Informace pro nástup žáků 2.stupně od 10.5.2021

Vážení rodiče, žáci 2.stupně,

od 10.5.2021, respektive 17.5.2021  se vrací do škol také žáci 2.stupně, a to rotačně.
10.5.2021  nastoupí k prezenční výuce žáci VI.A, VII.A, VIII.A a IX.A, žáci zbylých tříd 2.stupně pokračují v distanční výuce.
Od 17.5.2021 budou do školy k prezenční výuce docházet žáci VI.B, VII.B a VIII.B.
Je pravděpodobné, že se budou týdny prezenční a rotační výuky střídat.
Podmínky pro prezenční výuku:
Testování žáků – vždy v pondělí a čtvrtek po vstupu do školy na místě určeném pro danou třídu a celodenní nošení ochrany dýchacích cest – chirurgická rouška či respirátor( s výjimkou stravování).
Škola bude pro žáky otevřena od 7:00 hodin, prosíme žáky, aby přicházeli s dostatečným časovým předstihem, aby se stihli před vyučováním otestovat (celý proces trvá cca 20 – 25 minut).
Škola má k dispozici testy SINGCLEAN, kdy se stěr provádí z přední části nosu a každý žák test provádí sám za slovní pomoci pedagoga. Instruktážní video zde.
Je možné, aby si žák do školy přinesl vlastní test ( dle seznamu schváleného MZd – zde, provést jej však musí na místě).
 
Žáci druhého stupně přicházejí do školy hlavním vchodem, jdou do šatny a odchází k testování:
 
třída                výuka                         testování
VI.A                  VI.A                            VI.B
VII.A                VII.A                            V.B
VIII.A       učebna Př(VIII.B)              hudebna
IX.A                 IX.A                  2.patro nouzové schodiště (ze šatny přichází žáci do 2.patra nouzovým schodištěm)
 
Strava je všem žákům, kteří budou docházet k prezenční výuce přihlášena

Testovat se nebudou žáci, kteří:

1.prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, pokud od prvního testu (POC antigenního testu nebo RT-PCR testu) s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp). Tento dokument prosím předejte třídnímu učiteli u prvního testování, popř. zašlete na email (k.mrazkova@zsms.lutin.cz) do nástupu dítěte do školy. Pokud jej škole nedoložíte, žák se účastní testování dle harmonogramu školy,

2. doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV – 2 nebo negativní výsledek POC antigenního viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci učitelé žákům zašlou učivo a úkoly, které je třeba vypracovat. Dítě bude docházet do školy na individuální konzultaci (v týdnu prezenční výuky), a to po domluvě s vyučujícím.

Žádáme rodiče, aby neúčast žáků ve vyučování z důvodu nesouhlasu s podmínkami prezenční výuky předem omluvili třídnímu učiteli.

Organizace výuky od 17.5. bude zveřejněna v příštím týdnu.

Mgr. Lenka Soušková, ředitelka školy

 

Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz
Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Středa 23. června 2021
  • Svátek má Zdeňka
  • Zítra má svátek Jan