MŠ Klubíčko Lutín
MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

AKTUALITY


13.1.2022
PROSBA k rodičům
Máte-li, doma staré a nadbytečné knoflíky různých materiálů, velikostí a barev, věnujte nám, PROSÍM, do MŠ pro zábavné aktivity a tvoření s dětmi. Stejně tak by se nám hodily např. bavlnky nebo vlna...stačí i kousky. Ve vchodu do MŠ bude umístěna velká krabice kam je můžete vložit. Děkujeme!


13.1.2022
Potvrzení k daním
Potvrzení k daním o výši vynaložených výdajů za školné v kalendářním roce 2021 budeme vydávat od 1.2.2022 na třídě vašeho dítěte.


<6.8. 2021
Opatření s ohledem na COVID 19
Vážení rodiče, přítomnost dětí v MŠ bude vyžadovat velmi přísná hygienická opatření, která nám byla doporučena v zájmu ochrany zdraví dětí a zaměstnanců. Do MŠ může přijít pouze dítě, které nevykazuje žádné příznaky respiračního ani jiného onemocnění (př.rýma, kašel, zvýšená teplota, vyrážka….)Je-li dítě alergik, musí jeho rodiče v MŠ předložit potvrzení odborného lékaře. Dle posledních informací, nebude nutné, aby měly děti ochranu dýchacích cest, nebudou ani testovány. Hned při příchodu musí rodič nebo kdo dítě přivádí(vždy s respirátorem nebo rouškou) použít desinfekci s virucidními účinky umístěnou při vchodu do MŠ. Dítě si umyje ruce teplou vodou a mýdlem v umývárně po vstupu do třídy, desinfekci nepoužívá. Po odchodu dětí z MŠ budou prostory desinfikovány, stejně tak v průběhu dne budou prostory desinfikovány provozními zaměstnanci. Prosím, omezte počet a okruh osob, které přivádějí a vyzvedávají dítě na minimum. Děkujeme za pochopení.


26.8. 2021
POZOR
Příchod do školy po návratu ze zahraničí: Pobývalo-li dítě v posledních 14 dnech ( a méně) před nástupem do školy v zahraničí, jsou jeho zákonní zástupci povinni řídit se opatřením Ministerstva zdravotnictví – Režim návratu ze zahraničí, kdy v určených případech musí před vstupem do školy předložit výsledek negativního testu.Kde se tu vzaly pohádky a kdo je složil z vět?
Připluly z dávna řekou řeči. Chyť si je, milý vypravěči, a začni vyprávět!
KLUBÍČKO


Navinuji klubko nití,
klubko pohádek a přání,
za šňůrku se děti chytí,
všechno je tu pro ně k mání.
Naučí se říkanku,
odpočinou u pohádky,
zanotují písničku,
nejraději mají hrátky.
Můžeme jim závidět,
vždyť poznají celý svět.


K - kamarádi, kroužky, koutky, kouzla, krása, karneval, kašpárek
L - láska, laskavost, lidskost, legrace, literatura, logika
U - usmívání, upřímnost, usmíření, uplatnění, um, uctivost, učení, umění
B - bezpečí, bádání, barevnost, besídka, bystrost
Í - idea, iniciativa, ideál, individualita, integrace, intenzita
Č - čistota, čestnost, četba, čtveráctví, činorodost, činnost
K - kreativita, komunikace, konkrétnost, kvalita, komplexnost
O - obrázky, otázky, odpovědi, oslavy, objevy, optimismus, originalitaProč ,,Klubíčko“?

Stejně jako navíjíme nitku, abychom z ní vytvořili pevné, dokonale plné klubíčko, tak i naší snahou je navíjet a obohacovat schopnosti, dovednosti a poznatky dítěte, aby bylo schopno uplatnit tyto zkušenosti v životě nejen ve prospěch rodiny, ale celé společnosti.


© 2010 - 2022, MŠ Klubíčko Lutín