Meteostanice školy

Členové výboru

 Složení výboru SRPŠ při ZŠ pro školní rok 2022/2023

Stávajícím výborem byli navrženi do funkce:

předsedy: Stanislava Navrátilová

místopředsedy: Lada Kuchařová

pokladníka: Edita Surzynová

jednatele: ing. Alena Šmídová

členové výboru: Bábek David, Bábková Gabriela, Bc. Burdová Oleksandra Andrijivna, Bc. Dostálová Markéta, Dozrál Antonín, Gazdová Gabriela, Mgr. Charvátová Lucie, Mariánková Petra, Bc.Dis. Migalová Lucie, Bc. Potišková Eva, Dis. Přikrylová Iva, Sedláček Ladislav, Sedláčková Eva, Mgr. Švarcová Zuzana, Svobodová Alena, Vychodilová Marta, Mgr. Iveta Ženožičková 

Nově příchozí: Merta Pavel, Mertová Petra

Výbor SRPŠ při ZŠ, ve výše uvedeném složení, byl zvolen na členské schůzi SRPŠ dne 11.10.2022

Členská schůze odsouhlasila, že s finančními prostředky SRPŠ má oprávnění nakládat:

Edita Surzynová- pokladník

Stanislava Navrátilová- předseda

ing. Alena Šmídová- jednatel