Zaměstnanci – kontakty

Pedagogický sbor :
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Soušková l.souskova@zsms.lutin.cz 774 019 031
 
Zástupkyně ředitele: Mgr. Kateřina Mrázková k.mrazkova@zsms.lutin.cz 774 019 030
 
Výchovný poradce: Mgr. Jan Chmelář j.chmelar@zsms.lutin.cz 774 480 569
Speciální pedagog: Mgr. Jana Vyhnánková j.vyhnankova@zsms.lutin.cz 775 726 911
Koordinátor ICT
podpora MS Teams
Mgr. Michal Žák m.zak@zsms.lutin.cz 608 766 191
       
Učitelky 1.stupně: Mgr. Jana Paličková j.palickova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Lenka Chudobová l.chudobova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Libuše Kabelková l.kabelkova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Leona Čotková l.cotkova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Andrea Tylemanová a.tylemanova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Hana Majzlíková h.majzlikova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Milena Vychodilová m.vychodilova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Petra Jiříčková p.jirickova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Hana Kovářová h.kovarova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Pavlína Kratochvílová p.kratochvilova@zsms.lutin.cz  
Asistentky pedagoga: Mgr. Alena Reinerová a.reinerova@zsms.lutin.cz  
  Svatava Vymazalová s.vymazalova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Milena Weidingerová m.weidingerova@zsms.lutin.cz  
  Alena Nevěčná, DiS. a.nevecna@zsms.lutin.cz  
  Hana Dopitová h.dopitova@zsms.lutin.cz  
  Marcela Lněničková m.lnenickova@zsms.lutin.cz  
  Mgr.Marianna Szárazová m.szarazova@zsms.lutin.cz  
Sborovna 1. stupeň     774 480 568
 
Učitelé 2.stupně: RNDr. Dana Vrbová d.vrbova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Jana Vyhnánková j.vyhnankova@zsms.lutin.cz 775 726 911
  Mgr. Eva Valášková e.valaskova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Petr Jakob p.jakob@zsms.lutin.cz 778 056 111
  Mgr. Věra Voňková v.vonkova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Michal Žák m.zak@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Hana Beranová h.beranova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Kateřina Krejčířová k.krejcirova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Dana Pfeffrová d.pfeffrova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Martina Procházková m.prochazkova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Lucie Navrátilová l.navratilova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Radka Chmelářová r.chmelarova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Růžena Hynková r.hynkova@zsms.lutin.cz  
Školní družina:
Vedoucí ŠD : Irena Ženožičková i.zenozickova@zsms.lutin.cz
skolni.druzina@zsms.lutin.cz
774 480 564
Vychovatelky : Jana Zapletalová j.zapletalova@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Zuzana Svobodová z.svobodova@zsms.lutin.cz  
  Alena Nevěčná, DiS. a.nevecna@zsms.lutin.cz  
  Mgr. Milena Weidingerová m.weidingerova@zsms.lutin.cz  
       
Vedoucí ŠJZŠ Lada Kuchařová l.kucharova@zsms.lutin.cz 585 944 481
774 480 565
 
Provozní zaměstnanci:
ekonomka Pavlína Coufalová p.coufalova@zsms.lutin.cz
ekonomka@zsms.lutin.cz
774 480 567
školník, topič Antonín Dozrál a.dozral@zsms.lutin.cz
skolnik@zsms.lutin.cz
774 480 562
uklízečka Jarmila Smičková    
uklízečka Jaroslava Kaňáková    
uklízečka Jana Švubová    
uklízečka Božena Paulová