Meteostanice školy

OP JAK – Šablony Lutín

Název programu : „Operační program Jan Amos Komenský“

Číslo výzvy: 02_22_002

Název výzvy: „ Šablony pro MŠ a ZŠ I“

Název projektu : „Šablony Lutín“

Číslo projektu: CZ. 02.02.XX/00/22_002/0004782

Celková dotace : 3 181 488,- Kč

Zahájení projektu: 1.7.2023

Konec projektu : 31.12.2025

Cíl projektu:

 Cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy  formou projektů zjednodušeného vykazování.

Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobiloty znevýhodněných skupin. Bude podpořena MŠ, ZŠ, ŠD.Projekt je zaměřen personální podporu: školní psycholog, školní asistent v MŠ a ZŠ, podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou inovativní vzdělávání dětí, žáků  (tandemová výuky, projektové dny, zážitková pedagogika….). Budou uspořádány projektové dny v MŠ, ŠD a ZŠ. Proběhne, komunitní s rodiči dětí v MŠ.

Na projektu se aktivně podílí všichni pedagogové základní školy, mateřské školy a školní družiny

Výsledky projektu :

  • rozvoj pedagogických pracovníků (učitelů ZŠ) – DVPP
  • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem – inovativní vzdělávání
  • práce školního psychologa
  • práce školního asistenta v mateřské škole, která pomáhá pedagogickému pracovníkovi , a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte,
  • práce školního asistenta v základní škole, která umožní poskytnout větší podporu žákům ohroženým školním neúspěchem
  • realizace odborně zaměřeného a komunitního setkání v MŠ

V případě dotazu se obraťte na koordinátora projektu: Mgr. Kateřinu Mrázkovou.

 

 

 

Jazyk webu

Czech CS English EN Ukrainian UK
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207
Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Úterý 27. února 2024
  • Svátek má Alexandr
  • Zítra má svátek Lumír