Meteostanice školy

Stávka v Základní škole a Mateřské škole v Lutíně

Vážení rodiče,

je pravděpodobné, že se zaměstnanci naší školy (část z nich) připojí ke stávce, kterou vyhlašuje a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství na 27. 11. 2023.

Toto právo je zakotveno v čl.27 odst. 4,  Listiny základních práv a svobod

O stávce nerozhoduje ředitel školy ale zaměstnanci. Ti vytvářejí stávkový výbor a ten nejpozději tři dny před stávkou oznámí řediteli, kolik zaměstnanců se stávky účastní. Ředitel poté rozhoduje o organizaci výuky a provozu mateřské školy, provozu školní družiny, stravování, včetně možného uzavření školy.

Já osobně se plně ztotožňuji se stanoviskem Asociace ředitelů základních škol :

Stanovisko Rady Asociace ředitelů základních škol ČR ke stávce, vyhlášené Českomoravským odborový svazem pracovníků školství na pondělí 27.11.2023.

Rada se shodla na následujícím:
Úlohou ředitele školy, coby zaměstnavatele, není organizovat stávku jako takovou.
Přesto vzhledem k současné situaci, doporučujeme ředitelům škol své pedagogy podpořit, pokud se škola pro tuto akci rozhodne.
Co nás k tomu vede?
I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o:
● Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.

● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.

● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.).

● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.

● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky. (zamezení možnosti výuky v menších skupinách, dělení ročníků do méně početných tříd…)*

● Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě (omezení počtu asistentů ve škole, omezení hodin přímé podpory žáků, která se dotkne celých kolektivů tříd)*.

● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).
Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními skutečné priority státu.
Za Radu AŘZŠ, Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA, prezident Asociace ředitelů ZŠ ČR.

*doplněno vedením školy

Pokud ke stávce dojde, nebudu zaměstnancům bránit v jejich právu.

O opatřeních, která se budou týkat provozu naší základní školy a mateřské školy Vás budu informovat, jakmile obdržím podklady od stávkového výboru naší organizace.

 

V Lutíně dne 14.11.2023    

                                                                 Mgr. Lenka Soušková,v.r.

ředitelka školy

Jazyk webu
Czech CS English EN Ukrainian UK
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz
Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Středa 6. prosince 2023
  • Svátek má Mikuláš
  • Zítra má svátek Ambrož