MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


Mateřská škola v Lutíně je jediné předškolní zařízení v obci s cca 3000 obyvatel.

Stávající budova je v provozu od roku 1980. Od 1.1. 2003 je sloučena se ZŠ, se kterou spolupracujeme a pomáháme vytvářet nestresující a plynulý přechod dětí z mateřské školy do prvního ročníku školy základní.

Současná kapacita MŠ je naplněna počtem 112 dětí, které jsou rozděleny do čtyř oddělení:
,,Motýlci“
,,Berušky“
,,Veverky“
,,Koťátka“


Třídy jsou rozděleny po dvou v přízemí a prvním patře. Jsou světlé a prostorné, rozdělené na část ,,stolečkovou“ a velkou hernu. U každé z nich je sociální zařízení, šatna a malá kuchyňka na přípravu jídla.

Dále se v budově nachází kancelář vedoucí učitelky, sborovna, šatny a sociální zařízení pro zaměstnance.

Důležitou součástí MŠ jsou kabinety s metodikou a pomůckami pro výchovnou činnost. Součástí komplexu je také moderně vybavená kuchyně, kancelář vedoucí stravování, sklady potravin, prádelna, sušárna, šatna, soc. zařízení pro provozní zaměstnance, sklad a v neposlední řadě nově vybavená učebna anglického jazyka. MŠ je obklopena zahradou se vzrostlými stromy a keři. Dále jsou zde čtyři pískoviště, dva domečky na úschovu hraček a dva přístřešky. Uprostřed zahrady je zrekonstruovaný bazének, v prostoru pak skluzavka a dřevěné plastiky zvířat. Pedagogický sbor tvoří vedoucí učitelka, sedm kvalifikovaných učitelek.

Děti jsou ve věkově smíšených třídách, mají proto dostatek příležitostí k získání sociální zkušenosti ve skupině, kde se přirozeně učí takovým schopnostem jako je souhra, soucit, spolupráce. Smíšené třídy vznikají s ohledem na přání dětí, rodičů, sourozenců.


© 2010 - 2018, MŠ Klubíčko Lutín