Screeningové testování žáků od 17.1.2022

Vážení rodiče,
dle Mimořádného opatření ze dne 23.12.2021 Č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN zde, budou ve školách žáci  od 17.1.2022 testování jednou za týden, a to vždy v pondělí . Testování se týká všech žáků, tedy i očkovaných i těch, kteří nemoc prodělali v minulých 180 dnech.

Pokud žák není ve škole přítomen v pondělí, bude ve škole test proveden ihned v den jeho příchodu. Je třeba, aby se žák ráno hlásil u vedení školy.

Testovat ve škole  se nemusí žák, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem, provedeného v odběrovém místě.  Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný . Výsledek testu musí žák předložit při příchodu do školy.

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  

V případě, že žák nepodstoupí test (a nedoloží výše uvedené potvrzení z odběrového místa), nosí po celou dobu přítomnosti ve škole stanovenou ochranu dýchacích cest, a to i v době výuky.
Tito žáci nesmí rovněž cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat. Ve školní jídelně se stravují u samostatného stolu. Toto platí po dobu screeningového testování.

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Zákonný zástupce je současně povinen nepřítomnost žáka řádně omluvit prostřednictvím žákovské knížky a do 72 hodin informovat třídního učitele prostřednictvím mailu či telefonicky (Školní řád). Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.   

Další informace naleznete zde.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním, trasováním naleznete zde.

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz
Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Úterý 25. ledna 2022
  • Svátek má Miloš
  • Zítra má svátek Zora