Stalo se

OVOV – Republikové finále se pomalu stává tradicí

Po loňské pauze se naše škola opět zúčastnila 3.-5.září 2021 již 12. republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) v Brně. V letošním roce neproběhly okresní ani krajské soutěže. Lutínská škola však dostala ve finále své čestné místo, neboť je pravidelným účastníkem několika posledních ročníků.

Sestavování družstva nebylo jednoduché. Děti aktivně necvičily skoro 1,5 roku. S výběrem jsme si však poradili, a s vybranými žáky jsme stihli potrénovat i o prázdninách. Kdo se nemohl aktivně účastnit tréninků, dostal cenné rady a vezl si švihadlo či kriketový míček třeba na rodinnou dovolenou, aby i tam mohl trénovat. Píle se vyplatila. Družstvo, které jelo víceméně na zkušenou se umístilo ve veliké konkurenci škol z celé republiky na krásném 30. místě z celkového počtu 74 družstev. Velkou radost jsme měli ze zisku stříbrné medaile mezi jednotlivci. Filip Chmelář vybojoval ve své kategorii stříbrnou medaili a spravil si tak chuť z minulého ročníku, kdy mu o pár bodů „bedna“ unikla. Ostatní závodníci si odvezli bohaté zkušenosti, spoustu osobních rekordů a hlavně krásné zážitky z této nevšední akce.

1RFOVOV2021

Disciplíny prvního dne byly: 60m běh, skok daleký, hod medicinbalem, přeskoky přes švihadlo a kliky. Druhý den: trojskok, hod míčkem, sedy lehy, shyby a volitelná disciplína – 1000m běh/ dribling/ plavání.

Naši školu reprezentovali tito žáci: Vojtěch Mádr, Adéla Brostíková, Kateřina Prokopová, Filip Chmelář, Kristýna Ščudlová, Václav Svoboda, Benjamín Balga a Viktorie Krejčířová.

Náš tým patřil k těm nejmladším ve startovním poli a věříme, že v dalších letech se můžeme ještě těšit na další pěkné výsledky.

Za tým OVOV Katka Krejčířová, Radka Chmelářová, Jan Chmelář

Fotografie naleznete ve fotogalerii

Sportovní den na 1. stupni – 24.9.2021

V rámci projektu Sazka olympijský víceboj již v červnu celá škola soutěžila v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů – OVOV.  Tentokrát jsme se vydali cestou Olympijského diplomu. To znamená, že žáci 1. stupně absolvovali osm disciplín, které testovaly různé schopnosti, jako rychlost, hbitost, vytrvalost, sílu, rovnováhu a další. Disciplíny byly v průběhu pátečního dopoledne koncipovány tak, aby je mohly absolvovat všichni žáci 1.stupně. Na disciplínách jim pomáhali vybraní žáci 8. a 9. ročníků, kteří zodpovědně měřili všechny výkony. Poděkování patří kromě nich také třídním učitelkám a asistentkám.

Děti běhaly 60m, dělaly postoj čápa, zkrácené leh-sedy, přesah, házely v sedě basketbalovým míčem a skákaly z místa, hbitost prověřovaly v T- běhu a vytrvalost v běhu na 500m. Když zrovna čekaly na volnou disciplínu, tak si mohly zahrát přehazku či fotbálek.

Počasí nám opět vyšlo, všichni jsme si tento sportovní den náramně užili. Ti nejlepší dostali sladkou odměnu, ale hlavně každý z účastníků obdrží také diplom a s ním sportovní analýzu svých předpokladů pro dané sporty a doporučení sportovních klubů v okolí, což je vlastně cílem projektu.

Mgr. Radka Chmelářová

Fotografie naleznete zde.

Olympijský víceboj

Olympijský víceboj

V pátek 11. června se na školním hřišti konala sportovní akce pro žáky celé školy OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ. Žáci 3.-8. ročníků soutěžili ve čtyřech disciplínách: trojskok, běh na 60m, leh-sedy za 2 minuty a hod medicinbalem vzad.

V tento den k nám také přijela vzácná návštěva, ale i velká pomoc v organizaci, Šárka Kašpárková, mistryně světa ve trojskoku, olympionička, ale také jedna z organizátorek celorepublikového projektu Sazka olympijského víceboje, který již několik let probíhá i na naší škole.

Po uvítání, pozdravu a krátké hudební rozcvičce pod vedením Petry Jiříčkové, učitelky 3. ročníku, se již děti vrhly na disciplíny a bojovaly ze všech sil, aby vytvořily rekordy, nebo se alespoň snažily o co nejlepší výkon. Ve volných chvílích mohly využít také některé z nesoutěžních atrakcí jako chůdy, hod do plechovek, či balanční podložky, nebo si pinknout míčem přes síť.

Součástí pořadatelského týmu byli, kromě učitelů či asistentů, také žáci 9. třídy, kteří pomáhali na stanovištích. Naopak pro nejmenší – žáčky 1. a 2. ročníku byla připravena překážková dráha a skok z místa.

Soutěžilo se v kategoriích jednotlivců, v kategoriích družstev, ale odměnu dostala také třída s největší účastí. 

Nejlepší závodníci byli vyhlášeni, odměněni drobnými cenami, sladkostmi a vítězové také novinkou: plastovou medailí z 3D tiskárny, kterou pod vedením p.uč. Žáka navrhli sami deváťáci.

Děti si tak po dlouhé pauze způsobené distanční výukou mohly zasportovat a zjistit, jak jsou na tom se svou fyzičkou.

Těšíme se na další sportovní akce, či podobné sportovní činnosti, protože děti potřebují sportovat a pohybově se rozvíjet, ať už máme období koronaviru či ne.

Mgr. Radka Chmelářová, Mgr. Kateřina Krejčířová

Výsledky naleznete zde.

 

Matematický klokan 2021

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. V ČR se Matematický klokan konal poprvé v roce 1995. Také žáci naší školy se této soutěže pravidelně účastní. V tomto školním roce proběhlo online školní kolo 19.3.2021.

Celkem se zapojilo 136 žáků 5. – 9. ročníku, kteří byli rozděleni do 3 kategorií podle věku.

Vítězové školního kola:

Kategorie Klokánek: žáci 4. – 5. ročníku

 1. místo  Baleková Anna
 2. místo  Balga Benjamín
 3. místo Zhébal Šimon

Kategorie Benjamín: žáci 6. – 7. ročníku

 1. místo Kaprál Tomáš
 2. místo Chmelář Filip
 3. místo Gazdová Lucie

Kategorie Kadet: žáci 8. – 9.ročníku

 1. místo Popelka Štěpán
 2. místo Řeháková Zdeňka
 3. místo Lolková Kateřina

Všem zapojeným žákům děkuji za účast a přeji mnoho dalších studijních úspěchů

Za vyučující matematiky Mgr. Kateřina Mrázková

POVOLÁNÍ HASIČ

Dne 25. března 2021 probíhala ve třídě 3.B jako obvykle online hodina prvouky. Učivo povolání a řemesla jim chtěla paní učitelka zpestřit, a tak si bez vědomí dětí pozvala do výuky profesionálního hasiče Tomáše Chytila působícího v HZS Šternberk a v SDH Náměšť na Hané, který pozvání s radostí přijal. Před samotnou výukou děti hádaly, o jaké povolání se jedná. Děti Tomášovu profesi poznaly podle hasičské uniformy, kterou měl na sobě. Poté nám Tom představil, co vše profese hasiče obnáší, jaký je jeho pracovní den, popsal vybavení hasičského auta nebo způsob zásahu, například při vykolejení vlaku. Vysvětlil nám, jak se správně zachovat při dopravní nehodě či při požáru. Dále si děti s Tomem mohly popovídat o všem, co je zajímá. Často se objevovaly otázky typu: Co děláš, když nehasíš? Nebojíš se výšek? Kdo jde první do hořícího objektu? Jak často cvičíš? Zajímalo je, jaké zkoušky musí splnit, aby se staly profesionálním hasičem nebo hasičkou. Beseda byla pro děti velmi přínosná a inspirující. Věřím, že zde máme spoustu nadějných budoucích hasičů a hasiček.

Děkujeme.  

třídní učitelka 3.B Petra Jiříčková

Hudebka bez zpěvu?

Tento rok před nás všechny postavil horu překážek a nové výzvy. Asi nikoho nenapadla představa výuky hudební výchovy se zákazem zpěvu. Před létem bez nácviku táborových písní a před Vánocemi bez koled.

Přesto si prosincovou předvánoční hudebku užíváme. Známé vánoční melodie zní školou hrané na nepříliš známé hudební nástroje – boomwhackery. Pomocí těchto nástrojů se dá nenásilným způsobem naučit téměř veškerá hudební teorie – od tónů a rytmů, přes tempo a dynamiku k poslechu i spolupráci mezi žáky.

Na tyto „barevné trubky“ se velmi snadno hraje a žáky to baví. Navíc si u toho užijeme spoustu zábavy.

 

 

Mgr. Hana Beranová

učitelka Hv 

5. ročník Vánoční sbírky pro opuštěné pejsky – Poděkování

Již pátým rokem se konala sbírka pro pejsky z útulku v Čechách pod Kosířem.

Tak jako v minulých letech byl zájem našich dětí obdarovat opuštěné pejsky obrovský. Celkem se zapojilo 75 žáků a 7 zaměstnanců naší školy.

Nasbírali jsme a do útulku odvezli :

 Na jídlo : 151 kg granulí, 7,5 kg piškotů, 31 kg  (27 kusů) konzerv, 5,6 kg  (7 kusů) paštik, 74 kusů kapsiček, spoustu pamlsků a kostiček                                    

 Pro radost: 26 kusů hraček, 6 vodítek, 13 oblečků, 39 dek a ručníků, 5 misek, 12 obojků, postrojků  a náhubků, 1 kartáč

                                                                                                              

 Všem, komu není osud pejsků lhostejný, moc děkuji a těším se na příští rok !!!!!!

 

                                                       Mgr. Jana Vyhnánková

 

 

Matematické soutěže na naší škole

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2020

Školní kolo matematické olympiády úspěšně vyřešili tři žáci pátého ročníku : Lucie Gazdová, Filip Chmelář a Tomáš Kaprál.

Postoupili tímto do okresního kola, které se konalo 29.1.2020 v Olomouci na ZŠ Stupkova. Během 90 minut museli vyřešit 3 celkem obsáhlé úlohy. Nejlépe z naší trojice dopadla Lucka, která byla úspěšnou řešitelkou okresního kola. Všem gratuluji, oceňuji a děkuji za snahu a čas, který museli přípravě věnovat.

PYTHAGORIÁDA 2020

V pátek 24.1.2020 se na naší škole konalo školní kolo Pythagoriády pro žáky 5. – 8. ročníku. Během 60 minut museli vyřešit 15 příkladů, úspěšným řešitelem a postupujícím do okresního kola se stává ten, kdo vyřešil 10 a více příkladů.

Z každého ročníku nejlépe napsali :

5. ročník

Filip Chmelář 12 bodů, Tomáš Kaprál 11 bodů, Lucie Gazdová 11 bodů

6. ročník

Adéla Gothová, Filip Ehrmann a Dominik Steiner

 7. ročník

Veronika Mrázková –  10 bodů,  Ema Baleková

8.ročník

Pavel Šmída a Zdeňka Řeháková

Těm, kteří postoupili, budeme ve dnech 24.3. – 26.3.2020 držet palce v okresním kole. Hodně štěstí !!!!

 

                                           Mgr. Jana Vyhnánková

                                           učitelka matematiky

 

 

 

 

 

 

 

Republikové zlato z desetiboje putuje do Třebčína

Je to rok, co jsme se radovali ze stříbrné medaile Davida Střídy z republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů zkráceně OVOV. David se do toho letos v září opřel znovu a tentokrát už za sebou nechal všechny soupeře a ve své kategorii jednoznačně vyhrál. Letos si po zásluze z Brna odváží první místo.

David byl zároveň členem našeho družstva, které si v Brně vybojovalo zatím nejlepší umístění, kterého jsme kdy v OVOV dosáhli. V konkurenci 40 škol jsme skončili na vynikajícím 7.místě. Členy družstva byli dále Pavel Bábek, Štěpán Popelka, Štěpán Moučka, Sára Svobodová, Lucie Šebelová, Sára Endlicherová a Denisa Svobodová. Ať už to byly atletické disciplíny: sprint, hod míčkem, skok daleký, vytrvalostní běh nebo speciální disciplíny OVOV: trojskok, hod medicimbálem, přeskoky švihadla, kliky, lehy sedy a shyby na šikmé lavičce, dali do toho naši sportovci všechno a zúročili tak svou náročnou prázdninovou přípravu. Musím také poděkovat naší patronce Evě Ryšavé za svobodna Celbové, mistryni Evropy, bronzové medailistce z MS a dvojnásobné účastnici olympijských her. Svého olympionika mělo každé družstvo a olympionici své družstva doprovázeli a povzbuzovali, ale Eva kromě skvělé podpory pomáhala našim dětem i s bolestmi, které náročná soutěž přinášela. Její zkušenosti a ochota pomoci byly skvělé.

Nemůžu zapomenout  ještě na další naše účastníky. V nejmladší kategorii se na republikové finále probojovali Filip Chmelář a Václav Svobada a v nejstarší kategorii Alexandr Dutka. Filipovi velice těsně utekla medaile a skončil na krásném 4.místě a i Vašek svým 8.místem patřil k nejlepším. Věřím, že jsou to naše želízka v ohni do budoucna a základ nového družstva, které bude reprezentovat naší školu a obec alespoň stejně dobře jako družstvo letošní.

Jan Chmelář, učitel Tv                                                                    

MŮJ VYSNĚNÝ DŮM

MŮJ VYSNĚNÝ DŮM …Tak znělo zadání soutěže TechnoChallenge, kterou již popáté vyhlásila olomoucká pedagogická fakulta. Je určena pro žáky základních škol. My jsme se jí účastnili poprvé a byli jsme velmi překvapeni obrovským zájmem žáků. Do vytváření domů snů se v rámci předmětu Člověk a svět práce zapojili šesťáci a sedmáci. Stavitelé mohli popustit uzdu fantazii, jelikož bylo možné využít jakýkoliv materiál a uplatnit jakýkoliv postup. Jediná podmínka byla, aby rozměry nepřesahovaly 30 cm a dům stavěl jednotlivec.

Do olomoucké soutěže se přihlásilo 26 žáků s 26 domy a dalších 22 domečků stavělo 37 žáků, kteří soutěžili jen v rámci naší školy.

Rozhodnout, které výrobky vybrat do semifinále bylo velmi obtížné, jelikož co kus, to originál. Proto jsme uspořádali v aule školy výstavu vysněných domečků a všichni žáci a zaměstnanci školy hlasovali. Tak se nám to zdálo nejvíc spravedlivé. Oči prvňáčka to viděly určitě jinak, než oči deváťáka či paní kuchařky, uklízečky, učitelky…..Každý si našel svého favorita.

Po sečtení všech hlasů jsme do Olomouce odvezli 9 domečků. Nejvíc se líbily domky těchto žáků: Rosalie Marabeti, Václava Dusíka, Jiřího Marka, Štěpána Skácela, Lady Logrové, Sáry Svobodové, Anežky Kuchařové, Amálie Mikulkové a Gabriely Smičkové.

Hodnocení probíhalo za účasti nezávislé komise tvořené sedmi odborníky, kteří se profesně zabývají technickým vzděláváním. Komisi předsedal Michal Mrázek, hlavní organizátor soutěže. A naše škola postoupila do finále !!!!!

Finálové kolo se bude konat 5. 6. 2019 v prostorách Katedry technické a informační výchovy UP Olomouc.  Žáci budou tvořit výrobky na téma Rozhledna – svět očima z výšky.

Děkuji všem žákům za čas, který tomu věnovali, a příští rok se určitě znovu zapojíme.

Na „Vysněné domečky“ našich žáků se můžete podívat ve fotogalerii.

                                 Za učitele ČaSP 

                             Mgr. Jana Vyhnánková

Z republikového finále máme „bronz“

Pro malé florbalistky ze ZŠ Lutín bylo pondělí 15. dubna „velkým dnem“. V ostravské hale Dubina vybojovaly na republikovém finále ČEPS CUP – soutěže ve florbalu žáků 1. stupně základních škol – bronzovou medaili, již třetí cenný kov z této soutěže.
Naše děvčata se dokázala do tohoto velkého finále probojovat už popáté a spolu s děvčaty z Mladé Boleslavi mají nejvíce účastí. Náš tým přijel obhajovat vítězství z loňského roku, kdy jsme neprohráli ani jeden zápas.
Na republikové finále dorazili také naší fanoušci – spolužáci ze školy a rodiče hráček. Stejně jako loni byla tato podpora úžasná a fanoušci hnali naše družstvo k co nejlepším výkonům. Celkově jsme na turnaji odehráli pět zápasů, z toho ve třech jsme dokázali zvítězit. Velký boj jsme svedli především v zápase o třetí místo, kdy jsme v nervy drásajícím utkání porazili dívky z Trutnova a vybojovali bronzové medaile. Je to náš třetí cenný kov z této soutěže, čehož zatím žádná jiná škola nedosáhla.

 

Zasloužily se o to brankářka Anička Dohnalová, hráčky v poli Adéla Brostíková, Barča Krejčířová, Eva Tkadlčíková, Aďa Sedláčková, Ela Kubíčková, Lucka Nejedlá, Nikča Lexmaulová, Verča Korenná, Adélka Šnajderová, Kristýnka Macháňová, Nikolka Vychodilová, Eliška Nováková a Vanessa Hudcová.

V letošním školním roce jsme dosáhli i dalších úspěchů. Velmi si ceníme druhého místa v krajském kole, které vybojovali chlapci  z prvního stupně. V nesmírně těžké konkurenci získali nakonec stříbrné medaile. Do dalších bojů postupoval bohužel jen první.

Naše loňské zlaté medailistky hrály už za mladší žačky na velkém hřišti. V soutěži se rozhodně neztratily a i jim jen těsně utekl postup – skončily druhé v kraji. Za zmínku stojí i velmi pěkné druhé místo starších žaček v okresním kole.

