Členové výboru

 Složení výboru SRPŠ při ZŠ pro školní rok 2019/2020

Stávajícím výborem byli navrženi do funkce:

předsedy: Stanislava Navrátilová

místopředsedy: Lada Kuchařová

pokladníka: Edita Surzynová

jednatele: ing. Alena Šmídová

členové výboru: ing. Ambrozová Jana, Bábek David, Bábková Gabriela, Bc. Burdová Oleksandra Andrijivna, Bc. Dostálová Markéta, Dozrál Antonín, Gazdová Gabriela, Hadrová Pavlína, Knyblová Soňa, Kubáčová Petra, Bc. Potišková Eva, Řeháková Zdeňka, Střída Martin, Střídová Šárka, Svobodová Alena, Vychodilová Marta, , Mgr. Iveta Ženožičková 

Výbor SRPŠ při ZŠ, ve výše uvedeném složení, byl zvolen na členské schůzi SRPŠ dne 8.10.2019

Členská schůze odsouhlasila, že s finančními prostředky SRPŠ má oprávnění nakládat:

Edita Surzynová- pokladník

Stanislava Navrátilová- předseda

ing. Alena Šmídová- jednatel