Meteostanice školy

Digitálně a interaktivně

 

Název projektu: Digitálně a interaktivně

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Tisková zpráva

 

Naše škola je partnerem projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů
a systém mentoringu a koučinku.

 

Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů
a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení
pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů
v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT.

 

Projekt Digitálně a interaktivně reaguje na výše uvedenou situaci a efektivně ji řeší. Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků zapojených základních a středních škol (partnerů projektu) při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky, tedy rozvíjení dovedností zapojených pedagogů pracovat a využívat ICT při výuce, nejen v rámci jejich přípravy na výuku.

 

Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol z Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč.

 

Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

 

 

Název projektu: Digitálně a interaktivně
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Tisková zpráva

Tablety slaví úspěch, výuka se stává atraktivnější

Kouzlo moderních technologií při výkladu učební látky táhne studenty i pedagogy. Padesát škol z celé Moravy, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, předesílá, že implementace tabletů do výuky zlepšuje pozornost žáků a potažmo jejich studijní výsledky. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 pro ně realizuje ART ECON – Střední škola, s r.o.

Zvládnutí učební látky skrze nejmodernější technologie je nejen pestřejší a zábavnější, ale působí na několik smyslů zároveň, čímž zlepšuje schopnost zapamatovat si. Toho jsou si vědomi i samotní pedagogové, kteří se na svou roli v interaktivní výuce pilně připravovali několik měsíců. Nástrojem k jejich profesnímu rozvoji pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce jsou jednotlivé vzdělávací programy, využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a také systém mentoringu a koučinku.

Učitelé absolvovali školení zaměřená na tvorbu interaktivních šablon pro práci s programy ActivBoard a ActivInspire a v současné době již intenzivně pracují s balíčky ‚Personal Edition‘ nebo ‚Professional Edition‘. V neposlední řadě se pedagogové orientují na tvorbu vlastních interaktivních výukových materiálů. Byť není účelem nahradit učebnice, tablety v rukou vyučujících i vyučovaných podporují analytické myšlení, flexibilitu a schopnost komunikace. Interaktivita je už delší dobu považována za atribut, který z obyčejné hodiny
udělá hodinu nezapomenutelnou.

Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Vysočiny. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč. Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

 

 

Název projektu: Digitálně a interaktivně

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Tisková zpráva

 

Projekt učí učitele

 

Pedagogové z padesáti škol, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, budou ovládat práci s tablety a dotykovými zařízeními. Školením, vedoucím ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky, prochází 768 učitelů, kteří se po prezenčních kurzech dále distančně vzdělávají prostřednictvím e-mentoringu a e-learningu na speciálně upraveném webovém rozhraní.

Interaktivní tabule, dataprojektory a tablety uchvátily studenty a pedagogy natolik, že se bez nich moderní školy již neobejdou. Držet krok s posledními IT novinkami se účastníkům projektu daří díky systému praktických cvičení, cílených přímo na míru potřebám partnerů. Kromě officů jsou žádaná především multimédia, powerpointové prezentace, systémy SmartBoard, eBeam a flash videa.

Z hlediska tematičnosti pak nejvíce zaujaly moduly pro 1. stupeň základních škol, humanitní vědy, jazykové vzdělávání, přírodní vědy, informatika a výpočetní technika, praktické vyučování pro odborný výcvik a odborné předměty. Vlastní integrace digitálních technologií do výuky pracuje s moderními trendy v ukládání a sdílení dat (cloud computingem), včetně bezpečnosti a možnostmi využití sociálních sítí.Vzdělávací programy projektu Digitálně a interaktivně, co do zájmu, předčily očekávání a ucházejí se o svou akreditaci. Bližší informace k projektu nově poskytnou webové stránky www.artecontablety.cz.

Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Vysočiny. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč. Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

 

Název projektu: Digitálně a interaktivně

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Tisková zpráva


Digitálně a interaktivně jde do finiše


Projekt z oblasti podpory ‚Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030‘ splnil svůj účel. Po měsících snah a píle ředitelů škol, koordinátorů, mentorů a metodiků došlo nejen ke zvýšení vědomostí učitelů v oblasti IT, k obohacení způsobu výuky využitím dotykových zařízení, ale i k akreditaci nových vzdělávacích programů.
Tablety do škol. Nejmodernější učební metody ‚chytly za srdce‘ učitele. Díky projektu Digitálně a interaktivně, jehož příjemcem byla prostějovská ART ECON – Střední škola, s r.o., se podařilo vybavit zúčastněné školy potřebnou technikou i zkušenostmi. Téměř rok týmy společně pracovaly, aby sklidily ‚kýžené ovoce‘. Škola se opět stává hrou, studijní látka zajímavou a přitažlivou.
A co se společně podařilo? Nakoupit pro školy tablety, notebooky a wifi pokrytí, poskytnout další potřebné zázemí, a to skrze e-learning a doménu artecontablety.cz. Rovněž byl zpracován evaluační sborník. Vzdělávací programy byly pro svou odbornost akreditovány MŠMT.
Dobrý konec, všechno dobré. Devětačtyřicet příjemců má jasno: DÍKY DIGITÁLNĚ A INTERAKTIVNĚ jsme zase o krok dál…

příjemce ART ECON – Střední škola, s.r.o.
partner 1 Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
partner 2 Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o.
partner 3 Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
partner 4 Střední odborná škola Litovel
partner 5 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
partner 6 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
partner 7 Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14
partner 8 Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3
partner 9 Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace
partner 10 Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice
partner 11 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
partner 12 Základní a mateřská škola Bedihošť
partner 13 Základní škola a mateřská škola Bohuňovice
partner 14 Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace
partner 15 Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace
partner 16 Základní škola a Mateřská škola Grygov, příspěvková organizace
partner 17 Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace
partner 18 Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
partner 19 Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace
partner 20 Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc
partner 21 Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace
partner 22 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39
partner 23 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizac
partner 24 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace
partner 25 Základní škola a Mateřská škola Příkazy, příspěvková organizace
partner 26 Základní škola a Mateřská škola Samotišky, příspěvková organizace
partner 27 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace
partner 28 Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace
partner 29 Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace
partner 30 Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, příspěvková organizace
partner 31 Základní škola Brodek u Přerova, okres Přerov
partner 32 Základní škola Hlubočky – Mariánské Údolí, okres Olomouc, příspěvková organizace
partner 33 Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace
partner 34 Základní škola Komenium Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace
partner 35 Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec
partner 36 Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace
partner 37 Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace
partner 38 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace
partner 39 Základní škola Přerov, Želatovská 8
partner 40 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace
partner 41 Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace
partner 42 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace
partner 43 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26
partner 44 Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace
partner 45 Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace
partner 46 Základní škola a mateřská škola Podomí
partner 47 Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
partner 48 Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou
partner 49 Základní škola T.G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Jazyk webu

Czech CS English EN Ukrainian UK
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207
Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Neděle 21. dubna 2024
  • Svátek má Alexandra
  • Zítra má svátek Evžénie