MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

AKTUALITY


19.9.2019, 16.30 hod.
Přednáška pro rodiče
MŠ Lutín, 19.9. 2018 16.30 hod. Sociální a emoční zralost dětí Mgr. Rostislav Helštýn Děti a jejich jedinečnost. Jaké vlastnosti lze obdivovat na dětech ve věku 3-6 let? Jakými přístupy nejlépe tyto vlastnosti podpořit/potlačit? Jaký způsob výchovy, učení a komunikace je u nás standardní? Přístup(y) k dětem adekvátně věku a jinosti každého z nich. Každé dítě přichází na svět jako absolutní individualita aneb jak přístupy k dětem v podobě příkazů, instrukcí, projekce svých ambicí, nerespektu k individuálnímu tempu a individualitě dítěte (ne)vedou k podpoře jedinečnosti. Sociální a emoční zralost dětí Rámec 9 parametrů, které určují sociální a emoční zralost dětí, vedoucí k sebedůvěře, sebeúctě a spokojenosti v životě. k zamyšlení parametr Cítí se dítě samo sebou, cítí se bez podmínek přijímáno, jaké je? Přijetí Má dítě potřebu samostatně prosazovat svou individualitu? Individualita Jak moc se bavím s dítětem o tom, co se v něm děje? Vývoj Kolik toho dělám za svoje dítě? Výkon Jak na dítě působí hodnocení ostatních? Hodnocení Jak samostatné (v čem) dítě je? Adaptabilita na změny Jak snáší dítě neúspěch? Neúspěch Má dítě potřebu riskovat? Riziko Nakolik pro dítě platí pravidla? Vazba na ženy Diskuze, příklady z praxe, dotazy Cílem besedy s rodiči je komunikovat s rodiči o dětech, zejména z pohledu náhledu na sociálně emoční parametry jejich zralosti. Na výchovných principech, vycházejících z nastavení dětí v daném věku a adekvátně odlišnosti každého dítěte poukázat na možné výchovné chyby, resp. doporučení jakých přístupů se ve výchově držet, či naopak vyvarovat.


<13.06.2018
Důležité informace pro strávníky jídelny při MŠ Lutín naleznete ZDE.© 2010 - 2018, MŠ Klubíčko Lutín