Děkuji všem hráčkám a hráčům, kteří letos ve florbalu reprezentovali nejen naši školu, ale také obec a byli ochotni absolvovat i tréninky navíc, všem trenérům FBC Lutín, kteří se na rozvoji florbalu v naší obci podílejí velkým dílem a bez nich by to prostě nešlo. Poděkování patří i SRPŠ při ZŠ Lutín a Obci Lutín za finanční podporu.

Doufám, že florbal bude v naší obci i nadále oblíbený a že se můžeme těšit na další úspěchy.
Jednou třeba i ve vlastní hale!

Jan Chmelář, učitel

Předškoláci míří z mateřinek do školy

Duben určitě netrpělivě vyhlíželi všichni předškoláci, kteří se už v mateřské škole naučili všemu, co potřebují pro „opravdovou“ práci ve škole. V lutínské základní škole se konal zápis dětí do prvního ročníku v pondělí 8. dubna.
Žáci druhého stupně – „asistenti“ tematicky oblečení ve žlutých reflexních vestách – přivítali předškoláky hned u vchodu a zamířili s nimi do šaten. Při představování se někteří jevili jako „stydlínci“, ale vybaveni jmenovkou a přezůvkami brzy v tělocvičně ožili a při hře a dovádění se rozpaků zbavili. Potom už statečně vyrazili do tříd ukázat svou způsobilost pro nástup do školy.
S úkoly, které na ně čekaly, se děti vypořádaly skvěle a všechny „nastražené“ překážky zdárně překonaly. Teď už zbývá jen vybrat (pokud se nepostaral „ježíšek“) ten nejsprávnější a nejlehčí batůžek, bez nehod „přežít“ prázdniny a nezaspat první den života „prvňáčka“.
Šťastný start do nového prostředí a mezi nové kamarády!

Nela Hanzelová, 8.B
                         

                                      
K zápisu se dostavilo 54  předškoláků. Do 1. ročníku ZŠ a MŠ v Lutíně bylo přijato prozatím 38 dětí.
O odklad povinné školní docházky požádali rodiče 16 dětí. K 17. 4. 2019 bylo rozhodnuto vyhovět šesti žádostem. (Pro zápis do 1. roč. je stanovena zákonná lhůta od 1. do 30. dubna.)

Milena Vychodilová, učitelka

Pythagoriáda 2019

Ve dnech 4. a 5. dubna se konala na naší škole další matematická soutěž Pythagoriáda pro žáky 5. – 8. ročníku.

Žáci řešili v časovém limitu 60 minut 15 příkladů. Pokud správně vypočítali 10 z nich, stali se úspěšnými řešiteli a postoupili do okresního kola, které se bude konat 28.5.2019 v Olomouci.

80 žáků se pokusilo zdolat nástrahy matematiky a 9 z nich se to podařilo !!!!

Úspěšnými řešiteli jsou :

5. ročník – Matěj Přidal

7. ročník – Zdeňka Řeháková

8. ročník – Petr Gazda, Petr Dostál, David Střída, Marek Koutný, Anna Svobodová, Nela Hanzelová, Lukáš Dudek

Všem postupujícím moc gratuluji a přeji hodně správných výsledků v okresním kole v Olomouci.         

            

                                            Mgr. Jana Vyhnánková

                                            učitelka matematiky

 

Matematický klokan 2019

Dne 22.3.2019 se žáci naší školy zúčastnili již tradiční soutěže Matematický klokan.

Do soutěže se přihlásili 103 žáci druhého stupně a 179 žáků 2. – 5. ročníku.

Vítězové jednotlivých kategorií získali diplomy a věcné ceny.

Jedná se o následující žáky a žákyně:

Kategorie Cvrček:

 1. místo Baleková Anna 3. B
 2. místo Číhalík Kamil 3. B
 3. Palánková Dominika 3. B

Kategorie Klokánek:

 1. místo Chmelář Filip 4. A
 2. místo Matušová Nela 5. B
 3. místo Dohnalová Anna 5. A

Kategorie Benjamín:

 1. místo Svoboda Ondřej 6. B
 2. místo Mrázková Veronika 6. B
 3. místo Řeháková Zdeňka 7. A

Kategorie Kadet:

 1. místo Střída David 8. A
 2. místo Smička Jakub 9. A
 3. Vaněk Marek 9. A
   

Za všechny učitelky matematiky blahopřeje RNDr. Dana Vrbová

Za fyzikou do Brna

Jeli jsme do Brna na exkurzi. Jako první jsme navštívili centrum VIDA, kde probíhala robotická soutěž, do které se zapojilo i družstvo naší školy. Tam jsme spatřili všelijaké exponáty, třeba horkovzdušný balon, ponorku, tornádo a mnoho dalších. Potom jsme se přesunuli do muzea Antropos, kde nám průvodkyně předávala své znalosti. Moc se nám to líbilo. ( Kristýna Spurná).

Svět vědy a techniky je velká hala s exponáty, týká se hlavně fyziky. Hodně mě to bavilo, nejvíc mě zaujalo zdymadlo a rád bych se tam podíval znovu. ( Jiří Marek)

Nejvíc mě zaujala místnost, ve které byl uprostřed koš. Místnost se s námi roztočila a našim cílem bylo hodit míče do koše. Byla to velká zábava, moc jsem se pobavila. (Verča Kubíčková)

Ve VIDĚ se mi líbilo snad vše. Nejvíce asi místnost, ve které se fotily stíny postav. Stín zůstal na stěně za námi, i když jsme odešli o kus dál. ( Zdeňka Řeháková)

V Brně se mi moc líbilo a byly tam hodně dobré vynálezy nebo znázorněné fyzikální pokusy. Moc mě bavilo si to tam procházet a obdivovat fyziku. ( Niki Piterková)

Jsem ráda, že žáci 7. třídy byli s exkurzí spokojeni a věřím, že získané poznatky využijí nejen v hodinách fyziky. (RNDr. Dana Vrbová, učitelka fyziky)

                                                                                                                               

                                                                                               

 

Nejrychleji a nejvýš…..Lutín jede, Lutín vede

Dne 30.1.2019 jsme se jako škola poprvé zúčastnili atletické soutěže „O nejrychlejšího chlapce-dívku a nejlepšího výškaře-výškařku ZŠ.“

Závody se konaly na hale Lokomotivy Olomouc. Ze začátku jsme byly hodně nervózní, ale jakmile skončil první rozběh, nervozita z nás opadla. Bylo to krásně  užité dopoledne. V běhu na 60m se na 1. místě v kategorii starších žákyň umístila Šárka Zhébalová a na 3. místě v kategorii starších žáků Alexandr Dutka. V soutěži výškařů se na 2. místě umístil Adam Tomášek. K vidění bylo i spousta nových osobních rekordů. Odvezli jsme si diplomy a dobrý pocit ze závodění.

Šárka Zhébalová a  Lucie Šebelová žákyně 8.A

Za „světem techniky“ jsme vyrazili do Brna

Jednou ze zajímavých exkurzí žáků lutínské školy na začátku nového roku byla návštěva brněnského VIDA! science centra, kde „sedmáci“ zhlédli a obdivovali mnoho zajímavých exponátů. O tom, že se jim v centru líbilo, svědčí jejich postřehy:

„Jeli jsme do Brna na exkurzi. Jako první jsme navštívili centrum VIDA!, kde probíhala robotická soutěž, do které se zapojilo i družstvo naší školy. Tam jsme spatřili všelijaké exponáty, třeba horkovzdušný balon, ponorku, tornádo a mnoho dalších. Potom jsme se přesunuli do muzea Antropos, kde nám průvodkyně předávala své znalosti. Moc se nám to líbilo.“ ( Kristýna Spurná).

„Svět vědy a techniky je velká hala s exponáty, týká se hlavně fyziky. Hodně mě to bavilo, nejvíc mě zaujalo zdymadlo a rád bych se tam podíval znovu.“ (Jiří Marek)

„Nejvíc mě zaujala místnost, ve které byl uprostřed koš. Místnost se s námi roztočila a našim cílem bylo hodit míče do koše. Byla to velká zábava, moc jsem se pobavila.“ (Verča Kubíčková)

„Ve VIDA centru se mi líbilo snad vše. Nejvíce asi místnost, ve které se fotily stíny postav. Stín zůstal na stěně za námi, i když jsme odešli o kus dál.“ ( Zdeňka Řeháková)

„V Brně se mi moc líbilo a byly tam hodně dobré vynálezy nebo znázorněné fyzikální pokusy. Moc mě bavilo si to tam procházet a obdivovat fyziku.“ ( Niki Piterková)

                                                           
Jsem ráda, že žáci 7. třídy byli s exkurzí spokojeni a věřím, že získané poznatky využijí nejen v hodinách fyziky.

Dana Vrbová, učitelka fyziky

Slovanské gymnázium hostilo své budoucí žáky

Dne otevřených laboratoří na Slovanském gymnáziu Olomouc se zúčastnili v pátek 8. února 2019 vybraní žáci 9. ročníku.
Navštívili čtyři odborné učebny – fyziky, chemie, biologie, cizího jazyka – španělštiny, ve kterých si prakticky vyzkoušeli své znalosti a v případě španělštiny se dozvěděli něco nového o tomto jazyce.
Vzhledem k tomu, že všichni žáci, kteří se této akce zúčastnili, mají podanou přihlášku na tuto školu, věřím, že seznámení s prostředím školy jim pomůže při úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek a následném přijetí ke studiu.
Samozřejmě přeji hodně štěstí při přijímacích zkouškách i všem ostatním žákům 9. ročníku.

Kateřina Mrázková

 

„Olymp dance show“ měla premiéru

Na počátku září zavítali do naší školy tanečník Martin Matýsek s partnerkou, aby dětem ukázali, co se mohou naučit v tanečním kroužku. Taneční ukázky děti nadchly a výsledkem celé návštěvy bylo otevření dvou kroužků – pro mladší a starší žáky. Píle a úsilí těchto odvážných byla zúročena letos 6. února 2019 na prvním ročníku Olymp dance show, konané v sále Regionálního centra Olomouc.
Trenér Martin Matýsek zde dal žákům šanci ukázat, co se naučili během tréninků v prvním pololetí. Kromě našich žáků zde vystupovali i žáci několika dalších okolních základních škol. Každá skupina předvedla pozvaným hostům, rodičům a prarodičům svou originální choreografii. Jako bonus přidali společnou ukázku latinskoamerické „čači“. Přestávky vyplnily tance přípravky malých tanečníků, standartní tance juniorských i dospělých mistrů ČR a maskot večera Vlk z pohádky „Jen počkej, zajíci!“, který dodával dětem odvahy.

Nakonec zatančili i samotný trenér s partnerkou.
Děti dostaly sladkou odměnu za své vynikající výkony. Večer zakončil společný tanec rodičů s dětmi a malý koncert účastníka Superstar Petra Borkovce. Slovy jedné účastnice „ Měli jsme nervy, ale strašně se mi to líbilo. Pan učitel to dobře vymyslel.“

Naši mladí tanečníci už se nemůžou dočkat dalšího tréninku.

Martina Procházková, učitelka

4. ročník Vánoční sbírky pro pejsky z útulku v Čechách pod Kosířem

Na konci loňského roku jsme nasbírali a pejsky obdarovali těmito dary:    

Na jídlo :                                    

208,5 kg granulí –  dvakrát více než minulý rok!!!!!            

16 konzerv, 23 kapsiček, paštik, 30 pamlsků, kostiček, 16 balení piškotů

Pro radost :                                                                   

23 hraček, 6 vodítek, 2 oblečky, 12 dek, 10 ručníků, 1 pelíšek, 1 šampon 

Do sbírky se zapojilo 54 žáků naší školy a 6 dospělých.

Žáci 1.A přispěli a zakoupili granule a pamlsky z třídního fondu.

17 žáků 7.A vybralo 800 Kč a zakoupili granule a kostičky.

Všem, kdo se do sbírky zapojili, moc děkuji a těším se na příští rok !!!!!!!

 Pokud budete mít cestu kolem, je možné si u pana Dostála v útulku koupit charitativní kalendář za 280 Kč s krásnýmí fotkami pejsků, kteří tam našli dočasný domov.

                                                                                                       Mgr. Jana Vyhnánková

                            

„Mladý chemik“ prověřoval vědomosti žáků

I v tomto školním roce se žáci devátého ročníku zúčastnili již sedmého ročníku soutěže Mladý chemik. Tato soutěž si klade za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii. Žáci musí v rámci soutěže prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Školního kola se zúčastnilo celkem 35 žáků devátých tříd, odkud postoupili tři žáci do oblastního kola (teoretické části), které proběhlo v prosinci 2018 na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci.
Naši deváťáci Šárka Nevěčná, Jakub Smička a Kristýna Nezhybová  se v konkurenci téměř devadesáti soutěžících neztratili a ve výsledkové listině skončili na 18., 19. a 29. místě a odnesli si kromě dobré zkušenosti pěkné ceny. Šárka s Jakubem postoupili do 3. kola (laboratorní části), které proběhlo 29. ledna 2019 rovněž na SŠLCh a zúčastnilo se ho dvacet nejlepších z 2. kola.
Laboratorní část byla zaměřena na výpočet hmotnostní koncentrace. Žáci odměřovali objem, vážili hmotnost a pracovali s grafem.
Při vyhlášení výsledků jsme byli příjemně překvapeni, když oba naši žáci vystoupali o několik míst výš. Šárka obsadila po sečtení výsledků 2. a 3. kola konečné 13. místo a Kuba výborné 10. místo.
Všichni žáci dostali od sponzora akce – společnosti Farmak a.s. – hodnotné ceny a diplom.
Děkuji všem za účast a vzornou reprezentaci školy.

Kateřina Mrázková, zástupkyně ředitelky

Vánoční laťka

Již tradiční soutěž na naší škole ve skoku vysokém se letos konala 12.prosince 2018 a účastnilo se jí přes 40 závodníků ve 4 kategoriích. Po téměř tříhodinovém překonávání laťky (a někdy i sebe sama) jsme znali vítěze všech kategorií…

Výsledky:

Ml. žáci: 1.místo Popelka Š. – 120cm, ml. žákyně: 1.místo Logrová L. – 125cm, st.žáci: 1. místoTomášek A. – 155cm, st.žákyně: 1. místo Dittrichová E. – 125cm

Nejlepší tři závodníci z každé kategorie naši školu reprezentovali na vánočním přátelském klání vesnických škol v Hněvotíně konaném 18.prosince. I tady si naši skokani vedli úspěšně a potvrdili svou formu. Odváželi jsme si domů 2 putovní poháry družstev. Radovala se děvčata i chlapci a nechali okolním  obcím ( Hněvotínu, Senici, Náměšti a Těšeticím) pouze individuální úspěchy.

Družstvo reprezentovala děvčata: Holcová A., Dittrichová E., Logrová L., Smičková G.  A chlapci: Špunda F., Tomášek A., Jandera R., Popelka Š.

Individuální úspěchy Vánoční laťka Hněvotín: 1.místo Logrová Lada -129cm dívky ml., 2.místo Holcová Alice – 130cm dívky st., 2.místo Špunda Frant. -155cm , 3.místo Tomášek Adam -155cm chlapci st.

K.Krejčířová , učitelka Tv

Turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd

Školní kolo proběhlo 30. listopadu 2018. Žáci obou ročníků si zahráli systémem každý s každým. Po dramatickém finále páťáků nakonec zvítězil tým No name z 5.B . Další pořadí : 2. místo Krosmani (5.A), 3.místo Petardy (4.B) a 4.místo Rebelové (4.A)

Všechny týmy si odnesly diplom a sladkou odměnu. Vitězové si užili svou chvilku slávy, ostatní získali další sportovní zkušenost a motivaci trénovat a zlepšovat se.

Mgr. Kateřina Krejčířová

 

 

 

 

Jaký byl advent v naší škole?

Prosinec ve škole byl přímo nabitý akcemi a událostmi, protože advent je výjimečné období roku. Všichni jsou tak trochu svátečně naladění a plní očekávání. Vzrušeně očekávají odhalení tajemství.
A co „adventní vzdělávání“? Jestlipak je něčím výjimečné? Určitě. Vezměte si třeba šestý prosinec, kdy do školy zavítal Mikuláš. To byla mela! Všichni rošťáci rychle zpytovali svědomí a celí stísnění přemýšleli, jak nepřijít k čertovi do pytle. Není přece nutné přiznat úplně všechno. Co když čerti netuší, že … Ale Mikuláš a čerti věděli všecko. A nadělovali spravedlivě. Hodným i nezbedníkům. Letos si troufli dokonce i do ředitelny!
Nebo poslední den adventu ve škole – pátek 21. prosince. Vánoční besídky a letos dokonce koncert pořádaný žáky pro žáky.  Stačí slyšet třeba jenom některou ze zkoušek. Už ta pohladí po duši. A co teprve společné zpívání koled! Na to se těším ze všeho nejvíce. Byl to od žáků 9. A báječný nápad – uspořádat něco takového.
Že byste ještě rádi věděli, co se děje o adventu ve školní družině? Prosinec je pro zdejší děti (školní družinu jich letos navštěvuje 176) nejradostnějším obdobím roku. Mnoho času v této době tráví ve znamení pracovních a výtvarných činností. Stříhají, kreslí a lepí výrobky s vánoční tematikou – řetězy, andílky, rybičky, stromečky a zvonečky. Jimi pak zdobí nejen vánoční stromek, ale i celé prostory vánoční družiny. Spolu s vychovatelkami vyrábějí tradiční i netradiční vánoční blahopřání a ozdoby k potěšení rodičů, známých, učitelů a zaměstnanců školy. Připravují také výzdobu na školní ples.

