Meteostanice školy

Stalo se

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V LUTÍNĚ

Dne 21. 3. 2024 probíhal na Základní škole v Lutíně Den otevřených dveří.

Letos se tento den konal u příležitosti 30. výročí úplné školy v Lutíně, 1. a 2. stupně.

Škola byla krásně jarně vyzdobena. Stěny chodeb pokryly obrázky žáků. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do kroniky školy a podívat se na fotografie z dřívějších let. Dveře všech tříd byly otevřené a v každé z nich byl připraven pestrý program. Na prvním stupni převládala práce s interaktivní tabulí, výtvarné a pracovní dílničky, ve kterých si návštěvníci měli možnost vytvořit jarní dekorace a ozdoby na památku. Nechybělo ani kulinářské umění v naší moderní kuchyňce a práce s keramikou v keramické dílně. Na druhém stupni školy si návštěvníci vyzkoušeli laboratorní pokusy, čekaly na ně disciplíny z oblastí přírodních věd a historie. V počítačové třídě se seznámili s robotikou. Velmi lákavý program byl připraven v tělocvičně, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet cviky na veslovacím trenažéru, interaktivní pohybové disciplíny a manipulaci s florbalovou hokejkou. Letos byla otevřená také aula školy. Zde probíhalo vystoupení talentů naší školy. Představili se tanečnice, gymnastky, hudebníci a sportovci. Návštěva školy přinesla také setkání bývalých spolužáků a žáků se svými pedagogy. Dle kladných reakcí a spokojených tváří dětí a návštěvníků věříme, že si tento den společně s námi užili.

Děkujeme všem žákům, kteří se podíleli na přípravě a také všem návštěvníkům za hojnou účast.

Mgr. Petra Jiříčková

 

Matematický klokan 2024

V březnu proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan, která se koná každý rok na základních a středních školách. Žáci naší školy soutěžili ve 4 kategoriích, zúčastnilo se 133 žáků 1. stupně a 76 žáků 2. stupně. Žáci řešili úkoly různé obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů. Za chybnou odpověď bod ztratili.

Nejvíce bodů ze všech účastníků získala Silvie Navrátilová z 5. B v kategorii Klokánek. O jeden bod za ní byl Tomáš Nejedlý z 9. B v kategorii Kadet.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.      

RNDr. Dana Vrbová

TALENTOVÁ SHOW

Kdo by neznal soutěž Česko-Slovensko má talent. Tak něco podobného jsme také uspořádali na naší škole. Ani by člověk nevěřil, jak šikovné žáky ve škole máme a co všechno děti umí. Organizace a moderování soutěže se chopily dívky 8.A Jolana Hanzelová, Julie Navrátilová, Adéla Kapaňová, Gabriela Burianová, Michaela Kostelná spolu a s p. uč. Jiříčkovou a pod jejím vedením vytvořily nádhernou atmosféru této soutěže a věřím, že odstartovaly nultý ročník školní přehlídky talentů. Jak to probíhalo se můžete dočíst ze slov Jolany Hanzelové:

V letošním roce jsme já, Julča, Aďa, Gabča a Míša uskutečnily TALENTOVOU SHOW. Soutěž se konala 10.1. 2024 od 14:30 hodin v aule. Naše „holčičí parta“ se sešla dřív, aby stihla donést veškeré materiály na vystupování, nazdobit podium, připravit ozvučení a přichystat stoly pro porotu, kterou tvořili učitelé P. Jakob, H. Beranová, L. Chudobová, dále pak pan psycholog J. Švec a naše kamarádka Gabča. Kolem 14. hodiny se začali scházet talenti. O půl třetí to vše začalo. Naši porotu jsme přivítali bouřlivým potleskem. Po přivítaní jsme s holkami udělaly taneční rozcvičku, do které se snad úplně všichni zapojili. Po rozcvičce konečně na podium přišel první soutěžící. Svůj talent nám ukázali i paní učitelka Beranová a pan učitel Jakob. V soutěži se ukázalo mnoho různých talentů, jako např. gymnastky, tanečnice, hudebně nadaní, a dokonce se tu objevil i „strongman“. Výsledky byly velmi těsné a porota měla opravdu těžkou práci Nakonec se na prvním místě umístili tři soutěžící, a to Klára Ženožičková, která hrála na klavír, Petr Lněnička, jako „strongman“ a Martin Švub, který hrál na harmoniku. Výhercům ještě jednou moc gratulujeme k výhře. Chtěly bychom moc poděkovat paní učitelce Chmelářové a Jiříčkové za pomoc s přípravou a organizací, porotě za to, že si udělala čas, a nakonec moc děkujeme všem zúčastněným. Odpoledne jsme si moc užily a doufáme, že si to příští rok zopakujeme.  (Jolana Hanzelová)

Odkaz na video naleznete zde.


p.uč. Radka Chmelářová, p.uč. Petra Jiříčková

Vánoce na dědině

Ve dnech 6. a 7. prosince se děti z prvního stupně vypravily autobusem na Vánoční výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde nás čekal naučný a zajímavý program. Počasí nám krásně vyšlo. Procházka zasněženou Valašskou dědinou nás zcela naladila na dobu přicházejících Vánoc. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o Vánocích na Valašsku, o adventních tradicích a zvycích. Během procházky jsme pozorovali kouzelné chaloupky. Setkali jsme se sv. Lucií. Potkali jsme také Mikuláše, čerty a anděla, kteří nás nepustili dále, dokud jsme jim nezarecitovali báseň. Naštěstí vše dobře dopadlo a my jsme mohli pokračovat v cestě, která vedla do místní školy, kde na nás čekal milý pan učitel. Děti překvapilo, že měl pan učitel místo ukazovátka rákosku. Dále naše cesta vedla k místnímu kováři, který nám představil, k čemu kovárna dříve sloužila. Vyzkoušeli jsme si tradici lití olova a předpověděli jsme si budoucnost. V poslední chaloupce jsme se zahřáli teplým čajem a zasytili bříška lahodným perníkem. Nevynechali jsme ani jarmark, kde si děti nakoupily různé drobnosti jako dáreček či na památku. Děkujeme za organizaci výletu. Video z výletu je ke shlédnutí na stránkách školy zde.

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce.

Mgr. Petra Jiříčková

 

 

Halloween ve škole

Dne 3. listopadu se konal Halloweenský den. A jak tento nápad vznikl? Jednu ze žaček třídy 8.A napadlo udělat tento den. A tak, když byl školní parlament, jsme se zeptali, jestli by to vůbec šlo. Ze začátku to vypadalo, že bude moc pozdě na organizaci, ale nakonec se přece uskutečnil. Hlavní lidé, co celou akci organizovali, byly předsedkyně 8.A, společně s velkou pomocí paní asistentky Radky Chytilové. Byl to celkem stresový týden, to nebudeme lhát, ale nakonec jsme to zvládli. Nejdříve jsme vyhlásili akci do školního rozhlasu a díky tomu jsme zjistili, že o náš Halloweenský den bude pravděpodobně velký zájem, což se v samotný den nakonec i ukázalo. Další den jsme si donesli plakátky a roznesli je do všech tříd. Vypadalo to, že se děti opravdu velmi těší. Nakonec jsme si vytvořili i diplomy a sehnali ceny. No, než jsme se nadáli, tak už byl onen Halloweenský den. Po druhé vyučovací hodině jsme se všichni ze třídy, co měli kostým, vydali hodnotit nejkrásnější masky do jednotlivých tříd. Bylo hodně krásných, originálních, ale i děsivých masek. Během toho, aniž by měli děti tušení, jsme vybírali z každé třídy masky, které se nám nejvíce líbily. Z jmen, které jsme si napsali, jsme pak vylosovali tři jména a vybrali nejkrásnější kostým. Nakonec jsme si děti, paní učitelku a paní asistentky, které jsme vybraly, zavolali před ředitelnu, kde od nás dostaly sladkou odměnu a diplom. 
I přes velký stres se, alespoň tedy za nás , den velmi povedl.
žáci 8.A + paní asistentka Radka Chytilová
Video z této povedené akce sestříhala paní učitelka Petra Jiříčková – podívejte se zde.
Fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

Závody v přespolním běhu

V pátek 6.října 2023 se naši žáci zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. Akce proběhla za krásného slunečného počasí na stadionu AK Olomouc a v Bezručových sadech. Nejlépe si vedly mladší dívky (6. – 7. třída), které na trati dlouhé 1,5 km vybojovaly krásné 3. místo. Těsně pod stupni vítězů skončily starší dívky (8. – 9. třída), které si doběhly pro 4. místo. Na této trati bojovali i mladší chlapci a obsadili 8. místo. Na starší chlapce (8. – 9. třída) čekala trať dlouhá 3 km. S náročnou tratí si chlapci poradili na výbornou a obsadili skvělé 5. místo. Všem zúčastněným patří velká pochvala za předvedené výkony.

Bc. Michaela Gieselová

Logická olympiáda

V letošním roce se někteří žáci naší školy zapojili do Logické olympiády. Zaregistrovalo se celkem 19 žáků. V současné době proběhla základní kola kategorie A (3.-5.ročník) a kategorie B (6.-9.ročník). Kategorie A1 a A2 (1.a 2.ročník) následuje v týdnu 22.-28.10.2023

Do krajského kola, které proběhne v Prostějově 3. listopadu 2023, se probojovali z kategorie A Jakub Minář a Kateřina Skácelová a v kategorii B Tomáš Nejedlý.

Přejeme jim hodně úspěchů.

Mgr. Radka Chmelářová

Double sportovní den

Letos jsme to udělali jinak! Sportovních dnů není nikdy dost, takže jsme připravili rovnou dva. Konaly se opět pod projektem Olympijského víceboje ve dnech 21. a 22. září 2023.

Cílem těchto sportovních dnů bylo, aby žáci v jednotlivých disciplínách otestovali své sportovní schopnosti a také aby se mohli případně zlepšit z minulého roku, nebo si užít den jen tak volně, bez „normálního učení“ a načerpat síly na další dny aktivním odpočinkem.

Ve čtvrtek, kdy sportovali mladší děti, tak mohli starší spolužáci být těmi „velkým pomocníky“, kteří na jim na disciplínách měřili výkony, ale také vysvětlovali, povzbuzovali a rozcvičovali. Tohoto úkolu se velmi dobře zhostili žáci 8.B a někteří z 8.A. Na začátku nechyběla tradiční rozcvička na hudbu a mohlo se jít na šedesátku, leh-sedy, postoj čápa, hluboký předklon, skok daleký, T- běh, hod basketbalovým míčem a na úplném konci běh na 500m. Velká většina dětí všechny disciplíny zvládla na výbornou a s malou sladkou odměnou odcházeli všichni na oběd.

Druhý den byl ve stejném duchu jen s tím rozdílem, že místo skoku byl trojskok z místa a místo běhu na 500m byla tisícovka. Na disciplínách už museli pomoci učitelé a asistentky, nebo si děti počítaly navzájem například lehy-sedy, přece jenom už jsou samostatnější. Musím však uznat, že i když byla účast poměrně slabší než ve čtvrtek, tak i přesto se tento den taktéž povedl a i to, že se ve velkém počtu žáci přihlásili na poslední dobrovolnou disciplínu svědčí o aktivním zapojení většiny žáků.

Oba dva dny nám vyšlo velmi dobré počasí, dobrá nálada nechyběla a na konci roku se opět budeme těšit na Olympijský diplom, který děti dostanou spolu s vysvědčením.

Mgr. Radka Chmelářová

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Video z této vydařené akce sestříhala paní učitelka Petra Jiříčková a naleznete ho zde.

 

Republikové finále OVOV – Brno

Konečně nastala středa 6. září 2023 a my jsme vyrazili do Brna, kde se konalo Republikové finále Odznaku všestrannosti (OVOV). V průběhu prázdnin jsme totiž trénovali, ať už sami, nebo na společných trénincích a tak jsme se těšili, že toto úsilí zúročíme. Myslím, že se nám to celkem povedlo, protože jsme přivezli bronzovou medaili za družstva a stříbrnou v jednotlivcích. Ale jak to vlastně bylo.

Soutěž probíhala ve čtvrtek a pátek, ale jelo se už ve středu, protože večer patřil Slavnostnímu zahájení, což se muselo taky předtím trochu nacvičit. Družstvo bylo v našem případě složeno z žáků 8. a 9. ročníků a to čtyř dívek- Elišky Novákové, Dominiky Palánkové, Kristýny Ščudlové (v nynější době již na gymnáziu), Veroniky Fialové a čtyř chlapců – Vaška Svobody, Filipa Chmeláře, Adama Havlíčka a Bena Balgy. Trochu jsme doufali v pěkné umístění a mysleli na TOP10. Kromě družstva byly všichni také hodnoceni za jednotlivce.

První den byly disciplíny: 60m, skok daleký, shyby, švihadlo a hod medicinbalem, celkem jsme si věřili a i průběžné výsledky byly velmi povzbudivé. Přesto nás výsledek po prvním dni velmi mile překvapil, když jsme byli na druhém místě. Do druhého dne jsme šli už trochu bolaví, ale s velkým odhodláním. Bylo také hezké pozorovat, jak děti tvoří tým a navzájem se povzbuzují. Čekali nás disciplíny jako trojskok, leh-sedy, kliky, hod míčkem a konečně driblink (nebo 1000m).

Byla zde ovšem velmi těžká konkurence v podobě družstva OSKOL Kroměříž, které mělo za sebou již několikáté prvenství, ale i jiné školy, u kterých byly výsledky dosti podobné. Po velkých bojích a po napjatém očekávání jsme s nesmírnou radostí tedy na Slavnostním vyhlášení, mohli slyšet: „Třetí místo Základní škola Lutín.“ A abych nezapomněla, této radosti ještě předcházel velký úspěch Filipa Chmeláře, který po opravdu těžkém boji o první místo, si nakonec odnášel stříbrnou medaili.

Domů jsme se vrátili s velkou slávou, radostí z úspěchu, dobře prožitými dny s kamarády, ale i s vědomím toho, že když o něco usilujeme, můžeme dosáhnout velkých věcí. Ale tak je to i s naším dalším životem.

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Jan Chmelář

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Postupujeme do republikového finále OVOV

I v letošním roce plnili žáci naší školy v rámci hodin tělesné výchovy discipliny OVOV. Je to již zaběhnutý sportovní projekt, který se snaží v dětech budovat vztah k pohybu a zvyšovat jejich tělesnou zdatnost.
Na podzim to byl sportovní den pro žáky prvního stupně a v pátek 12.května to byla zase akce pro žáky 4.-8. ročníku (Olympijský víceboj, na jehož organizaci se již tradičně podíleli deváťáci). I když jsme museli tento sportovní den odložit kvůli počasí, vyplatilo se. Akce proběhla velmi úspěšně.
Také letos jsme se zúčastnili v hojném počtu dvaceti čtyř žáků okresního kola OVOV v Olomouci a byli jsme  nadšeni. Naše družstvo a někteří jednotlivci postoupili do krajského kola, které se konalo 25. května. Za jednotlivce nás tedy v kraji reprezentovali Daniel Crha, Marek Mlčoch, Dominika Palánková a Filip Chmelář, v družstvu bojovali Eliška Nováková, Kristýna Ščudlová, Dominika Palánková, Veronika Fialová, Filip Chmelář, Václav Svoboda, Benjamin Balga a Adam Havlíček. V kraji se discipliny od okresu odlišují (skok daleký, hod míčkem, běh na  60 metrů, shyby, lehy-sedy), ale stejný je běh na 1000 metrů a driblink dvě minuty. Není tam švihadlo, kliky, hod medicinbalem a trojskok z místa.
Všichni naši soutěžící bojovali s plným nasazením, a tak se nám podařil vynikající výsledek družstva – první místo a postup do republikového finále OVOV. V jednotlivcích jsme ale také slavili úspěchy:

1. místo: Filip Chmelář (chlapci 2009)
               Benjamin Balga (chlapci 2010)
2. místo: Václav Svoboda (chlapci 2009)
               Dominika Palánková (dívky 2010)
3. místo: Daniel Crha (chlapci 2011).

Další umístění: 4. Marek Mlčoch, 6. Veronika Fialová, 7. Adam Havlíček, 8. Eliška Nováková, 19. Kristýna Ščudlová.

Všem blahopřejeme, děkujeme a těšíme se na 6. – 8. září do Brna. Věříme, že nám všichni budete držet palce.
Na konci roku získá většina žáků (83%) kromě vysvědčení také ocenění v podobě diplomu, někteří i odznak všestrannosti. A na to se už všichni těšíme.

Radka Chmelářová, učitelka

Jsme dobří také ve vědomostních soutěžích

Loni jsme slavili vítězství v okresním kole a získání bronzové medaile v kole krajském v soutěži, která se jmenuje Biologická olympiáda. Z tohoto úspěchu se radoval Filip Chmelář. Letos se chtěl pokusit úspěch zopakovat a znovu postoupit do kraje, tentokrát už ve starší a náročnější kategorii C. Motivací pro něho byla možnost účastnit se čtrnáctidenního letního pobytu pro nejúspěšnější soutěžící krajských kol.


Filip nakonec do kraje postoupil z druhého místa v okrese. V krajském kole se mu už nepodařilo vystoupat mezi nejlepší tři a skončil těsně pod stupni vítězů na místě čtvrtém. Radovat se ale mohl, protože na letní přírodopisný tábor se probojoval.

Kromě Filipa reprezentoval naši školu ve starší kategorii ještě Prokop Navrátil, který si musel na soutěž a náročnou přípravu na ni najít čas i při učení na přijímací zkoušky na střední školu. V mladší kategorii nás reprezentovali s velmi pěknými výsledky Eva Beranová a Marek Přidal.

Všichni museli zvládnout přípravu na vědomostní test, poznávání živočichů a rostlin, na práci v laboratoři a museli vytvořit vstupní úkol. V tomto úkolu musí soutěžící prokázat svou schopnost zkoumat přírodní děje nebo chování živočichů. Zjištěné poznatky musí samostatně zpracovat a vytvořit práci, kterou hodnotí odborná komise. Jedná se o velmi náročnou soutěž a jsem rád, že se stále najdou žáci, kteří chtějí na sobě pracovat a rozvíjet své nadání.

