelka školy

Upozornění pro žáky a jejich rodiče

Vzhledem k tomu, že se ve škole množí případy, kdy v důsledku neodborné manipulace s el.přístroji žáků dochází k výpadkům el.energie, je zakázáno všem žákům naší školy připojovat do el.sítě školy své elektrické spotřebiče (nabíječky mobilních telefonů, notebooky, tablety, rádia, CD přehrávače, apod.).

 

Pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany žáků, jejich majetku a majetku školy je v areálu školy instalován kamerový systém.

Energetické nápoje

Žáci ve škole často konzumují, mnohdy i ve velkém množství, energetické nápoje. Nápoje rozhodně nejsou vhodné pro děti. Před nadměrným užíváním těchto výrobků varuje i etiketa na nápoji.

Prosíme rodiče, aby si se svými dětmi o tomto problému promluvili a aby měli pod kontrolou, za co děti své kapesné utrácejí.

 

Jazyk webu

Czech CS English EN Ukrainian UK
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Čtvrtek 28. září 2023
  • Svátek má Václav
  • Zítra má svátek Michal