Meteostanice školy

Školská rada

Školská rada je volený orgán, jehož členy jsou zástupci zřizovatele, rodičů a školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň ustanoví počet členů a vydává volební řád. Členem nemůže být ředitel školy.

Na naší škole pracuje šestičlenná školská rada, která byla zvolena v květnu a červnu 2021.

Složení školské rady:
Členové: Ing. Jiří Burda (za zřizovatele)
  Ing. Zdeněk Pavlík (za zřizovatele)
  Mgr. Jaroslav Krejčíř (za rodiče)
  Stanislava   N a v r á t i l o v á  (za rodiče)
  Mgr. Leona Čotková (za pedagogy)
  Mgr. Milena Vychodilová (za pedagogy)

V minulém funkčním období Školská rada schválila:

Školská rada na svém zasedání dne 20.11.2012 schválila :

– Výroční zprávu školy za šk.rok 2011/2012

– Školní řád na šk.rok 2012/2013

Školská rada na svém zasedání dne 29.8.2013 schválila:

– Dodatek k ŠVP ZV č.1 č.j. ZŠaMŠ/368/2013

– Školní řád na šk.rok 2013/2014

Školská rada na svém zasedání dne 16.9.2014 schválila:

– Školní řád na šk.rok 2014/2015

Výroční zprávu školy za šk.rok 2013/2014

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 25.6.2015 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 30.11.2015 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 29.8.2016 zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 11.10.2016 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 31.8.2017 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 19.10.2017 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 3.1.2018 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 27.2.2018 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 30.8.2018 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 9.10.2018 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 26.2.2019 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 29.8.2019 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 2.10.2019 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 27.8.2020 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 19.10.2020 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 18.3.2021 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 30.8.2021 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 12.10.2021 – zde      

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 29.8.2022 – zde   

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 24.10.2022 – zde

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 31.8.2023 – zde                        

Všechny tyto dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.