Meteostanice školy

Informace o stravování

Informace ke stravování ve školní jídelně při ZŠ Lutín ve školním roce 2022/2023

1) Žáci a zaměstnanci ZŠ Lutín se mohou stravovat v jídelně při ZŠ za dotované stravné státem (to znamená, že platí pouze cenu za potraviny, ne provozní a mzdové režie), a to v době jejich pobytu ve škole, nikoliv v době jejich nemoci a nikoliv v době prázdnin. Pokud žák onemocní, může si rodič první den nemoci dítěte oběd odebrat do jídlonosiče. V další dny nemoci již nelze obědy za dotované stravné odebírat, a je povinností rodičů obědy odhlásit!

Pokud by si rodiče přáli pro nemocné dítě nebo v době prázdnin obědy odebírat, bude se jednat o doplňkovou činnost, a cena oběda bude zahrnovat plné náklady na přípravu  i provozní a mzdové náklady. Zaměstnanci školy nemají v době nemoci (ani první den nemoci) a o prázdninách nárok na dotované stravné, kromě přípravného týdne.

 2) Cena oběda se dle školského zákona neřídí třídou, ale věkem žáka. Takže se může stát, že někteří žáci ve čtvrté třídě přejdou do druhé věkové kategorie, neboť ve školním roce 2022/2023 (včetně měsíců července a srpna) dosáhnou věku 11 let, a někteří žáci osmých tříd přejdou do třetí věkové kategorie, neboť ve školním roce 2022/2023 (včetně měsíců července a srpna) dosáhnou věku 15 let.

3)Cena státem dotovaného stravného pro žáky a zaměstnance podle kategorií, a porce syrového masa podle školských norem a kategorií je:

   1.kategorie:      7 – 10 let    30,– Kč        porce syrového masa na žáka            60g

   2.kategorie:    11 – 14 let    35,– Kč        porce syrového masa na žáka            70g

   3.kategorie:    15 a více      40,– Kč        porce syrového masa na žáka            80g

   zaměstnanci (po dotaci z FKSP)  22,– Kč   porce syrového masa na strávníka    80g

   Cena státem nedotovaného stravného pro cizí strávníky (tzv. doplňková činnost) a porce  syrového masa podle školských norem je:

   cizí strávníci                        75,– Kč       porce syrového masa na strávníka      80g

   cizí strávníci – důch. ZŠ     52,– Kč       porce syrového masa na strávníka      80g

   (po dotaci z FKSP)

4) Všechny strávníky, kteří odebírají obědy do jídlonosiče upozorňujeme, že strava je určena k přímé spotřebě a nesmí se dále skladovat, ohřívat, zchlazovat a zmrazovat. Dále žádáme strávníky, aby měli jídlonosiče čitelně popsány jménem a čisté.

5) Ve školní jídelně při ZŠ Lutín je zaveden výdejní systém pomocí stravovacích čipů, čip si každý nový strávník zakoupí v kanceláři vedoucí jídelny na začátku školního   roku. Karty se již nebudou používat. Pokud má žák nebo strávník čip z minulého školního roku, může ho používat nadále.

Cena čipu je 121,– Kč, Po zakoupení zůstává vlastnictvím strávníka.

Pokud strávník ukončí stravování, čip se nevykupuje zpět. V případě, že dojde ke ztrátě musí si strávník koupit nový čip.

6) V naší jídelně si mohou žáci a ostatní strávníci vybírat ze dvou hlavních jídel, a to dva dny předem. Stravu objednávejte přes internet  na www.strava.cz, přihlásit se můžete i prostřednictvím stránek školy (odkaz strava). Přihlašovací údaje pro strávníky sdělí vedoucí jídelny. Je nutné, aby všichni strávníci používali čipy.

7) Odhlášky a přihlášky ke stravování přijímá v kanceláři vedoucí jídelny Lada Kuchařová, nebo pověřená osoba (paní kuchařka). Odhláška nebo přihláška ke stravování může být nahlášena osobně či telefonicky na telefonním čísle: 585 944 481, 774 480 565.

Upřednostňujeme však přihlašovat a odhlašovat stravu přes internet na www.strava.cz. Číslo jídelny je 3165. Objednávky stravy můžete provádět nejpozději dva dny předem do 14:00 hodin, odhlášky nejpozději den předem do 14:00 hodin, později již nebude možné změnu provést.

8)Provozní doba kanceláře vedoucí jídelny pro strávníky je 7:30 – 8:00 hod., 11:00 –14:00 hod.

9)Výdej obědů ve školní jídelně při ZŠ Lutín:

   11:00 – 11:15 hod. DPS do jídlonosičů

   11:15 – 11:45 hod. cizí strávníci a nemocné děti do jídlonosičů

   11:45 – 13:00 hod. Obec Lutín a ostatní cizí strávníci v jídelně pro cizí strávníky

   11:45 – 14:00 hod. žáci a zaměstnanci školy dle rozvrhu hodin

   14:00 – 14:15 hod. zaměstnanci ŠJ

10) Stravné je možné hradit:  

   a)inkasem stravného z běžných účtů – hradí se předpis na celý měsíc – úhrada předem

   b)místo složenky bude od 1.9.2022 vystaven podklad pro úhradu stravného – hradí se předpis na celý měsíc – úhrada předem. Platbu je nutné uhradit ihned po obdržení podkladu pro platbu stravného na začátku měsíce!

   c)hotově – pouze výjimečně

Pokud budete hradit stravné inkasem z účtu je potřeba sjednat si svolení k inkasu pro ZŠ Lutín.Potvrzení o svolení k inkasu pak předložit vedoucí ŠJ.

Pokud strávník ukončí stravování ve školní jídelně úplně, musí si sjednané svolení k inkasu zrušit. Platby stravného jsou od září 2018 strhávány dopředu předpisem na všechny stravné dny v měsíci, například v srpnu na září, v září na říjen atd., a to asi k 20. dni v měsíci. Případné odhlášky budou odečteny od předpisu na další měsíc.

Číslo účtu školy (účet příjemce) pro platby stravného je 181359468/0300

Variabilní symbol strávníka neuvádějte.

Žáci 1.třídy, kteří mají sjednané svolení k inkasu z Mateřské školy Lutín, nemusí sjednávat nové. Pouze v případě, že mají omezený limit platby a povolená částka by nestačila k pokrytí stravného, je třeba svolení k inkasu upravit.

V Lutíně dne 1.9.2023 

                                                                                                                                                   Mgr. Lenka Soušková, ředitelka školy

 

 

Jazyk webu

Czech CS English EN Ukrainian UK
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207
Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Sobota 22. června 2024
  • Svátek má Pavla
  • Zítra má svátek Zdeňka