Jan Chmelář

Ve florbalu jsme nejúspěšnější školou okresu Olomouc

Na základních školách se pořádají florbalové soutěže pro šest kategorií. Soutěžit můžou děti od prvního stupně až po deváťáky. Protože se florbalu věnujeme a naši žáci hrají florbal rádi, účastníme se ve všech kategoriích. Letos se nám podařila nevídaná věc: postoupili jsme ve všech kategoriích do okresních kol a v pěti kategoriích jsme okresní kolo vyhráli a postoupili do kol krajských.
Může se zdát, že je to snadné, ale není to tak. Florbal patří mezi nejoblíbenější sporty na základních školách a nejsme jediní, kdo se mu více věnujeme. Především v kategoriích kluků je velká konkurence a letošní vítězství starších žáků v okresním kole a postup do kraje je velmi cenný. Bohužel na krajské kolo jsme nemohli odjet v plné sestavě, chyběl nám Šimon Palánek , jeden ze „strůjců“ prvenství v okrese. Kluci v krajském kole vybojovali třetí místo, což je druhé nejlepší umístění v této kategorii, kterého jsme kdy dosáhli. V týmu dále hráli Dominik Steiner, Filip Ehrmann, Tomáš Palánek, Vašek Bábek, David Opletal, Vojta Večeřa, Mirek Liška, Tomáš Nejedlý, Tomáš Kaprál, Filip Chmelář, Daniel Hubáček.

Úspěch v krajských kolech jsme potom měli v kategoriích starších i mladších dívek. V obou kategoriích jsme zvítězili, ale vůbec to nebylo zadarmo a především u starších dívek nerozhodl jen výkon na hřišti, ale také jejich obrovské nasazení při fandění v hledišti. V této kategorii starších dívek se z krajského kola postupuje na kvalifikaci na republikové finále. Tato kvalifikace se uskutečnila v květnu v Uherském Brodě. Štěstí, které nám přálo v krajském kole, nás bohužel opustilo a stejně jako u kluků nám chyběla klíčová hráčka. Musím říct, že i přesto holky hrály nejlepší florbal.
Florbal se ale nehraje na krásu, nýbrž „na branky“. Nedařila se nám střelba, a tak jsme po dvou těsných prohrách 2:3 na republikové finále nepostoupili. O úspěch děvčat se letos zasloužily Eva Tkadlčíková, Nicol Lexmaulová, Eliška Nováková, Eliška Kubíčková, Adéla Šnajderová, Kristýna Raková, Veronika Korenná, Barbora Krejčířová, Nikola Vychodilová, Tereza Koukalová, Tereza Chytilová a Adéla Brostíková. Řada dívek z tohoto družstva je zatím v osmé třídě a budou mít příští rok příležitost znovu. Navíc je doplní dívky ze sedmé třídy, které vyhrály kategorii mladších žákyň: Kateřina Koutná, Veronika Fialová, Zuzana Látalová,  Anička Baleková, Kristýna Ščudlová, Denisa Vyroubalová, Adéla Kapaňová, Viktorie Báťková, Julie Navrátilová, Julie Hacarová, Viktorie Hradilová, Aneta Procházková a Pavla Podzimková.
Za skvělou reprezentaci školy i obce je potřeba poděkovat nejen žákům, ale také trenérům, kteří se dětem věnují. Většinou se jedná o ochotné rodiče nebo bývalé žáky naší školy. Všem za jejich čas a energii, kterou této práci věnují, moc děkuji a doufám, že florbal v Lutíně udržíme i v dalších letech.

Jan Chmelář, učitel

Nejlepší „deváťáky“ ocenil starosta obce

Každoročně v červnu se nejlepší žáci devátého ročníku, kteří po celou dobu školní docházky dosahovali výborných studijních výsledků a úspěšně reprezentovali školu v různých soutěžích, setkávají se starostou obce, aby vyslechli slova chvály a byli odměněni hodnotnými dárky.
Setkání se účastní vyznamenaní žáci, jejich učitelé, rodinní příslušníci a zástupci obce v příjemném prostředí auly základní školy. To letošní se odehrálo ve středu 7. června 2023 a oceněnými byli
z 9.A  Adéla Gothová, Tereza Koukalová, Filip Ehrmann a Jan Grepl (tř. uč. RNDr. Dana Vrbová),
z 9.B Lucie Kamenská, Barbora Krejčířová, Antonín Mikulka, Prokop Navrátil a Lukáš Nevěčný (tř. uč. Mgr. Věra Voňková).
Blahopřejeme a do dalšího života přejeme zdraví, mnoho úspěchů a splnění všech přání.

TANDEMOVÁ VÝUKA = Víc očí víc vidí

Co si představit pod pojmem tandemová výuka? Jedná se o speciální druh výuky, někdy označované jako párová výuka, kdy jsou během výuky dva učitelé. S celou třídou pracují dva pedagogové, kteří spolupracují při přípravě i realizaci hodiny. Následně společně výuku konzultují a hodnotí. Velkým přínosem této metody je intenzivnější působení na žáky a možnost přizpůsobovat výuku dle jejich potřeb. Učitelům umožňuje pracovat jinak, navzájem se od sebe učit a inspirovat se.

Na naší škole probíhala tandemová výuka v rámci projektu Šablony od ledna 2023. Do této výuky se zapojila paní učitelka Hana Majzlíková a Petra Jiříčková. Výuka probíhala ve třídě 3.B. Celkem bylo realizováno deset vyučovacích hodin v různých předmětech.

Do první výuky v tandemu jsme vstupovali s obavami, jak budou žáci reagovat. Již po první vyučovací hodině jsme byly nadšeny z reakcí dětí, které najednou měly dvě paní učitelky. Volili jsme aktivity tak, abychom si rozdělily práci, abychom zapojily aktivizační činnosti a aby byla každá hodina v tandemu pro žáky zážitkem. Nyní se jednoznačně shodneme, že tandemová výuka přináší výborné oživení do hodin pro obě strany.

Mgr. Petra Jiříčková

Velikonoční zajíček byl dopaden

Podle historického výkladu je Škaredá středa dnem, kdy Jidáš zradil Ježíše. Pověry nás nabádají, abychom se v tento den nemračili, neškaredili, jinak nám to prý zůstane. My jsme se tedy rozhodli neponechat nic náhodě a něco pro dobrou náladu udělat.       

Žáci 8. B společně s panem učitelem Jakobem připravili pro žáky prvního stupně krátké putování za velikonočním zajíčkem, které zpestřili zábavnými úkoly.                                          
Děti luštily velikonoční křížovku, poznávaly jarní květiny, trénovaly paměť, házely míčkem na terč. Také sbíraly velikonoční vajíčka, která ukrývala zprávu, kde mají hledat velikonočního zajíčka.

Následoval napínavý hon na zajíčka, který byl nakonec dopaden.

Nebojte se, vše dobře dopadlo, zajíček hon přežil a za velikonoční koledu děti obdaroval čokoládovým vajíčkem.

Jana Paličková, učitelka

 

Turnaj ve vybíjené

Dne 30. 3. 2023 se na ZŠ Lutín odehrál turnaj ve vybíjené, který se konal v tělocvičně školy. Hráli žáci 4. a 5. ročníků. Celkem byly čtyři týmy. V každém týmu bylo deset hráčů a čtyři náhradníci.

V týdnu před turnajem jsme ve výtvarné výchově vyrobili plakáty s povzbuzujícími nápisy.

Jednotlivé zápasy byly energické a zábavné. Všechny třídy moc dobře hrály a zaslouží si velikánskou pochvalu. Hráli jsme od 8:00 do 11:00 h.

A jak to dopadlo?

 1. místo 5.A
 2. místo 4.B
 3. místo 5.B
 4. místo 4.A

Po vybíjené jsme dostali všichni sladkou odměnu za hru. Naštěstí vše dopadlo bez zranění a všichni jsme si to moc užili.

Děkujeme paní učitelce Krejčířové za dobrou organizaci turnaje a přejeme budoucím čtvrťákům a páťákům hodně štěstí.

Adéla Doleželová, Sali Hitari (5.A)

 

Zápis do prvních tříd

Koloběh vody, koloběh života…dokonce i škola má svůj koloběh.
Právě v dubnu skládají přijímací zkoušky na střední školy deváťáci a chystají se do nového života a v dubnu k nám přicházejí předškolní děti k Zápisu, aby u nás na základní škole, strávily také svých devět let školního života. Naučily se novým věcem, našly nové kamarády, učily se zodpovědnosti a samostatnosti.
 
Zápis do 1. tříd proběhl na ZŠ Lutín 3. dubna 2023. Příznačné bylo, že tyto malé budoucí prvňáky vítali právě naši deváťáci a starší žáci, kteří je potom provedli školou a dokázali povzbudit a rozveselit i některé vystrašenější adepty.
 
Děti si zacvičily v tělocvičně, zdolaly opičí dráhu a tím většinou ztratily ostych a obavu z toho, co takový Zápis obnáší. Ve dvou připravených třídách se jim potom již věnovaly učitelky 1. stupně. Nakreslit postavu, opis tvarů písmen, rozhovor nad obrázkem, hledání rozdílů, ale také stříhání a zvládnutí ,,oblíbené “ mašličky, to byly úkoly, se kterými se většina dětí dobře ,,popasovala“. Učitelé v průběhu Zápisu také sledují, jak děti dokáží udržet pozornost a jak komunikují. To všechno samozřejmě s přihlédnutím k tomu, jak výjimečná situace to pro děti a rodiče je. Nejednou se ukáže, že se ten nejbojácnější a nejnemluvnější žáček u Zápisu, stává po pár týdnech ve škole, mluvčím třídy.
 
Snažíme se vše brát s nadhledem, ale upozorňujeme rodiče, na co by se při přípravě dětí do první třídy měli ještě zaměřit. Vedení ke slušnému chování, samostatnosti a respektování daných pravidel, vidíme jako nejlepší vklad pro úspěšné zvládnutí první třídy. Není vše o samých jedničkách, pracovité a rozumné děti jistě dosáhnou ve svém životě štěstí i úspěchy.
Přejme jim to … a v září, v prvních třídách, nashledanou!  
                                                                                              Leona Čotková, učitelka
 K zápisu přišlo 49 dětí, do 1.ročníku jich jistě nastoupí 43.
 
Fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

Den otevřených dveří na základní škole v Lutíně

Dne 23. 3. 2023 měli návštěvníci možnost nahlédnout do prostor Základní školy v Lutíně. Dveře všech tříd byly otevřené a v každé z nich byl připraven program či dílnička. Na prvním i na druhém stupni si návštěvníci vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli, vyzkoušeli si laboratorní pokusy, vyrobili si jarní dekorace, zahráli si na bicí soupravu, v počítačové třídě mohli sledovat práci s 3D tiskárnou nebo zhlédnout výtvarné práce žáků.

Návštěva školy přinesla také setkání bývalých spolužáků a žáků se svými pedagogy.

Dle kladných reakcí a spokojených tváří dětí a návštěvníků věříme, že si tento den společně s námi užili. Děkujeme všem žákům, kteří se podíleli na přípravě a také všem návštěvníkům za hojnou účast. A my se již nyní těšíme na nový školní rok, kdy se opět shledáme.

Mgr. Petra Jiříčková

Matematický klokan 2023

Matematický klokan

Dne 17.3.2023 proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan, která se koná každý rok na základních a středních školách. Žáci naší školy soutěžili ve 4 kategoriích, zúčastnilo se 140 žáků 1. stupně a 70 žáků 2. stupně. Řešili úkoly různé obtížnosti za 3,4 a 5 bodů. Za chybnou odpověď bod ztratili.

Absolutní vítězkou se stala Anička Baleková ze 7. třídy, získala 115 bodů, což znamená jen jeden  chybný výsledek.

Nejlepší výsledky v jednotlivých kategoriích: Celý příspěvek

Mladý chemik 2023

Také v tomto školním roce se žáci naší školy již tradičně zapojili do celostátní soutěže “Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Tato soutěž je vyhlášena pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol Svazem chemického průmyslu ČR. Do soutěže se zapojilo 28 žáků naší školy. Dva žáci, kteří získali ve školním kole nejvíce bodů – Monika Galásková a Prokop Navrátil postoupili do Krajského kola. Krajské kolo, které se skládalo ze dvou částí, teoretického testu, který proběhl v prosinci 2022 a laboratorní části, která proběhla 7.2.2023 na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci. Po sečtení výsledků vědomostního testu, který v tomto školním roce proběhl již také prezenčně, se na 7.místě umístil Prokop, a Monika skončila na 36. místě z celkového počtu 69 přihlášených žáků. Do laboratorní části, která byla zaměřena na  Stanovení množství vitamínu C ve vzorku postoupil pouze Prokop. Po 2 hodinách práce v odborných učebnách SŠLCH byly vyhlášeny celkové výsledky regionálního kola. Prokop díky výborné laboratorní části se posunul o 2 místa výše a celkově se umístil na výborném 5. místě.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

 

Pískování rozvíjí tvořivost v každém z nás

Ve dnech 6. a 7. 2. 2023 se žáci prvního stupně měli možnost seznámit s výtvarnou technikou pískování. Jedná se o výtvarnou techniku, která pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, soustředění a barevné cítění. Přináší relaxaci mysli a zkušenosti s prací s přírodním materiálem. Jak jsme se mohli přesvědčit, při práci s touto technikou se fantazii meze nekladou. V úvodu se děti dozvěděly hlavní zásady a pravidla pro práci. Následně si vybraly šablonu, kterou postupně odlepovaly a posypaly pískem. Všechny děti velmi pěkně a se zaujetím pracovaly. Na závěr si své výtvory odnesly domů a třeba udělaly radost i někomu z vás.

Mgr. Petra Jiříčková

Šesťáci prožili týden na Sluňákově

Škola v přírodě pro žáky 6. ročníku se konala v týdnu od 27. do 31. března 2023. V pondělí ráno se šesťáci sešli před školou, naložili kufry a vyrazili na Sluňákov, kde na ně čekal pětidenní program nabitý úkoly, hrami a spoustou zajímavých zážitků.
Po ubytování jsme všichni zamířili ven a zahájili náš týdenní program – Sedm barev duhy. V úterý jsme lovili vodní živočichy a tvořili přírodní umění. Středa byla nejvíce nabitá: ráno po snídani jsme vyrazili do lužních lesů směrem k lovecké chatě, kde jsme poznávali různé živočichy a rostliny Litovelského Pomoraví.
Po návratu na Sluňákov jsme si opekli špekáčky a potom program pokračoval tím, že jsme byli rozděleni do čtyř týmů, ve kterých jsme společně plnili různé úkoly. Čekalo nás batikování, lukostřelba, orientační běh a zaklínání „hadů“, které jsme nakonec všichni večer chytili a opekli na ohni. Poté následovala stezka odvahy, kterou jsme si také báječně užili.
Ve čtvrtek jsme z různých materiálů stavěli čluny, které měly být schopny vyplout a udržet se na místním rybníce. Všem nám bylo líto poslední skupinky, která při této činnosti na kost zmokla, ale jak sami účastníci zhodnotili: ,,Aspoň jsme vyzkoušeli toho pravého Survivora.“
Týden jsme dokončili nalezením všech barev duhy a společným focením. Všichni jsme byli rádi, že jsme měli možnost se této akce zúčastnit, a s radostí na ni budeme vzpomínat.

Aneta Procházková, 6.A , Antonín Ostádal, 6.B

Sedmáci lyžovali v Jeseníkách

Druhý únorový týden prožili sedmáci na lyžařském kurzu ve Vernířovicích. Organizátoři kurzu udělali vše, co bylo v jejich silách, aby se jim na kurzu líbilo. Pan učitel Jakob zajistil nádherné počastí, a to už se to pak „lyžovalo samo“! A zajímavé byly i večery.

„… Konečně jsme stáli na svahu. Po rozcvičení jsme dostali za úkol provést tři zkušební jízdy. Dojel jsem mezi prvními. Zařadil jsem se do zástupu a najednou fííí! To sjížděl svah Tonda. Brzy jsem ho uviděl. Jel v hlubokém sněhu a pokoušel se brzdit. To mu pochopitelně nevyšlo. Ležel ve sněhu asi metr ode mě. Vyjel jsem za ním, abych mu pomohl a bác!  Ležel jsem vedle Tondy. Podívali jsme se na sebe a začali se smát. Smích mě však rychle přešel, když jsem zjistil, že nemám lyže…“    (Matyáš Vrána, 7. C)

„Byl krásný večer, s kamarádkami jsme se dívaly na televizi a povídaly si. Najednou – jako když lusknete prsty – byla všude tma a ticho. Neodvážily jsme se ani pohnout. Po chvilce někdo zaklepal na dveře. Hrozně jsme se vyděsily, ale naštěstí to byly jen holky z vedlejšího pokoje … Vydaly jsme se hledat učitele na „klučičí“ patro.  Na chodbě běhali kluci v kuklách a  mobilními telefony si svítili na cestu. Byly zde také paní učitelky, které se nás snažily uklidnit: „To jsou jen vyhozené pojistky, vraťte se do svých pokojů!“… Po odchodu učitelů jsme se vydaly ještě jednou do „klučičí“ chodby.  Opřely jsme se o stěnu připraveny klukům podrážet nohy. Když nás to přestalo bavit, vrátily jsme se k televizi… “
(Kateřina Smičková, 7. C)

Zážitků byla fůra. Po takovém týdnu, nebylo asi jednoduché vrátit se do lavic k češtině, matematice a přírodopisu. Ale změna je život. Jak bychom věděli, že je něco výjimečné, kdybychom to nemohli porovnat s tím všedním a obyčejným? 