 

 

V lutínské škole se však o adventu nezapomíná ani na sport. Tradičně v tomto období probíhá Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém. Konala se v úterý 18. prosince v Hněvotíně a obě naše šestičlenná soutěžní družstva – dívčí a chlapecké – si v ní „vyskočila“ pro 1. místo! Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Věra Voňková, učitelka
Iva Lužná, vychovatelka ŠD

Rozsvícením vánočních stromů začal adventní čas

Začátek adventu již tradičně v Lutíně i Třebčíně vítáme rozsvěcením vánočního stromu. V Lutíně jsme jej rozsvítili v úterý 27. listopadu 2018, v Třebčíně přesně o první adventní neděli 2. prosince.
V Lutíně se tato akce dočkala několika změn. První změnou bylo průvodní slovo, kterého se tentokrát ujala ředitelka Mgr. Lenka Soušková – bylo laskavé, odemykalo lidská srdce, vybízelo ke vstřícnosti, pomoci a přátelství. Lutínští občané mají samozřejmě snahu pomáhat potřebným celý rok, ale v období pozdního podzimu a začínajícího adventu je dobročinných akcí nejvíce.
Ve škole proběhly akce Bílá pastelka (výtěžek 3 191 Kč), Podzimní srdíčkové dny (výtěžek 9 850 Kč) a také prodej „vánoční hvězdy“. Výtěžek z tohoto prodeje pomáhá onkologicky nemocným dětem. V prosinci se prodalo celkem 384 květin – zisk byl 28 400 korun. Tato tradice, kterou před lety založila na lutínské škole paní učitelka Čotková, je stále oblíbenější. Každý rok se prodá květin víc než ten předchozí. Celý příspěvek

Cestovali jsme za mapami

Mapy … Každý jistě ví, že mapa je zmenšený obraz zemského povrchu. Jak se ale vlastně taková mapa vyrábí? A vypadaly mapy vždycky tak jako dnes? Odpověď na tyto otázky jsme spolu se žáky šestého a čtvrtého ročníku (8. a 16. listopadu) jeli hledat do Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích. Při té příležitosti jsme navštívili také sklárny v Úsobrně. A jaké to bylo?
„Líbilo se mi ve sklárně, protože nám dali skleničky. Viděl jsem obří mapu Moravy a fotku nejstarší mapy na světě, kterou vyryli do mamutího klu. Líbila se mi mapa, která vypadala jako kytka. Taky jsem viděl, jak se dělají skleničky a co se s nimi děje od začátku až do konce výroby.“ (Tomáš Nejedlý, 4.B)

„Líbilo se mi horké sklo, vypadalo jako láva.“ (Tomáš Chudoba, 4.B)
„Líbily se mi starodávné počítače nebo staré pastelky Koh-i-noor. Byly tam vystaveny starodávné mapy a jedna byla ve tvaru růže.“ (Kristýna Macháňová, 4.B)
„Dost mě bavilo skládání mapy a hlavně ta týmová práce. Jak jsme do toho byli zapálení a chtěli jsme být první.  (Lucie Gazdová, 4.B)

Tak co na to říkáte? není to nadšení nakažlivé?

Věra Voňková

 

Jak jsme oslavili sto let bez Habsburků


Československá republika, první samostatný stát Čechů a Slováků, byla vyhlášena 28. října 1918. V lutínské škole jsme toto velké výročí slavili v pátek 26. října a byly jím inspirovány všechny akce. Jak to všechno probíhalo?

„… Místo vyučování jsme si připomněli, jak naše republika vznikla, povídali jsme si o T. G. Masarykovi a o tom, jak vznikla naše státní hymna. Nakonec jsme všichni společně zasadili lípu …“.  (žáci 5. roč.)
„… Postupně jsme plnili různé úkoly. Měli jsme například podle fotografií pojmenovat slavné osobnosti naší historie, navrhnout novou státní vlajku, poznat předměty, které patřily ke každodennímu životu našich předků. Nejvíc se nám ale zalíbila spartakiáda …“ (Iveta Kuchařová, 9.B)
„… Nejtěžší úkol nás čekal v kabinetě dějepisu, kde jsme podle fotografií poznávali české herce, zpěváky a sportovce … Naopak nejlehčí bylo vyslovovat různé jazykolamy – dolar, libra, rubl. Třikrát si to zopakujte a máte jazyk zlámaný raz dva …“    (Kristýna Nezhybová, 9.B)
„…
Žáci celé školy přišli oblečeni do barev naší vlajky. Na školním dvoře jsme se postavili tak, že jsme vytvořili její obraz. Pak jsme si společně zazpívali naši hymnu …“ (Simona Fryblíková, 9.B)
„…
Pak jsme se vydali zasadit památeční lípu a uložit vedle ní tubus s dopisy a přáními republice. Strom stojí kousek od školy, takže ho máme každý den hezky na očích … Za pár let budu jistě vzpomínat, jak krásně jsme oslavili sto let naší republiky …“ (Gabriela Vychodilová, 9.B)


                                                                      

Takové to bylo. Trochu tajemné, trochu napínavé, trochu vzdělávací – a také to příjemně chutnalo. Aspoň já jsem si na lineckém kolečku s čokoládovou stovkou, které dostali „na památku“ všichni účastníci akce, opravdu smlsla. A na závěr ještě přáníčko žáků 8.B: „Prostě přejeme vše nej, tak se, rodná země, měj!“

Věra Voňková, učitelka                                    

Jak se něco doopravdy naučit?

Na přednášku s tímto názvem, kterou vedl v olomouckém kině Metropol lektor, osobní poradce a terapeut Matěj Krejčí, se v úterý 20. listopadu 2019 vydali žáci devátého a osmého ročníku se svými učiteli.
Byla to přednáška o tom, co je to vlastně myšlení, jak se dělí a jak bychom je měli vnímat. Jak se učit, co dělat, co naopak nedělat a jaký to má všechno smysl. Dověděli jsme se, že falešné vědění je situace, kdy si člověk myslí, že něco ví a umí, ale nakonec zjistí, že opak je pravdou. Prokrastinace – chorobné odkládání plnění povinností – trápí také mnohé z nás bez rozdílu věku.
Lektor nezapomněl ani na on-line svět a úvahu nad tím, do jaké míry nám pomáhá a kdy už je naším „nepřítelem“. Popravdě jsem se bál, že to celé bude k ničemu a nakonec uslyšíme, že „s tím nám nikdo nepomůže a vlastní způsob si musíme najít sami“. Bylo to ale naopak a největší radost mám z toho, že se mi přednáška líbila a něco mi opravdu dala. Můj pocit sdílely i spolužačky Míša a Gábina, které na můj dotaz, co na přednášku říkají, odpověděly:
„Byla úžasná a odnesla jsem si plno nových informací. Lektor věci hodně rozuměl a bylo příjemné ho poslouchat.“
„Dozvěděli jsme se o různých efektivních způsobech učení a naopak o těch, které nejsou moc účinné. Většina z nás se našla spíš v těch neúčinných praktikách, ale pokusíme se to napravit.“


Vojtěch Šmída, 9.B

Přírodovědný klokan prověřoval matematické vlohy

Ve středu 10. října 2019 se jedenadvacet žáků osmých a devátých tříd zúčastnilo soutěže, která je zaměřená na znalosti z oblasti matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie.

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Žáci řešili 24 úkolů různé obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů. Nejlepším řešitelem je žák 9. A David Logr, za ním se umístili Vojtěch Smička z 8. B a Veronika Nejedlá z 8. A.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Na ukázku vybírám příklad za 5 bodů:

,, V myším městečku je 25% myší bílých a 75% myší šedých. 50% bílých myší má modré oči a 20% šedých myší má modré oči. Kolik myší žije v městečku, jestliže celkem 99 myší má modré oči? Povedlo se, nebo jste se v informacích ztratili? Máte na výběr tyto možnosti: 360, 340, 280, 240, jiná odpověď.

Dana Vrbová, učitelka

Republikové finále OVOV 2018 se nám povedlo

             Již potřetí se podařilo našemu družstvu postoupit přes kola okresní a krajská až do republikového finále v soutěži OVOV. Jedná se určitý druh desetiboje, který se skládá z disciplín: 60 m, skok daleký, hod míčkem, hod medicimbálem, trojskok, švihadlo, kliky, lehy-sedy, shyby na šikmé lavičce a běhu na 1000 m. Kromě osmi členů družstva, postoupil ještě v nejstarší kategorii jednotlivců Pavel Chmelář.

              Republikové finále se konalo v Brně ve dnech 5. až 7.září 2018.  Účastnilo se ho 600 dětí z celé republiky. Podporu dětem přijelo vyjádřit 40 současných i minulých olympioniků. Soutěžící měli možnost potkat se s vynikajícími sportovci, kteří se mezi nimi pohybovali a povzbuzovali je v jejich snažení.

              Naše družstvo soutěžilo ve složení : Alice Holcová, Veronika Mrázková, Lucie Šebelová, Šárka Zhébalová, Adam Tomášek, Alexandr Dutka, David Střída a Pavel Bábek . V konkurenci 40 nejlepších družstev v republice obsadili nakonec 16.místo a dosáhli tak zatím nejlepšího výsledku z našich třech účastí na RF.

              Byla radost dívat se na naše žáky jak bojují a snaží se ze sebe vydolovat poslední zbytky sil. Podali opravdu vynikající výkony a umístili se velmi pěkně i v soutěžích jednotlivců. Nejvíc se soutěž podařila Davidu Střídovi, který vystoupal až na 2.místo stupně vítězů a odvezl si stříbrnou medaili. K úspěchu mu ještě jednou moc blahopřejeme.

Mgr. Jan Chmelář

Přírodovědný klokan

Dne 10. 10. 2018 se 21 žáků osmých a devátých tříd zúčastnilo soutěže, která je zaměřená na znalosti z oblasti matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie.

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Žáci řešili 24 úkolů různé obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů. Nejlepším řešitelem je žák IX. A David Logr, za ním se umístili Vojtěch Smička z VIII. B a Veronika Nejedlá z VIII. A.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Vybírám na ukázku příklad za 5 bodů:

,, V myším městečku je 25% myší bílých a 75% myší šedých. 50% bílých myší má modré oči a 20% šedých myší má modré oči. Kolik myší žije v městečku, jestliže celkem 99 myší má modré oči?“

Povedlo se, nebo jste se v informacích ztratili? Máte na výběr možnosti: 360, 340, 280, 240, jiná odpověď.

                                                                                                                                RNDr. Dana Vrbová

 

Soulad techniky a přírody

 

Dne 18. září 2018 se třídy IX.A a IX.B vydaly na společnou fyzikálně-zeměpisnou exkurzi. První zastávkou byly Loštice, kde jsme se v Muzeu Olomouckých tvarůžků seznámili s historií výroby této pochoutky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o výrobě a také jsme měli možnost prohlédnout si stroje a pomůcky, které se k výrobě používají.  Během prohlídky muzea jsme zhlédli krátký film, ve kterém byly zachyceny úplné počátky výroby. Poté jsme se přesunuli do Koutů nad Desnou a tam jsme se dobře občerstvili. Odtud jsme vyrazili do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. V informačním středisku nám promítli filmy o výstavbě a typech vodních elektráren. Prohlédli jsme si dolní i horní nádrž. Mě osobně zaujala více horní nádrž, a to zejména svou velikostí a nádherným výhledem do okolí. Protože nám počasí přálo, ukázaly se nám celé Jeseníky „jako na dlani“. Návštěva elektrárny stála opravdu za to, neboť celý objekt je velice zajímavý a navíc se jedná o nejvýkonnější přečerpávací vodní elektrárnu v Evropě.

                                                              Julie Chudobová

                                                               žákyně IX.A třídy

 

 

Kluci vyhráli okresní kolo atletického čtyřboje

V září jsme se zúčastnili okresního kola atletického čtyřboje základních škol. Chlapci a děvčata soutěžili v běhu na 60  a 1000 metrů, ve skoku do dálky a poslední disciplinou byl hod míčkem nebo vrh koulí. Dívky vrhají koulí o váze 3 kg a kluci 4 kg. Alespoň dva členové družstva musí vždy vrhat a dva házet.

Družstvu našich kluků se velmi dařilo a po vynikajícím výkonu především v běhu na 1000 metrů celou soutěž vyhráli a postoupili do krajského kola spolu se ZŠ Holečkova, která obsadila druhé místo. Mezi jednotlivci dosáhl nejlepšího výkonu ze všech soutěžících David Koudelka. Dále ZŠ Lutín reprezentovali David Střída, František Špunda a Adam Tomášek. Družstvo dívek ve složení Alice Holcová, Elen Ditrichová, Šárka Zhébalová, Lucie Šebelová a Sára Endlicherová skončilo těsně pod stupni vítězů na 4. místě. V kategorii dívek  postoupily do kraje ZŠ Heyrovského a ZŠ Holečkova.

Kluci se neztratili ani v krajském kole, kde v konkurenci družstev složených často z velkého počtu atletů obsadili 6. místo. V krajském kole soutěžili doplněni o Jakuba Smičku a museli se navíc poprat s další disciplinou – skokem vysokým.

Za sebe musím říct, že jak okresní, tak krajské kolo byly díky bezvadnému přístupu našich dětí velmi příjemným zážitkem i pro mě.

Jan Chmelář, učitel

 

Viděli jsme „kosmickou“ výstavu

V úterý 26.června 2018 měli žáci naší základní školy jedinečnou příležitost podívat se na světovou výstavu Cosmos Discovery Exhibition do Brna. Výstava byla zaměřena především na  kosmonautiku  20. a 21. století a byla součástí programu pomoci vesnickým školám. Celou  exkurzi financoval právě tento program a žáci ji měli zdarma.  Naše poděkování patří Regionu HANÁ, který tento program realizuje a dotuje.
Do Brna jsme vyrazili brzo ráno autobusem. Cesta proběhla bez problémů a do cíle jsme dorazili za necelé dvě hodiny. Samotná výstava se konala na Výstavišti v areálu vědeckého centra Vida.
V rámci výstavy jsme si mohli prohlédnout spoustu nejzajímavějších exponátů spojených s cestováním do vesmíru,  velké množství  modelů  různých raket či vesmírných stanic. Součástí výstavy byly také stroje určené k výcviku kosmonautů. Mohli jsme si tak například vyzkoušet, jak funguje stav beztíže, což nás všechny velmi zaujalo.
Exkurze byla zajímavá a všem se velmi líbila.

Dušan Soušek od 3. 9. žák 9. B

„Zlatou jehlu“ vyhrál Vojta

Lutínská škola se v poslední době proslavila především svými sportovními úspěchy. Avšak naši žáci jsou samozřejmě vedeni ke vzdělávání ve všech oborech lidské činnosti, aby získali patřičný rozhled a mohli se pak v životě uplatnit v kterémkoli zaměstnání a na jakékoli pozici. V současnosti je například mezi žáky nesmírně populární fotografování.
Řeknete si – co je na tom zapotřebí se učit? Zmáčknu tlačítko a je to. Jenže – je fotografie a FOTOGRAFIE. Některé fotografie jsou takříkajíc s velkým F. Vypovídají podstatné věci o našem životě, mají nosnou myšlenku a jsou – krásné. Jsou vlastně malým uměleckým dílem.
Takové fotografie umí udělat Vojtěch Šmída, žák třídy 8. B. Proto se právem stal vítězem fotografické soutěže „Zlatá jehla“. Zvítězil v kategorii Móda. Modelem mu stála Míša Malá z téhož třídního kolektivu. Prohlédněte si prosím jeho fotografii – je opravdu zajímavá. Musím říci, že jsem hrdá na žáky, kteří dokážou tak pozoruhodné věci. Zkrášlují tím život nám všem.

                                                                                                              

                                       Věra Voňková, třídní učitelka 8. B

Také „druhákům“ se v přírodě líbilo

Týden od 11. do 15. června 2018 prožili ve škole v přírodě také „druháci“. Se svými třídními učitelkami Mgr. Janou Paličkovou a Mgr. Lenkou Chudobovou trávili krásné chvíle v Třemešku u Oskavy.

Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno… 
Statistika nuda je, má však cenné údaje…                                          
Tato píseň z pohádky „Princové jsou na draka“ zazněla mnohokrát. Naši druháci totiž pobývali na škole v přírodě, užívali si sluníčka, her a soutěží. Hoši se tu proměnili v rytíře, dívky v princezny a všichni společně se usilovně snažili připravit na boj s drakem, ke kterému nakonec naštěstí nedošlo. Naopak – vše dobře dopadlo, drak si vzal dračici, kterou mu děti obstaraly, a princezna byla zachráněna. A čím se děti ještě bavily? Vyrobily si erby, meče, přilbice, korunky, věže s princeznami, malé dráčky na ruku, utkaly se ve sportovních kláních, užily si i volných her na hřišti či v lese. V pátek se spokojené vrátily domů a spaly a spaly a spaly…

 

 

 

 

 

 

 

Jana Paličková a Lenka Chudobová, tř. učitelky

Procházeli jsme „suchou nohou po dně mořském“

Ve středu 6. června 2018 jsme vyjeli na geologickou exkurzi do Státního lomu Čelechovice. Jejím účelem bylo přiblížit žákům historii a ukázat krásu tohoto místa, které se kdysi dávno nacházelo na mořském dně.
Po celou dobu exkurze se nám věnovaly průvodkyně z Ekocentra IRIS v Prostějově. Příležitostné hry, z nichž první bylo hledání kudlanek – zelených kolíčků, byly hlavně naučné. Hráli jsme geologické pexeso, poznávali horniny a minerály a dozvěděli se i něco o historii  lomu.
Po tomto poznávání následovala cesta na Velký Kosíř, při níž jsme se dozvěděli, že je pokrytý mohylami skrývajícími ostatky civilizací, které osídlovaly toto místo před mnoha stovkami let. Pro zájemce následoval výstup na znovu otevřenou rozhlednu, kde jsme zkoušeli fyzikální zákony gravitace. Zasloužený odpočinek na vrcholu vystřídala cesta do zámecké zahrady v Čechách pod Kosířem, kde skončil náš příjemný a zábavný výlet „do terénu“.

 

Karina Jurníková, Barbora Chudobová, Lucie Navrátilová,  9. roč.

Nejlepší „deváťáky“ ocenil starosta obce

Čtvrteční odpoledne 14. června 2018 bylo sváteční pro deset žáků 9. ročníku, kteří dosahovali během celé školní docházky výborných výsledků.
Sešli se v aule základní školy, aby za přítomnosti svých třídních učitelek, zástupců obce, vedení školy, SRPŠ a rodičů převzali z rukou starosty Antonína Bábka odměnu za svědomité plnění studijních úkolů a zásluhu na dobrém jménu školy a obce.
Slova pochvaly vyslechli nejen od starosty obce, ale také od svých třídních učitelek Mgr. Ivany Kubíčkové (9.A) a Mgr. Kateřiny Krejčířové (9.B).
Odměněnými žáky ze třídy 9.A byli Barbora Chudobová, Eliška Kovaříková, Adéla Střídová, Kristýna Řezníčková, Pavel Chmelář a Filip Látal, ze třídy 9.B Pavla Dočkalová, Kateřina Surmová, Jiří Sedlák a Jan Svoboda.
Všem oceněným žákům, dnes už absolventům základní školy, přejeme šťastný start do nového života a mnoho úspěchů na školách, které si vybrali pro další studium.

