MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

AKTUALITY


Sledujte prosím i AKTUALITY ŠKOLY


30.03.2020

!!!!Zápis do 1. tříd!!!!

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne 18.3.2020 (zde) bude Zápis probíhat elektronicky v termínu od 1.4. - 30.4.2020. Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete na tomto odkaze: zde. Odkaz je aktivní pouze v termínu Zápisu a to od 1.4.2020 do 30.4.2020. Po elektronickém vyplnění přihlášky obdržíte na email automatické potvrzení přijetí přihlášky s dalšími pokyny. Máte-li nějaké nejasnosti, volejte : tel.774 019 031.

Mgr. Lenka Soušková,v.r.

ředitelka školy

30.03.2020

Škola vystaví Potvrzení o ošetřovném - pro žáky ZŠ i pro děti MŠ.

Vzhledem k tomu, že se nám již podařilo po výměně oken zprovoznit kanceláře, vystavujeme potvrzení elektronicky.

O toto potvrzení žádejte prostřednictvím emailu l.souskova@zsms.lutin.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, kterou navštěvuje, u dětí z MŠ také rodné číslo. Potvrzení Vám bude zasláno na email. V případě potřeby je možné Potvrzení vyzvednout ve škole osobně po předchozí telefonické domluvě. tel. 774 019 031 a to vždy v pracovní dny mezi 9:00 - 11:00 hod. Škola vystavuje potvrzení pouze jednou. Děkujeme dvěma maminkám za upozornění :-)  Důležité pro rodiče: Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ -. - interaktivní formulář zde. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc."). Více informací naleznete na portálu MPSV zde.20.03.2020

Potvrzení o ošetřovném vystaví škola.

Tiskopis je k dispozici v kanceláři školy.
Potvrzená žádost bude vydávána po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 774 019 031, 774 019 030.
Tiskopis bude možno si vyzvednout v době od 9:00 do 11:00 hod.
16.03.2020

Z rozhodnutí starosty obce se Mateřská škola od 17.03.2020 UZAVÍRÁ!!!

Zdůvodnění naleznete ZDE.Péče o dítě a žáka do 10 let

Rodiče dětí (MŠ) a žáků (ZŠ) do 10 let mohou čerpat ošetřovné
- dle sdělení MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - informace zde.

Rodiče dětí z MŠ musí uvést rodné číslo dítěte.

Informace z Odboru školství Olomouckého kraje- citace: Zákonní zástupci mohou čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení. O tom, že je škola uzavřena, potvrdí na žádost rodičů na předepsaném tiskopise škola.  Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají rodiče u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. Tiskopis je v tištěné podobě k dispozici na Okresní správě sociálního zabezpečení. Dle sdělení MPSV by měl být v dohledné době i v on-line podobě na webových stránkách OSSZ.

Potvrzení o ošetřovném vystaví škola. Tiskopis je k dispozici v kanceláři školy. Potvrzená žádost bude vydávána po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 774 019 031, 774 019 030. Tiskopis bude možno si vyzvednout v době od 9:00 do 11:00 hod.

Rodič nemusí k lékaři, pouze oznámí vyplněným formulářem zaměstnavateli, že odchází ošetřovat svoje děti.
 


© 2010 - 2020, MŠ Klubíčko Lutín