Věra Voňková a žáci 7.C

Dětský karneval patřil řemeslům

Velké množství  malých a ještě menších řemeslníků a pracovníků všech možných profesí a zaměření se sešlo v sobotu 18. února 2023 na sále Společenského domu SIGMA. Přišli se pobavit na dětský karneval v duchu povolání a řemesel, který pro ně uspořádalo SRPŠ ve spolupráci se ZŠ a MŠ Lutín.
Sálem se proháněli lékaři, zdravotní sestry, herci, farmáři, kuchaři, policisté, opraváři všeho druhu, montéři a další „řemeslníci“. Největší obdiv získal řidič kombajnu.
Masky i ostatní návštěvníci si mohli zatancovat při reprodukované hudbě DJ Romiho.  Změřili své síly v soutěžích ve stavění zdi jako zedníci, sběru jahod  coby zahradníci a farmáři. Chovatelé koní za velké pomoci všech ostatních řemesel předvedli svou jízdu na koni a nakonec nastoupila uklízecí četa a vše řádně zametla.
Všichni „pracanti“ se mohli občerstvit, nakoupit losy do tomboly a něco vyhrát. Nakonec nějakou drobnost vyhráli všichni a po příjemně prožitém odpoledni, které rychle uteklo, mohli plni zážitků spokojeně odejít domů.


Irena Ženožičková, vedoucí vych. ŠD

Čeština není jen souboj s pravopisem

„Potulné jaro kličkuje dlouho rozestlanou ornicí, sněhy i dešti a ospalé barvy se vyčkávavě protahují. Z bodličí vyhlédne první houba, kolínko usínající Zimuly.“ Tak, to je ono. Tak to kdysi napsal František Halas ve své knize Já se tam vrátím – a měl pravdu. To je přesně to, co teď vidím kolem sebe. Předjaří. Vzduch vonící nadcházejícím jarem láká k procházkám. A k setkávání. Také my v 7. C jsme vyrazili. Hned za rohem jsme potkali Natku Stébelnatku. A hned potom Emu Oddenkoleznou. Že je neznáte? Tak se pojďte seznámit. Rádi vám je představíme:

„Šprtavka oddenkolezná. Tuto přezdívku získala třináctiletá Ema. Proč? Je nejlepší z celé třídy a moc ráda se učí. Na každou otázku zná odpověď. Ráda také pomáhá lidem v nouzi. Ve volném čase se nejraději stará o své rostlinky. Má velkou knihovnu a v ní skoro všechny knihy o rostlinách, bylinkách a vůbec o přírodě. Kvůli tomu spolužáci její přezdívku rozšířili. O slůvko „oddenkolezná“ – prý když ty rostlinky má tak ráda. Emě přezdívka nevadí – vždyť se opravdu ráda učí a rostlinky pěstuje s nadšením.…“  (Anna Baleková, 7.C)

Stébelnatka ponravorodná. Ráda bych vám představila holčičku jménem Natka. Je to hodná, krásná a laskavá dívenka. Je však hubená jako stéblo. Proto jí už odmala říkali Stébélko. Ve školce k této přezdívce připojili Natka a od té doby jí nikdo neřekl jinak než Stébelnatka….
Ve škole Natka nejvíc miluje přírodopis. Má ráda jak rostliny, tak i živočichy. Doma chová křečka, rybičky a kočky. Spolu s rodiči tráví spoustu času na zahradě, kde se stará o stromy a o kytky. Je spokojená, když vidí, že se jim daří. Proto ji mrzelo, když rostlinky začaly najednou schnout a uvadat. Brzy zjistila, že to způsobuje larva ponrava, která se v její zahrádce rychle rodí. Postěžovala si ve třídě a děti hned přidaly k její přezdívce další slovo – „ponravorodná“. Natka byla však chytré děvče a s ponravami si brzy poradila. Přesto jí přezdívka už zůstala…“                (Viktorie Báťková, 7. C)

Tak co? Příjemné setkání? Ve skutečnosti bylo samozřejmě všechno trochu jinak. Probírali jsme charakteristiku. Poté, co jsme s úspěchem charakterizovali své blízké, vydali jsme se dál – po cestách, které nám nabízí fantazie. A našli jsme mnoho inspirujícího. Třeba přezdívky. Každý přece máme nějakou. Šlo by podle nich charakterizovat? Samozřejmě že šlo. A protože děti mají velkou fantazii, docela se nám dařilo. Snad i čtenářům se naše práce zalíbí a vnesou jim trošku radosti do starostmi přetíženého života těchto dní. 

Věra Voňková, učitelka

(Omluva redaktorky: Obě ukázky slohových prací jsem vzhledem k rozsahu originálů zkrátila – s těžkým srdcem – tak, aby obsah i smysl nebyly porušeny.)

Pythagoriáda 2022

Jednou z matematických soutěží, do kterých se zapojuje každým rokem ZŠ v Lutíně, je Pythagoriáda. Tato soutěž spočívá ve vyřešení 15 příkladů, které vyžadují více popřemýšlet a logicky uvažovat. Proto ne každý si na ni troufne. Úspěšným řešitelem se stává ten, kdo správně vyřeší ve školním kole 9 příkladů a v okresním kole 10 příkladů.

Soutěž je určena pro žáky 6.-9.ročníku. Zájem byl velký a školní kolo se nebálo zdolat 54 žáků!

Z 6. ročníku 13 žáků, ze 7. ročníku dokonce 22 žáků, z 8. ročníku 12 žáků a 7 deváťáků. Školní kolo proběhlo 19.10.2022. Sešli jsme se v prostorách školní jídelny, kde jsme se krásně všichni vešli a 60 minut počítali. Výsledky byly výborné, pět žáků se stalo úspěšnými řešiteli. Některým chyběl pouze bod do postupu.

Do okresního kola postoupili :

6. ročník Eliška Malá, Marek Přidal, Jakub Kovář

7. ročník Anna Baleková

8.ročník  Filip Chmelář.

O měsíc později 22.11.2022 se konalo na ZŠ Mozartova v Olomouci okresní kolo. Konkurence byla opravdu veliká. Soutěžili žáci nejen ze základních škol, ale i z gymnázií. Naši žáci se ale nezalekli a umístili se na předních místech. Úspěšným řešitelem se stal Filip Chmelář z osmého ročníku. Jsem moc ráda, že se žáci matematiky nebojí a úspěšně reprezentují naší školu. Budeme se dál pilně připravovat a učit se, ať příští rok vypočítáme ještě více.

                                             Mgr. Jana Vyhnánková

                                              učitelka matematiky

Robotika nás baví

Kroužek robotiky v lutínské ZŠ vede její učitel Mgr. Michal Žák. Kromě získávání a rozvíjení znalostí a dovedností se členové kroužku účastní také soutěží a v polovině prosince loňského roku se vydali do Olomouce, kde se v pavilonu E výstaviště Flora konal 10. ročník soutěže malých robotů s názvem RoboTrip.
Tři týmy soutěžily v kategorii MiniSumo a úkolem bylo vytlačit soupeřova robota z ringu.

Jeden tým soutěžil v kategorii Stopař s překážkami (Line Follower enhanced). Úkolem robota bylo přejet celou dráhu po černé čáře a překonat všechny překážky. Poslední tým soutěžil v kategorii Stopař (Line Follower) – robot musel co nejrychleji projet dráhu po černé čáře.
Naší škole se podařilo pořádně zabojovat a umístit se na zajímavých místech:
Lutínské sardinky“ (Jakub Kovář, David Lexmaul) vybojovali v Line Follower beginner (Procesor) třetí místo.
„Lutínská paštika“
(Kamil Číhalík, Antonín Mikulka) se umístila v Line Follower enhanced (Lego) na druhém místě.
„Kantýna z Lutína“
(Martin Švarc, František Střída, Lukáš Nevěčný) vybojovala v MiniSumo (Lego) třetí místo.
Týmy Elektro Botical (Julie Hacarová, Dominik Migal, Ondřej Bajgar) a Titáni (Matěj Orban, Filip Chmelář, Sebastián Klapil) bojovaly velmi statečně, ale bohužel se jim nepodařilo probojovat na přední příčky.

Lukáš Nevěčný, 9. B

Za historií jsme jeli do Brna

Co by byla výuka dějepisu bez pořádné historické exkurze? Ve středu 7. prosince 2022 se žáci 6. a 8. ročníku vydali do Brna – „šesťáci“ za Tutanchamonem a do Muzea Anthropos, „osmáci“ za historickými památkami města. A jak svědčí hodnocení samotných žáků, „expedice Brno“ se vydařila.

„… Moc jsem si to užila. Získala jsem spoustu informací do dějepisu, ale byla tam i legrace. Trošku jsme si „utahovali“ z Tutanchamona, ale výstava byla vážně okouzlující.
… V Muzeu Anthropos jsme se zase dozvěděli, jak se dřív žilo … Kdybych byla kritik, dala bych dvě jedničky …“   (Theodora Špičková, 6.A)

„ … Naším hlavním cílem byl Špilberk – zajímavé prohlídky bastionu a kasemat. Po dobrém obědě (jeptišky vaří vskutku výborně), kde jsme se i zahřáli, jsme vyšli ke katedrále sv. Petra  a Pavla. Prohlédli jsme si interiér katedrály a potom město z vyhlídky na věži. Nakonec jsme prošli vánoční trhy a pak už jen čekali na autobus domů.“   (Adéla Šnajderová, 8.B)

                                                                        *  *  *
Je třeba jen dodat, že obě výstavy byly pozoruhodné, jak Tutanchamon, jeho hrob a poklady, tak i výstava pravěkých šperků v Muzeu Anthropos. Kromě nich jsme zde mohli vidět i originál Věstonické venuše, jehož cena se podle slov průvodců pohybuje kolem jedné miliardy korun.

                                                                                                              Věra Voňková, učitelka

Betlémská hvězda

Štědrý den se blíží a proto i my ve škole jsme se rozhodli vyrazit za kulturou a nasát vánoční atmosféru. Dne 29.12.2022 se žáci prvního stupně vydali autobusem do kina Metropol v Olomouci, kde měli možnost zhlédnout krásné představení s názvem „Betlémská hvězda“. Představení seznamuje diváky s legendou o narození Ježíška a s písněmi, které byly na jeho počest složeny po celém světě. Děti si mohly s herci zazpívat známé koledy. Představení mělo mezi dětmi velmi pěkné ohlasy.  Děkujeme a těšíme se zase příště.

Mgr. Petra Jiříčková

Rozsvítili jsme vánoční strom

Vánoční strom na lutínské návsi před obecním úřadem jsme tentokrát rozsvítili ve čtvrtek 24. listopadu už zase s celou „parádou“ – programem žáků, zpěvem učitelů, punčem, trdelníky, jarmarkem, ohňostrojem.
„Na přípravách jsme se podíleli i my  deváťáci. Sešli jsme se dvě hodiny předem, abychom stihli vše připravit a nazdobit. Novinkou letos byl stánek s dárky a ozdobami, které vyráběli žáci ZŠ Lutín i jejich rodiče. Sedmáky totiž napadlo, že takové věci by se mohly prodat a získané peníze použít na něco užitečného.
A pak najednou bylo všechno připravené. Hotovo. Objevili se první návštěvníci a po nich přicházelo pořád víc a víc lidí, kteří si přišli dát dobrý punč nebo něco k snědku.
Vánoční atmosféra byla všude, kam jen oko dohlédlo. Odevšad se linula nejen vůně trdelníku a uzeného masa, ale i zpěv vánočních koled. Zničehonic se ozvalo „bum“! Všichni jsme se podívali na oblohu. Zářily tam spousty barev ohňostroje a my cítili, že Vánoce jsou tady.“

Adéla Brostíková, 9.B

 

Práce speleologa je pořádná „fuška“

Na všemi očekávanou exkurzi do Moravského krasu jsme se konečně vydali v úterý 1. listopadu 2022. Během cesty přistoupili do našeho autobusu čtyři průvodci, kteří nás doprovázeli k jeskyním. Rozdělili jsme se na skupinky po třech lidech a každá skupina dostala jednu otázku, na kterou musela během exkurze odpovědět. Otázky byly už na první pohled zajímavé, například co je to slepé údolí či opilý les nebo kdo či co je meta. Překvapivě je to pavouk, jak jsme se nakonec dozvěděli.

Jeskyně byly neskutečně velké a taky pořádně kluzké, jelikož pršelo. Skoro všechny nás to zaskočilo a brzy jsme se ocitli na zemi.
Prolézali jsme i jeskyně, do kterých jsme se sotva vešli. Mohli jsme si tak trochu vyzkoušet práci jeskyňáře – museli jsme šplhat po kamenech i seskakovat z dost značné výšky. Pak bylo třeba protáhnout se úzkým průchodem.

Pan učitel Jakob napjatě očekával, jak to zvládneme. Každého „lezce“ upřímně přivítal, sotva se objevil u vchodu. Pak přišel na řadu nejvyšší z nás. A postup se zastavil. Bylo jasné, že dotyčný se v průchodu zasekl. Každá vteřina teď trvala nejméně půl minuty.
Všichni jsme přemýšleli, co se děje. Pak se však spolužák objevil u východu. Naštěstí se dostal ven. Venku jsme na sebe překvapeně hleděli. Zaujatí prohlídkou jsme si nevšimli, jak strašně jsme se ušpinili. Nezbylo než se umýt, převléknout a vydat se na zpáteční cestu domů.
Exkurzi jsme si velmi užili a byli bychom rádi, kdyby pan učitel Chmelář brzy zase připravil nějakou další, stejně dobrodružnou.

Monika Galásková, 9. B

 

V kouzelné přírodě Moravského krasu jsme si vyzkoušeli práci jeskyňářů.
Foto: Adéla Brostíková

Halloweenská strašidla v naší škole

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října v anglicky mluvících zemích. Zažít halloweenskou atmosféru na vlastní kůži měli možnosti i žáci naší školy. Celý první stupeň se vypravil na strašidelný průvod. Školní chodby se zaplnily řadou nápaditých a strašidelných kostýmů i masek v podání nejen dětí, ale i učitelů. Ve třídách probíhala netradiční výuka, během níž žáci hravou formou procvičovali učivo, malovali dýně nebo vyplňovali halloweenské pracovní listy. Všem žákům v maskách patří velké poděkování.

Připomeňme, jak jsme si tento den náramně užili – zde 

Fotografie naleznete ve fotogalerii – zde.

Sportovní den na 1.stupni 14.10.2022

Na Den s olympionikem navázala další akce v pátek 14. října 2022.

Na Sportovním dnu, který je opět součástí Sazka olympijského víceboje si žáci 1.- 4. ročníku mohly otestovat, jak je kdo rychlý, silný, hbitý nebo třeba vytrvalý. Vystřídalo se celkem 8 disciplín, které děti výborně plnily. Na konci dne nás čekala tombola a hurá na oběd. Na olympijský diplom si sice počkáme až na konec školního roku, ale do té doby si aspoň některé disciplíny mohou děti zlepšit. 

Mgr. Radka Chmelářová

Fotografie z této akce naleznete zde.

Den s olympionikem

V rámci projektu Sazka olympijského víceboje plní děti disciplíny diplomu i disciplíny odznaku všestrannosti. Díky tomu byla v letošním roce naše škola vylosována v soutěži o Trénink s olympionikem. V úterý 4. října 2022 se tedy žáci 4.- 6. ročníku zúčastnili besedy s Adélou Hanzlíčkovou, vícemistryní Evropy 2019, zápasnicí ve volném stylu a také účastnicí olympijských her 2016 v Riu.

Přijel celý tým, v čele s naší milou Šárkou Kašpárkovou, kteří po skončení besedy pro vybrané žáky uspořádali v tělocvičně zábavný trénink s Adélou. V interaktivní učebně probíhalo současně pro páťáky olympijské vzdělávání s Šárkou.

Děti si to náramně užily a nastartovaly se tak na plnění disciplín v novém školním roce.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii zde.

Mgr. Radka Chmelářová

Nicolka a její pes Aron získali ZLATOU MEDAILI !

Nicolka Mikešová z 6.A se věnuje sportu zvaném AGILITY. Je to sport, ve kterém psovod svými povely navádí psa, aby běžel a překonával různé překážky (skočky, tunely, kladinu, slalom, houpačku). Asi před 3 lety vzniklo v ČR paragility, které  umožnilo i lidem na vozíčku nebo s jiným zdravotním znevýhodněním  provozovat tento zajímavý sport.  Nicolka se svým pejskem Aronkem si ho zamilovali a stal se jejich největším koníčkem. Poctivě trénují každý týden v psí hale, kde se Aronek učí běhat přes překážky. Úkolem Nicolky je navádět pejska tak, aby neudělal chybu a zaběhl danou dráhu co nejlépe. Jejich úsilí a snaha o nejlepší výkon se vyplatily.

Dne 17.9.2022 se ve Studenci u Trutnova v Krkonoších konalo Mistrovství ČR v paragility. Úkolem závodníků bylo zaběhnout danou dráhu co nejlépe. Nicolka s Aronkem slavili velký úspěch, získali  ZLATOU MEDAILI.

 

 

V následujících odkazech se můžete podívat na cestu Nicolky a Arona k úspěchu: video1, video2, video3.

 

 

 

 

 

 

GRATULUJEME a PŘEJEME MNOHO DALŠÍCH ÚSPĚCHŮ!

Projektové dny v červnu 2022

V posledním měsíci školního roku 2021/2022 proběhlo na naší škole několik akcí. Pro žáky pátého ročníku jsme s p.uč. Kovářovou uspořádali projektové dopoledne na téma Vesmír. Žáci mohli zúročit získané znalosti z tohoto tématu a  projít testem na kosmonauta. Skupinám, které úspěšně složily test, pak byl umožněn start rakety s jejich jménem do vesmíru. Za přípravu raket je nutno poděkovat žákům 8.A, kteří je v chemii nejen vyrobili, ale i řádně otestovali.

 Začátkem měsíce také započal projekt „Ve vejci“. Na školní chodbě jsme umístili líheň a běhen celého měsíce jsme průběžně pozorovali, zda se ve vejcích vyvíjí zárodky. Celý projekt vrcholil poslední školní týden, kdy se nám ve škole začala líhnout malá kuřátka. Z celkového počtu patnácti vajec v líhni (1kačení a 14 kuřecích) se nám nakonec vylíhlo 10 kuřátek, u zbývajících vajec se vývoj zárodku ve vejcích zastavil. Bylo příjemné pozorovat, že projekt zaujal nejen děti z prvního stupně, ale i žáky vyšších ročníků i zaměstnance školy.