Ladislava Kučerová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Škola v přírodě pro žáky 6. ročníku – SLUŇÁKOV 2018

Poslední květnový týden strávili žáci 6. ročníku v ekologickém středisku Sluňákov v Horce nad Moravou. Téma znělo SEDM BAREV DUHY. Celý týden jsme objevovali zázraky přírody, jak správně třídit odpad, šetřit přírodu, hráli různé hry, pekli preclíky, opékali špekáčky, batikovali trička……, ale hlavně si někteří poprvé sedli do raftu! Počasí se vydařilo, jídlo nám chutnalo, nikomu se nic nestalo…co víc si přát. Věřím, že všichni odjížděli spokojeni se spoustou nezapomenutelných zážitků.

A na závěr pár postřehů od žáků : Celý příspěvek

OVOV – po třech letech opět postup do republikového finále

1.června 2018 se naše škola účastnila krajského kola již tradiční soutěže OVOV(Odznaku všestrannosti olympijských vítězů). Letos jsme do kraje postoupili ze třetího místa v okrese. V Hranicích se nám dařilo a náš cíl byl postoupit na „Republiku“. Ve velké konkurenci 14 nejlepších škol z celého Olomouckého kraje to nebyl lehký úkol, ale věřili jsme si. Sportovci soutěžili v šesti disciplínách: běh na 60m a 1000m, skok daleký, hod míčkem, sedy-lehy (2min)a shyby na šikmé lavičce (2min). Kluci i holky podávali výborné výkony a po 4 disciplínách jsme drželi 3. místo. Republikové finále mají však jistá jen první dvě družstva. Čekaly nás běžecké disciplíny: 60m a 1000m. Počasí bylo tropické….Sportovci to zvládli bravurně.

Celý příspěvek

Vycházející „deváťáci“ nezapomněli navštívit Prahu

Letošní třídenní historicko – fyzikální exkurze do Prahy, kterou už řadu let připravují učitelé pro vycházející žáky, proběhla v polovině května. Program byl jako obvykle „nabitý“, ale ¨účastníci stihli všechno, přestože zpožděný rychlík je připravil o víc než hodinu drahocenného času, rozplánovaného skoro na minuty.
Nezbylo tedy nic jiného, než spolehnout se na metro, tramvaje a autobusy. A tak hned první den vystřídala návštěvu letiště Václava Havla v Ruzyni prohlídka břevnovského kláštera, oběd v restauraci, vyzvednutí zavazadel uložených v úschovně na nádraží a ubytování v hotelu Pramen.
Na přípravu do divadla Ungelt zůstalo necelých patnáct minut, „což nás celkem naštvalo, ale museli jsme to zvládnout. Klukům to nevadilo, ale holky potřebovaly víc času – na vyžehlení vlasů a kosmetické úpravy …“ Po představení, ve kterém vystupovali také populární herci Zlata Adamovská a Petr Štěpánek, zakončili žáci první den procházkou večerní Prahou.
Druhý den pokračoval program návštěvou výstavy Mumie světa, Národní galerie a technického muzea. Rozděleni do skupin zhlédli žáci postupně uměle vytvořený důl a výstavu Člověk v náhradách, která byla ukázkou úzké spolupráce techniky a mediciny. „ … Viděli jsme umělé klouby, srdce, oči, mohli jsme si vyzkoušet psát Brailovým písmem a podívat se na operaci šedého zákalu …“.
Den končil návštěvou divadelního představení Pygmalion ve Vinohradském divadle . „ … Bylo vtipné a znovu jsme viděli mnoho známých herců, tentokrát z nekonečného seriálu Ulice …“.
Poslední den po snídani a uložení zavazadel v úschovně na nádraží čekala výletníky ještě prohlídka Obecního domu, kde si v jednom ze sálu se skvělou akustikou „střihly“ krásné sólo Nikola Švarcová a Adéla Střídová.
Výstava šatů známé návrhářky Blanky Matragi zajímala spíš děvčata, a tak se „pánská“ část vydala zkoumat zajímavosti Vodárenské věže. Po obědě v Palladiu a prohlídce budovy Senátu už byl program opravdu vyčerpán.
„… Kdo měl na nohách puchýře nebo se mu už nechtělo chodit, jel metrem na nádraží …“. Ti odolnější zvládli ještě procházku po Karlově mostě, pár snímků s holuby obarvenými na růžovo a pak už byl opravdu konec výletu, na který zbyly všem zúčastněným jistě krásné vzpomínky.

Krristýna Řezníčková, IX.A

„Osmáci“ poznávali Kutnou Horu


Cílem dvoudenní exkurze žáků obou tříd osmého ročníku byla ve dnech 2. a 3. května 2018 Kutná Hora, která láká návštěvníky nejen historickými památkami, ale také zajímavostmi současného moderního města.
O historických památkách Kutné Hory a celé České republiky, které se dostaly na seznam UNESCO, nás informovala poutavá přednáška s prezentací v domě Mikuláše Dačického. A po ní následovala prohlídka exteriéru katedrály svaté Barbory a chutný oběd. Po malém odpočinku, nákupu suvenýrů a dobré zmrzlině na náměstí jsme se rozdělili do dvou skupin a postupně absolvovali prohlídku Českého muzea stříbra na Hrádku a expozice historie dolování stříbra a ražby mincí ve Vlašském dvoře.


Vybaveni hornickou halenou (kytlí), helmou a svítilnou jsme se vydali také do původního stříbrného dolu. „Dokonce jsme byli svědky absolutní tmy. Jediné, co se mi tam nelíbilo, byli pavouci …“.
Večerní prohlídka sedlecké katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele měla zvláštní atmosféru, umocněnou zpěvem „bratra Jana“ (studenta pražské konzervatoře), „sestrou Dagmar“, vyprávějící o minulosti katedrály, světlem hořících svící a zvuky varhan. „ … Večer v katedrále jsem si užila a myslím, že byl nejkrásnější z celé exkurze …“.
Druhý den po vydatné snídani jsme se znovu vrátili do Sedlce, abychom si prohlédli slavnou sedleckou kostnici.
„ Kostnice je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých. Působila na mě tajuplným dojmem. Spousta kostí a lebek je uspořádána do zajímavých tvarů – šlechtického erbu rodu Schwarzenbergů, pyramidy, ozdobného stropu či lustru. Bylo to možná trochu děsivé, ale krásné …“.


Po výšlapu lesem na rozhlednu a krátkém odpočinku jsme se potěšili výhledem na celou Kutnou Horu a Sedlec. Cesta zpátky z mírného kopce byla o něco příjemnější než výstup, ale i tak už jsme byli unaveni.
„… Po  chutném obědě (smažený sýr a hranolky) jsme se přesunuli autobusem do Kolína a vlakem z Kolína domů. Unaveni, ale spokojeni.“

Iveta Kuchařová, Šárka Nevěčná, Hana Šimková
od 3. září žákyně 9.B

 

V republice jsme první

Po vítězství v Národním finále turnaje – TOP VÝCHOD ČEPS cup 2018 čekal naše florbalistky z 1. stupně v sestavě: Ema Baleková, Adélka Brostíková, Anička Dohnalová, Natka Dostálová, Nikolka Lexmaulová, Lada Logrová, Kačka Lolková, Barunka Krejčířová, Lenička Mrázková, Verunka Mrázková, Nicolka Ryšavá, Nikolka Vychodilová závěrečný Finálový turnaj Ostravě.

V pátek 20. dubna 2018 děvčata za úžasné podpory asi 50 fanoušků z řad spolužáků a spoluhráčů, rodičů, sourozenců a prarodičů, vyhrály oba zápasy v základní skupině a zajistily si přímý postup do semifinále.

V boji o finálový zápas porazily jednoznačně tým ze ZŠ Horní Brno 6:2. Celý příspěvek

Zápis do 1. ročníku ZŠ máme za sebou

V pondělí 9. dubna 2018  proběhl zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019.  Zápis byl motivován „ Povídáním o pejskovi a kočičce“. 

Hned po vstupu do školy se budoucí školáci mohli vyfotografovat v okénku jako pejsek či kočička. V tělocvičně si proběhli překážkovou dráhu, zaskákali na trampolíně, „stříleli“ na branku. Ve třídě potom kreslili postavu, skládali puzzle, zavazovali pejskovi díru na kaťatech, hledali rozdíly na obrázcích, přepisovali jednoduchý nápis, zdobili smutnou noční košilku. Přestože děti plnily úkoly – a je třeba říci, že některé se u toho řádně zapotily, snažili jsme se jim vytvořit přátelské prostředí  tak, aby si z tohoto dne odnesly příjemnou vzpomínku.                                                                                                        

V řádném termínu přišlo k zápisu 36 dětí. Z nich bylo 31 přijato, (pět zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky). Dvě děti přijdou ještě v náhradním termínu.

         J.Paličková a L. Chudobová, učitelky

Projektové interaktivní vyučování bylo zábavné i poučné

Promítací plátno, zatemněná okna a žáci s černými brýlemi na očích – takhle to ve dnech 11. – 13. dubna vypadalo v přírodovědné učebně základní školy, která se proměnila v malý promítací sál. Ve škole totiž probíhalo projektové interaktivní vyučování s názvem Svět ve 3D.

Zhlédli jsme několik zajímavých a poutavých videoukázek. Podívali jsme se pod hladinu oceánu, poznávali spoustu živočichů v jejich přirozeném prostředí, viděli záchrannou akci po zemětřesení na Haiti a několik vtipných momentů z reklam, například na gumové medvídky, kteří nám takřka létali sami do pusy.                                                                                Náplní projektového vyučování však nebylo jen koukání na filmové ukázky. Během promítání probíhala i přednáška o tom, jak 3D filmy vznikají, co je hologram a jak si ho můžeme ve zjednodušené verzi vyrobit i doma. Zajímavá byla i výstavka připravená ve cvičné kuchyňce. Prostřednictvím virtuální reality jsme se ocitli v Africe nebo na horské dráze, pomocí speciálních brýlí jsme mohli vidět kosti své ruky, prohlíželi jsme si trojrozměrné pohlednice a natáčeli se 3D kamerou.    Projektové interaktivní vyučování nás bavilo, bylo zajímavé, poučné i inspirativní.

Julie Chudobová, 8. A

 

Pythagoriáda 2018

Ve dnech 5. – 6. 4. 2018 proběhla na naší škole matematická soutěž PYTHAGORIÁDA. Je určena pro žáky 5. – 8. ročníku. Všichni se museli poprat v časovém limitu 60 minut s 15 složitými příklady. Na postup do okresního kola je třeba vyřešit min. 10 příkladů. I v letošním roce máme úspěšné řešitele.

  Z 54 žáků, kteří se zúčastnili, postupují a úspěšnými řešiteli jsou :

5. ročník – Veronika Mrázková

6. ročník –Štěpán Popelka

7. ročník – Nela Hanzelová, Anna Svobodová, David Střída, Petr Gazda, Lukáš Dudek,Veronika Nejedlá, Marek Koutný

Všem děkuji za účast a postupujícím přeji hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 29.5. 2018 v Olomouci.

                                                            Mgr. Jana Vyhnánková

                                                             učitelka matematiky

 

                                                     

Matematický klokan a Matematická olympiáda 2018

Matematický klokan 2018

Každoročně probíhá na naší škole soutěž Matematický klokan. Letos se jí zúčastnilo159 dětí prvního stupně a 95 druhého stupně, soutěžili ve 4 kategoriích. Nejlepším řešitelem celé školy se stal Pavel Chmelář z 9.A, který se dokonce umístil na 3. místě okresního kola.

Nejúspěšnější řešitelé školního kola soutěže

Kategorie Cvrček :

1. místo Filip Chmelář III.A 79 bodů

2. místo Kristýna Macháňová III.B 74 bodů

3. místo Lucie Nejedlá III.B 70 bodů

Kategorie Klokánek

1. místo Ema Baleková V.B 99 bodů

2. místo Lada Logrová V.B 94 bodů

3. místo Kateřina Lolková V.A 93 bodů

Kategorie Benjamín

1. místo Anna Svobodová VII.A 91 bodů

2. – 3. místo Veronika Nejedlá VII.A 78 bodů

2. – 3. místo Daid Goth VII.A 78 bodů

Kategorie Kadet :

1. místo Pavel Chmelář IX.A 103 bodů

2. místo Pavel Kvoch IX.B 85 bodů

3. místo Adéla Střídová IX.A 76 bodů

 

 Matematická olympiáda

Tři žáci z druhého stupně a několik žáků 1. stupně si dali práci s řešením úkolů matematické olympiády, což je nejtěžší soutěž z matematiky na základní škole.

V lednu naši školu reprezentovali v okresním kole MO 4 žáci 5. ročníku (Ema Baleková, Veronika Mrázková, Barbora Palánková a Ondřej Svoboda). V okresním kole v kategorii Z6 a Z8 budou naši školu reprezentovat (Zdeňka Řeháková z 6.A, Michaela Malá a Vojta Šmída z 8.B).

Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům soutěží a přejeme jim hodně štěstí v dalším kole.

                                                     RNDr. Dana Vrbová

Školní turnaj v dřevobalu 4. a 5. ročníků

Vítězem školního kola turnaje v dřevobalu se stal tým MIMONI z 5. B třídy, který nastřílel celkem 34 bodů. Na druhém místě se umístil tým ze 4. A – ČERTÍCI (19 bodů). Na třetím místě skončili REBELOVÉ ze 4. B (17 bodů) a poslední čtvrté místo patří PÁŤÁKŮM ze třídy 5. A (4 body).

Nejlepšími hráči a současně i nejlepšími střelci turnaje byli vyhlášeni:

 • za 5. ročníky: Veronika Mrázková (Mimoni 5.B)
 • za 4. ročníky: Šimon Palánek (Čertíci 4.A).

Všem vítězům blahopřejeme a ostatním družstvům i všem zúčastněným děkujeme za skvělou sportovní atmosféru a podporu kamarádů.

Marie Pokorná, učitelka Tv

 

Byli jsme v Praze

Nejen osmáci a deváťáci, ale i žáci nižších ročníků chtějí poznat krásy a zajímavosti našeho hlavního města. Ve čtvrtek 1. března  to byli žáci 5. a 6. ročníku, kteří se vydali v doprovodu svých učitelů do Prahy především na výstavu „Mumie světa“. Stihli ale i prohlídku architektonických památek na Pražském hradě a s výletem byli spokojeni.
Do Prahy jsem se hodně těšila. Už ve vlaku, který byl podle mě luxusně vybavený, byla spousta legrace.
Po příjezdu do Prahy jsme šli nejdřív na výstavu „Mumie světa“ – byly z Egypta, Peru a Chile. Chodila jsem s Míšou Vaculíkem a podařilo se nám ztratit se mezi exponáty. Protože jsem propadla panice, začali jsme hledat „zbytek“ třídy a z poslední části výstavy jsem toho moc nevěděla. Byla ale zajímavá, měli jsme „elektro“ průvodce (nevím, jak to jinak říct) a pouštěli nám videa.


Na obědě v restauraci nám sklenice dovezl vláček – nic hezčího jsem neviděla. Po obědě jsme se vydali na prohlídku Chrámu sv. Víta na Hradě – zvenku i uvnitř byl překrásný. Všude bylo plno cizinců, ale ani se nedivím, že Praha všechny tolik láká.
Na nádraží jsme měli půlhodinku volna – koupila jsem si přívěsek na klíče a malé občerstvení na cestu. Při čekání na nástupišti mi už bylo chladno, ale Prahu jsem si užila.
Doufám, že na podobné exkurze pojedeme zase.

Karolína Tunková, 5. A

Vítězství v národním finále

Stejně jako loni se dívky z prvního stupně zúčastnily turnaje školních družstev ve florbalu – ČEPS cupu. Po vítězstvích v okresním i krajském kole postoupily do národního finále Top 8 východ, které proběhlo v pátek 23.03.2018 v Olomouci. V turnaji se utkalo osm družstev o tři postupová místa na republikové finále.

V základní skupině porazily hráčky (Ema Baleková, Adélka Brostíková, Anička Dohnalová, Natka Dostálová, Nikolka Lexmaulová, Lada Logrová, Kačka Lolková, Barunka Krejčířová, Lenička Mrázková, Verunka Mrázková, Nicolka Ryšavá, Nikolka Vychodilová) postupně všechny tři nasazené týmy a postoupily přímo do semifinále, ve kterém porazily ZŠ Brno.

V samotném finále narazily na Sovičky ze Žarošic, které turnajem taktéž prošly bez porážky. Přestože postup na republikové finále v Ostravě již měly holky „v kapse“, předvedly výbornou hru a zaslouženě celý turnaj vyhrály.

Atmosféru a jednotlivé výkony družstev shrnuje článek na oficiálních stránkách ČEPS cupu – Totální demolice lutínskými Tornády…

Finálový zápas můžete shlédnout ZDE..

Poděkování za reprezentaci  školy a obce, patří nejen všem hráčkám, ale i trenérovi Janu Chmelářovi, který tým na turnaj pravidelně připravoval.

Všem přejeme do závěrečného turnaje mnoho štěstí…již 20. 4. 2018.

 

 

Jak si „osmáci“ poradili s Tomanem a lesní pannou

Probírat básníky a učit se (nedejbože) nazpaměť jejich verše – to je někdy pro žáka (i učitele!) „nadlidská dřina“. Žáci osmé B jsou ale kreativní a rádi se baví. Pochmurný ráz a smutný konec hrdiny Čelakovského balady probírané v hodině literatury nevadil jim ani jejich učitelce, do dramatizace příběhu zklamaného Tomana a záludné lesní panny vložili veškerý svůj herecký um, vtip a fantazii a náramně si to užili.
Tvořivost některých „divadelníků“ mě překvapila, musím říci, že občas i brala dech. Například když se objevila lesní panna s opravdu svítícím věnečkem z elektrických „svatojánských broučků“ na hlavně – to byla věc! Ještě nápaditější byl však její koloběžkový jelen s parohy ze špejlí. A co ostatní panny? Všechny byly lákavé a svůdné. Některá vynikala něžnou krásou, jiná originálními šaty ověnčenými šlahouny plnými listí – asi jak se prodírala lesní houštinou, další poutala pozornost svým temperamentem a živelností. Líbili se mi také elegantní Tomanové i jejich starostlivé sestry.

