MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

Organizace dne a režimové požadavky


Nástup dětí: od 6,00 hod. do 8,30 hod. V opodstatněných případech je po dohodě rodičů a pedagogického personálu možný i pozdější příchod či individuální přístup.
Spontánní hra: od příchodu dětí do pobytu venku, odpoledne do rozchodu se zřetelem na individuelní potřeby dětí
Činnosti řízené pedagogem: probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi s ohledem na potřeby a zájmy dětí
Sledování televize, videa, DVD: využívá se ojediněle, nejdéle po dobu 30 minut
Pohybové aktivity: denně zdravotně zaměřené cvičení, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, denní zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně – v dopoledních a odpoledních hodinách (neukutečňuje se při mrazu pod –10°C, při silném větru, dešti a inverzích),využití školní zahrady, park, vycházky,údržba školní zahrady: pravidelné sekání trávy, hrabání a úklid listí, údržba záhonů, zalévání pískoviště, pravidelná výměna a doplňování písku, zakrývání, kropení, pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti
Odpočinek, spánek: je zařazen po obědě, přičemz se vychází z individuálních potřeb dítěte. Odpočívají všechny děti při poslechu pohádky či relaxační hudby.
Ukládání lehátek, lůžkovin, pyžam: oddělené větratelné police v místnosti určené pro úschovu lehátek
Stravování: vlastní školní jídelna, systém podávaní svačin – samoobslužný
podávání svačin: 9,00 – 9,15 hod. a 14,15 – 14,45 hod. podávání obědů: 12,00 – 12,45 hod.
časový odstup podávaných jídel: 2,30 – 3,00 hod.
Pitný režim: kuchařky připraví nápoj do termosů a doplňují během dne dle potřeby,včetně pobytu venku způsob obsluhy: samoobslužný, každé dítě má vlastní hrníček
Otužování: pravidelné větrání tříd, regulace teploty na třídách při vytápění, kontrola vhodného oblečení dětí ve třídě i venku, otužování vodou v letních měsících – sprcha, bazén
Způsob nakládání s prádlem: způsob praní – vlastní prádelna způsob manipulace s prádlem – vymandlované nebo vyžehlené prádlo je skladováno ve skříni k tomu určené
Výměna prádla: lůžkoviny- 1x za 3 týdny, ručníky – 1x týdně, pyžama – 1x za týden. V případě potřeby se výměna provádí ihned, výměnu zajišťují provozní zaměstnanci MŠ.

Závaznost pro: zaměstnance MŠ

Datum účinnosti: 1.9.2008


© 2010 - 2019, MŠ Klubíčko Lutín