MŠ Klubíčko Lutín
MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

AKTUALITY


26.4.2022
Zápis dětí do MŠ
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lutín, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace oznamuje, že:

zápis dětí do MŠ se koná 12.5.2022 od 10:00 – 11:30 hodin v budově MŠ Lutín, K Sídlišti 194.

Přijímány budou děti dle platných kritérií pro přijetí a v souladu s ustanovením § 33 a 34 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dále dle ustanovení §50 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Přijímány budou přihlášky dětí, narozených nejpozději do 31.8. 2020. Přihlášku vyplní zákonný zástupce dítěte elektronicky. Tato vyplněná přihláška bude automaticky odeslána do mailu zákonného zástupce. Přihlášku je nutné vytisknout, vyplnit datum (nejdříve 2.5.), podepsat a nechat potvrdit u dětského lékaře.

Tuto přihlášku se všemi náležitostmi je třeba doručit do Mateřské školy v den zápisu, to je 12.5. od 10:00 do 11:30 hodin. V případě dotazu mne kontaktujte na telefonním čísle: 774 019 031.


Elektronická přihláška: zde
Kritéria pro přijetí: zde

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lenka Soušková
ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace
tel: 774 019 031
email: l.souskova@zsms.lutin.cz


29.4.2022
Výlet do ZOO
Milí rodiče, podrobnosti k výletu dostanete na třídě vašeho dítěte.


2022
Uzavření MŠ v době letních prázdnin
Po dohodě se zřizovatelem bude mateřská škola uzavřena v termínu od 18.7. - 19.8. 2022.


13.1.2022
PROSBA k rodičům
Máte-li, doma staré a nadbytečné knoflíky různých materiálů, velikostí a barev, věnujte nám, PROSÍM, do MŠ pro zábavné aktivity a tvoření s dětmi. Stejně tak by se nám hodily např. bavlnky nebo vlna...stačí i kousky. Ve vchodu do MŠ bude umístěna velká krabice kam je můžete vložit. Děkujeme!Kde se tu vzaly pohádky a kdo je složil z vět?
Připluly z dávna řekou řeči. Chyť si je, milý vypravěči, a začni vyprávět!
KLUBÍČKO


Navinuji klubko nití,
klubko pohádek a přání,
za šňůrku se děti chytí,
všechno je tu pro ně k mání.
Naučí se říkanku,
odpočinou u pohádky,
zanotují písničku,
nejraději mají hrátky.
Můžeme jim závidět,
vždyť poznají celý svět.


K - kamarádi, kroužky, koutky, kouzla, krása, karneval, kašpárek
L - láska, laskavost, lidskost, legrace, literatura, logika
U - usmívání, upřímnost, usmíření, uplatnění, um, uctivost, učení, umění
B - bezpečí, bádání, barevnost, besídka, bystrost
Í - idea, iniciativa, ideál, individualita, integrace, intenzita
Č - čistota, čestnost, četba, čtveráctví, činorodost, činnost
K - kreativita, komunikace, konkrétnost, kvalita, komplexnost
O - obrázky, otázky, odpovědi, oslavy, objevy, optimismus, originalitaProč ,,Klubíčko“?

Stejně jako navíjíme nitku, abychom z ní vytvořili pevné, dokonale plné klubíčko, tak i naší snahou je navíjet a obohacovat schopnosti, dovednosti a poznatky dítěte, aby bylo schopno uplatnit tyto zkušenosti v životě nejen ve prospěch rodiny, ale celé společnosti.


© 2010 - 2022, MŠ Klubíčko Lutín