MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

AKTUALITY


26.4.2023
Zápis dětí do MŠ
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lutín, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace oznamuje, že:

zápis dětí do MŠ se koná 11.5.2023 od 10:00 do 11:30 hodin v budově MŠ Lutín, K Sídlišti 194.
Od 28. 4. budou na webových stránkách MŠ k dispozici dokumenty ke stažení.


Přijímány budou děti dle platných kritérií pro přijetí a v souladu s ustanovením § 33 a 34 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dále dle ustanovení §50 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Přijímány budou přihlášky dětí, narozených nejpozději do 31.8.2021. Přihlášku vyplní zákonný zástupce dítěte elektronicky. Tato vyplněná přihláška bude automaticky odeslána do mailu zákonného zástupce. Přihlášku je nutné vytisknout, vyplnit datum (nejdříve 2.5.), podepsat a nechat potvrdit u dětského lékaře.

Tuto přihlášku se všemi náležitostmi je třeba doručit do Mateřské školy v den zápisu, to je 11.5. od 10:00 do 11:30 hodin. V případě dotazu kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle: 774 019 031.

Elektronická přihláška: zde
Kritéria pro přijetí: zde
Dokument "Zápis dětí do MŠ Lutín": zde
03.05.2023
Prázdninová aktivita 10.07. - 14.07.2023
FBC Lutín
spolu s Regionem Haná nabízí venkovský komunitní tábor se zaměřením na florbal. Podrobnosti naleznete na přiloženém plakátu


© 2010 - 2023, MŠ Klubíčko Lutín