MŠ Klubíčko Lutín
MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

AKTUALITY


ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Vážení rodiče,
zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 bude probíhat elektronicky, a to v termínu od 2.5. 2021 do 16.5.2021.
Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete na tomto odkaze: zde. Odkaz bude aktivní ve výše uvedeném termínu.
Po elektronickém vyplnění přihlášky obdržíte na email automatické potvrzení přijetí přihlášky s dalšími pokyny.
Máte-li nějaké nejasnosti, volejte : tel.774 019 031.
Přihlášku odevzdejte osobně v MŠ, na ředitelství ZŠ nebo odešlete poštou či datovou schránkou s elektronickým podpisem.
Přihlášku je nutno odevzdat či odeslat v termínu od 2.5. - 16.5.2021.
(datum odeslání je velmi důležitý).
Děti budou přijímány dle platných kritérií zde.
Po vyhodnocení žádostí dle kritérií budete telefonicky kontaktováni a vyzváni k osobní schůzce, kdy Vám bude předáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. (na přihlášku je nutné uvést aktuální kontakty)

Nezapomeňte, že před odesláním či odevzdáním žádosti je nutné, aby pediatr doplnil na dokument vyjádření ke zdravotnímu stavu dítěte.

Mgr. Lenka Soušková
ředitelka ŽŠ a MŠ Lutín


23.3.2021
UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
MŠ Lutín bude v době letních prázdnin uzavřena takto: 19.7. - 20.8. 2021Kde se tu vzaly pohádky a kdo je složil z vět?
Připluly z dávna řekou řeči. Chyť si je, milý vypravěči, a začni vyprávět!
KLUBÍČKO


Navinuji klubko nití,
klubko pohádek a přání,
za šňůrku se děti chytí,
všechno je tu pro ně k mání.
Naučí se říkanku,
odpočinou u pohádky,
zanotují písničku,
nejraději mají hrátky.
Můžeme jim závidět,
vždyť poznají celý svět.


K - kamarádi, kroužky, koutky, kouzla, krása, karneval, kašpárek
L - láska, laskavost, lidskost, legrace, literatura, logika
U - usmívání, upřímnost, usmíření, uplatnění, um, uctivost, učení, umění
B - bezpečí, bádání, barevnost, besídka, bystrost
Í - idea, iniciativa, ideál, individualita, integrace, intenzita
Č - čistota, čestnost, četba, čtveráctví, činorodost, činnost
K - kreativita, komunikace, konkrétnost, kvalita, komplexnost
O - obrázky, otázky, odpovědi, oslavy, objevy, optimismus, originalitaProč ,,Klubíčko“?

Stejně jako navíjíme nitku, abychom z ní vytvořili pevné, dokonale plné klubíčko, tak i naší snahou je navíjet a obohacovat schopnosti, dovednosti a poznatky dítěte, aby bylo schopno uplatnit tyto zkušenosti v životě nejen ve prospěch rodiny, ale celé společnosti.


© 2010 - 2021, MŠ Klubíčko Lutín