Poslední akcí pak byl projektový den 6.A –  Disco den, kdy jsme, myslím úspěšně, na Rybníčku oslavili tancem konec školního roku. Za přípravu musím velmi pochválit žáky třídy 6.A, kteří připravili nejen báječné taneční předtančení, ale vybrali i skvělou hudbu a zařídili perfektní venkovní bar. Ještě jednou díky všem a KRÁSNÉ PRÁZDNINY.

 

Mgr. Lucie Navrátilová

 

OVOV – POJEDEME ZASE DO BRNA NA REPUBLIKU!

Po úspěšném školním kole OVOV, neboli Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, jsme se v pondělí 2. května 2022 vypravili na okresní kolo celkem s 23 žáky. Bylo to skvělé! Naši sportovci ukázali, že umí zabojovat. Některá disciplína se podařila hodně, některá třeba méně, nicméně naše družstvo ve složení Kristýna Ščudlová, Eliška Nováková, Kateřina Prokopová, Tereza Koukalová, Filip Chmelář, Matyáš Opletal, David Skopal a Vašek Svoboda získalo celkem 3. místo, což byl velký úspěch. V jednotlivcích jsme měli tři zlaté (Filip Chmelář, Iveta Čihalíková a Viktorie Krejčířová), jednu stříbrnou (Benjamin Balga) a jednu bronzovou (Vašek Svoboda), ale i ostatní sportovci se snažili a dosáhli výborných výsledků.

 

 

Byli jsme trochu napnutí, jestli máme postup do kraje, ale nakonec body získané pro družstvo stačily, a proto jsme mohli zabojovat i v krajském kole, a to v Hranicích na Moravě dne 26.května 2022. Tam tedy putovalo družstvo (pouze s mírnou obměnou Ben Balga a Filip Ehrmann, místo Davida Skopala a Matyáše Opletala) a z jednotlivců to byla navíc Iveta Čihalíková a Viktorie Krejčířová. Tato výprava byla opět velmi úspěšná! Kromě toho, že si děti zasportovaly a získaly další zkušenosti, tak jsme opravdu neudělali ostudu ani ve výsledcích. Naše družstvo obsadilo opět třetí místo a opět jsme si zajistili díky získaným bodům další postup. V jednotlivcích zazářil Filip Chmelář prvním místem, Vašek Svoboda a Iveta Čihalíková druhým.

 

Na Republikové finále se tedy budeme těšit začátkem září.

 Všem závodníkům moc gratulujeme a držíme pěsti

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Jan Chmelář, Mgr. Kateřina Krejčířová

Fotografie z okresního kola naleznete zde.

Fotografie z krajského kola naleznete zde.

Olympijský víceboj celou školu roztančil

V letošním roce se opět konala sportovní akce pro žáky 4.- 8. ročníku OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ. Tentokrát se uskutečnila ve čtvrtek 28. dubna 2022.  Disciplín bylo pět: trojskok, běh na 60m, leh-sedy za 2 minuty, hod míčkem a skoky přes švihadlo za 2 minuty. Novinkou byl hod kriketovým míčkem, místo hodu medicinbalem vzad.

Jednotlivé disciplíny byly rozmístěné na školním hřišti kromě krikeťáku, na který se soutěžící museli přesunout na Rybníček. Tradičně se soutěžilo v Jednotlivcích, v Družstvech a taky O nejpočetnější třídu.

Program dne byl následující: nástup všech družstev s pozdravem a pokyny na soutěž, taneční rozcvička s p.uč. Petrou Jiříčkovou, soutěž pěti disciplín v kruhu, vystoupení tanečního kroužku pod vedením p. Matýska, vyhlášení výsledků s předáváním diplomů a cen pro vítěze, ukončení celé akce za přítomnosti vedení školy.

Bez zajištění pořadatelů z řad učitelů, asistentů, ale také žáků 8. a 9. ročníků by nemohla akce proběhnout, za což jim náleží velký dík. Všechny děti byly neskutečně sportovně naladěny, akci si náramně užily, a nakonec nejlepší z nich byly po zásluze odměněny.

 V pauze, kdy jsme čekali na výsledky, jsme mohli shlédnout bezvadné dívčí taneční vystoupení. Ale to nebylo všechno! Začali se přidávat další žáci, kteří dokázali předcvičovat pro ostatní, a tak se ostatní děti spontánně přidávaly a tančily s nimi. Vznikla tak super atmosféra a myslím, že se mnohým snad ani nechtělo jít domů.

Bylo hrozně fajn vidět děti, které daly do sportování tolik energie a nadšení, snažily se překonávat své soupeře, či alespoň si „trhnout nějaký osobák“, i když to občas bylo snad i trochu nepříjemné, či to dalo práci. Nakonec je však radost, uspokojení a dobrý pocit. A to jsme opravdu měli. I my pořadatelé.

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Kateřina Krejčířová

Výsledky jednotlivců naleznete zde.

Výsledky družstev:

1.stupeň:   

1.místo:  4.B ………10 827 bodů 

2.místo:  5.A………..10 132 bodů     

3.místo:   5.B………10 052 bodů                                   

2.stupeň:

1.místo : 6.B……….16 229 bodů

2.místo: 8.A………..15 950 bodů

3.místo: 7.A…………15 865 bodů  

O nejpočetnější třídu:

1.stupeň:      5.B                                         2.stupeň:     6.B

Fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

Den bez aktovek

V pátek 27.5.2022 jste u naší školy mohli potkávat před osmou hodinou ranní žáky s různými „nosiči“ pomůcek. Konal se projektový den třídy 6.B s názvem „DEN BEZ AKTOVEK A BATOHŮ. “

Pokud si však myslíte, že jsme se neučili, mýlíte se. My si totiž školní potřeby přinesli, ALE………

Fantazii se meze nekladly, tak to v pátek také u školy vypadalo 😊.

Více nápadů naleznete ve fotogalerii zde.

Mgr. Kateřina Krejčířová . třídní učitelka 6.B

Obhajoba republikového florbalového prvenství se nekonala

Na podzim jsem s radostí informoval, že se opět rozběhly školní florbalové soutěže a z šesti našich družstev se podařilo čtyřem vyhrát okresní kolo a postoupit do kol krajských.

Družstva druhého stupně mívají svá krajská kola v Jeseníku, a tak jsme museli vyrážet vždy velmi brzy na dalekou cestu. Covidové cestování není nikdy moc příjemné, ale vyplatilo se to. Kluci nakonec v kraji v trochu oslabené sestavě skončili na čtvrtém místě. Obě družstva dívek v krajských kolech vyhrála všechny zápasy a postoupila do bojů o republikové prvenství.

Když před čtyřmi lety v úžasné atmosféře ve sportovní hale ve Vítkovicích vybojovala naše děvčata první místo na republikovém finále družstev prvního stupně, těšili jsme se, že to třeba dokážou i na druhém stupni. Stejně jako letos vyhrála krajské kolo i před dvěma lety, ale všechny soutěže byly nakonec zrušeny. Letos nezabránil pokračování soutěží žádný virus, ale nedodané peníze z ministerstva. Je to smutné, špatně se to dětem vysvětluje, ale nemůžeme s tím nic dělat. Můžeme jen doufat, že dívky 6. a 7. tříd, které také krajské kolo vyhrály, budou mít v dalších letech víc štěstí a vše se vrátí do normálního stavu. Celkově můžeme říct, že jsme v kategorii dívek druhého stupně nenašli v posledních třech letech v našem kraji přemožitele.

Poslední letošní krajské kolo hrály dívky prvního stupně v Lipníku a i tam jsme měli ambice na vítězství. Bohužel testy před odjezdem zastavily jednu z našich nejlepších hráček. Holky ale statečně bojovaly, získaly nakonec druhé místo a chuť do florbalu rozhodně neztratily. To prokázaly na zatím posledním letošním turnaji. Jednalo se o okresní soutěž ZŠ ve florbalu, kdy v okresním finále po skvělých výkonech dovezly do školy ten největší pohár a na svých tvářích spokojenost a radostné úsměvy.

Radost, úsměv, spokojenost, hrdost z reprezentace naší školy a obce – to vše jsem u žáků naší školy letos viděl. Vnímám, že je to důležité nejen pro děti, ale i pro nás – učitele, rodiče i náhodné kolemjdoucí. Je potřeba získávat sílu a energii z pozitivních věcí, abychom mohli všichni zvládnout i překážky, které nám život přináší.

 

Jan Chmelář, učitel

Hledali (a našli) jsme velikonočního zajíčka

Ve středu před Zeleným čtvrtkem se žáci prvního stupně vypravili hledat „velikonočního zajíčka“. Podle získaných informací se měl pohybovat v okolí Luběnic.
Děti se tedy vydaly do polí a cestou plnily úkoly – luštily křížovku a obrázkovou šifru, skákaly v pytlích, poznávaly květiny.
„Počasí nám přálo, sluníčko se smálo.
Už na kraji vesnice zahlédli jsme zajíce!“
Zajíček byl nejen „běhavý“, ale také štědrý. Všechny obdaroval čokoládovými vajíčky. S pusou od čokolády jsme se společně spokojeně vraceli do školy vstříc velikonočním prázdninám.

 

Jana Paličková, učitelka

Kdo miluje LEGO, ten se nikdy nenudí!

V duchu této myšlenky jsme připravili letošní zápis do 1. ročníku.  Doufali jsme, že úkoly s legem budou pro děti zábavné a nebudou je vnímat jako „zkoušení“.

Děti tedy stavěly z lega most, hledaly rozdíly mezi postavenými domečky, vázaly mašličku na dárek pro kamaráda, „opisovaly“ větu, kreslily postavu, počítaly a vyprávěly.

Většina dětí se s úkoly „popasovala“ na výbornou. S některými jsme uzavřeli dohodu, že na sobě ještě zapracují (nejvíce na správné výslovnosti).

Zápis proběhl 4. dubna, náhradní termín byl 12. dubna.

K zápisu se dostavilo 43 předškolních dětí. Z tohoto počtu bylo 32 dětí přijato k základnímu vzdělávání, rodiče 11 dětí požádali o odklad povinné školní docházky nebo již obdrželi o odkladu rozhodnutí.

1.září 2022 znovu otevřeme dvě první třídy. Na nové žáčky se budeme těšit a doufáme, že i oni budou začátek září netrpělivě vyhlížet.

 

Kolektiv učitelů ZŠ

Den otevřených dveří si návštěvníci užili

Po dlouhé době se 24. března konal v naší ZŠ zase den „otevřených dveří“. Hosty provázeli žáci a žákyně sedmých, osmých a devátých ročníků. Pro všechny návštěvníky byly
připraveny různé aktivity – hry, pokusy, tvořivé činnosti.

Obrovský zájem byl třeba o fyzikální pokusy. Mohli jste si zkusit sopečnou explozi, spustit barevný déšť, vyzkoušet, co všechno vydrží zapálená svíčka, otestovat povrchové napětí kapalin, provést zkoušku hustoty či magnetické síly nebo zkusit použít hydraulický zvedák. Bylo také možné přesvědčit se, jak se chová podtlak a k čemu je možné ho využít. V přírodopisné učebně mohli všichni zhlédnout výstavu přírodopisných pomůcek včetně pověstného „kostlivce“ a modelů částí lidského těla. V učebně informatiky „pracovali“ naši chytří roboti a bylo možno vyzkoušet si 3D tisk. Návštěvníci si mohli vytisknout flexi zvířátko v podobě ještěrky či rybičky.
V prvních třídách byly vystaveny práce našich současných prvňáčků. V naší třídě 8. B děti vyráběly papírové dráčky s ocasem z bonbónů. Všechny výrobky si mohly odnést domů. Doufáme, že rodičům i dětem se u nás ve škole líbilo a že odcházeli spokojeni. Třeba budeme mít možnost se s některými z dětí znovu setkat v příštím školním roce jako s novými lutínskými prvňáčky. Už se na to moc těšíme.

 

Monika Galásková, Andrea Řezníčková a Nikola Vychodilová, žákyně 8. B

Škola v přírodě zase „žije“

Letos po dvouleté pauze „šesťáci“ opět absolvovali klasickou školu v přírodě na Sluňákově. Vrátili se plni zážitků a vyprávěli a vyprávěli. Chcete vědět co? Tak prosím:

Stavění  plavidla a napínavou plavbu po rybníku barvitě líčí Honza (Jan Havlík) a Maty (Matyáš Vrána) z 6.C:

„… Věci potřebné ke stavbě plavidla jsme nanosili k rybníku. Pak jsme pumpičkou nafoukli obrovské duše, naskládali jsme je do tvaru trojúhelníku, na ně položili prkna a vše svázali

provazem. Plavidlo jsme dali na vodu. „A můžeme vyrazit!“ zvolal kdosi. Naším úkolem bylo zachránit z vody balonek, který jsme si pojmenovali „pan Melounek“ …… Věděl jsem, že jsem jednotlivé části k sobě nesvázal moc dobře, ale zatím se nic nedělo. Spustili jsme „loď“ na vodu, vzali pádla a hrdinsky se plavili pro „pana Melounka“. A pak se to stalo. Provazy povolily a plavidlo se začalo rozpadat. Všichni jsme skončili ve vodě. „Brrr, ta je studená,“ drkotali jsme zuby.

„Tak v březnu jsem se opravdu ještě nikdy nekoupal,“ konstatoval Honza.

… Nakonec jsme šťastně doplavali ke břehu, vytáhli trosky plavidla a rychle se běželi osprchovat a usušit. Nikomu z nás se ale nic vážného nestalo, a tak jsme se tomu všichni zasmáli …“

O večerní zábavě a hře s názvem „rozsedávaná“ vypravuje Katka (Kateřina Smičková z 6.C):

„Tuto hru se už hrozně dlouho snažím vyhrát,“ řekl pan učitel a vydal pokyny: „Postavte židle do kruhu, posaďte se vedle sebe a já rozdám čísla od jedné do pěti. Pak budeme házet kostkou. Ten, kdo bude mít číslo, jaké padne na kostce, sedne si o jednu židli doleva. Vítězí ten, kdo se nejdřív dostane na svou původní židli.“

Pak hra začala. Na kostce se objevilo číslo dva. Já měla trojku. Dvojka byl Tonda. Musel si na mě sednout. Pak jsme se chvíli střídali – jednou já na něm, pak on na mně. Nejzajímavější bylo, když kostka určila panu učiteli, že si musí sednout na Denču. Drobounká Denča téměř umírala, ale pan učitel to neřešil. Jen mávl rukou a prohlásil: „Nezdržujme se a hrajme!“ Pak mě čísla na kostce vysvobodila od Tondy. Ale zase na mě vyšel Šimon. A pak ještě Dominik a Jolča. Ani jsem nestačila vykřiknout. A už mi sedí na noze všichni tři! Ó jé! Další hod naštěstí hru ukončil. A já konečně mohla ty tři vyhnat ze své nohy. Přesto – byla to pěkná hra a pěkný večer…“

Tak taková byla ta škola v přírodě, víte?

           
 Věra Voňková, učitelka českého jazyka v 6. C

           

 

 

Foto: Jan Chmelář

 

Nezapomněli jsme na opuštěné pejsky

Již šestým rokem se konala sbírka pro pejsky z útulku v Čechách pod Kosířem. Zájem dětí z naší školy obdarovat pejsky byl jako každým rokem obrovský. Celkem se zapojilo 89 žáků a 9 zaměstnanců naší školy.

Nasbírali jsme a do útulku odvezli 172 kg granulí, 27 kg piškotů, 38 kusů konzerv, 75 kusů kapsiček a  69 balení pamlsků.
Pro radost dostali pejsci 10 hraček, 30 podložek, 9 misek, 3 pelechy, 23 dek, 10 oblečků, 5 postrojků, 6 vodítek, 1 náhubek, 4 blikačky, 1 šampon a 2 boxy na granule.
Všem dárcům, kterým není osud opuštěných pejsků lhostejný, moc děkuji a těším se na příští rok. 

Jana Vyhnánková, učitelka

Lyžovali jsme v Jeseníkách

Dlouho očekávaný „lyžák“ žáků lutínské základní školy se konečně uskutečnil ve dnech 7. – 12. února ve Vernířovicích. Každý den lyžovali v družstvech, trénovali a zdokonalovali svou jízdu. Na konci lyžařského výcviku všichni úspěšně sjeli závod v podobě slalomu, který připravili učitelé.
Jednotlivá družstva nám každý večer připravila různorodý program. Hráli jsme hry od „židličkované“ (každý den a s takovým nadšením, že se nám povedlo i zlomit židli) až po „orákule, orákule“, kde nám byla předpovězena budoucnost. Při „pingpongu“ jsme se rozdělili na dvě družstva – jedno vždy hrálo, druhé si uspořádalo „(skoro)diskotéku“. Pouštěli jsme si písničky od rockenrolu až po „ploužáky“ a tancovali jsme. Jako na diskotéce, jen dvojice tanečníků byly trochu odlišné, třeba holka + holka nebo holka + smeták …. Také jsme fandili našemu hokejovému týmu.
Přes všechny pády na kotvě i svahu i přes myš v jídelně jsme byli náramně spokojeni. Ptáte se, co ta myš? Z té byla jedna z nás opravdu vyděšená. Celých pět minut trvalo, než se odhodlala vstát ze židle a odejít do pokoje. Ale všechno nakonec dobře dopadlo.
Děkujeme všem, kdo se na organizaci tohoto kurzu podíleli a umožnili nám plně si vychutnat zážitky, o které jsme loni „díky“ koronavirové epidemii přišli.

