Meteostanice školy

Pololetní hodnocení

Vážení rodiče, žáci,

blíží se pololetní vysvědčení a tak bych Vás ráda informovala o tom, jak bude hodnocení probíhat.
Vzhledem k tomu, že jsme si za dobu distančního vzdělávání vypracovali systém hodnocení, nebudeme ho měnit ani teď. Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou. Ve všech hlavních předmětech  bude žákům i rodičům na email zasláno také hodnocení slovní. Slovní hodnocení mohou vyučující zaslat  také z naukových předmětů nebo výchov, hlavně tehdy, pokud se objevily v době výuky nějaké nedostatky nebo okolnosti, které by měly být zákonným zástupcům sděleny. 
Všichni žáci mají průběžně zapisované hodnocení v elektronické žákovské knížce – Bakaláři, stejně tak bude pololetní hodnocení přístupné v tomto programu, aplikaci. Návod, kde hodnocení najdete bude uveřejněn na webových stránkách.
Žáci 1. a 2. ročníku, kteří do školy s přestávkou docházejí, budou hodnoceni rovněž známkou, komplexní slovní hodnocení obdrží rodiče prostřednictvím deníčku (žákovské knížky), kde jsou zapisovány známky průběžně.
 
Pedagogická rada se uskuteční v pátek 22.1.2021. Klasifikace se uzavírá 21.1.2021. 
Řada žáků má v některých předmětech potíže s odevzdáváním zadané práce. Všichni tito žáci jsou prostřednictvím MS Teams upozorňováni vyučujícími na nedostatky, chybějící a nesplněné úkoly. Toto se může týkat také výchov. Vyučující se snaží komunikovat také s rodiči a upozornit je na problémy jejich dětí. Věnujte prosím pozornost průběžné klasifikaci svého dítěte, svým mailům, telefonům, popřípadě nahlédněte do aplikace MS Teams, ještě je čas, aby žáci chybějící práce dodali nebo si některé opravili. 
Kontaktujte vyučující, pokud je někde problém, pomozte dítěti zjednat nápravu. 
 
Je však velmi mnoho žáků, kteří pracují systematicky, zodpovědně a pečlivě, mnohdy za velké pomoci Vás, rodičů.
Mgr. Lenka Soušková
ředitelka školy
 
Jazyk webu
Czech CS English EN Ukrainian UK
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207
Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz
Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Středa 29. května 2024
  • Svátek má Maxim
  • Zítra má svátek Ferdinand