Současnost

 
Ve školním roce 2017/2018 se na ZŠ Lutín vyučuje podle školního vzdělávacího programu:
 
Školu navštěvuje  369 žáků, kteří jsou rozděleni do 17 -ti tříd (10 tříd na 1.stupni, 7 tříd na 2. stupni) ve třech vzájemně propojených budovách (stará škola, nová budova, pavilon Pv). Na 1. stupni je 225 žáků v 10-ti třídách, na 2. stupni je 144 žáků v 9-mi třídách.
 
Jejich výchovu a vzdělávání zajišťuje celkem 26 pedagogů (ŘŠ, ZŘŠ, 10 učitelek na 1. stupni, 3 asistentky pedagoga na 1. stupni, 11 učitelů a učitelek na 2 stupni).
 
Škola má celkem 24 učeben, z toho je 8 učeben odborných (učebna F + Ch, učebna PC, učebna Př, cvičná kuchyňka, školní dílny, tělocvična, keramická dílna, učebna ZUŠ) (stará budova – 8 tříd, přízemí NB – 2 učebny, 1. patro NB – 6 učeben, 2. patro NB – 6 učeben, pavilon Pv – 2 učebny).
 
Provoz školy zabezpečuje 6 provozních zaměstnanců (samostatná administrativní pracovnice, školník, uklízečky).