Barbora Krejčířová, Monika Galásková a Adéla Brostíková, žákyně 8. B

Turnaj ve vybíjené – 1.stupeň

Dne 31.3. 2022 proběhl turnaj 4. a 5. ročníků ve vybíjené. V již tradičním klání mezi čtvrťáky a páťáky letos zvítězila 5.A. Čtvrťáci si vyzkoušeli hru se staršími spolužáky a načerpali především taktické zkušenosti. Spousta z nich však musí na sobě zapracovat i v dovednostech, protože přehodit celé hřiště byl pro mnohé problém. Kromě „finálového“ zápasu mezi páťáky se dramatický souboj odehrál také mezi 4.A a 5.A, kdy čtvrťáci svým starším spolužákům do poslední minuty „šlapali na paty“. Družstva si kromě radosti z pohybu odnesla diplomy a drobné ceny. Těšíme se na příští rok 😊.

Konečné pořadí: 1.místo 5. A, 2.místo 5.B, 3.místo 4.A, 4.místo 4.B

 

 

Mgr. Kateřina Krejčířová

Modré pondělí 11.4.2022

V pondělí 11.4. 2022 se na naší škole konal projektový den třídy 6.C  s názvem Modré pondělí.

Oblékli jsme se v tento den do modrých barev a usedli do školních lavic. A nejen to. Setkali jsme se všichni na školním hřišti, kde všichni museli překonat modrou překážkovou dráhu. V cíli je čekala sladká odměna v podobě velikonočního vajíčka.

Na závěr jsme pořídili na památku fotky jednotlivých tříd. Počasí nám přálo, snad už je jaro tady!!!

Video z vydařené akce, kterou jsme si všichni užili si můžete prohlédnout zde.

Třída VI.C

Den v barvách duhy

Dne 18. 3. 2022 se ve škole konal den v barvách duhy. Žáci se měli obléct v jedné z barev duhy a každý, kdo se tak oblékl, dostal malou sladkou odměnu.

Fotky najdete zde.

Všem děkujeme za účast.                                                                                                                   

     VII.A

Den opaků

V pátek 28.1.2022  pořádala třída 8.A projektový den s názvem DEN OPAKŮ. Řada z žáků se zapojila, svým převlečením nejčastěji muž za ze ženu, žena za muže, pobavili nejen své spolužáky, ale také pedagogy. Celý den jsme si moc užili a ve fotogalerii se můžete podívat, jak moc nám to slušelo . Společně se těšíme na další projektové dny a školní akce, které nám v době uzavření škol moc chyběly.

Monika Crhová, 8.A

Olympijský festival

V pondělí 14. února 2022 žáci šestých ročníků a 4.B měli velký zážitek. Jeli totiž do Brna na Olympijský festival, který se konal v areálu Nové Zbrojovky po dobu Zimních olympijských her v Pekingu.

Pro žáky byl připravený program, na kterém si mohli po skupinkách vyzkoušet různé olympijské sporty a také se dozvědět, či připomenout něco o olympijských hodnotách a o olympismu vůbec. Na festival se v tento den také přijeli podívat manželé Paulovi, olympionici soutěžící v curlingu a nakonec všechny děti dostaly medaile při závěrečném ceremoniálu u „olympijského ohně“.

Bylo moc fajn s žáky prožívat jejich zážitky, zvláště pak, když některé sporty dělali poprvé v životě, jako například běh na lyžích, nebo si zkoušeli, jaké to je sedět v dvojbobu, či skeletonu. Také měli možnost se vyfotografovat a dokonce si zatancovat s maskotem pandou Bing Dwen Dwen a nebo si nakoupit třeba olympijské čepice. To že nám vyšlo krásné slunečné počasí ještě nádhernou atmosféru pěkně dokreslilo.

Mgr. Radka Chmelářová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii – zde.

Respektovat a být respektován

Po dlouhé době mohli žáci naší školy zažít jiný program, než je běžné školní vyučování.

Naši školu navštívil pan Zdeněk Zaoral ze spolku ZaPS (Zábavné a preventivní soutěžení) se svým věrným přítelem psem Sorbonem. Přichystal si pro nás preventivní program s názvem  ,,Respektovat a být respektován“, kterého se ve středu 26.ledna 2022 zúčastnili žáci sedmých a osmých tříd a v druhém únorovém týdnu žáci od druhých tříd až po deváté ročníky. Náplní přednášky bylo poukázat na problémy dnešní moderní společnosti, úskalí internetu, sociálních sítí a komunikace, jak se změnilo chování lidí k ostatním i k sobě samotným. Žáci si mohli vyzkoušet v různých situacích, jak je to nesprávně a jak by to mělo být správně. Téma bylo zajímavé a snad přimělo žáky se alespoň na chvíli zamyslet nad svým chováním a uvědomit si, jakou mají moc změnit svět k lepšímu.

Mgr. Martina Procházková

Přijímačky nanečisto

 Ve čtvrtek 10. 2. 2022 měli žáci devátých tříd možnost vyzkoušet si ,,Přijímací zkoušky nanečisto“ na Střední strojírenské škole Sigmundově v Lutíně. Žáci začali testem z matematiky, který měli zvládnout za sedmdesát minut čistého času. Poté proběhla krátká přestávka, během které se mohli chlapci a děvčata občerstvit a zároveň si mohli prohlédnout, jak pracuje 3D scanovací přístroj. Po odpočinku následoval test z českého jazyka dlouhý 60 minut.  Výsledky obou testů se žáci dozvěděli následující den a zjistili, do jaké míry je potřeba se věnovat další přípravě. Pocity žáků byly smíšené. Všichni se ale shodli a byli rádi, že si mohli vyzkoušet, co je 12.4.  a 13.4. čeká naostro.

Chtěli bychom tímto poděkovat pedagogům SSŠS Lutín za tuto příležitost, zkušenost a za přátelské prostředí, což sami žáci uvedli.

Mgr. Martina Procházková

Mladý chemik

Po roční pauze se žáci naší školy opět zapojili do celostátní soutěže “Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Tato soutěž je vyhlášena pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol Svazem chemického průmyslu ČR. Do soutěže se zapojilo 40 žáků naší školy. Tři nejlepší ze školního kola Kateřina Korcová, Veronika Mrázková a Lenka Mrázková postoupily přímo do Krajského kola. Krajské kolo se skládalo ze dvou částí, on-line testu – 27.1.2022 a laboratorní části, která proběhla na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci 8.2.2022. Po sečtení výsledků vědomostního testu se na 1.místě umístila Veronika, na 8.místě Lenka a Katka skončila na 37. místě z celkového počtu 64 přihlášených žáků. Do laboratorní části, která byla zaměřena na neutralizační odměrnou analýzu a ověření funkčnosti různých acidobazických indikátorů postoupily Lenka s Veronikou. Po 120 minutách práce v odborných učebnách SŠLCH byly vyhlášeny celkové výsledky regionálního kola. Na celkovém 1. místě se umístila Veronika a po výborném výsledku v laboratorní části na 2.místě Lenka. Obě sestry postoupily do národního finále, které se bude konat 16.června 2022 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Kateřina Mrázková

 

Školní akce v prosinci 2021

  Vánoční hvězda. Prodejem krásných květů vánoční hvězdy podporuje lutínská škola neziskové rodičovské sdružení ŠANCE, jehož posláním je humanizovat náročnou léčbu onkologicky nemocných dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života.

  Ve středu 1. prosince bylo prodáno zaměstnancům MŠ, ZŠ a OÚ Lutín celkem 194 květů za celkovou částku 18 200korun, která byla zaslána na konto ŠANCE OLOMOUC.

                                                                                                                     Leona Čotková, učitelka

  O prvním prosincovém pondělí  – na svůj svátek – nás navštívil Mikuláš se dvěma anděly a třemi čerty. Pečlivě obešli každou třídu. Odměnili hodné děti a „zlobiči“ museli přednést básničku, aby po slibu, že nebudou zlobit, dostali nakonec odměnu také. Nakonec se Mikuláš se všemi rozloučil s úsměvem a se slovy „Sliby si ohlídám a za rok jsem tu zas!“

  Společně s druhou partou stejného složení pak „vyslanci nebe a pekla“ navštívili pracovníky obecního úřadu.

                                                                                                                     Anežka Kuchařová, 9.B

 

„Kouzlo adventu“ v Náměšti na Hané. V pondělí 6. prosince se žáci prvního stupně radovali hned dvakrát. Kromě toho, že za nimi přišel Mikuláš, navštívili také oni zámek v Náměšti na Hané. Byla pro ně připravena krátká předvánoční prohlídka zámku a ve výtvarné dílničce si sami vyrobili ozdobu na stromeček. Na malém vánočním jarmarku si pak mohli koupit drobný vánoční dárek.

                                                                                                                      Jana Paličková, učitelka

Ve florbalu jsme nejlepší v okrese

  Téměř po roce a půl se znovu rozběhly florbalové školní soutěže, na které se naši žáci vždy moc těší. Předloňský školní rok vyhrála dvě družstva děvčat krajská kola a postoupila na kvalifikaci na republikové finále. Bohužel kvalifikace se už neuskutečnily a soutěž byla zrušena. Zavřely se tělocvičny i sportovní haly a zbyly nám často k pohybu jen čtyři stěny vlastního bytu, ti šťastnější mohli cvičit na dvorcích u svých domů. Ani minulý rok vůbec sportu nepřál a mnohé děti sportovat přestaly a už se k němu nevrátily. Spousta dalších se ale na sportoviště vrátila, těší se z pohybu a rozvíjí své dovednosti.

  Naše škola vždy sport dětí podporovala, a tak i letos, když se některé soutěže znovu otevřely, jsme se přihlásili. Na podzim probíhají pravidelně okrsková a okresní kola. Přihlásili jsme se do všech šesti kategorií. Turnaje se různě přesouvaly, museli jsme řešit testování, nedostatek hráčů vzhledem k nemocnosti, ale nakonec se turnaje pěti kategorií odehrály a na svůj odložený turnaj čeká už jen družstvo hochů prvního stupně. V odehraných turnajích se našim žákům podařilo ve čtyřech kategoriích vyhrát okresní kola a postoupit do kol krajských. Byla to všechna družstva dívek a u hochů to byla kategorie mladších žáků.

  Nebudu vypisovat jména všech žáků, kteří nás tak úspěšně reprezentovali, protože jich je kolem padesáti, ale mám je teď před očima a vidím jejich radost, nervozitu, bolest, rozčílení, úlevu a další emoce, které při turnajích zažívali. Všechno je to lepší než nezájem a apatie, do kterých děti propadaly, když musely být zavřené doma. Doufám, že zdravé lidské emoce budouc děti zažívat i na dalších florbalových turnajích a my vás budeme moci během tohoto školního roku informovat o nějakém dalším sportovním úspěchu.

 

                                                                                                       Jan Chmelář, učitel

 

Retro den ve škole

Dne 3.12. 2021 se ve škole uskutečnil Retro den. Žáci se měli vrátit do dob svých rodičů nebo prarodičů a obléct si tematický kostým z dob 60.- 80. let 20. století. A jak se nám to povedlo? Můžete se podívat zde.

Děkujeme všem za účast.

9.A

Navštívili jsme Sigmundovu SŠS

 Naše návštěva Sigmundovy školy se konala v úterý 7. prosince. Hned po vstupu do školy nás uvítala paní zástupkyně ředitele a odvedla nás do jedné učebny, kde nám pomocí prezentace představila školu a seznámila nás s učebními obory. Následně jsme byli rozděleni do tří skupin a žáci střední školy nás provedli po celé škole. Seznámili jsme se s technickými pomůckami, mohli jsme si vyzkoušet práci s 3D tiskárnou a další technikou.

Ze školy jsme se přesunuli do dílen. Tam nás znovu rozdělili do tří skupin a pod dohledem učitelů jsme procházeli pracovišti. Viděli jsme CNC gravírovací stroj, který fungoval pomocí laseru. Na něm se právě tiskly dřevěné vánoční ozdoby, ale dají se na něm tisknout obrázky na dřevo, sklo, dokonce i na běžné, třeba kožené věci.

Poté jsme se seznámili s karosářskou dílnou, kde si každý vyrobil svou vánoční hvězdu. Nakonec jsme si pod dozorem studentů SŠS vyzkoušeli i práci na CNC strojích.

Byla to zajímavá prohlídka a někteří z nás se těší, že se za rok stanou žáky této školy.

 

                                                                                             Ema Baleková, Tomáš Hrazdil, 9.B

Halloweenský den ve škole

Dne 22.10.2021 se ve škole uskutečnil „Halloweenský den“. Hlavním účelem bylo vnést do školy opozitivní náladu a zpříjemnit si konec pracovního týdne. Všichni, kdo přišel v masce, získal drobnou, sladkou odměnu.

Krátké video z této akce můžete zhlédnou zde.Video zpracovali žáci IX.B Michal Polýnek a Tomáš Hrazdil.

 Všem děkujeme za účast.

žáci IX.B

OVOV – Republikové finále se pomalu stává tradicí

Po loňské pauze se naše škola opět zúčastnila 3.-5.září 2021 již 12. republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) v Brně. V letošním roce neproběhly okresní ani krajské soutěže. Lutínská škola však dostala ve finále své čestné místo, neboť je pravidelným účastníkem několika posledních ročníků.

Sestavování družstva nebylo jednoduché. Děti aktivně necvičily skoro 1,5 roku. S výběrem jsme si však poradili, a s vybranými žáky jsme stihli potrénovat i o prázdninách. Kdo se nemohl aktivně účastnit tréninků, dostal cenné rady a vezl si švihadlo či kriketový míček třeba na rodinnou dovolenou, aby i tam mohl trénovat. Píle se vyplatila. Družstvo, které jelo víceméně na zkušenou se umístilo ve veliké konkurenci škol z celé republiky na krásném 30. místě z celkového počtu 74 družstev. Velkou radost jsme měli ze zisku stříbrné medaile mezi jednotlivci. Filip Chmelář vybojoval ve své kategorii stříbrnou medaili a spravil si tak chuť z minulého ročníku, kdy mu o pár bodů „bedna“ unikla. Ostatní závodníci si odvezli bohaté zkušenosti, spoustu osobních rekordů a hlavně krásné zážitky z této nevšední akce.

1RFOVOV2021

Disciplíny prvního dne byly: 60m běh, skok daleký, hod medicinbalem, přeskoky přes švihadlo a kliky. Druhý den: trojskok, hod míčkem, sedy lehy, shyby a volitelná disciplína – 1000m běh/ dribling/ plavání.

Naši školu reprezentovali tito žáci: Vojtěch Mádr, Adéla Brostíková, Kateřina Prokopová, Filip Chmelář, Kristýna Ščudlová, Václav Svoboda, Benjamín Balga a Viktorie Krejčířová.

Náš tým patřil k těm nejmladším ve startovním poli a věříme, že v dalších letech se můžeme ještě těšit na další pěkné výsledky.

Za tým OVOV Katka Krejčířová, Radka Chmelářová, Jan Chmelář

Fotografie naleznete ve fotogalerii

Sportovní den na 1. stupni – 24.9.2021

V rámci projektu Sazka olympijský víceboj již v červnu celá škola soutěžila v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů – OVOV.  Tentokrát jsme se vydali cestou Olympijského diplomu. To znamená, že žáci 1. stupně absolvovali osm disciplín, které testovaly různé schopnosti, jako rychlost, hbitost, vytrvalost, sílu, rovnováhu a další. Disciplíny byly v průběhu pátečního dopoledne koncipovány tak, aby je mohly absolvovat všichni žáci 1.stupně. Na disciplínách jim pomáhali vybraní žáci 8. a 9. ročníků, kteří zodpovědně měřili všechny výkony. Poděkování patří kromě nich také třídním učitelkám a asistentkám.

Děti běhaly 60m, dělaly postoj čápa, zkrácené leh-sedy, přesah, házely v sedě basketbalovým míčem a skákaly z místa, hbitost prověřovaly v T- běhu a vytrvalost v běhu na 500m. Když zrovna čekaly na volnou disciplínu, tak si mohly zahrát přehazku či fotbálek.

Počasí nám opět vyšlo, všichni jsme si tento sportovní den náramně užili. Ti nejlepší dostali sladkou odměnu, ale hlavně každý z účastníků obdrží také diplom a s ním sportovní analýzu svých předpokladů pro dané sporty a doporučení sportovních klubů v okolí, což je vlastně cílem projektu.

Mgr. Radka Chmelářová

Fotografie naleznete zde.

Olympijský víceboj

Olympijský víceboj

V pátek 11. června se na školním hřišti konala sportovní akce pro žáky celé školy OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ. Žáci 3.-8. ročníků soutěžili ve čtyřech disciplínách: trojskok, běh na 60m, leh-sedy za 2 minuty a hod medicinbalem vzad.

V tento den k nám také přijela vzácná návštěva, ale i velká pomoc v organizaci, Šárka Kašpárková, mistryně světa ve trojskoku, olympionička, ale také jedna z organizátorek celorepublikového projektu Sazka olympijského víceboje, který již několik let probíhá i na naší škole.

Po uvítání, pozdravu a krátké hudební rozcvičce pod vedením Petry Jiříčkové, učitelky 3. ročníku, se již děti vrhly na disciplíny a bojovaly ze všech sil, aby vytvořily rekordy, nebo se alespoň snažily o co nejlepší výkon. Ve volných chvílích mohly využít také některé z nesoutěžních atrakcí jako chůdy, hod do plechovek, či balanční podložky, nebo si pinknout míčem přes síť.

Součástí pořadatelského týmu byli, kromě učitelů či asistentů, také žáci 9. třídy, kteří pomáhali na stanovištích. Naopak pro nejmenší – žáčky 1. a 2. ročníku byla připravena překážková dráha a skok z místa.

Soutěžilo se v kategoriích jednotlivců, v kategoriích družstev, ale odměnu dostala také třída s největší účastí. 

Nejlepší závodníci byli vyhlášeni, odměněni drobnými cenami, sladkostmi a vítězové také novinkou: plastovou medailí z 3D tiskárny, kterou pod vedením p.uč. Žáka navrhli sami deváťáci.

Děti si tak po dlouhé pauze způsobené distanční výukou mohly zasportovat a zjistit, jak jsou na tom se svou fyzičkou.

Těšíme se na další sportovní akce, či podobné sportovní činnosti, protože děti potřebují sportovat a pohybově se rozvíjet, ať už máme období koronaviru či ne.

