MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


Mateřská škola v Lutíně je jediné předškolní zařízení v obci s cca 3000 obyvateli.

Stávající budova je v provozu od roku 1980. Od 1.1. 2003 je sloučena se ZŠ, se kterou spolupracujeme a pomáháme vytvářet nestresující a plynulý přechod dětí z mateřské školy do prvního ročníku školy základní.

Současná kapacita MŠ je naplněna počtem 112 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd:
,,Motýlci“
,,Berušky“
,,Veverky“
,,Koťátka“


Třídy jsou rozděleny po dvou v přízemí a prvním patře. Jsou světlé a prostorné, rozdělené na část ,,stolečkovou“ a velkou hernu. U každé z nich je sociální zařízení, šatna a malá kuchyňka na přípravu jídla.

Dále se v budově nachází kancelář vedoucí učitelky, sborovna, šatny a sociální zařízení pro zaměstnance.

Důležitou součástí MŠ jsou kabinety s metodikou a pomůckami pro výchovnou činnost. Součástí komplexu je také moderně vybavená kuchyně, kancelář vedoucí stravování, sklady potravin, prádelna, sušárna, šatna, soc. zařízení pro provozní zaměstnance, sklad a v neposlední řadě nově vybavená učebna anglického jazyka a zároveň dílna pro polytechnickou výchovu.

MŠ je obklopena zahradou se vzrostlými stromy a keři. Dále jsou zde čtyři pískoviště, dva domečky na úschovu hraček a dva přístřešky. Uprostřed zahrady je nově zbudované mlhoviště (strom) využívaná v horkých letních měsících a fontánka s pitnou vodou pro pravidelný pitný režim dětí. V prostoru zahrady se nachází skluzavka a dřevěné plastiky zvířat, lanové prolézačky, kladiny a jiné herní prvky. Čtyři vyvýšené záhony sloužící k pěstitelským činnostem dětí a kompostér.

V posledních letech prošla mateřská škola zásadní rekonstrukcí (zateplení, výměna oken, hygienická zařízení, vnitřní vybavení novým nábytkem, elektroinstalace, zabezpečení vstupu, modernizace únikového schodiště aj.).

Pedagogický sbor tvoří vedoucí učitelka, sedm kvalifikovaných učitelek, asistent pedagoga a chůva k dvouletým dětem.

Děti jsou ve věkově smíšených třídách, mají proto dostatek příležitostí k získání sociální zkušenosti ve skupině, kde se přirozeně učí takovým schopnostem jako je souhra, soucit, spolupráce. Smíšené třídy vznikají s ohledem na přání dětí, rodičů, sourozenců.


© 2010 - 2019, MŠ Klubíčko Lutín