„Slyš, Tománku, radu mou, nedávej se doubravou,
dej se raděj v zápolí, ať mě srdce nebolí!“

Jak všichni víme, starostlivost sestry nebyla bezdůvodná, nešťastnou láskou zničený Toman se konce básně nedožije. Jenže v podání mých „osmáků“ tento smutný konec nevyzněl nijak tragicky. Možná je to neutuchajícím životním optimismem, který si herci na naše improvizované jeviště s sebou přinášeli. Každopádně připravili pro sebe – když nevystupovali, byli přece diváky – i pro mě moc pěkný zážitek, který byl příjemným vybočením ze stereotypu školních hodin. Zaslouží poděkování – za práci, kterou věnovali přípravě, za odvahu, s jakou vystupovali. A také za to, jak účelně dokázali spolupracovat, aby se výsledné dílo zdařilo. I to je v životě často velmi zapotřebí.

Věra Voňková, učitelka

 

Lyžařský kurz Horní Bečva 2018

Tradiční lyžařský kurz (v současnosti lyžařský výchovně – vzdělávací zájezd) proběhl úspěšně ve dnech 5. až 10. února 2018 na Horní Bečvě v Beskydech v lyžařském areálu U Sachovy studánky.

 Akce se zúčastnilo 41 žáků lutínské školy, kteří byli rozděleni do tří družstev. Červení, 15 začátečníků, si v pondělí prvně v životě nasadili lyže a na konci kurzu bezpečně sjížděli sjezdovku.  Zelení se už v minulosti s lyžemi setkali, ale jistotu získávali až teď a úspěšně. Žlutí jsou většinou poměrně zkušení lyžaři, ale vždy je co zlepšovat a během kurzu je to na nich vidět.

 Každý večer probíhalo hodnocení uplynulého dne a dva nejlepší v každém týmu měli právo následující den lyžovat v dresu své barvy s velkým číslem 1. Tři večery nás bavila svým programem naše tři družstva. Třetí den kurzu se odpoledne nelyžovalo, hráli jsme bowling a stolní tenis v areálu rekreačního střediska, kde pravidelně bydlíme.

 Letošní kurz byl také výjimečný absencí jakýchkoliv zdravotních problémů a zranění, což je samozřejmě dobře, ale ne vždy se to podaří.

 Za úspěšný průběh a výsledky kurzu (15 úplně nových lyžařů), děkuji mým kolegům instruktorům Kateřině Krejčířové a Janu Chmelářovi, zdravotníku Michalovi Žákovi a za dozor nad žáky paní učitelce Kateřině Mrázkové.                                                         

Petr Jakob, vedoucí kurzu a instruktor

Micro:bit

Projekt Micro:bit vešel ve známost zhruba dva roky zpátky hlavně tím, že vláda Velké Británie pořídila toto zařízení všem dětem navštěvujícím sedmou třídu. Udělali to pro rozvoj technického vzdělávání v Anglii a podporu mladých lidí ve studiu technického směru. Do budoucna se pak počítá s tím, že tato platforma bude standardem ve vzdělávání žáků, u kterých by to mělo probudit větší zájem o techniku a programování.  Nyní se projekt Micro:bit dostává pomalu ve známost i u nás. Množí se soutěže a školám se nabízí nejrůznější možnosti zapojení do mnoha projektů. Do jednoho z nich se zapojila i naše škola, a to hlavně díky Ing. Jirkovi Burdovi (kterému bych tímto rád poděkoval), díky němuž jsme se o projektu dozvěděli a mohli se do něj i zapojit. Jednalo se o projekt Lajknimě, o kterém Tereza Cielecká, jedna z žákyň, která se projektu účastnila, psala v minulém čísle obecního zpravodaje. Podrobnosti, průběh a zakončení projektu, se nyní pokusím zhodnotit z trochu odlišného pohledu, a to z pohledu učitele, který se na projektu podílel.  

V úvodní fázi projekt probíhal na naší škole. Žáci 8. a 9. tříd, kteří měli zájem se projektu účastnit, se scházeli jedenkrát týdně, vždy v pátek po vyučování. I když čas nebyl úplně ideální a zřejmě každý by trávil čas v pátek odpoledne jinde než ve škole, byla na schůzkách příjemná atmosféra. Žákům se Micro:Bit líbil a bylo na nich vidět, že je projekt baví. Výrazně tomu pomohli i dva studenti střední školy elektrotechnické v Olomouci, kteří tento kroužek pomáhali vést. Projekt měl původně trvat 10 hodin, ale trochu jsme ho museli prodloužit, abychom stihli dokončit autíčko na dálkové ovladání, které bylo i zakončením projektu. Podle toho, jak se jednotlivým žákům autíčko povedlo, se vybírali postupující do krajského kola v Olomouci. Nakonec jsme vybrali Jirku Sedláka, Jakuba Smičku, Františka Šoundu a Martina Vrzala.

S těmito žáky jsem se další týden vydal na již zmíněné okresní kolo, kde se sešli nejlepší žáci z dalších čtyř škol olomouckého kraje, které se projektu taktéž účastnili. Žáci měli 3 hodiny na to, aby podle zadání vylepšili své autíčko, které si dovezli sebou. Pro naprostou většinu z nich to bylo něco, co dosud nepoznali. Náročnost úkolů byla vysoká, ale nezalekli se, a nakonec z toho bylo skvělé umístění. Jakub Smička a Jirka Sedlák se dostali mezi pětici nejlepších a postoupili tak do dalšího, celostátního kola. František Špunda a Martin Vrzal skončili těsně za nimi na šestém a sedmém místě, kdy již bohužel nepostoupili, nicméně byli bráni jako náhradníci. I tak se jednalo o skvělý úspěch našich žáků, kteří tak načerpali mnoho zkušeností do budoucích let.

Finále soutěže probíhalo v Pardubicích v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice pod názvem Hackathon BBC micro:bit. Zde již byli přítomni opravdu ti nejlepší z 26 škol, které se projektu účastnili. Aby se předešlo možným technickým problémům, byl před žáky postaven nový typ projektu (tedy už nepracovali na svých vytvořených autíčcích z školního a krajského kola), na jehož vypracování dostali dvě a půl hodiny času. Jelikož se jedná o první ročník, na nás, tedy doprovod, který zde s žáky přijel, čekala schůzka s vedoucím projektu, kde jsme mohli sdělovat naše postřehy a návrhy.
Po krátkém, ale důkladném vyhodnocení, jsme se všichni sešli v aule školy a čekali na výsledky. Jirka i Kuba měli z toho, co předvedli, dobrý pocit, a tak jsme s napětím čekali na to, jak to všechno dopadne. Dle jejich slov zvládli udělat oba dva téměř kompletní zadání. To je vzhledem ke konceptu těchto soutěží, kdy je zadání udělané tak, aby téměř nebyl čas ho dokončit na 100%, skvělý výsledek. A opravdu to tak bylo, protože Jirka Sedlák vyhrál nad  všemi ostatními soutěžícími a obsadil tak první místo. Jako výhru si pak odnesl nový notebook. Bohužel přesné pořadí Kuby již známo není, myslím však, že se umístil kolem pátého místa.

I přes skvělé umístění je ale podle mne hlavní to, že projekt Micro:Bit má budoucnost a jeho využitelnost v praxi je vynikající. Doufám, že se budeme moci podobných projektů účastnit i nadále a kdo ví, příští rok se možná opět zúčastníme i této soutěže. Máme totiž co obhajovat.

Mgr.Michal Žák 

Exkurze do Brna 16.2.2018

Rozhodli jsme se, že navštívíme Vida science centrum v Brně a seznámíme s ním žáky našich 8. tříd. Na velké ploše se zde nachází170 interaktivních exponátů. Návštěva Brna by nebyla úplná, kdybychom nenavštívili také hrad Špilberk a kasematy. Vybírám z názorů účastníků:

-Šli jsme do Vida centra, které nás už na první pohled okouzlilo. Zde jsme si mohli vyzkoušet spoustu pokusů a naučit se nové věci.A pak hurá do kasemat, pro mě nejzajímavější část výletu. Výlet se náramně vydařil.

                                                                                                    E. Buriánová

– Měli jsme toho v plánu hodně, takže nebylo času nazbyt. Ve Vida centru jsme si užili tři hodiny zábavy.Vyzkoušeli jsme si odpálit vodíkovou raketu, prozkoumávali jsme podmořské dno, mohli jsme si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je zažít zemětřesení. Na hradě jsme načerpali nové informace o třicetileté válce, prohlédli jsme si kasematy, kde žili zločinci.

                                                                                                   N. Dostálová

– Vida centrum je zábavní vědecký park. Mohli jsme si vyzkoušet spoustu zajímavých pokusů, pozorovat, jak se tvoří mlha, vodní výr nebo tornádo. Zkusili jsme moderovat zprávy o počasí. Vida centrum je skvěle udělané a myslím si, že tam každý najde něco, co ho baví. Na hradě Špilberku jsme se dozvěděli o době třicetileté války a jaké zbraně se tehdy používaly. Rozhodně jsme se nenudili.                                                                

                                                                                                   J. Chudobová

-Začali jsme návštěvou vědeckého centra Vida. Hned na začátku před námi stál vodotrysk, který se ale lišil od běžných tím, že voda stříkala dolů  a vytvářela různé obrazce např. smajlíka. Celá výstava byla plná věcí, které nadchly nejen mě, ale věřím, že i mnohé ostatní. Něco bych možná i vylepšil, ale zaujala nás spousta skvělých pokusů.….Kasematy- nevím, zda povídání o nich bylo více zajímavé, nebo strašidelné, protože skutečnosti, o kterých průvodce mluvil, mi naháněly husí kůži. Výlet se hodně povedl.

                                                                                                   J. Smička

– Výstava se týkala hlavně fyziky a přírodopisu. Viděli jsme, jak funguje lidské tělo a různé stroje.

                                                                                                   P. Silná

Jsem ráda, že žáci byli spokojeni a vyzkoušeli si celou řadu interaktivních exponátů. Doporučuji návštěvu Vida centra jako možnosti rodinného výletu.

                                                              RNDr. Dana Vrbová, organizátorka exkurze

 

 

Co můžeme dělat pro své zdraví?

V únoru se lutínská ZŠ zapojila do projektu „Zdraví dětem“, který se pokusil netradičním způsobem upozornit žáky na důležitost zdravého způsobu života. Projektu se zúčastnili žáci prvního stupně základní školy (prozatím od „druháků“ po „páťáky“).
Během čtyř vyučovacích hodin se žáci pod vedením zkušené lektorky pokoušeli přijít na to, co všechno by mohli ještě pro své zdraví udělat. Dále slovy jednoho z účastníků – Michala Vaculíka z 5.A:

„Paní dietoložka nám vyprávěla o dvou kamarádech – Zdravíkovi a Jedlíkovi. Zdravík byl zaměřený na sport a zdravou výživu. Naopak Jedlík nežil zdravě. Stále jedl a nesportoval. Dále nám říkala, co jsou to například cukry, tuky a v čem jsou obsaženy. Nakonec jsme po dvojicích skládali potravinovou pyramidu. Z časopisů jsme vystřihovali potraviny a pití a pak jsme výstřižky nalepovali do pyramidy. Z pyramidy bylo vidět, které potraviny a nápoje jsou zdravé a které nezdravé.“

Doufáme samozřejmě, že všechno nové a užitečné, co se během realizace projektu dozvěděli, budou žáci umět – ke svému prospěchu – v životě také uplatnit.

Michal Vaculík, 5. A, Věra Voňková, učitelka

Vánoční sbírka pro pejsky z útulku v Čechách pod Kosířem

  Na konci loňského roku jsme nasbírali a pejsky  obdarovali těmito dary :

Na jídlo :  

                                          

7 kusů paštik, 19 kusů velkých konzerv, 8 kusů menších konzerv, 2,5 kg piškotů, 1,5 kg tyčinek na zubní kámen, 110 kg granulí, 0,4 kg kostiček, 33 kapsiček                                               

Pro radost:  

3 hračky gumové, 11 ručně vyrobených hraček, 4 vodítka, 14 misek, 1 pelíšek, 1 obleček, 12 dek, 14 kusů ručníků, utěrek a polštářů, 1 savo

Všem, kdo se do sbírky zapojili, moc děkuji a těším se na příští rok !!!!!!! 

Zvláštní poděkování patří žákům 6.A, kteří se složili a koupili 3 velké pytle ( 30 kg ) granulí.

                                                             Mgr. Jana Vyhnánková

Adventní „rozjímání“ není pro sportovce naší školy

Trvalé místo v adventním období má soutěž Vánoční laťka, kterou organizují učitelé tělesné výchovy Mgr. Petr Jakob, Mgr. Jan Chmelář a Mgr. Kateřina Krejčí.
Jak už sám název napovídá, jedná se o soutěž ve skoku vysokém. Soutěží se ve čtyřech kategoriích – mladší a starší žáci, mladší a starší žákyně. Úkolem účastníků je samozřejmě zdolat co nejvyšší laťku, a to kterýmkoli ze způsobů, jež povolují atletická pravidla.
Letos se „laťka“ konala  13. prosince 2017. Ale nešťastné datum to pro ni rozhodně nebylo. Počet účastníků překročil čtyřicítku (41), výkony byly obdivuhodné, atmosféra inspirující. Po napínavém souboji zvítězili v kategorii starší žáci Tomáš Procházka (2. Martin Vrzal, 3. Adam Zbořil), starší žákyně Alice Holcová (2. Adéla Střídová, 3. Lucie Bernatová), mladší žáci Adam Tomášek (2. David Střída, 3. Alexandr Dutka), mladší žákyně Šárka Zhébalová (2. Nela Hanzelová, 3. Sára Endlicherová).
Všem vítězům srdečně blahopřejeme a budeme jim „držet pěsti“ v navazující tzv. Hněvotínské laťce, kde budou lutínskou školu reprezentovat.

Učitelé tělesné výchovy

Jak jsme se snažili pochopit ducha renesance

Renesance je jedním z nejzajímavějších období v dějinách lidstva. Navíc je svou pozemskostí a touhou po radostech života dnešní době docela blízká. Bohužel v českých zemích trvala jen krátce, a proto památek z této doby rozhodně není u nás přehnaně mnoho. Proto když jsem zhlédla dvě pražské renesanční výstavy (Podoby a příběhy aneb Portréty renesanční šlechty ve Šternberském paláci a Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský, renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem ve Valdštejnské jízdárně), rozhodla jsem se, že letos pojmu výklad o renesanci trochu jinak. Celý příspěvek

Recyklotaška

Ve středu 29.11.2017 se na naší škole pořádala akce s názvem Vánoční recyklotaška. Ke tvoření jsme využili stará bavlněná prostěradla, ze kterých jsme se naučili ušít tašku. Adéla Střídová z 9.A nám poté ukazála, jak lze tašky dekorovat malbou. Příjemné tvůrčí odpoledne provázela vůně pečeného čaje, který jsme si společně uvařili a dobrá nálada.

 

Vánoční strom v Lutíně zdobí srdíčka

Radostná událost rozsvícení vánočního stromu v Lutíně připadla na úterý 28. listopadu 2017. Všechno začalo po setmění v 17 hodin, jako vždy před obecním úřadem a za hojné účasti velkých i malých obyvatel Lutína.
O kulturní program se postarali žáci a učitelé základní školy – recitovali, zpívali vánoční písně a koledy a za své vystoupení sklidili potlesk posluchačů a malou odměnu.


Na velký dřevěný stromek mohl každý, kdo přišel, přilepit srdíčko se svým jménem a přáním. Kdo chtěl, mohl své přání napsat Ježíškovi, zazvonit si na zvoneček pro štěstí nebo zazpívat spolu s duem Jirka Štěpánek a Roman Kubinek a žáky lutínské pobočky ZUŠ Iši Krejčího. Pro děti byl připraven výborný dětský punč, pro dospělé byl obohacený něčím silnějším a krásně voňavým. Kdo měl hlad, koupil si párek v rohlíku nebo cigáro.
Po rozsvícení vánočního stromu, které jsme si společně odpočítali, čekali všichni na vrchol večera – ohňostroj. Byl ohromný, krásně barevný a ukončila ho ta nejkrásnější „rachejtle“.
Po ohňostroji se lidé pomalu rozcházeli, ale mnozí zůstali a při zářícím stromku a horkém punči si ještě dlouho povídali s přáteli a známými.
Krásný vánoční strom ozdobený srdíčky,  která jsme sami vyrobili, září a mrká na nás každý den od setmění až do rozednění stejně jako vánoční hvězdy na veřejném osvětlení.

Michaela Malá, 8.B

Školní kolo vybíjené žáků 4. a 5. ročníku – 24.11.2017

V pátek 24. listopadu 2017 proběhlo v tělocvičně školy školní kolo ve vybíjené mladších žáků. Přihlásila se 4 družstva, žáci a žákyně ze  4.A, 4.B, 5.A a 5.B třídy, celkem na 60 dětí, které mají rády pohyb a zvláště pak tuto oblíbenou míčovou hru. Hrálo se turnajovým způsobem celkem 6 zápasů, body z každého utkání se započítávaly.  Překvapením turnaje byli bojovní čtvrťáci, kteří se nezalekli svých větších kamarádů, a obsadili tak zaslouženě 2. a 3. místo.

Vítězem školního kola ve vybíjené se stalo družstvo Sobíci z 5.B.

2. místo Bílí Vlci ze 4. A

3. místo Bílí Tygři ze 4. B

4. místo Pižmoni z 5. A

Nejlepšími a nejaktivnějšími hráči turnaje byli vyhlášeni: Veronika Mrázková z 5.B,  Jakub Michalec z 5. A, Miroslav Liška a Václav Bábek  ze 4. A.  Výběr nejlepších hráčů a hráček  bude naši školu reprezentovat na okresním  kole ve vybíjené v Olomouci.  Zúčastněná družstva  si odnesla diplomy, sladké odměny za své výkony a hlavně radost ze hry.

Marie Pokorná, učitelka

                                                                                                                               

 

Vlastivědná exkurze do Přerova

              V úterý 21. listopadu 2017 jsme společně se třídou 5. A odjeli do Přerova, kde jsme navštívili Muzeum J. A. Komenského.