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Kateřina Krejčířová

Výsledky naleznete zde.

 

Matematický klokan 2021

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. V ČR se Matematický klokan konal poprvé v roce 1995. Také žáci naší školy se této soutěže pravidelně účastní. V tomto školním roce proběhlo online školní kolo 19.3.2021.

Celkem se zapojilo 136 žáků 5. – 9. ročníku, kteří byli rozděleni do 3 kategorií podle věku.

Vítězové školního kola:

Kategorie Klokánek: žáci 4. – 5. ročníku

 1. místo  Baleková Anna
 2. místo  Balga Benjamín
 3. místo Zhébal Šimon

Kategorie Benjamín: žáci 6. – 7. ročníku

 1. místo Kaprál Tomáš
 2. místo Chmelář Filip
 3. místo Gazdová Lucie

Kategorie Kadet: žáci 8. – 9.ročníku

 1. místo Popelka Štěpán
 2. místo Řeháková Zdeňka
 3. místo Lolková Kateřina

Všem zapojeným žákům děkuji za účast a přeji mnoho dalších studijních úspěchů

Za vyučující matematiky Mgr. Kateřina Mrázková

POVOLÁNÍ HASIČ

Dne 25. března 2021 probíhala ve třídě 3.B jako obvykle online hodina prvouky. Učivo povolání a řemesla jim chtěla paní učitelka zpestřit, a tak si bez vědomí dětí pozvala do výuky profesionálního hasiče Tomáše Chytila působícího v HZS Šternberk a v SDH Náměšť na Hané, který pozvání s radostí přijal. Před samotnou výukou děti hádaly, o jaké povolání se jedná. Děti Tomášovu profesi poznaly podle hasičské uniformy, kterou měl na sobě. Poté nám Tom představil, co vše profese hasiče obnáší, jaký je jeho pracovní den, popsal vybavení hasičského auta nebo způsob zásahu, například při vykolejení vlaku. Vysvětlil nám, jak se správně zachovat při dopravní nehodě či při požáru. Dále si děti s Tomem mohly popovídat o všem, co je zajímá. Často se objevovaly otázky typu: Co děláš, když nehasíš? Nebojíš se výšek? Kdo jde první do hořícího objektu? Jak často cvičíš? Zajímalo je, jaké zkoušky musí splnit, aby se staly profesionálním hasičem nebo hasičkou. Beseda byla pro děti velmi přínosná a inspirující. Věřím, že zde máme spoustu nadějných budoucích hasičů a hasiček.

Děkujeme.  

třídní učitelka 3.B Petra Jiříčková

Hudebka bez zpěvu?

Tento rok před nás všechny postavil horu překážek a nové výzvy. Asi nikoho nenapadla představa výuky hudební výchovy se zákazem zpěvu. Před létem bez nácviku táborových písní a před Vánocemi bez koled.

Přesto si prosincovou předvánoční hudebku užíváme. Známé vánoční melodie zní školou hrané na nepříliš známé hudební nástroje – boomwhackery. Pomocí těchto nástrojů se dá nenásilným způsobem naučit téměř veškerá hudební teorie – od tónů a rytmů, přes tempo a dynamiku k poslechu i spolupráci mezi žáky.

Na tyto „barevné trubky“ se velmi snadno hraje a žáky to baví. Navíc si u toho užijeme spoustu zábavy.

 

 

Mgr. Hana Beranová

učitelka Hv 

5. ročník Vánoční sbírky pro opuštěné pejsky – Poděkování

Již pátým rokem se konala sbírka pro pejsky z útulku v Čechách pod Kosířem.

Tak jako v minulých letech byl zájem našich dětí obdarovat opuštěné pejsky obrovský. Celkem se zapojilo 75 žáků a 7 zaměstnanců naší školy.

Nasbírali jsme a do útulku odvezli :

 Na jídlo : 151 kg granulí, 7,5 kg piškotů, 31 kg  (27 kusů) konzerv, 5,6 kg  (7 kusů) paštik, 74 kusů kapsiček, spoustu pamlsků a kostiček                                    

 Pro radost: 26 kusů hraček, 6 vodítek, 13 oblečků, 39 dek a ručníků, 5 misek, 12 obojků, postrojků  a náhubků, 1 kartáč

                                                                                                              

 Všem, komu není osud pejsků lhostejný, moc děkuji a těším se na příští rok !!!!!!

 

                                                       Mgr. Jana Vyhnánková

 

 

Matematické soutěže na naší škole

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2020

Školní kolo matematické olympiády úspěšně vyřešili tři žáci pátého ročníku : Lucie Gazdová, Filip Chmelář a Tomáš Kaprál.

Postoupili tímto do okresního kola, které se konalo 29.1.2020 v Olomouci na ZŠ Stupkova. Během 90 minut museli vyřešit 3 celkem obsáhlé úlohy. Nejlépe z naší trojice dopadla Lucka, která byla úspěšnou řešitelkou okresního kola. Všem gratuluji, oceňuji a děkuji za snahu a čas, který museli přípravě věnovat.

PYTHAGORIÁDA 2020

V pátek 24.1.2020 se na naší škole konalo školní kolo Pythagoriády pro žáky 5. – 8. ročníku. Během 60 minut museli vyřešit 15 příkladů, úspěšným řešitelem a postupujícím do okresního kola se stává ten, kdo vyřešil 10 a více příkladů.

Z každého ročníku nejlépe napsali :

5. ročník

Filip Chmelář 12 bodů, Tomáš Kaprál 11 bodů, Lucie Gazdová 11 bodů

6. ročník

Adéla Gothová, Filip Ehrmann a Dominik Steiner

 7. ročník

Veronika Mrázková –  10 bodů,  Ema Baleková

8.ročník

Pavel Šmída a Zdeňka Řeháková

Těm, kteří postoupili, budeme ve dnech 24.3. – 26.3.2020 držet palce v okresním kole. Hodně štěstí !!!!

 

                                           Mgr. Jana Vyhnánková

                                           učitelka matematiky

 

 

 

 

 

 

 

Republikové zlato z desetiboje putuje do Třebčína

Je to rok, co jsme se radovali ze stříbrné medaile Davida Střídy z republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů zkráceně OVOV. David se do toho letos v září opřel znovu a tentokrát už za sebou nechal všechny soupeře a ve své kategorii jednoznačně vyhrál. Letos si po zásluze z Brna odváží první místo.

David byl zároveň členem našeho družstva, které si v Brně vybojovalo zatím nejlepší umístění, kterého jsme kdy v OVOV dosáhli. V konkurenci 40 škol jsme skončili na vynikajícím 7.místě. Členy družstva byli dále Pavel Bábek, Štěpán Popelka, Štěpán Moučka, Sára Svobodová, Lucie Šebelová, Sára Endlicherová a Denisa Svobodová. Ať už to byly atletické disciplíny: sprint, hod míčkem, skok daleký, vytrvalostní běh nebo speciální disciplíny OVOV: trojskok, hod medicimbálem, přeskoky švihadla, kliky, lehy sedy a shyby na šikmé lavičce, dali do toho naši sportovci všechno a zúročili tak svou náročnou prázdninovou přípravu. Musím také poděkovat naší patronce Evě Ryšavé za svobodna Celbové, mistryni Evropy, bronzové medailistce z MS a dvojnásobné účastnici olympijských her. Svého olympionika mělo každé družstvo a olympionici své družstva doprovázeli a povzbuzovali, ale Eva kromě skvělé podpory pomáhala našim dětem i s bolestmi, které náročná soutěž přinášela. Její zkušenosti a ochota pomoci byly skvělé.

Nemůžu zapomenout  ještě na další naše účastníky. V nejmladší kategorii se na republikové finále probojovali Filip Chmelář a Václav Svobada a v nejstarší kategorii Alexandr Dutka. Filipovi velice těsně utekla medaile a skončil na krásném 4.místě a i Vašek svým 8.místem patřil k nejlepším. Věřím, že jsou to naše želízka v ohni do budoucna a základ nového družstva, které bude reprezentovat naší školu a obec alespoň stejně dobře jako družstvo letošní.

Jan Chmelář, učitel Tv                                                                    

MŮJ VYSNĚNÝ DŮM

MŮJ VYSNĚNÝ DŮM …Tak znělo zadání soutěže TechnoChallenge, kterou již popáté vyhlásila olomoucká pedagogická fakulta. Je určena pro žáky základních škol. My jsme se jí účastnili poprvé a byli jsme velmi překvapeni obrovským zájmem žáků. Do vytváření domů snů se v rámci předmětu Člověk a svět práce zapojili šesťáci a sedmáci. Stavitelé mohli popustit uzdu fantazii, jelikož bylo možné využít jakýkoliv materiál a uplatnit jakýkoliv postup. Jediná podmínka byla, aby rozměry nepřesahovaly 30 cm a dům stavěl jednotlivec.

Do olomoucké soutěže se přihlásilo 26 žáků s 26 domy a dalších 22 domečků stavělo 37 žáků, kteří soutěžili jen v rámci naší školy.

Rozhodnout, které výrobky vybrat do semifinále bylo velmi obtížné, jelikož co kus, to originál. Proto jsme uspořádali v aule školy výstavu vysněných domečků a všichni žáci a zaměstnanci školy hlasovali. Tak se nám to zdálo nejvíc spravedlivé. Oči prvňáčka to viděly určitě jinak, než oči deváťáka či paní kuchařky, uklízečky, učitelky…..Každý si našel svého favorita.

Po sečtení všech hlasů jsme do Olomouce odvezli 9 domečků. Nejvíc se líbily domky těchto žáků: Rosalie Marabeti, Václava Dusíka, Jiřího Marka, Štěpána Skácela, Lady Logrové, Sáry Svobodové, Anežky Kuchařové, Amálie Mikulkové a Gabriely Smičkové.

Hodnocení probíhalo za účasti nezávislé komise tvořené sedmi odborníky, kteří se profesně zabývají technickým vzděláváním. Komisi předsedal Michal Mrázek, hlavní organizátor soutěže. A naše škola postoupila do finále !!!!!

Finálové kolo se bude konat 5. 6. 2019 v prostorách Katedry technické a informační výchovy UP Olomouc.  Žáci budou tvořit výrobky na téma Rozhledna – svět očima z výšky.

Děkuji všem žákům za čas, který tomu věnovali, a příští rok se určitě znovu zapojíme.

Na „Vysněné domečky“ našich žáků se můžete podívat ve fotogalerii.

                                 Za učitele ČaSP 

                             Mgr. Jana Vyhnánková

Z republikového finále máme „bronz“

Pro malé florbalistky ze ZŠ Lutín bylo pondělí 15. dubna „velkým dnem“. V ostravské hale Dubina vybojovaly na republikovém finále ČEPS CUP – soutěže ve florbalu žáků 1. stupně základních škol – bronzovou medaili, již třetí cenný kov z této soutěže.
Naše děvčata se dokázala do tohoto velkého finále probojovat už popáté a spolu s děvčaty z Mladé Boleslavi mají nejvíce účastí. Náš tým přijel obhajovat vítězství z loňského roku, kdy jsme neprohráli ani jeden zápas.
Na republikové finále dorazili také naší fanoušci – spolužáci ze školy a rodiče hráček. Stejně jako loni byla tato podpora úžasná a fanoušci hnali naše družstvo k co nejlepším výkonům. Celkově jsme na turnaji odehráli pět zápasů, z toho ve třech jsme dokázali zvítězit. Velký boj jsme svedli především v zápase o třetí místo, kdy jsme v nervy drásajícím utkání porazili dívky z Trutnova a vybojovali bronzové medaile. Je to náš třetí cenný kov z této soutěže, čehož zatím žádná jiná škola nedosáhla.

 

Zasloužily se o to brankářka Anička Dohnalová, hráčky v poli Adéla Brostíková, Barča Krejčířová, Eva Tkadlčíková, Aďa Sedláčková, Ela Kubíčková, Lucka Nejedlá, Nikča Lexmaulová, Verča Korenná, Adélka Šnajderová, Kristýnka Macháňová, Nikolka Vychodilová, Eliška Nováková a Vanessa Hudcová.

V letošním školním roce jsme dosáhli i dalších úspěchů. Velmi si ceníme druhého místa v krajském kole, které vybojovali chlapci  z prvního stupně. V nesmírně těžké konkurenci získali nakonec stříbrné medaile. Do dalších bojů postupoval bohužel jen první.

Naše loňské zlaté medailistky hrály už za mladší žačky na velkém hřišti. V soutěži se rozhodně neztratily a i jim jen těsně utekl postup – skončily druhé v kraji. Za zmínku stojí i velmi pěkné druhé místo starších žaček v okresním kole.

Děkuji všem hráčkám a hráčům, kteří letos ve florbalu reprezentovali nejen naši školu, ale také obec a byli ochotni absolvovat i tréninky navíc, všem trenérům FBC Lutín, kteří se na rozvoji florbalu v naší obci podílejí velkým dílem a bez nich by to prostě nešlo. Poděkování patří i SRPŠ při ZŠ Lutín a Obci Lutín za finanční podporu.

Doufám, že florbal bude v naší obci i nadále oblíbený a že se můžeme těšit na další úspěchy.
Jednou třeba i ve vlastní hale!

Jan Chmelář, učitel

Předškoláci míří z mateřinek do školy

Duben určitě netrpělivě vyhlíželi všichni předškoláci, kteří se už v mateřské škole naučili všemu, co potřebují pro „opravdovou“ práci ve škole. V lutínské základní škole se konal zápis dětí do prvního ročníku v pondělí 8. dubna.
Žáci druhého stupně – „asistenti“ tematicky oblečení ve žlutých reflexních vestách – přivítali předškoláky hned u vchodu a zamířili s nimi do šaten. Při představování se někteří jevili jako „stydlínci“, ale vybaveni jmenovkou a přezůvkami brzy v tělocvičně ožili a při hře a dovádění se rozpaků zbavili. Potom už statečně vyrazili do tříd ukázat svou způsobilost pro nástup do školy.
S úkoly, které na ně čekaly, se děti vypořádaly skvěle a všechny „nastražené“ překážky zdárně překonaly. Teď už zbývá jen vybrat (pokud se nepostaral „ježíšek“) ten nejsprávnější a nejlehčí batůžek, bez nehod „přežít“ prázdniny a nezaspat první den života „prvňáčka“.
Šťastný start do nového prostředí a mezi nové kamarády!

Nela Hanzelová, 8.B
                         

                                      
K zápisu se dostavilo 54  předškoláků. Do 1. ročníku ZŠ a MŠ v Lutíně bylo přijato prozatím 38 dětí.
O odklad povinné školní docházky požádali rodiče 16 dětí. K 17. 4. 2019 bylo rozhodnuto vyhovět šesti žádostem. (Pro zápis do 1. roč. je stanovena zákonná lhůta od 1. do 30. dubna.)

Milena Vychodilová, učitelka

Pythagoriáda 2019

Ve dnech 4. a 5. dubna se konala na naší škole další matematická soutěž Pythagoriáda pro žáky 5. – 8. ročníku.

Žáci řešili v časovém limitu 60 minut 15 příkladů. Pokud správně vypočítali 10 z nich, stali se úspěšnými řešiteli a postoupili do okresního kola, které se bude konat 28.5.2019 v Olomouci.

80 žáků se pokusilo zdolat nástrahy matematiky a 9 z nich se to podařilo !!!!

Úspěšnými řešiteli jsou :

5. ročník – Matěj Přidal

7. ročník – Zdeňka Řeháková

8. ročník – Petr Gazda, Petr Dostál, David Střída, Marek Koutný, Anna Svobodová, Nela Hanzelová, Lukáš Dudek

Všem postupujícím moc gratuluji a přeji hodně správných výsledků v okresním kole v Olomouci.         

            

                                            Mgr. Jana Vyhnánková

                                            učitelka matematiky

 

Matematický klokan 2019

Dne 22.3.2019 se žáci naší školy zúčastnili již tradiční soutěže Matematický klokan.

Do soutěže se přihlásili 103 žáci druhého stupně a 179 žáků 2. – 5. ročníku.

Vítězové jednotlivých kategorií získali diplomy a věcné ceny.

Jedná se o následující žáky a žákyně:

Kategorie Cvrček:

 1. místo Baleková Anna 3. B
 2. místo Číhalík Kamil 3. B
 3. Palánková Dominika 3. B

Kategorie Klokánek:

 1. místo Chmelář Filip 4. A
 2. místo Matušová Nela 5. B
 3. místo Dohnalová Anna 5. A

Kategorie Benjamín:

 1. místo Svoboda Ondřej 6. B
 2. místo Mrázková Veronika 6. B
 3. místo Řeháková Zdeňka 7. A

Kategorie Kadet:

 1. místo Střída David 8. A
 2. místo Smička Jakub 9. A
 3. Vaněk Marek 9. A
   

Za všechny učitelky matematiky blahopřeje RNDr. Dana Vrbová

Za fyzikou do Brna

Jeli jsme do Brna na exkurzi. Jako první jsme navštívili centrum VIDA, kde probíhala robotická soutěž, do které se zapojilo i družstvo naší školy. Tam jsme spatřili všelijaké exponáty, třeba horkovzdušný balon, ponorku, tornádo a mnoho dalších. Potom jsme se přesunuli do muzea Antropos, kde nám průvodkyně předávala své znalosti. Moc se nám to líbilo. ( Kristýna Spurná).

