Meteostanice školy

Nástup žáků 1.stupně

Vážení rodiče,

žáci 1.stupně se budou vracet od 12.4. (respektive 19.4.) do školy.

Bude se jednat o rotační výuku, kdy se bude po týdnu střídat výuka prezenční a distanční.
12.4. do školy nastoupí k prezenční výuce třídy: I.A, II.A, III.A, IV.A a V.A (ostatní třídy pokračují v distanční výuce).
19.4. do školy k prezenční výuce nastoupí třídy: I.B, II.B, III.B, IV.B a V.B (ostatní třídy budou pokračovat v distanční výuce)
 
Jak jistě víte, musí všichni žáci (i zaměstnanci školy), kteří se účastní prezenční výuky dvakrát za týden podstoupit antigenní test
Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek u vstupu do školy (každá třída bude mít  vyhrazen jeden vchod) . Testy budou provádět žáci sami nebo jejich zákonný zástupce či osoba zákonným zástupcem pověřená, a to za pomoci a dohledu zaměstnance školy. 
V zádveří si každý žák (zákonný zástupce či jím pověřená osoba) provede antigenní test a při negativním výsledku může odejít do své třídy
 
Pokud by byl test pozitivní, odchází žák domů. Zákonný zástupce je informován, aby si dítě ve škole neodkladně vyzvedl. Dle manuálu MŠMT je pravděpodobné, že pokud bude test žáka pozitivní v pondělí, odchází domů pouze tento žák. Bude-li mít pozitivní test  některý žák ve čtvrtek, odchází domů k distanční výuce celá třída. O dalším postupu rozhodne KHS Olomouc.

Řada dětí dokáže jistě brzy použít testy sama, někteří však budou potřebovat Vaši pomoc, asistenci či podporu.

Žáky rozdělujeme po skupinách (třídách) na různá místa, aby nedocházelo k jejich kumulaci při testování, aby bylo zajištěno alespoň částečné soukromí, aby testování probíhalo postupně…. 

K testování budou ve škole použity testy SINGCLEAN. Tyto testy  do škol pro žáky a zaměstnance dodává MŠMT společně s MZd.

Instruktážní video – testyzde

(Pro testování Covid 19 existuje celá řada testů. Zákonný zástupce má možnost vybrat, zakoupit a přinést pro své dítě jiný typ testu. Test musí být schválen Ministerstvem zdravotnictví. Každé testování však musí proběhnout ve škole za výše stanovených podmínek. Seznam schválených antigenních testů naleznete zde: https://www.mzcr.cz/…ku/

Pokud nebude žák ve škole přítomen v den testování, musí test podstoupit v náhradním termínu, v den nástupu do školy (úterý, středa, pátek).

( Zatím nemáme informace o tom, že by testování nemuseli podstoupit žáci, kteří nemoc prodělali – o možných změnách Vás budeme ihned informovat).

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci chráněny dýchací cesty chirurgickou rouškou, nanorouškou nebo respirátorem – platí pro děti do 15 let.

Prosím, aby žáci přicházeli do školy s dostatečným předstihem, aby mohla být co nejdříve zahájena výuka a děti se příliš neshromažďovaly u jednotlivých vchodů. 
 
Provoz školy bude zajištěn denně od 7:00 hodin ranní družina – v prostorách kmenové třídy, u každé třídy bude možnost docházky do odpolední školní družiny jiná a vychází z organizačních možností školy.
 
Vstup do školy a testování
Žáci do školy budou vstupovat těmito vchody, zde bude v pondělí a čtvrtek probíhat testování:
I.A,  (I.B) – hlavní vchod
II.A, (II.B) – vchod od auly
III.A (III.B) – vchod ze dvora školy – používá se ke vstupu na kroužky
IV.A (I.V.B) – vchod do školní družiny
V.A (V.B) – vchod ve dvoře do koridoru školy – spojovací chodba – škola – jídelna
Těmito vchody vstupují žáci každý den až do odvolání.
 
Provoz odpolední školní družiny:
I.A,  (I.B) – do 16:00 hod
II.A, (II.B) – do 16:00 hod
III.A (III.B) – do 16:00 hod
IV.A (I.V.B) – do 15:00 hod
V.A (V.B) – do 14:30 hod
 
Věnujte prosím pozornost dotazníku – zde. Jeho vyplněním nám pomůžete s organizací pobytu Vašeho dítěte ve škole. Budete-li mít zájem o stravu v ŠJ ZŠ, oběd dětem přihlásíme. Dotazník vyplňte a odešlete nejpozději ve čtvrtek 8.4.2021 – platí pro žáky, kteří nastoupí v pondělí 12.4.2021. Rodiče ostatních žáků, kteří budou nastupovat do školy 19.4.2021 prosím, aby dotazník odeslali nejpozději v úterý 13.4.2021.
 
O případných změnách Vás budeme informovat. Sledujte prosím webové stránky školy, případně mail.
 
Žáci, kteří se nebudou výuky účastnit, musí být řádně omluveni.
 
V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat: 774 019 031
Mgr. Lenka Soušková
ředitelka školy
Jazyk webu
Czech CS English EN Ukrainian UK
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207
Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz
Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Středa 29. května 2024
  • Svátek má Maxim
  • Zítra má svátek Ferdinand