             Hned u vchodu nás uvítaly dvě velmi milé průvodkyně. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin. Naši třídu 5. B odvedla první průvodkyně do pravěku. Naprostou tmou jsme vešli do jeskyně. Před námi se náhle zjevila hrobka pravěkých lidí. Poznávali jsme rostliny, které prý už rostly v době kamenné. Mohli jsme si ohmatat části kostí mamuta a prozkoumat i obrovskou mamutí stoličku. Rozdělili jsme se do 3. skupinek a zahráli jsme si na archeology.  Hrabali jsme v písku a motyčkou a štětcem jsme hledali tzv. vykopávky, což byly drobné kamínky, úlomky kostí a střepy nádob.                         Vyměnili jsme se s druhou třídou a vydali se po stopách J. A. Komenského, učitele národů. Dozvěděli jsme se, že Celý příspěvek

Koncert Travellers

Ve středu 25. října 2017 k nám do školy přijela zahrát kapela Travellers. Zpěvák Jiří Štěpánek nás skvěle vtáhl do rock and rollové hudby šedesátých a sedmdesátých let. Už po první písničce jsme nemohli odolat a taky jsme to pořádně rozjeli. Zahráli nám pecky od Rowling Stones, Beatles a mnohých dalších kapel a zpěváků té doby. Byl to nejlepší koncert, který jsme na půdě naší školy zažili. Skvěle jsme se odreagovali od učení a ještě následující hodiny jsme melodie některých písniček nemohli vypustit z hlavy. Děkujeme.

                                                                            za všechny vděčné posluchače žačky devátých tříd

Výjezd do vojenských lesů Libavá

V úterý 10.10.2017 jsme se společně s 8.B zúčastnili vzdělávacího programu EVVO zaměřeného na téma Les v prostoru vojenského újezdu Libavá. Nejprve jsem nevěděla co od tohoto výletu očekávat, ale musím přiznat, že to bylo velmi zajímavé a poučné. Programem nás provázela příjemná paní, pokládala nám různé otázky, plnili jsme úkoly a alespoň já jsem se dozvěděla plno nových informací. Naučili jsme se poznat některé pomůcky, které jsou nezbytné pro lesnickou práci a povídali jsme si o zvířatech. Výlet byl super, jen kdyby bylo pěknější počasí, bylo by to mnohem lepší.

Julie Chudobová, 8.A

Přírodovědný klokan 2017

Ve středu 11.října 2017 se zájemci z 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Celkem 38 žáků řešilo úlohy z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Otázky byly ohodnoceny podle obtížnosti za 3, 4, nebo 5 bodů.

Nejlepších výsledků dosáhli žáci :

Lucie Bernatová z 9.A

Pavel Kvoch z 9.B

Pavel Chmelař z 9.A

 

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.           

                                                                                                       RNDr. Dana Vrbová a Mgr. Lucie Navrátilová

                                      

Atletický víceboj Olomouc-okresní kolo

V pondělí 25.září 2017 se konal na stadionu v Olomouci Atletický víceboj základních škol – okresní kolo. Družstvo každé kategorie tvořilo max. 5 závodníků a do bodování se započítávali 4 nejlepší. Každý závodník soutěžil ve čtyřech disciplinách: 60m běh, skok daleký(popř. vysoký), hod míčkem(popř. vrh koulí), dlouhý běh- 600m/800m/1000m.

ZŠ Lutín měla zastoupení ve všech kategoriích: ml.žákyně: Hanzelová N.,Endlicherová S.,Zhébalová Š.,Šebelová L., Svobodová S., ml.žáci : Tomášek A.,Dutka A., Gazda P., Popelka Š., st.žákyně: Střídová A., Holcová A., Chudobová B.,  Bernatová L.,  Surzynová I., st.žáci: Soušek D.,  Špunda F., Koudelka D.,  Procházka T., Chmelář P.

Umístění jednotlivých družstev:

mladší žákyně – 5. místo z 15 družstev

mladší žáci –  4. místo ze 16 družstev

starší žákyně – 5. místo z 15 družstev

starší žáci – 3. místo ze 14 družstev

Individuální úspěchy:

Alexandr Dutka: 1. místo 800m(2:40 min), 2. místo hod kriket. míčkem (52 m), 2. místo  60m (8,63s)

Střídová Adéla: 1. místo 800m (2:38min)

Tomášek Adam: 1. místo skok vysoký (151 cm)

Procházka Tomáš: 1.místo skok vysoký (162 cm)

Chmelář Pavel: 1.místo hod míčkem (62 m)

Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

Za učitele Tv: Mgr. Kateřina Krejčířová , Mgr. Jan Chmelař

Exkurze – Terakotová armáda v Olomouci

Nový školní rok začal pro nás „osmáky“ velmi příjemně – exkurzí do Olomouce.
Ráno 5. září 2017 jsme se všichni sešli ve škole a vydali se na autobus. Jako první jsme navštívili výstavu věnovanou Terakotové armádě. Tam jsme zhlédli asi hodinový film, který pojednával o tom, jak za tak krátký čas armáda vznikla, jaké problémy nastaly při vykopávkách nebo o první čínské dynastii Čchin. Na následné výstavě jsme si prohlédli kopie soch válečníků a koní, přečetli si popisky u soch, které nás zaujaly.

Po prohlídce jsme se přemístili k Přemyslovskému paláci, který jsme si celý prohlédli. Exkurze se nám moc líbila a třetí školní den jsme si krásně užili.

Vojtěch Šmída, 8. B

Republikové finále OVOV 2017 – Brno

„Pane učiteli, mě bolí úplně všechno.“
To je věta, kterou slyším už šestý rok po návratu dětí z celorepublikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Z naší školy se do něj letos probojovali Adéla Střídová a David Střída – vítězové krajského kola. Pavel Chmelář, druhý v kraji, postoupil jako náhradník a o své účasti se dozvěděl týden před finále, které se konalo v Brně ve dnech 8. a 9. září.
Adéla soupeřila ve své kategorii se 110 dívkami, Pavel měl 126 a David 38 soupeřů.

Ve výsledcích figuruje Adéla na 29.místě, Pavel na 21.místě a David se umístil nejvýše – na 11.místě. Výsledky jsou to moc pěkné a v silné konkurenci se naši určitě neztratili. Tato soutěž je výjimečná i v tom, že učitelé a rodiče, kteří doprovázejí soutěžící, můžou děti podpořit a absolvovat desetiboj s nimi. Je to úžasná, ale vyčerpávající zkušenost.

Také je moc příjemné, že se děti setkají s desítkami olympioniků, kteří se akce po celé dva dny účastní, rozdávají autogramy a povzbuzují děti k co nejlepším výkonům. Nás potěšilo setkání s naším vynikajícím olympionikem a mistrem světa v rychlostní kanoistice Josefem Dostálem (2. a 3. místo na LOH v Riu). Neodolali jsme a naši pětičlennou výpravu jsme si s Josefem Dostálem vyfotili.

 

Jan Chmelář, učitel TV

Lutín „sbíral“ medaile

Již tradiční lehkoatletické závody pod názvem „O pohár starosty Lutína“ proběhly ve čtvrtek 8. června na stadionu naší školy. Své síly změřili závodníci základních škol z Hněvotína, Těšetic, Náměště na Hané a Lutína. Soutěžilo se v běhu na 60, 150 a 1000 metrů, ve skoku dalekém, hodu míčkem pro mladší a vrhu koulí pro starší žáky. Závody ukončil smíšený štafetový běh starších a mladších žáků na 5 x 200 metrů.
Velmi dobře si opět vedli domácí „matadoři“. Ivana Surzynová, David Koudelka, Anna Křížková a Pavel Matějů ovládli ve svých kategoriích úvodní sprinty na 60 metrů. K nim se na trati 150 m přidali Dušan Soušek s Alexandrem Dutkou, Hana Weidingerová a Jan Chmelář.

 

 

Naši závodníci Sára Endlicherová, Dušan Soušek, Adéla Střídová a Rostislav Pavlíček zvítězili také ve všech bězích na 1000 metrů.

Ve skoku dalekém jsme měli tři vítěze: Alici Holcovou, Adélu Střídovou a Jana Chmeláře.

Ve vrhačských disciplinách zvítězili Alice Holcová, Adam Zbořil a Martina Mrázková.

Stoprocentní úspěšnosti jsme dosáhli opět ve štafetách. Obě kategorie suverénně ovládly týmy z Lutína.                                                       

Blahopřejeme a radujeme se spolu s vítězi.

Petr Jakob, učitel

 

Konec školního roku patřil výletům

Výlety na konci školního roku patří k nejoblíbenějším společným akcím žáků a jejich učitelů. Absolvují je většinou všechny třídy od „prvňáků“ až po „mazáky“ z 9. ročníku, na které již řadu let čeká v květnu několikadenní poznávací exkurze do Prahy. Atraktivní a zajímavou náplň pečlivě připravenou třídními učiteli mají ale i jednodenní výlety do blízkých i vzdálenějších míst naší země. „Sedmá B“ se v červnu seznámila s naším nejslavnějším hradem.

Letos v červnu jsme se vydali na školní výlet na Karlštejn s „mezipřistáním“ v Praze.

Obvyklý sraz ráno v Olomouci na nádraží, rozdělení míst, čekání na vlak a jelo se! Cesta probíhala v poklidu a bez zpoždění.
Z nádraží v Praze směřovaly naše kroky nejprve na Pražský hrad. Po zdolání „starých zámeckých schodů“ jsme si chvilku odpočinuli a vydali se na prohlídku Zlaté uličky. Pěšky zpátky dolů a potom tramvají jsme se dostali až ke Karlovu mostu.
Na druhém břehu Vltavy nás čekala projížďka lodí. Plavba trvala asi 45 minut a kapitán nám ukázal část Prahy zase z jiného úhlu. Po „vylodění“ jsme navštívili muzeum s výstavou dokumentů o Karlově mostu. A pak už jsme „osobáčkem“ zamířili do cílové zastávky Karlštejn.
Když jsme zdolali cestu k hradu, absolvovali jsme zajímavou prohlídku. Během ní nás průvodce seznamoval se životem Karla IV. a jeho čtyř manželek, strategií jeho vlády a jeho předky. Po prohlídce hradu jsme si dali krátký rozchod, než nám pojede vlak zpátky do Prahy. Ale tím jsme ještě nekončili!
Na hlavním nádraží v Praze na nás čekal další průvodce a provedl nás prezidentskými salonky v historické budově nádraží, kde je také známá Fantova kavárna.
V saloncích se v průběhu let procházely „hlavy státu“, počínaje naším prvním prezidentem T. G. Masarykem. V blízké době (v červnu) má tohle místo navštívit rakouský prezident.
Den má ale pouze čtyřiadvacet hodin, a tak jsme museli myslet na návrat. Vyjeli jsme „na čas“, ale díky vadné lokomotivě jsme cestou nabrali výrazné zpoždění.  Nakonec ale – o hodinu později, než sliboval jízdní řád – jsme se všichni šťastně vrátili domů.

Vojtěch Šmída, 7. B

 

                                        

 

Zájmové kroužky pro plnohodnotný život

Seznamují se s programováním

Na začátku tohoto školního roku jsem se rozhodl založit na škole kroužek, kde by se děti mohly dozvědět více o programování. Jelikož se jedná o novou věc, se kterou se většina dětí ještě nesetkala (a navíc nejde o věc nekomplikovanou), využil jsem možnosti grafického programovacího jazyka Scratch.
Tento jazyk vznikl na americké škole MIT a jeho smyslem je zpřístupnění základů programování mladým lidem. Toho se snaží dosáhnout pomocí hezkého a jednoduchého prostředí, které umožňuje tvorbu spousty zajímavých věcí.
Během roku jsme si mohli zkusit s žáky vytvořit i několik her či dalších aplikací. Koncem roku se pak žáci zúčastnili prvního ročníku soutěže Scratch CAP 2017, kde změřili svoje nabyté vědomosti se školami z celé ČR.

Pevně věřím, že se kroužek otevře i příští rok, kdy navíc k programování v prostředí Scratch přidáme i možnost postavit a naprogramovat si vlastního robota od Lego Mindstorms Education.

Michal Žák, učitel informatiky, vedoucí kroužku programování

 

 

Kroužek reedukace pomohl žákům i učitelům

Reedukační kroužek na ZŠ Lutín probíhal třikrát týdně a vedla ho Mgr. Hana Kovářová, která odvedla se svými žáky kus pořádné práce.
V pondělí a ve čtvrtek navštěvovaly kroužek děti z druhého a čtvrtého ročníku. V tyto dny jsme převážně procvičovali probírané učivo českého jazyka či matematiky, a to formou hry.
Středeční kroužek se staršími žáky se zaměřoval na rozvoj čtenářských dovedností. Občas jsme procvičili některé právě probírané mluvnické jevy, ale většinu času jsme četli knihu Ostrov trosečníků od spisovatele Jana Bárty. V první a závěrečné hodině proběhl test čtenářských dovedností, žáci četli vždy stejný text. U všech jsme dosáhli výrazného zlepšení jak v rychlosti četby,  tak i v míře chybování.

Hana Kovářová, vedoucí kroužku

A jak kroužek hodnotí sami žáci?

„Je mi líto, že reedukační kroužek nebýval déle. Paní učitelka Kovářová nám pomohla zlepšit se ve čtení a vůbec v celé češtině. Taky nás naučila morseovku a plno dalších věcí.“

„Na reedukaci se mi líbila nejvíc srandovní paní učitelka. Někdy jsme si povídali, někdy hráli hry, občas jsme psali, ale jinak jsme četli. Paní učitelka mi moc pomohla, už se tak nestydím před dětmi číst nahlas. Když jsme tam šli poprvé, tak jsem byl skoro nejhorší, ale teď jsem asi nejlepší.“
 

Žáci 7.B

 

Reedukace není jenom cizí slovo

V praxi jde o využití metod speciální pedagogiky  při úpravě narušených mozkových funkcí (sluchu, zraku, pohybových a rozumových schopností).

Dobré vzdělání otvírá člověku brány života – umožňuje mu budovat kariéru, vydělat si peníze potřebné pro život, formuje a zušlechťuje jeho osobnost. Vzdělávání je činnost nejen potřebná, ale také radostná a povznášející. Na roky strávené ve škole vzpomínáme celý život a většinou jsou to vzpomínky šťastné.
Bohužel jsou však také děti, pro které cesta ke vzdělání není úplně snadná. Jsou to děti s tzv. poruchami učení. Za školním úspěchem těchto dětí stojí obvykle obrovské úsilí, jež ubírá malému človíčkovi mnoho času a energie. Pomáhat musí i rodiče, a přesto je to někdy složité. Škola vychází těmto dětem vstříc zřizováním reedukačních kroužků, kde jim s odstraňováním problémů pomáhají speciální pedagogové. Jeden takový kroužek na lutínské škole vede Mgr. Hana Kovářová.
Možná se ptáte, proč jsem se odhodlala hovořit o této věci. Nejedná se přece o nic exkluzivního, je to obyčejná, každodenní, nimravá práce a výsledky přicházejí obvykle pomalu a váhavě. Možná o tom chci psát právě proto. Tato nepříliš exkluzivní práce totiž vrací dětem s poruchami učení šance na úspěšný vstup do vzdělávání, pomáhá jim překonávat problémy, zvyšuje jejich sebevědomí. A to je nesmírně důležitá věc.
Jak radostné překvapení to i pro učitele může být, když dítě, které dříve při přečtení každé krátké věty podstupovalo obtížný souboj s písmenky, najednou bez problémů čte stejně jako ostatní, jsem letos zažila na vlastní kůži, když někteří žáci z mé třídy začali chodit do reedukačního kroužku k paní učitelce Kovářové. Prvním překvapením bylo, že do tohoto vzdělávacího kroužku chodili velmi rádi, s nadšením, nevyhýbali se mu, jak se to občas stává. Dokonce přemluvili paní učitelku, aby kroužek trval déle.
Po několika měsících pak přišlo to hlavní. Najednou četli. Neslabikovali, nekoktali, prostě celkem bez problémů četli. Četli dokonce líp než někteří jejich spolužáci, kteří žádné poruchy učení neměli. Bylo to krásné. Byl to výsostně příjemný pocit vidět, jak se tyto děti zlepšují a jakou z toho mají radost. Tak jsem se o tento příjemný zážitek chtěla s vámi podělit.
A to je vlastně téměř všechno. Schází už jen poděkování Mgr. Kovářové spojené samozřejmě s přáním, aby se jí i v budoucnu práce takhle dařila. 

Věra Voňková, učitelka (ČJ – D)

„Druháci“ prožili týden na Třemešku

V kouzelném prostředí oskavských lesů se skrývá rekreační areál Třemešek, kam se letos vydaly děti z druhých tříd na školu v přírodě a na „záchrannou expedici“.  Jely bez aktovek, učebnic a úkolů, ale přece za poznáním.

Dokázaly, že zachránit opuštěné králíčky před přísnou „Lesněnou“ se podaří tehdy, když se všichni semknou a budou spoléhat jeden na druhého.

 

A dokázaly také, že v přírodě se lépe učí, dovádí, lépe chutná a všichni jsou si navzájem blíž.

Už teď se nám po Třemešku stýská…

 

Leona Čotková a Milena Vychodilová
třídní učitelky

                                                                  

Na OVOV v Hranicích jsme opět nezklamali

Již pátý rok se lutínská škola účastní okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) a postoupila i do krajského kola. Letos se okresní kolo konalo pro špatné počasí v hale a my jsme tak přišli o cenné body v běhu na 1 km, který patří k naší silné disciplině. Přesto se osmičlenné družstvo probojovalo do kraje spolu s třinácti jednotlivci, z nichž  nejúspěšnější byl David Střída, který si druhým místem zajistil účast v krajském kole.

V krajském kole pořádaném 6. června v Hranicích jsme se také „neztratili“. Tentokrát nás čekal šestiboj. Počasí nezklamalo, takže i „kilák“ se běžel. I dalších pět disciplin – běh na 60m, skok daleký, hod míčkem, skoky přes švihadlo, shyby na šikmé lavičce, popř. ještě dribling (varianta k běhu na 1 km) – se snažili závodníci plnit na maximum svých sil.

