Screeningové testování ve škole 22. 11. a 29.11.2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstvazdravotnictví zde, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.
Na základě tohoto Mimořádného opatření  proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků v termínech 22. a 29. listopadu 2021 (resp. s frekvencí 1x týdně, vždy první vyučovací den v týdnu, v kmenové třídě, 1.vyučovací hodinu, po dobu platnosti mimořádného opatření pro vybrané okresy). Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Žáci se testují neinvazivními antigenními testy SEJOY z přední části nosu, které jsou určeny k samoodběru.(Instruktážní videonávod – zde). Tyto testy jsme ve škole již používali.

Testování nepodstupují  žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 – je nutno předložit potvrzení o prodělaném onemocnění).  

Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

Je možné, aby si žák do školy přinesl vlastní test, tento test musí být schválen Ministerstvem zdravotnictví (seznam testů, kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021- ZDE ) a proveden ve škole.

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  

V případě, že žák nepodstoupí test (a nedoloží výše uvedená potvrzení), nosí po celou dobu přítomnosti ve škole stanovenou ochranu dýchacích cest, a to i v době výuky.
Tito žáci nesmí rovněž cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat. Ve školní jídelně se stravují u samostatného stolu. Toto platí po dobu screeningového testování.

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Zákonný zástupce je současně povinen nepřítomnost žáka řádně omluvit prostřednictvím žákovské knížky a do 72 hodin informovat třídního učitele prostřednictvím mailu či telefonicky (Školní řád). Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.   

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz
Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Neděle 28. listopadu 2021
  • Svátek má René
  • Zítra má svátek Zina