Meteostanice školy

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Číslo programu: 02

Název programu : „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: „ Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3OP“

Název projektu : „Inkluze v ZŠ Lutín“

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006044

Celková dotace : 1 355 646,- Kč

Zahájení projektu: 1.9.2017

Konec projektu : 31.8.2019

Cíl projektu:

 Cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení – chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem)

Na projektu se aktivně podílí všichni učitelé základní školy i mateřské školy.

Výsledky projektu :

  • rozvoj pedagogických pracovníků (učitelů ZŠ) – další vzdělávání zaměřené na inkluzi a jazykovou gramotnost,
  • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Pomoc žákům upevnit jejich zvyk provádět odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů RVP – 16 skupin,
  • realizace čtenářského klubu, která vede k rozvoji klíčových kompetencí – 2 čtenářské kluby,
  • realizace klubu zábavné logiky a deskových her vede k rozvoji klíčových kompetencí – logického, informatického a strategického myšlení žáků – 1 klub,
  • práce chůvy v mateřské škole, která pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte,
  • odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkajícího se usnadnění přechodu dětí základní školy.

V případě dotazu se obraťte na koordinátora projektu: Mgr. Kateřinu Mrázkovou.

Jazyk webu

Czech CS English EN Ukrainian UK
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207
Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Sobota 22. června 2024
  • Svátek má Pavla
  • Zítra má svátek Zdeňka