Celkové třetí místo v kraji, které družstvo v konkurenci čtrnácti škol získalo, je bezpochyby velký úspěch, nicméně na republikové finále do Brna postupují pouze dvě první družstva. Mezi jednotlivci dosáhla osobního úspěchu Alice Holcová, která vybojovala ve své kategorii třetí místo. Dále pak „na bedně“ stál Pavel Chmelář, který skončil na krásném  druhém místě za svým věčným rivalem z Litovle, a nejkrásnější pocity zažívali sourozenci Střídovi- Adéla a David. Oba vybojovali ve své kategorii  první místo a zaslouženě budou reprezentovat naši školu v září na republikovém finále v Brně. My jim budeme držet palce!

Za ZŠ Lutín závodili Adéla Střídová, Alice Holcová, Sára Svobodová, Sára Endlicherová (nahradila zraněnou Karinu Jurníkovou), Pavel Chmelář, Dušan Soušek, Alexandr Dutka a Adam Tomášek.

Všem žákům gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy a obce.

Kateřina Krejčířová, učitelka (NJ-TV)

Jan Chmelář, učitel (TV-Př)

Nejlepší „deváťáky“ ocenil starosta obce

Zájem představitelů naší obce o mladou generaci dokazuje také každoročně na konci školního roku setkání nejlepších žáků 9. ročníku se starostou obce, který oceňuje jejich výborné studijní výsledky a reprezentaci školy a obce po celou dobu jejich povinné školní docházky. Letošní setkání v aule ZŠ se konalo v úterý 13. června 2017 a oceněno a odměněno bylo čtrnáct dívek a chlapců.
Slavnostní setkání se starostou obce organizuje Sbor pro občanské záležitosti a jsou zváni i rodiče oceněných.  Určitě i pro ně bylo setkání velice příjemné, vždyť mají také nemalý podíl na skvělých výsledcích svých dětí.
Veřejné ocenění a dárek přijali Kateřina Gieselová, Jan Chmelář, Eva Kamenská, Anna Křížková, Jan Malý, Pavla Miková, Lucie Střídová a Mariam Yeiha Yacoubová z 9.A, Pavel Matějů, Kateřina Mlčochová, Martina Mrázková, Rostislav Pavlíček, Ondřej Tomášek a Filip Vaculík z 9. B..

Do další etapy života přejeme nejen těmto čtrnácti oceněným,  ale všem „vycházejícím deváťákům“, aby dosáhli všech svých tužeb a plánů, aby jim nechyběly odvaha a síla pro boj s životními překážkami, podpora rodiny, noví přátelé, zdraví a štěstí.

Jana Šolcová, předsedkyně SPOZ

 

 

 

 

Ve škole v přírodě se děti učí i baví

Do školy v přírodě jezdí pravidelně v květnu nebo červnu žáci druhého a šestého ročníku. „Šesťáci“ s pedagogickým doprovodem tráví týden ve Sluňákově – ekologickém centru v Litovelském Pomoraví. Poznávají tu blíže tajemství a krásy přírody, což je hlavní náplní jejich vzdělávacího programu, ale zbývá čas i na zábavu, sport a odpočinek. O tom, že týden ve Sluňákově je příjemnou změnou po měsících strávených ve školních lavicích, svědčí jejich vlastní slova:

Jakmile jsme do Sluňákova přijeli, bylo mi hned jasné, že to bude super. Mám ráda přírodu a zajímám se o ni, věděla jsem, že se nudit určitě nebudu.

Litovelské Pomoraví mě okamžitě očarovalo svou krásou. Zvláště teď na jaře. Tůňky, chráněné rostliny, bobři a nesmírné množství zeleně, zkrátka lužní les. Jediné, co nám ztěžovalo život, byli komáři.

Krásu lužních lesů jsme mohli obdivovat dokonce i z raftu, i když někteří z nás dali spíše přednost cákání vody po spolužácích. Já jsem naštěstí stihla obojí. Skoro všichni jsme byli mokří, ale to vůbec nevadilo, protože na nás v jídelně čekala voňavá, teplá polévka.

Náplní pobytu na škole v přírodě byl vzdělávací program. I ten byl velmi zajímavý a okouzlil nás hned od začátku. Byla to „pouť sedmi barvami duhy“. Že si pod tím nic nepředstavíte? Každý den jsme si povídali o jiné barvě. Naše vedoucí Jana a Martina nám toho hodně o duze vyprávěly a tematicky vybíraly činnosti k barvám duhy. Mně se nejvíc líbilo batikování, výroba papíru a mýdla a skládání duhy z jarních rostlinek.

Přestože byl program velmi pestrý, měli jsme také volný čas pro sebe. Ten jsme vesměs trávili na terase, na balkóně, venku nebo u bufetu s nanukem v ruce či na relaxačních vacích. Často jsme hráli s kamarády vybíjenou nebo jsme si jen tak povídali.

Škola v přírodě se mi moc líbila. Byla to především velká zábava. Ani jsme možná nepostřehli, že jsme se také mnohému novému přiučili. 

 

Anna Marko, 6.A    

 

Jarní sběr papíru – 16.5.2017

V jarní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 24 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Exkurze deváťáků do Prahy 2017

Třídenní kulturně historickou exkurzi žáků 9. ročníku do Prahy připravily učitelky lutínské základní školy na 10. až 12. květen 2017.

V průběhu prvního dne jsme se ubytovali v hotelu Pramen. Interiéry Národního divadla a secesní stavba Obecního domu s jeho reprezentačními sály patřily k prvním místům naší exkurze..

Na večerní program jsme se těšili do divadla Ungelt. V komedii „Na útěku“ jsme mohli obdivovat výkony českých hereček Zlaty Adamovské a Jany Štěpánkové. Paní Štěpánková se s námi po skončení inscenace i ráda vyfotografovala. 

Druhý den výletu byl příjemně slunečný a my se mohli věnovat našemu dalšímu putování Prahou a až do čtvrti Židovského města zvané Josefov. „Díky“ velkým přestavbám se z jeho původních památek dochovaly již jen některé. My jsme zhlédli Španělskou, Staronovou a Pinkasovu synagogu se starým židovským hřbitovem. Staronová synagoga nás zaujala jednou ze svých záhadných legend, kde se objevoval rabi Löw a jeho bájný golem.

Odpoledne jsme navštívili Pražský hrad a kanceláře prezidenta republiky, které slouží k výkonu státních pravomocí. Dalším zajímavým místem byla stálá expozice s názvem Příběh Pražského hradu.

Večer nás opět očekávala humorná inscenace „Blbec k večeři“, tentokrát v Divadle Bez zábradlí. Díky výbornému hereckému obsazení jsme se všichni velmi pobavili. Než jsme vyrazili na zpáteční cestu, zavezlo nás metro k žižkovskému vysílači, odkud jsme pozorovali celou Prahu v záři nočních světel.

V pátek ráno jsme hned po snídani pokračovali podle našeho plánu. Senát Parlamentu České republiky, sídlící ve Valdštejnském paláci na Malé Straně, byl naším prvním zastavením.

Po obědě nás vítal barokní kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského s Pražským Jezulátkem, posvátnou voskovou soškou zobrazující Ježíše v raném dětství. Od  průvodkyně jsme se dozvěděli, že ve sklepeních tohoto svatostánku nás očekává ještě jedno docela tajemné překvapení. Pod celým kostelním objektem jsme procházeli rozsáhlým karmelitánským pohřebištěm a hrobkou ze 17. století s mumifikovanými ostatky lidských těl. Setkali jsme se s unikátní zvláštností – pohřbíváním mrtvých lidí do zdí v podzemí.

Před odjezdem domů jsme navštívili ještě Letecké muzeum Kbely, Muzeum českého granátu a výstavu šatů světové návrhářky Blanky Matragi v Obecním domě.

I když náš školní výlet rychle uplynul, ještě dlouho jsme se k němu ve vzpomínkách vraceli. Zažili jsme tři dny příjemného dobrodružství, za které vděčíme i děkujeme našim učitelkám  Věře Voňkové,  Martině Procházkové,  Janě Vyhnánkové a Leoně Čotkové.  Neúnavně nás vedly po celou dobu pobytu, byly naší oporou a zdrojem zajímavých informací.

 

Kateřina Mlčochová, 9.B

Okresní kolo Bio

            V dubnu proběhla okresní kola biologické olympiády. I letos jsme do soutěže přihlásili nejúspěšnější žáky ze školního kola. V kategorii šesťáků a sedmáků nás reprezentovaly Nela Hanzelová (20.místo) a Kristýna Nezhybová (16.místo). Letos především sbíraly zkušenosti s takovou soutěží a věřím, že je zúročí v dalších letech. V kategorii osmáků a deváťáků nás reprezentovali  Jan Chmelář a Pavel Chmelář. Oba se stali úspěšnými řešiteli okresního kola (dosáhli víc než 60% správných odpovědí). Pavel Chmelář skončil na 6.místě a Jan Chmelář na 4.místě, prvním nepostupovém.
Všem čtyřem děkuji za reprezentaci školy a obce  a zároveň je musím pochválit za vypracování moc pěkných úkolů, které byly podmínkou pro okresní účast.

Mgr. Jan Chmelář

 

Naše nejmenší florbalistky v Praze

Měsíc po stříbrném úspěchu starších žáků na republikovém finále v Plzni se vydaly naše florbalistky z 3. až 4. ročníku na další republikové finále, tentokrát do Prahy. Dívky se mezi nejlepších šest družstev v této kategorii probojovaly vítězstvím v okresním a krajském kole a třetím místem v „národním finále východ“.
Postup do republikového finále byl obtížný. Když dívky vybojovaly v národním finále východ bronzové medaile, které zajišťovaly postup na republiku, byly neskutečně šťastné. Musím ale říct, že stejně velké bylo jejich vyčerpání. Prokázaly už v tomto věku velkou morální sílu a schopnost překonávat náročné situace.

V republikovém finále se naše družstvo umístilo našestém místě. Dívky odehrály vyrovnaná utkání, ale chybělo nám trochu sportovního štěstí. Družstvo hrálo ve složení Ema Baleková, Verunka  Mrázková, Lenička Mrázková, Natka Dostálová, Adélka Brostíková, Barunka Krejčířová a Anička Dohnalová. Na turnaji patřily k nejmladším. Ostatní družstva byla složena především z dívek 5. tříd. To dává našim děvčatům naději do dalšího roku, protože všechny naše hráčky z týmu můžou hrát i příští rok za stejnou kategorii.

Mgr. Jan Chmelář

 

Německé divadlo v DDM Olomouc

27.3.2017 navštívili žáci 7. a 8. tříd divadelní představení 3x Über die Liebe (3x o lásce) v podání brněnského divadla Domino Theatre.

Jednalo se o scénické ztvárnění tří pohádek o lásce napsaných H.Ch.Andersenem. Děj byl vyprávěn rodilým mluvčím, profesionálním hercem z Berlína, Maxem Mauerem v německém jazyce.
V letošním školním roce jsme měli již druhou akci netradiční výuky německého jazyka. Němčina se vyučuje na naší škole jako druhý cizí jazyk. Aby byl pro žáky zajímavý a atraktivní, je důležité děti neustále motivovat a nabízet jim různé formy vzdělávání.

Mgr. Kateřina Krejčířová, učitelka Nj

 

                                                                                                                                                                                                                                      

Nezmrzli jsme – vyhráli jsme

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se 35 žáků naší školy zúčastnilo orientačního běhu v Těšeticích nazvaného „Těšetická myška“.

Ačkoliv bylo pouze několik stupňů nad nulou a studený vítr k tomu, chuť zažít dobrodružství byla silnější. Zasoutěžit si a třeba i zvítězit, byly důvody, proč se závodu zúčastnit. V konkurenci základních škol z Těšetic a Hněvotína jsme obstáli výborně.

Žáci naší školy startovali ve třech kategoriích a to:

Chlapci 1.stupně – kde Adam Bureš a Ondřej Svoboda ze 4.B doběhli na krásném 3.místě

Dívky 2.stupně –  1.místo Adéla Střídová z 8.A, která se stala zároveň nejrychlejší běžkyní celého závodu

Chlapci 2.stupně – v této kategorii jsme obsadili první dvě příčky – 1.místo získal Pavel Matějů a 2.místo Ondřej Tomášek oba z 9.B

Nesoutěžní kategorie MIX se zúčastnilo 6 dvojic a jedna trojice.

 Zázemí jsme měli v těšetické ZŠ, která „Myšku“ výborně zorganizovala. I přes nepřízeň počasí si děti závod užily a odjížděly domů s příjemnými zážitky.

 

                                                                                                         Mgr. Kateřina Krejčířová,učitelka Tv

                                                                                         

Zápis se zajíčkem

Čas opravdu utíká jako voda v řece. Děti, které loni v září nastupovaly do prvního ročníku s očekáváním, těšením nebo obavou, jsou dnes už „ostřílenými prvňáky“ a za pár týdnů si odnesou svá zasloužená vysvědčení. Do uvolněných „prvňáckých“ lavic usednou děti, které se do lutínské školy přišly zapsat letos 3. nebo 24. dubna.
Poprvé za dlouhá léta byl termín zápisu stanoven na jarní dobu. Děti tak měly pár týdnů k dobru, aby „dorostly“ a udělaly posun ke školní „zralosti“.
Blížily se Velikonoce, a tak bylo pochopitelné, že děti vítali u vchodu roztomilí jarní zajíčci (maskovaní starší spolužáci), kteří provedli budoucí školáky i jejich rodiče jarně vyzdobenou školou a celým zápisem.


Nejprve měli budoucí prvňáci možnost uvolnit se při běhání a cvičení v tělocvičně. Tam většina z nich ztratila ostych a pak všichni společně se zajíci hledali velikonoční vajíčka, která je přivedla až do tříd. Tam už na děti čekaly opravdové úkoly. Kreslily postavu, rozeznávaly geometrické tvary a barvy, vyprávěly, opisovaly různé znaky, skládaly puzzle, orientovaly se v pojmech „vpravo-vlevo“ a zápasily s vázáním mašle, čímž si ověřujeme jejich schopnosti v oblasti jemné motoriky. Při přípravě svých dětí na zvládnutí tohoto neoblíbeného úkolu se mohou rodiče přesvědčit o jejich trpělivosti a ochotě se učit a vypořádat se i s nepopulárním problémem.
My dospělí musíme plnit i takové úkoly, do kterých se nám často „nechce“, a je třeba připravit i děti na to, že s nástupem do školy jim ubude volnosti a do jejich života přijdou povinnosti a práce. Není nutné je školou strašit, naopak je třeba s nimi komunikovat, povzbudit je a vést je tak, abychom jim přechod do školy ulehčili. Je velmi dobré, když mají děti zvládnuté a zažité zejména sociální návyky, umějí samostatně pracovat a chovají se přiměřeně svému věku.
Takto připravených dětí se do školy chystá většina. My se na ně už teď moc těšíme a doufáme, že se při „zápisu se zajíčkem“ přesvědčily, že na ně ve škole čeká i zábava a spousta nových kamarádů a zajímavých zážitků.

Mgr. Leona Čotková
Mgr. Milena Vychodilová

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Projektový den Zachraň život

Pro žáky druhého stupně naší školy jsme připravili projekt na téma letu člověka do vesmíru s názvem „Zachraň život“.

Žáky jsme rozdělili tak,  aby v každém minitýmu bylo po jednom žákovi z každé třídy. Žáci dostali soutěžní listy k zapisování bodů na jednotlivých stanovištích, kterými procházeli čtyři vyučovací hodiny. Seznámili se s hypoxií, která může nastat ve vesmíru, otestovali si fyzickou kondici pomocí Ruffierovy zkoušky založené na měření tepové frekvence před a po zatížení. Cílem dne bylo získání znalostí, návyků a dovedností nutných pro výkon kosmonauta formou hry. Žáci skládali zprávu z kartiček rozmístěných v jídelně školy, řešili deset otázek z oblasti astronomie, sestrojili podle návodu model vznášedla. Dále skládali součástku podle „špionážních“ fotografií – v tomto úkolu rozvíjeli prostorovou představivost a komunikační dovednosti. Jemnou motoriku a trpělivost si procvičili při oddělování složek směsi pomocí magnetu, pinzety, lžičky apod. Na dalším stanovišti si předávaly posádky ve vesmíru zprávy bez použití zvuku – využily tedy morseovku a světelné signály. Celý příspěvek

Matematické soutěže na základní škole

V březnu proběhlo na naší škole několik matematických soutěží.

Nejobtížnější z nich je Matematická olympiáda. Žáci řeší doma zadané úkoly a podle výsledků své práce se mohou stát úspěšnými řešiteli školního kola. Těmi se stali ze 7. ročníku Vojtěch Šmída a Michaela Malá, z 6. ročníku Nela Hanzelová. Tito žáci budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

Dne 17. 3. 2017 proběhla tradiční mezinárodní soutěž Matematický klokan, do které se přihlásilo 138 žáků z 2. – 5. třídy a 114 žáků z 6. – 9. třídy.

Nejlepšími řešiteli z celé školy byli:

Pavel Chmelář, Zdena Řeháková, Petr Gazda a Lucie Kamenská. Celý příspěvek

Další florbalový úspěch

V pátek 24.března 2017 se v Olomouci konalo Národní finále Poháru základních škol ve florbalu, kam postoupily dívky z 1.stupně po vítězství v krajském kole.

Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, která hrála o postup do Republikového finále, kam postupují tři nejlepší.

Naše holky( E.Baleková, A. Brostíková, A. Dohnalová, N.Dostálová, B. Krejčířová, L. Mrázková, V. Mrázková a N. Ryšavá) si po 2. místě ve skupině vybojovaly postup do čtvrtfinále, ve kterém se utkaly s hráčkami z Havlíčkova Brodu. Byl to „těžký“ zápas, ve kterém jsme nakonec zvítězily až na samostatné nájezdy 4:3. V semifinále nám trochu docházely síly a prohrály jsme. V rozhodujícím zápase o postup jsme porazily Odry 5:2 a radost byla veliká: “Jsme třetí a  POJEDEME do Prahy“– 21.4.2017 a doufáme, že budeme tak úspěšní, jako naši starší žáci v Plzni.

Velké poděkování patří našim trenérům – J. Chmelářovi, P. Kovaříkovi, P. Portyšovi, kteří nás vedou k úspěchům.

 Držte nám 21.4.2017 pěsti.