Svět vědy a techniky je velká hala s exponáty, týká se hlavně fyziky. Hodně mě to bavilo, nejvíc mě zaujalo zdymadlo a rád bych se tam podíval znovu. ( Jiří Marek)

Nejvíc mě zaujala místnost, ve které byl uprostřed koš. Místnost se s námi roztočila a našim cílem bylo hodit míče do koše. Byla to velká zábava, moc jsem se pobavila. (Verča Kubíčková)

Ve VIDĚ se mi líbilo snad vše. Nejvíce asi místnost, ve které se fotily stíny postav. Stín zůstal na stěně za námi, i když jsme odešli o kus dál. ( Zdeňka Řeháková)

V Brně se mi moc líbilo a byly tam hodně dobré vynálezy nebo znázorněné fyzikální pokusy. Moc mě bavilo si to tam procházet a obdivovat fyziku. ( Niki Piterková)

Jsem ráda, že žáci 7. třídy byli s exkurzí spokojeni a věřím, že získané poznatky využijí nejen v hodinách fyziky. (RNDr. Dana Vrbová, učitelka fyziky)

                                                                                                                               

                                                                                               

 

Nejrychleji a nejvýš…..Lutín jede, Lutín vede

Dne 30.1.2019 jsme se jako škola poprvé zúčastnili atletické soutěže „O nejrychlejšího chlapce-dívku a nejlepšího výškaře-výškařku ZŠ.“

Závody se konaly na hale Lokomotivy Olomouc. Ze začátku jsme byly hodně nervózní, ale jakmile skončil první rozběh, nervozita z nás opadla. Bylo to krásně  užité dopoledne. V běhu na 60m se na 1. místě v kategorii starších žákyň umístila Šárka Zhébalová a na 3. místě v kategorii starších žáků Alexandr Dutka. V soutěži výškařů se na 2. místě umístil Adam Tomášek. K vidění bylo i spousta nových osobních rekordů. Odvezli jsme si diplomy a dobrý pocit ze závodění.

Šárka Zhébalová a  Lucie Šebelová žákyně 8.A

Za „světem techniky“ jsme vyrazili do Brna

Jednou ze zajímavých exkurzí žáků lutínské školy na začátku nového roku byla návštěva brněnského VIDA! science centra, kde „sedmáci“ zhlédli a obdivovali mnoho zajímavých exponátů. O tom, že se jim v centru líbilo, svědčí jejich postřehy:

„Jeli jsme do Brna na exkurzi. Jako první jsme navštívili centrum VIDA!, kde probíhala robotická soutěž, do které se zapojilo i družstvo naší školy. Tam jsme spatřili všelijaké exponáty, třeba horkovzdušný balon, ponorku, tornádo a mnoho dalších. Potom jsme se přesunuli do muzea Antropos, kde nám průvodkyně předávala své znalosti. Moc se nám to líbilo.“ ( Kristýna Spurná).

„Svět vědy a techniky je velká hala s exponáty, týká se hlavně fyziky. Hodně mě to bavilo, nejvíc mě zaujalo zdymadlo a rád bych se tam podíval znovu.“ (Jiří Marek)

„Nejvíc mě zaujala místnost, ve které byl uprostřed koš. Místnost se s námi roztočila a našim cílem bylo hodit míče do koše. Byla to velká zábava, moc jsem se pobavila.“ (Verča Kubíčková)

„Ve VIDA centru se mi líbilo snad vše. Nejvíce asi místnost, ve které se fotily stíny postav. Stín zůstal na stěně za námi, i když jsme odešli o kus dál.“ ( Zdeňka Řeháková)

„V Brně se mi moc líbilo a byly tam hodně dobré vynálezy nebo znázorněné fyzikální pokusy. Moc mě bavilo si to tam procházet a obdivovat fyziku.“ ( Niki Piterková)

                                                           
Jsem ráda, že žáci 7. třídy byli s exkurzí spokojeni a věřím, že získané poznatky využijí nejen v hodinách fyziky.

Dana Vrbová, učitelka fyziky

Slovanské gymnázium hostilo své budoucí žáky

Dne otevřených laboratoří na Slovanském gymnáziu Olomouc se zúčastnili v pátek 8. února 2019 vybraní žáci 9. ročníku.
Navštívili čtyři odborné učebny – fyziky, chemie, biologie, cizího jazyka – španělštiny, ve kterých si prakticky vyzkoušeli své znalosti a v případě španělštiny se dozvěděli něco nového o tomto jazyce.
Vzhledem k tomu, že všichni žáci, kteří se této akce zúčastnili, mají podanou přihlášku na tuto školu, věřím, že seznámení s prostředím školy jim pomůže při úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek a následném přijetí ke studiu.
Samozřejmě přeji hodně štěstí při přijímacích zkouškách i všem ostatním žákům 9. ročníku.

Kateřina Mrázková

 

„Olymp dance show“ měla premiéru

Na počátku září zavítali do naší školy tanečník Martin Matýsek s partnerkou, aby dětem ukázali, co se mohou naučit v tanečním kroužku. Taneční ukázky děti nadchly a výsledkem celé návštěvy bylo otevření dvou kroužků – pro mladší a starší žáky. Píle a úsilí těchto odvážných byla zúročena letos 6. února 2019 na prvním ročníku Olymp dance show, konané v sále Regionálního centra Olomouc.
Trenér Martin Matýsek zde dal žákům šanci ukázat, co se naučili během tréninků v prvním pololetí. Kromě našich žáků zde vystupovali i žáci několika dalších okolních základních škol. Každá skupina předvedla pozvaným hostům, rodičům a prarodičům svou originální choreografii. Jako bonus přidali společnou ukázku latinskoamerické „čači“. Přestávky vyplnily tance přípravky malých tanečníků, standartní tance juniorských i dospělých mistrů ČR a maskot večera Vlk z pohádky „Jen počkej, zajíci!“, který dodával dětem odvahy.

Nakonec zatančili i samotný trenér s partnerkou.
Děti dostaly sladkou odměnu za své vynikající výkony. Večer zakončil společný tanec rodičů s dětmi a malý koncert účastníka Superstar Petra Borkovce. Slovy jedné účastnice „ Měli jsme nervy, ale strašně se mi to líbilo. Pan učitel to dobře vymyslel.“

Naši mladí tanečníci už se nemůžou dočkat dalšího tréninku.

Martina Procházková, učitelka

4. ročník Vánoční sbírky pro pejsky z útulku v Čechách pod Kosířem

Na konci loňského roku jsme nasbírali a pejsky obdarovali těmito dary:    

Na jídlo :                                    

208,5 kg granulí –  dvakrát více než minulý rok!!!!!            

16 konzerv, 23 kapsiček, paštik, 30 pamlsků, kostiček, 16 balení piškotů

Pro radost :                                                                   

23 hraček, 6 vodítek, 2 oblečky, 12 dek, 10 ručníků, 1 pelíšek, 1 šampon 

Do sbírky se zapojilo 54 žáků naší školy a 6 dospělých.

Žáci 1.A přispěli a zakoupili granule a pamlsky z třídního fondu.

17 žáků 7.A vybralo 800 Kč a zakoupili granule a kostičky.

Všem, kdo se do sbírky zapojili, moc děkuji a těším se na příští rok !!!!!!!

 Pokud budete mít cestu kolem, je možné si u pana Dostála v útulku koupit charitativní kalendář za 280 Kč s krásnýmí fotkami pejsků, kteří tam našli dočasný domov.

                                                                                                       Mgr. Jana Vyhnánková

                            

„Mladý chemik“ prověřoval vědomosti žáků

I v tomto školním roce se žáci devátého ročníku zúčastnili již sedmého ročníku soutěže Mladý chemik. Tato soutěž si klade za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii. Žáci musí v rámci soutěže prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Školního kola se zúčastnilo celkem 35 žáků devátých tříd, odkud postoupili tři žáci do oblastního kola (teoretické části), které proběhlo v prosinci 2018 na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci.
Naši deváťáci Šárka Nevěčná, Jakub Smička a Kristýna Nezhybová  se v konkurenci téměř devadesáti soutěžících neztratili a ve výsledkové listině skončili na 18., 19. a 29. místě a odnesli si kromě dobré zkušenosti pěkné ceny. Šárka s Jakubem postoupili do 3. kola (laboratorní části), které proběhlo 29. ledna 2019 rovněž na SŠLCh a zúčastnilo se ho dvacet nejlepších z 2. kola.
Laboratorní část byla zaměřena na výpočet hmotnostní koncentrace. Žáci odměřovali objem, vážili hmotnost a pracovali s grafem.
Při vyhlášení výsledků jsme byli příjemně překvapeni, když oba naši žáci vystoupali o několik míst výš. Šárka obsadila po sečtení výsledků 2. a 3. kola konečné 13. místo a Kuba výborné 10. místo.
Všichni žáci dostali od sponzora akce – společnosti Farmak a.s. – hodnotné ceny a diplom.
Děkuji všem za účast a vzornou reprezentaci školy.

Kateřina Mrázková, zástupkyně ředitelky

Vánoční laťka

Již tradiční soutěž na naší škole ve skoku vysokém se letos konala 12.prosince 2018 a účastnilo se jí přes 40 závodníků ve 4 kategoriích. Po téměř tříhodinovém překonávání laťky (a někdy i sebe sama) jsme znali vítěze všech kategorií…

Výsledky:

Ml. žáci: 1.místo Popelka Š. – 120cm, ml. žákyně: 1.místo Logrová L. – 125cm, st.žáci: 1. místoTomášek A. – 155cm, st.žákyně: 1. místo Dittrichová E. – 125cm

Nejlepší tři závodníci z každé kategorie naši školu reprezentovali na vánočním přátelském klání vesnických škol v Hněvotíně konaném 18.prosince. I tady si naši skokani vedli úspěšně a potvrdili svou formu. Odváželi jsme si domů 2 putovní poháry družstev. Radovala se děvčata i chlapci a nechali okolním  obcím ( Hněvotínu, Senici, Náměšti a Těšeticím) pouze individuální úspěchy.

Družstvo reprezentovala děvčata: Holcová A., Dittrichová E., Logrová L., Smičková G.  A chlapci: Špunda F., Tomášek A., Jandera R., Popelka Š.

Individuální úspěchy Vánoční laťka Hněvotín: 1.místo Logrová Lada -129cm dívky ml., 2.místo Holcová Alice – 130cm dívky st., 2.místo Špunda Frant. -155cm , 3.místo Tomášek Adam -155cm chlapci st.

K.Krejčířová , učitelka Tv

Turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd

Školní kolo proběhlo 30. listopadu 2018. Žáci obou ročníků si zahráli systémem každý s každým. Po dramatickém finále páťáků nakonec zvítězil tým No name z 5.B . Další pořadí : 2. místo Krosmani (5.A), 3.místo Petardy (4.B) a 4.místo Rebelové (4.A)

Všechny týmy si odnesly diplom a sladkou odměnu. Vitězové si užili svou chvilku slávy, ostatní získali další sportovní zkušenost a motivaci trénovat a zlepšovat se.

Mgr. Kateřina Krejčířová

 

 

 

 

Jaký byl advent v naší škole?

Prosinec ve škole byl přímo nabitý akcemi a událostmi, protože advent je výjimečné období roku. Všichni jsou tak trochu svátečně naladění a plní očekávání. Vzrušeně očekávají odhalení tajemství.
A co „adventní vzdělávání“? Jestlipak je něčím výjimečné? Určitě. Vezměte si třeba šestý prosinec, kdy do školy zavítal Mikuláš. To byla mela! Všichni rošťáci rychle zpytovali svědomí a celí stísnění přemýšleli, jak nepřijít k čertovi do pytle. Není přece nutné přiznat úplně všechno. Co když čerti netuší, že … Ale Mikuláš a čerti věděli všecko. A nadělovali spravedlivě. Hodným i nezbedníkům. Letos si troufli dokonce i do ředitelny!
Nebo poslední den adventu ve škole – pátek 21. prosince. Vánoční besídky a letos dokonce koncert pořádaný žáky pro žáky.  Stačí slyšet třeba jenom některou ze zkoušek. Už ta pohladí po duši. A co teprve společné zpívání koled! Na to se těším ze všeho nejvíce. Byl to od žáků 9. A báječný nápad – uspořádat něco takového.
Že byste ještě rádi věděli, co se děje o adventu ve školní družině? Prosinec je pro zdejší děti (školní družinu jich letos navštěvuje 176) nejradostnějším obdobím roku. Mnoho času v této době tráví ve znamení pracovních a výtvarných činností. Stříhají, kreslí a lepí výrobky s vánoční tematikou – řetězy, andílky, rybičky, stromečky a zvonečky. Jimi pak zdobí nejen vánoční stromek, ale i celé prostory vánoční družiny. Spolu s vychovatelkami vyrábějí tradiční i netradiční vánoční blahopřání a ozdoby k potěšení rodičů, známých, učitelů a zaměstnanců školy. Připravují také výzdobu na školní ples.

 

 

V lutínské škole se však o adventu nezapomíná ani na sport. Tradičně v tomto období probíhá Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém. Konala se v úterý 18. prosince v Hněvotíně a obě naše šestičlenná soutěžní družstva – dívčí a chlapecké – si v ní „vyskočila“ pro 1. místo! Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Věra Voňková, učitelka
Iva Lužná, vychovatelka ŠD

Rozsvícením vánočních stromů začal adventní čas

Začátek adventu již tradičně v Lutíně i Třebčíně vítáme rozsvěcením vánočního stromu. V Lutíně jsme jej rozsvítili v úterý 27. listopadu 2018, v Třebčíně přesně o první adventní neděli 2. prosince.
V Lutíně se tato akce dočkala několika změn. První změnou bylo průvodní slovo, kterého se tentokrát ujala ředitelka Mgr. Lenka Soušková – bylo laskavé, odemykalo lidská srdce, vybízelo ke vstřícnosti, pomoci a přátelství. Lutínští občané mají samozřejmě snahu pomáhat potřebným celý rok, ale v období pozdního podzimu a začínajícího adventu je dobročinných akcí nejvíce.
Ve škole proběhly akce Bílá pastelka (výtěžek 3 191 Kč), Podzimní srdíčkové dny (výtěžek 9 850 Kč) a také prodej „vánoční hvězdy“. Výtěžek z tohoto prodeje pomáhá onkologicky nemocným dětem. V prosinci se prodalo celkem 384 květin – zisk byl 28 400 korun. Tato tradice, kterou před lety založila na lutínské škole paní učitelka Čotková, je stále oblíbenější. Každý rok se prodá květin víc než ten předchozí. Celý příspěvek

Cestovali jsme za mapami

Mapy … Každý jistě ví, že mapa je zmenšený obraz zemského povrchu. Jak se ale vlastně taková mapa vyrábí? A vypadaly mapy vždycky tak jako dnes? Odpověď na tyto otázky jsme spolu se žáky šestého a čtvrtého ročníku (8. a 16. listopadu) jeli hledat do Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích. Při té příležitosti jsme navštívili také sklárny v Úsobrně. A jaké to bylo?
„Líbilo se mi ve sklárně, protože nám dali skleničky. Viděl jsem obří mapu Moravy a fotku nejstarší mapy na světě, kterou vyryli do mamutího klu. Líbila se mi mapa, která vypadala jako kytka. Taky jsem viděl, jak se dělají skleničky a co se s nimi děje od začátku až do konce výroby.“ (Tomáš Nejedlý, 4.B)

„Líbilo se mi horké sklo, vypadalo jako láva.“ (Tomáš Chudoba, 4.B)
„Líbily se mi starodávné počítače nebo staré pastelky Koh-i-noor. Byly tam vystaveny starodávné mapy a jedna byla ve tvaru růže.“ (Kristýna Macháňová, 4.B)
„Dost mě bavilo skládání mapy a hlavně ta týmová práce. Jak jsme do toho byli zapálení a chtěli jsme být první.  (Lucie Gazdová, 4.B)

Tak co na to říkáte? není to nadšení nakažlivé?

Věra Voňková

 

Jak jsme oslavili sto let bez Habsburků


Československá republika, první samostatný stát Čechů a Slováků, byla vyhlášena 28. října 1918. V lutínské škole jsme toto velké výročí slavili v pátek 26. října a byly jím inspirovány všechny akce. Jak to všechno probíhalo?

„… Místo vyučování jsme si připomněli, jak naše republika vznikla, povídali jsme si o T. G. Masarykovi a o tom, jak vznikla naše státní hymna. Nakonec jsme všichni společně zasadili lípu …“.  (žáci 5. roč.)
„… Postupně jsme plnili různé úkoly. Měli jsme například podle fotografií pojmenovat slavné osobnosti naší historie, navrhnout novou státní vlajku, poznat předměty, které patřily ke každodennímu životu našich předků. Nejvíc se nám ale zalíbila spartakiáda …“ (Iveta Kuchařová, 9.B)
„… Nejtěžší úkol nás čekal v kabinetě dějepisu, kde jsme podle fotografií poznávali české herce, zpěváky a sportovce … Naopak nejlehčí bylo vyslovovat různé jazykolamy – dolar, libra, rubl. Třikrát si to zopakujte a máte jazyk zlámaný raz dva …“    (Kristýna Nezhybová, 9.B)
„…
Žáci celé školy přišli oblečeni do barev naší vlajky. Na školním dvoře jsme se postavili tak, že jsme vytvořili její obraz. Pak jsme si společně zazpívali naši hymnu …“ (Simona Fryblíková, 9.B)
„…
Pak jsme se vydali zasadit památeční lípu a uložit vedle ní tubus s dopisy a přáními republice. Strom stojí kousek od školy, takže ho máme každý den hezky na očích … Za pár let budu jistě vzpomínat, jak krásně jsme oslavili sto let naší republiky …“ (Gabriela Vychodilová, 9.B)


                                                                      

Takové to bylo. Trochu tajemné, trochu napínavé, trochu vzdělávací – a také to příjemně chutnalo. Aspoň já jsem si na lineckém kolečku s čokoládovou stovkou, které dostali „na památku“ všichni účastníci akce, opravdu smlsla. A na závěr ještě přáníčko žáků 8.B: „Prostě přejeme vše nej, tak se, rodná země, měj!“

Věra Voňková, učitelka                                    

Jak se něco doopravdy naučit?

