MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

Základní informace o MŠ


Název školy:   MŠ KLUBÍČKO
Sídlo školy: MŠ Lutín, K Sídlišti 194, 783 49
Zřizovatel: OÚ Lutín
Ředitelka: Mgr. Lenka Soušková l.souskova@zsms.lutin.cz
Vedoucí učitelka: Bc. Dana Ostianová d.ostianova@zsms.lutin.cz
materska.skola@zsms.lutin.cz
Zástupkyně: Helena Dosedělová h.dosedelova@zsms.lutin.cz
Hlavní kuchařka: Nataša Hollá
Vedoucí kuchyně: Hana Smičková h.smickova@zsms.lutin.cz
jidelna.mslutin@zsms.lutin.cz
Pedagogických pracovníků: 8
  Báťková Marta
m.batkova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Dorazilová Markéta
m.dorazilova@zsms.lutin.cz
  Dosedělová Helena
h.dosedelova@zsms.lutin.cz
  Kožnárková Blanka
b.koznarkova@zsms.lutin.cz
  Bc. Ostianová Dana
d.ostianova@zsms.lutin.cz
materska.skola@zsms.lutin.cz
  Pospíšilová Jana
j.pospisilova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Blažková Dagmar
d.blazkova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Coufalová Kateřina
k.coufalova@zsms.lutin.cz
IČO: 70986207
Provozní: 2
  Kateřina Protivánková
  Barbora Blažková
Provoz školy: 6.00 – 16.00 hod
Stanovená kapacita: 112 dětí
Typ: celodenní péče
Zdravotní péče: tzv. ranní filtr (denně)
Stravování: vlastní

Projednáno na pedagogické poradě dne 27.srpna 2009
Platnost od 1.září 2009 do doby následující aktualizace

© 2010 - 2017, MŠ Klubíčko Lutín