 Děkujeme

Podrobnosti naleznete na stránkách https://www.ceskyflorbal.cz/zakladniskoly/jihomoravske-finale-ovladla-sokolnice-kyzeny-postupovy-bronz-ma-domaci-lutin/

Fotografie z turna je naleznete na odkazu: http://www.uschovna.cz/zasilka/LI35AF2UBLJ5XGKW-A8L

 

Úžasné stříbro z republikového finále v Plzni

Ve dnech 22. a 23. března 2017 se díky našim nejstarším chlapcům dostala ZŠ Lutín na televizní obrazovky. Podařila se jim fantastická věc – probojovali se do republikového finále v nejtěžší kategorii starších žáků ve florbalu. Je to nejobsazenější soutěž na základních školách. V této kategorii starších dětí (chlapců i dívek) bylo letos přihlášeno 40 tisíc dětí ve 2500 družstvech.

Pro nás to byla v chlapecké kategorii premiéra. Dívkám se podařilo proklouznout do republikového finále už před dvěma roky a dovezly si bronzové medaile. Letos moc nechybělo a mohly být v Plzni také, ale těsně to nevyšlo.         

Během letošních kvalifikačních kol prokázali chlapci obrovské nasazení, touhu vyhrát, soudržnost týmu a samozřejmě také tréninkem získané dovednosti. To vše bylo korunováno úspěchem – postupem do RF v Plzni. Letošní ročník byl jedinečný tím, že finálový zápas byl poprvé vysílán v přímém přenosu na ČT SPORT. Pro kluky to byla obrovská motivace.

Turnaj nám vyšel náramně. Chlapci pokračovali ve svých výkonech z postupových kol a probojovali se do finále. Za celý rok až do finále neprohráli jediný zápas. Do Plzně se s nimi probojovalo družstvo Děčína, s kterým v základní skupině remizovali 5:5. Sportovně musíme uznat, že kluci z Děčína zahráli finále lépe a po zásluze vyhráli. Nás moc mrzelo, že se nám nepodařilo dát gól, i když tyče zvonily. Spolužáci, kteří nám fandili při přímém přenosu v aule, si „gól“ zakřičet nemohli.

I přes finálovou prohru je to pro nás velký úspěch. Slovy trenéra děčínského družstva: “Na to, odkud  jste…“.  Klukům bych chtěl poděkovat nejen za předvedené výkony, ale také za to, jak se na všech akcích chovali a výborně reprezentovali naši školu i obec. Poděkování  zaslouží tito hráči: Rosťa Pavlíček (kapitán), Ondřej Tomášek (vyhlášený nejlepším brankářem republikového finále), Pavel Matějů, Dušan Soušek, Pavel a Jan Chmelářovi, Filip Vaculík, Tomáš Procházka, Jan Svoboda,  Pavel Zlatohlávek, Vojta Sedláček, Michal Endlicher a Jakub Sedláček.

 

Mgr. Jan Chmelář

Hoši děkujeme!!!!

Gratulujeme našim starším žákům k zisku stříbrných medailí, které vybojovali ve finálovém turnaji  Sportovní ligy základních škol ve florbalu v Plzni.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i Obce Lutín.

HOŠI DĚKUJEME!!!!!

Ohlasy na finálový turnaj naleznete na těchto odkazech:

http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/florbalove-tituly-ziskaly-skoly-z-mlade-boleslavi-a-decina-20170323.html

www.sportovniligazc.cz

 

 

ŠKOLNÍ KOLO TURNAJE V DŘEVOBALU

V pátek 24. 2. 2017 se konal v tělocvičně naší školy již tradiční turnaj v dřevobalu pro žáky 4. a 5. tříd.

Poté, co čtvrťáci a páťáci zvládli pravidla hry, vybrali nejlepší hráče do svých týmů ke vzájemným utkáním. Přestože výkony všech hráčů byly obdivuhodné a poměrně vyrovnané, herní taktikou, rychlostí a sehraností  vynikl tým hráčů ze IV. B  třídy  – Rychlí gepardi. Celý příspěvek

Hurá do Plzně!!!

Dne 22. února 2017 se v Uherském Brodě konala kvalifikace na republikové finále AŠSK ČR ve florbalu starších žáků základních škol. Proti nám stáli vítězové krajských kol ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.

velkým nadšením, bojovností a chutí zvítězit se kluci pustili do soubojů. V prvním zápase jsme se utkali s družstvem Gymnázium Uherské Hradiště. Po velmi tvrdém boji jsme uhráli vyrovnaný výsledek 4:4.

Naším druhým soupeřem byla Základní škola Suchdol nad Odrou. Ta podlehla ve vzájemném zápase Gymnáziu Uherské Hradiště 5:8. A tak jsme do boje se Suchdolem vstupovali s obrovským respektem a ještě větším odhodláním zvítězit. Věděli jsme, že k postupu potřebujeme zvítězit nejméně o 4 góly. Kluci se však nezalekli, a tak do soupeřovy brány padal jeden gól za druhým. Lutín nad Suchdolem zvítězil poměrem 11:2.

Tímto úžasným výsledkem si kluci vybojovali postup do republikového finále ČR ve florbalu ZŠ, který se uskuteční v Plzni 22. – 23.3.2017.

Velké poděkování patří celému týmu, který přes okrskové, okresní, krajské a kvalifikační kolo postoupil až do tohoto RF ČR v Plzni. A samozřejmě panu učiteli Janu Chmelářovi, který další družstvo dovedl až na pomyslný vrchol.

Náš tým:Michal Endlicher, Jan Chmelář, Pavel Chmelář, Pavel Matějů, Rostislav Pavlíček, Tomáš Procházka, Vojtěch Sedláček, Jakub Sedláček, Dušan Soušek, Ondřej Tomášek, Jan Svoboda, Filip Vaculík, Pavel Zlatohlávek.

Držte nám pěsti!!!!

 

 

 

Vojenská hudba Olomouc v aule ZŠ Lutín

V pondělí dopoledne 20. února 2017 proběhly v aule ZŠ Lutín dva výchovné koncerty  Vojenské hudby Olomouc pod vedením dirigenta kapitána Richarda Czuczora.

První z koncertů byl určen pro žáky 1. – 4. třídy.  Zazněly zde melodie a písničky  z pohádek, večerníčků a dětských filmů. Jednotlivé ukázky byly prokládány otázkami, na které žáci hbitě odpovídali. Za správné odpovědi obdrželi sladkou odměnu. Celý příspěvek

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO OPUŠTĚNÉ PEJSKY Z ÚTULKU VOŘÍŠEK

V týdnu od 12. – 16.12.2016  jsem uspořádala 2. ročník sbírky pro pejsky z útulku v Čechách pod Kosířem. I když je předvánoční čas velmi hektický,  mnoho z vás se na chvíli zastaví a rádi obdarují a potěší někoho druhého. A pejsci jsou toho důkazem. Některé děti pejska mít doma nemůžou, tak alespoň pošlou nějaký ten pamlsek.

Od pondělí se dveře mého kabinetu netrhly a v pátek jsem se ke svému pracovnímu stolu prodírala přes hromadu pytlů s granulema.

Co vše jste pejskům poslali ?

89 kg granulí, 19 konzerv, 10 balíčků piškotů, 2 psí salámy, 31 kapsiček, 25 různých pamlsků, 1 vodítko, hřeben, šampony proti bleškám, plyšáky, 4 deky, 3 ručníky, misky…

Kdo se zapojil ?

42 žáků,  6 zaměstnanců školy a připojili se i pracovníci z obecního úřadu.

Vše jsem předala do těch správných rukou a jsem ráda, že jsme pejskům udělali HEZKÉ VÁNOCE.

Pokud chcete přispět i během roku, více informací naleznete na www.vorisek.org

A já se budu opět těšit v předvánočním čase tentokrát na 3. ročník sbírky. Ještě jednou všem MOC DĚKUJI !!!!!

                                       Mgr. Jana Vyhnánková

Lyžařům přálo počasí

Ve dnech 6. – 11. února 2017 jsme byli na lyžařském kurzu, který se konal již tradičně v Horní Bečvě v Beskydech. Kolem osmé hodiny ranní se žáci sedmých ročníků s některými osmáky a deváťáky rozloučili s rodiči, naložili kufry do autobusu a vyjeli vzhůru za dobrodružstvím. Asi po hodině a půl cesty jsme se zastavili pod sjezdovkou, odkud jsme s lyžemi vyšlapali až ke sjezdovce. Tam jsme lyže uložili do boudy, abychom je nemuseli každý den nosit.

 

Od autobusu jsme pokračovali v cestě k chatě. Po příjezdu jsme se rozdělili na pokoje nebo do chat a ihned po obědě jsme s lyžáky a helmami vyšli na asi kilometrovou cestu na svah, kde jsme se rozdělili do tří družstev.
Celý kurz jsme byli velmi spokojeni se sněhovou pokrývkou i počasím. Večer jsme si navzájem připravovali hry, dívali se na filmy, hráli bowling, stolní tenis nebo si jen tak povídali. Celý týden jsme si velmi užili a myslím, že na něj budeme vzpomínat ještě hodně, hodně dlouho.

Vojtěch Šmída, 7.B

PYTHAGORIÁDA 2017 – školní kolo

V pátek 27.1 2017 a v náhradním  termínu ve čtvrtek 2.2.2017 se na naší škole konala matematická soutěž PYTHAGORIÁDA.  I když se jedná o náročnou soutěž, zájem našich žáků byl velký, což mi udělalo radost.

Soutěž byla určena pro 5. – 8. ročník.  Celkem se zúčastnilo  48 žáků :

5.roč. –   6 žáků

6.roč. – 17 žáků

7.roč.  – 16 žáků

8.roč. –    9 žáků

Úkoly byly velmi náročné, časový limit 60 minut a úspěšným řešitelem se stal každý, kdo vyřešil minimálně 10 příkladů z 15.

Je mi velkým potěšením poblahopřát  těmto nadaným dětem a popřát hodně úspěchů v okresním kole, které proběhne v květnu v Olomouci.

Úspěšní řešitelé :

5. roč. – Pavel Šmída

6. roč. – Anna Svobodová, Petr Dostál, David Střída, Petr Gazda, Vojtěch Smička

8. roč. – Pavel Chmelář

                                                                      MATEMATICE ZDAR!!                  

                                                                                               Mgr. Jana Vyhnánková

                                                                                              

Hledáme nejlepšího chemika regionu – Mladý chemik 2016/2017

Také v letošním školním  jsme se přihlásili na soutěž chemie trochu jinak. Již po několikáté organizuje celostátní soutěž „Mladý chemik – Hledáme nejlepšího chemika v regionu“   Střední škola logistiky a chemie v Olomouci ve spolupráci s chemickým podnikem společností FARMAK a.s.,  která je garantem této akce.

Cílem soutěže je probudit a prohloubit zájem dětí o přírodní vědy a současně o studium na technických školách.

1.kolo soutěže proběhlo ve škole formou testu, kterého se zúčastnilo 36 žáků 9.ročníku.

Nejlepší z nich – Kateřina Mlčochová, Martina Mrázková a Ondřej Tomášek postoupili do 2.kola, které se konalo 20. 12. 2016 na střední škole v Olomouci.(Katka Mlčochová se bohužel pro nemoc 2. kola nezúčastnila).

2.kola se zúčastnilo 71 žáků z 22-ti škol z kraje. Jejich úkolem bylo vypracovat test, na odpovědi měli celkem 60 minut.

I v tomto ročníku se žáci naší školy neztratili. Po vyhodnocení testů jsme byli mile překvapeni. 

Ondřej Tomášek – 41. místo

Martina Mrázková – 4. místo!!!! a postup do 3. kola – laboratorní části, které se konalo 7.2.2017 opět na SŠLCh v Olomouci.

Úkolem laboratorní práce byly důkazy aniontů, určení neznámého vzorku aniontu, výpočet hustoty.

I s tímto úkolem se Marťa nakonec „poprala“ velice dobře a po sečtení bodů z 2. a 3. kola obdržela vynikající 5. místo v regionu, s odstupem pouhých 2 bodů na 3.místo, které zaručovalo účast na celostátním kole, které pořádá Univerzita Pardubice.

Všichni žáci dostali od sponzora akce – společnosti Farmak a.s. – hodnotné ceny a diplom.

Děkuji všem za účast a vzornou reprezentaci školy.

Kateřina Mrázková

A co jsme ještě dělali (kromě pilného vzdělávání)?

V hodině přírodopisu provedli deváťáci demonstrační pitvu prasečího a býčího oka, aby se seznámili s jeho složením a udělali si představu o tom, jak může vypadat a čemu může pomoci operace oka lidského.

                                                                        *  *  *

Šesťáci spolu se svým učitelem navštívili Obecní úřad v Lutíně, pobesedovali s jeho zaměstnanci, prohlédli si jejich pracoviště a dozvěděli se mnoho zajímavého o jejich práci.
Například to, že (citujeme doslova) „ … paní Hana Šmehlíková nám vysvětlila její práci na úřadě. Má na starost paragrafy! …“

                                                                        *  *  *
Žáci 2. stupně besedovali v kině Metropol v Olomouci o problematice  zneužití informací ze sociálních sítí a seznámili se s pravidly bezpečného chování na internetu.

                                                                        *  *  *

Škola se zapojila do celorepublikové sbírky BÍLÁ PASTELKA. Výtěžek 1480 korun byl věnován na podporu slabozrakým a nevidomým.

        Celý příspěvek

Vánoční šperkování

sperk2Netradiční součástí výuky se stalo i předvánoční vyrábění šperků z minerálů a polodrahokamů. Bylo určené hlavně pro žáky devátých tříd, kteří se ve výuce přírodopisu zabývají právě mineralogií, ale přišly i žačky z osmých a sedmých ročníků.   Společně jsme si vytvořili příjemnou atmosféru díky voňavému čaji a vánočnímu cukroví a užili si příjemné odpoledne při tvoření náramků, náušnic nebo náhrdelníků nejen pro sebe ale i pro své blízké.

Mgr. Lucie Navrátilová

sper1

Mikuláš nebo čert

mikulas2

Dne 5. prosince 2016 se policisté z obvodního oddělení, v rámci prevence,  zaměřili na kontrolu řidičů v obci Lutín.  Tentokrát si přizvali na pomoc také děti ze třetí třídy zdejší základní školy. Třináct vybraných dětí se převléklo do masek čertů, Mikulášů a andělů a jako tvz. ,, dětská policejní hlídka“ kontrolovaly společně s policisty, zda jsou vozidla řádně osvětlená, jestli nemají viditelně prasklé čelní sklo a zda jsou řidiči při jízdě připoutáni bezpečnostním pásem. Ostatní náležitosti zkontroloval vždy policista a rozhodl o tom, jestli si řidič od dětí zaslouží obrázek anděla nebo pekla. Čerti pohotově nahlásili policistům projíždějící vozidlo, kterému nesvítilo jedno ze světel. Tomuto řidiči pak děti daly obrázek pekla a pohrozily řinčením řetězů. Všichni ostatní řidiči dostali od dětí obrázky Mikulášů a andělů. Do této preventivní akce, která proběhla bez pokut, se zapojila i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a krajský koordinátor BESIPu, kteří společně s policisty rozdávali řidičům drobné dárky. Děti si navíc během kontrol zopakovaly s policisty dopravní značky a správné chování na silnici ať už jako chodci nebo cyklisté.

                                                                                                      por. Mgr. Pavla Štenclová

tisková mluvčí

mikulas1

 

Podzimní sběr papíru – 1.11.2016

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 24 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

Velké poděkování patří zaměstnancům Technických služeb Lutín p. P. Protivánkovi a J. Smičkovi za pomoc při odvozu papíru do Sběrného dvora Lutín.

 

Florbal a čtyři zlaté z okresních kol

Šest týmů a čtyři první místa – to je bilance letošních okresních kol ve florbalu ZŠ. I letos jsme přihlásili všechny kategorie, protože florbal hrají naše děti rády.

Celý příspěvek

Okresní a krajské kolo v přespolním běhu 2016

Letošní školní rok se naše škola již tradičně zúčastnila okresního závodu v přespolním běhu a tentokrát dokonce ve všech čtyřech kategoriích mladší a starší žáci, mladší a starší žákyně.

I když dlouhý běh nepatří mezi oblíbené disciplíny, rozhodli jsme se, že budeme naši školu reprezentovat. V pondělí 11. října 2016 se konalo okresní kolo v Olomouci. Musím uznat, že všichni ze sebe vydali vše, co mohli, a zaběhli co nejlépe. Když jsme se však dozvěděly my, starší žákyně, výsledky, žasly jsme. Vyhrály jsme, a to znamenalo jediné – postup do krajského kola. To se konalo hned za tři dny, 14. 10. 2016 v Jeseníku. Čekala nás únavná cesta autobusem. Po dvou a půl hodinové jízdě jsme konečně dorazily. Jakmile jsme uviděly naši trať, chuť do běhu jsme rázem ztratily. Po odběhnutí trati, která byla velmi blátivá a mokrá, nastalo dlouhé čekání. My jsme si ale našly nové kamarádky z jiných družstev a čas nám utekl rychle. Z výsledků jsme se dozvěděly, že jsme na krásném 3. místě. Jsme rády, že jsme začaly školní rok takovým pěkným sportovním úspěchem.

Martina Mrázková, žákyně 9.B

Výsledky okresního kola

mladší žáci (Koudelka D., Soušek D., Špunda F., Tomášek A., CHmelář P., Goth D.) – 4. místo

mladší žákyně (Váňová R., Endlicherová S., Šebelová L., Zhébalová Š., Holcová A., Zedníková K.) – 4. místo

starší žáci (Chmelář J., Pavlíček R., Nevrlý L., Zlatohlávek P., Tomášek O., Matějů P.) – 3. místo

starší žákyně (Střídová A., Jurníková K., Křížková A., Mrázková M., Gieselová K., Weidingerová  H.) – 1. místo

Všem žákyním a žákům děkujeme za reprezentaci školy a naši obce. Nutno podotknout, že jde o soutěž družstev a není vždy jednoduché najít dostatek závodníků do jednotlivých kategorií. O to víc nás těší, že se to letos podařilo, dokonce korunováno vynikajícími výsledky.

Velká gratulace všem závodníkům a hlavně starším žákyním, které se neztratily ani v kraji a nechaly za zády vítěze ostatních okresů např. z Prostějova. Holky děkujeme 🙂

Mgr. Kateřina Krejčířová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Úterý 25. ledna 2022
 • Svátek má Miloš
 • Zítra má svátek Zora