Na přednášku s tímto názvem, kterou vedl v olomouckém kině Metropol lektor, osobní poradce a terapeut Matěj Krejčí, se v úterý 20. listopadu 2019 vydali žáci devátého a osmého ročníku se svými učiteli.
Byla to přednáška o tom, co je to vlastně myšlení, jak se dělí a jak bychom je měli vnímat. Jak se učit, co dělat, co naopak nedělat a jaký to má všechno smysl. Dověděli jsme se, že falešné vědění je situace, kdy si člověk myslí, že něco ví a umí, ale nakonec zjistí, že opak je pravdou. Prokrastinace – chorobné odkládání plnění povinností – trápí také mnohé z nás bez rozdílu věku.
Lektor nezapomněl ani na on-line svět a úvahu nad tím, do jaké míry nám pomáhá a kdy už je naším „nepřítelem“. Popravdě jsem se bál, že to celé bude k ničemu a nakonec uslyšíme, že „s tím nám nikdo nepomůže a vlastní způsob si musíme najít sami“. Bylo to ale naopak a největší radost mám z toho, že se mi přednáška líbila a něco mi opravdu dala. Můj pocit sdílely i spolužačky Míša a Gábina, které na můj dotaz, co na přednášku říkají, odpověděly:
„Byla úžasná a odnesla jsem si plno nových informací. Lektor věci hodně rozuměl a bylo příjemné ho poslouchat.“
„Dozvěděli jsme se o různých efektivních způsobech učení a naopak o těch, které nejsou moc účinné. Většina z nás se našla spíš v těch neúčinných praktikách, ale pokusíme se to napravit.“


Vojtěch Šmída, 9.B

Přírodovědný klokan prověřoval matematické vlohy

Ve středu 10. října 2019 se jedenadvacet žáků osmých a devátých tříd zúčastnilo soutěže, která je zaměřená na znalosti z oblasti matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie.

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Žáci řešili 24 úkolů různé obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů. Nejlepším řešitelem je žák 9. A David Logr, za ním se umístili Vojtěch Smička z 8. B a Veronika Nejedlá z 8. A.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Na ukázku vybírám příklad za 5 bodů:

,, V myším městečku je 25% myší bílých a 75% myší šedých. 50% bílých myší má modré oči a 20% šedých myší má modré oči. Kolik myší žije v městečku, jestliže celkem 99 myší má modré oči? Povedlo se, nebo jste se v informacích ztratili? Máte na výběr tyto možnosti: 360, 340, 280, 240, jiná odpověď.

Dana Vrbová, učitelka

Republikové finále OVOV 2018 se nám povedlo

             Již potřetí se podařilo našemu družstvu postoupit přes kola okresní a krajská až do republikového finále v soutěži OVOV. Jedná se určitý druh desetiboje, který se skládá z disciplín: 60 m, skok daleký, hod míčkem, hod medicimbálem, trojskok, švihadlo, kliky, lehy-sedy, shyby na šikmé lavičce a běhu na 1000 m. Kromě osmi členů družstva, postoupil ještě v nejstarší kategorii jednotlivců Pavel Chmelář.

              Republikové finále se konalo v Brně ve dnech 5. až 7.září 2018.  Účastnilo se ho 600 dětí z celé republiky. Podporu dětem přijelo vyjádřit 40 současných i minulých olympioniků. Soutěžící měli možnost potkat se s vynikajícími sportovci, kteří se mezi nimi pohybovali a povzbuzovali je v jejich snažení.

              Naše družstvo soutěžilo ve složení : Alice Holcová, Veronika Mrázková, Lucie Šebelová, Šárka Zhébalová, Adam Tomášek, Alexandr Dutka, David Střída a Pavel Bábek . V konkurenci 40 nejlepších družstev v republice obsadili nakonec 16.místo a dosáhli tak zatím nejlepšího výsledku z našich třech účastí na RF.

              Byla radost dívat se na naše žáky jak bojují a snaží se ze sebe vydolovat poslední zbytky sil. Podali opravdu vynikající výkony a umístili se velmi pěkně i v soutěžích jednotlivců. Nejvíc se soutěž podařila Davidu Střídovi, který vystoupal až na 2.místo stupně vítězů a odvezl si stříbrnou medaili. K úspěchu mu ještě jednou moc blahopřejeme.

Mgr. Jan Chmelář

Přírodovědný klokan

Dne 10. 10. 2018 se 21 žáků osmých a devátých tříd zúčastnilo soutěže, která je zaměřená na znalosti z oblasti matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie.

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Žáci řešili 24 úkolů různé obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů. Nejlepším řešitelem je žák IX. A David Logr, za ním se umístili Vojtěch Smička z VIII. B a Veronika Nejedlá z VIII. A.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Vybírám na ukázku příklad za 5 bodů:

,, V myším městečku je 25% myší bílých a 75% myší šedých. 50% bílých myší má modré oči a 20% šedých myší má modré oči. Kolik myší žije v městečku, jestliže celkem 99 myší má modré oči?“

Povedlo se, nebo jste se v informacích ztratili? Máte na výběr možnosti: 360, 340, 280, 240, jiná odpověď.

                                                                                                                                RNDr. Dana Vrbová

 

Soulad techniky a přírody

 

Dne 18. září 2018 se třídy IX.A a IX.B vydaly na společnou fyzikálně-zeměpisnou exkurzi. První zastávkou byly Loštice, kde jsme se v Muzeu Olomouckých tvarůžků seznámili s historií výroby této pochoutky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o výrobě a také jsme měli možnost prohlédnout si stroje a pomůcky, které se k výrobě používají.  Během prohlídky muzea jsme zhlédli krátký film, ve kterém byly zachyceny úplné počátky výroby. Poté jsme se přesunuli do Koutů nad Desnou a tam jsme se dobře občerstvili. Odtud jsme vyrazili do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. V informačním středisku nám promítli filmy o výstavbě a typech vodních elektráren. Prohlédli jsme si dolní i horní nádrž. Mě osobně zaujala více horní nádrž, a to zejména svou velikostí a nádherným výhledem do okolí. Protože nám počasí přálo, ukázaly se nám celé Jeseníky „jako na dlani“. Návštěva elektrárny stála opravdu za to, neboť celý objekt je velice zajímavý a navíc se jedná o nejvýkonnější přečerpávací vodní elektrárnu v Evropě.

                                                              Julie Chudobová

                                                               žákyně IX.A třídy

 

 

Kluci vyhráli okresní kolo atletického čtyřboje

V září jsme se zúčastnili okresního kola atletického čtyřboje základních škol. Chlapci a děvčata soutěžili v běhu na 60  a 1000 metrů, ve skoku do dálky a poslední disciplinou byl hod míčkem nebo vrh koulí. Dívky vrhají koulí o váze 3 kg a kluci 4 kg. Alespoň dva členové družstva musí vždy vrhat a dva házet.

Družstvu našich kluků se velmi dařilo a po vynikajícím výkonu především v běhu na 1000 metrů celou soutěž vyhráli a postoupili do krajského kola spolu se ZŠ Holečkova, která obsadila druhé místo. Mezi jednotlivci dosáhl nejlepšího výkonu ze všech soutěžících David Koudelka. Dále ZŠ Lutín reprezentovali David Střída, František Špunda a Adam Tomášek. Družstvo dívek ve složení Alice Holcová, Elen Ditrichová, Šárka Zhébalová, Lucie Šebelová a Sára Endlicherová skončilo těsně pod stupni vítězů na 4. místě. V kategorii dívek  postoupily do kraje ZŠ Heyrovského a ZŠ Holečkova.

Kluci se neztratili ani v krajském kole, kde v konkurenci družstev složených často z velkého počtu atletů obsadili 6. místo. V krajském kole soutěžili doplněni o Jakuba Smičku a museli se navíc poprat s další disciplinou – skokem vysokým.

Za sebe musím říct, že jak okresní, tak krajské kolo byly díky bezvadnému přístupu našich dětí velmi příjemným zážitkem i pro mě.

Jan Chmelář, učitel

 

Viděli jsme „kosmickou“ výstavu

V úterý 26.června 2018 měli žáci naší základní školy jedinečnou příležitost podívat se na světovou výstavu Cosmos Discovery Exhibition do Brna. Výstava byla zaměřena především na  kosmonautiku  20. a 21. století a byla součástí programu pomoci vesnickým školám. Celou  exkurzi financoval právě tento program a žáci ji měli zdarma.  Naše poděkování patří Regionu HANÁ, který tento program realizuje a dotuje.
Do Brna jsme vyrazili brzo ráno autobusem. Cesta proběhla bez problémů a do cíle jsme dorazili za necelé dvě hodiny. Samotná výstava se konala na Výstavišti v areálu vědeckého centra Vida.
V rámci výstavy jsme si mohli prohlédnout spoustu nejzajímavějších exponátů spojených s cestováním do vesmíru,  velké množství  modelů  různých raket či vesmírných stanic. Součástí výstavy byly také stroje určené k výcviku kosmonautů. Mohli jsme si tak například vyzkoušet, jak funguje stav beztíže, což nás všechny velmi zaujalo.
Exkurze byla zajímavá a všem se velmi líbila.

Dušan Soušek od 3. 9. žák 9. B

„Zlatou jehlu“ vyhrál Vojta

Lutínská škola se v poslední době proslavila především svými sportovními úspěchy. Avšak naši žáci jsou samozřejmě vedeni ke vzdělávání ve všech oborech lidské činnosti, aby získali patřičný rozhled a mohli se pak v životě uplatnit v kterémkoli zaměstnání a na jakékoli pozici. V současnosti je například mezi žáky nesmírně populární fotografování.
Řeknete si – co je na tom zapotřebí se učit? Zmáčknu tlačítko a je to. Jenže – je fotografie a FOTOGRAFIE. Některé fotografie jsou takříkajíc s velkým F. Vypovídají podstatné věci o našem životě, mají nosnou myšlenku a jsou – krásné. Jsou vlastně malým uměleckým dílem.
Takové fotografie umí udělat Vojtěch Šmída, žák třídy 8. B. Proto se právem stal vítězem fotografické soutěže „Zlatá jehla“. Zvítězil v kategorii Móda. Modelem mu stála Míša Malá z téhož třídního kolektivu. Prohlédněte si prosím jeho fotografii – je opravdu zajímavá. Musím říci, že jsem hrdá na žáky, kteří dokážou tak pozoruhodné věci. Zkrášlují tím život nám všem.

                                                                                                              

                                       Věra Voňková, třídní učitelka 8. B

Také „druhákům“ se v přírodě líbilo

Týden od 11. do 15. června 2018 prožili ve škole v přírodě také „druháci“. Se svými třídními učitelkami Mgr. Janou Paličkovou a Mgr. Lenkou Chudobovou trávili krásné chvíle v Třemešku u Oskavy.

Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno… 
Statistika nuda je, má však cenné údaje…                                          
Tato píseň z pohádky „Princové jsou na draka“ zazněla mnohokrát. Naši druháci totiž pobývali na škole v přírodě, užívali si sluníčka, her a soutěží. Hoši se tu proměnili v rytíře, dívky v princezny a všichni společně se usilovně snažili připravit na boj s drakem, ke kterému nakonec naštěstí nedošlo. Naopak – vše dobře dopadlo, drak si vzal dračici, kterou mu děti obstaraly, a princezna byla zachráněna. A čím se děti ještě bavily? Vyrobily si erby, meče, přilbice, korunky, věže s princeznami, malé dráčky na ruku, utkaly se ve sportovních kláních, užily si i volných her na hřišti či v lese. V pátek se spokojené vrátily domů a spaly a spaly a spaly…

 

 

 

 

 

 

 

Jana Paličková a Lenka Chudobová, tř. učitelky

Procházeli jsme „suchou nohou po dně mořském“

Ve středu 6. června 2018 jsme vyjeli na geologickou exkurzi do Státního lomu Čelechovice. Jejím účelem bylo přiblížit žákům historii a ukázat krásu tohoto místa, které se kdysi dávno nacházelo na mořském dně.
Po celou dobu exkurze se nám věnovaly průvodkyně z Ekocentra IRIS v Prostějově. Příležitostné hry, z nichž první bylo hledání kudlanek – zelených kolíčků, byly hlavně naučné. Hráli jsme geologické pexeso, poznávali horniny a minerály a dozvěděli se i něco o historii  lomu.
Po tomto poznávání následovala cesta na Velký Kosíř, při níž jsme se dozvěděli, že je pokrytý mohylami skrývajícími ostatky civilizací, které osídlovaly toto místo před mnoha stovkami let. Pro zájemce následoval výstup na znovu otevřenou rozhlednu, kde jsme zkoušeli fyzikální zákony gravitace. Zasloužený odpočinek na vrcholu vystřídala cesta do zámecké zahrady v Čechách pod Kosířem, kde skončil náš příjemný a zábavný výlet „do terénu“.

 

Karina Jurníková, Barbora Chudobová, Lucie Navrátilová,  9. roč.

Nejlepší „deváťáky“ ocenil starosta obce

Čtvrteční odpoledne 14. června 2018 bylo sváteční pro deset žáků 9. ročníku, kteří dosahovali během celé školní docházky výborných výsledků.
Sešli se v aule základní školy, aby za přítomnosti svých třídních učitelek, zástupců obce, vedení školy, SRPŠ a rodičů převzali z rukou starosty Antonína Bábka odměnu za svědomité plnění studijních úkolů a zásluhu na dobrém jménu školy a obce.
Slova pochvaly vyslechli nejen od starosty obce, ale také od svých třídních učitelek Mgr. Ivany Kubíčkové (9.A) a Mgr. Kateřiny Krejčířové (9.B).
Odměněnými žáky ze třídy 9.A byli Barbora Chudobová, Eliška Kovaříková, Adéla Střídová, Kristýna Řezníčková, Pavel Chmelář a Filip Látal, ze třídy 9.B Pavla Dočkalová, Kateřina Surmová, Jiří Sedlák a Jan Svoboda.
Všem oceněným žákům, dnes už absolventům základní školy, přejeme šťastný start do nového života a mnoho úspěchů na školách, které si vybrali pro další studium.

Ladislava Kučerová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Škola v přírodě pro žáky 6. ročníku – SLUŇÁKOV 2018

Poslední květnový týden strávili žáci 6. ročníku v ekologickém středisku Sluňákov v Horce nad Moravou. Téma znělo SEDM BAREV DUHY. Celý týden jsme objevovali zázraky přírody, jak správně třídit odpad, šetřit přírodu, hráli různé hry, pekli preclíky, opékali špekáčky, batikovali trička……, ale hlavně si někteří poprvé sedli do raftu! Počasí se vydařilo, jídlo nám chutnalo, nikomu se nic nestalo…co víc si přát. Věřím, že všichni odjížděli spokojeni se spoustou nezapomenutelných zážitků.

A na závěr pár postřehů od žáků : Celý příspěvek

OVOV – po třech letech opět postup do republikového finále

1.června 2018 se naše škola účastnila krajského kola již tradiční soutěže OVOV(Odznaku všestrannosti olympijských vítězů). Letos jsme do kraje postoupili ze třetího místa v okrese. V Hranicích se nám dařilo a náš cíl byl postoupit na „Republiku“. Ve velké konkurenci 14 nejlepších škol z celého Olomouckého kraje to nebyl lehký úkol, ale věřili jsme si. Sportovci soutěžili v šesti disciplínách: běh na 60m a 1000m, skok daleký, hod míčkem, sedy-lehy (2min)a shyby na šikmé lavičce (2min). Kluci i holky podávali výborné výkony a po 4 disciplínách jsme drželi 3. místo. Republikové finále mají však jistá jen první dvě družstva. Čekaly nás běžecké disciplíny: 60m a 1000m. Počasí bylo tropické….Sportovci to zvládli bravurně.

Celý příspěvek

Vycházející „deváťáci“ nezapomněli navštívit Prahu

Letošní třídenní historicko – fyzikální exkurze do Prahy, kterou už řadu let připravují učitelé pro vycházející žáky, proběhla v polovině května. Program byl jako obvykle „nabitý“, ale ¨účastníci stihli všechno, přestože zpožděný rychlík je připravil o víc než hodinu drahocenného času, rozplánovaného skoro na minuty.
Nezbylo tedy nic jiného, než spolehnout se na metro, tramvaje a autobusy. A tak hned první den vystřídala návštěvu letiště Václava Havla v Ruzyni prohlídka břevnovského kláštera, oběd v restauraci, vyzvednutí zavazadel uložených v úschovně na nádraží a ubytování v hotelu Pramen.
Na přípravu do divadla Ungelt zůstalo necelých patnáct minut, „což nás celkem naštvalo, ale museli jsme to zvládnout. Klukům to nevadilo, ale holky potřebovaly víc času – na vyžehlení vlasů a kosmetické úpravy …“ Po představení, ve kterém vystupovali také populární herci Zlata Adamovská a Petr Štěpánek, zakončili žáci první den procházkou večerní Prahou.
Druhý den pokračoval program návštěvou výstavy Mumie světa, Národní galerie a technického muzea. Rozděleni do skupin zhlédli žáci postupně uměle vytvořený důl a výstavu Člověk v náhradách, která byla ukázkou úzké spolupráce techniky a mediciny. „ … Viděli jsme umělé klouby, srdce, oči, mohli jsme si vyzkoušet psát Brailovým písmem a podívat se na operaci šedého zákalu …“.
Den končil návštěvou divadelního představení Pygmalion ve Vinohradském divadle . „ … Bylo vtipné a znovu jsme viděli mnoho známých herců, tentokrát z nekonečného seriálu Ulice …“.
Poslední den po snídani a uložení zavazadel v úschovně na nádraží čekala výletníky ještě prohlídka Obecního domu, kde si v jednom ze sálu se skvělou akustikou „střihly“ krásné sólo Nikola Švarcová a Adéla Střídová.
Výstava šatů známé návrhářky Blanky Matragi zajímala spíš děvčata, a tak se „pánská“ část vydala zkoumat zajímavosti Vodárenské věže. Po obědě v Palladiu a prohlídce budovy Senátu už byl program opravdu vyčerpán.
„… Kdo měl na nohách puchýře nebo se mu už nechtělo chodit, jel metrem na nádraží …“. Ti odolnější zvládli ještě procházku po Karlově mostě, pár snímků s holuby obarvenými na růžovo a pak už byl opravdu konec výletu, na který zbyly všem zúčastněným jistě krásné vzpomínky.

Krristýna Řezníčková, IX.A

Jazyk webu

Czech CS English EN Ukrainian UK
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207
Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Sobota 22. června 2024
 • Svátek má Pavla
 • Zítra má svátek Zdeňka