MŠ Klubíčko Lutín
MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

AKTUALITY


21.11.2023
Stávka
Č.j.: ZŠaMŠ/888/2023 Věc: Volno ředitele školy V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů dne 27.11.2023 volno ředitele školy. Důvodem je účast pedagogů i provozních zaměstnanců ve stávce. Stávky se účastní 96% zaměstnanců školy. V tento den ze stejného důvodu rovněž přerušuji provoz školských zařízení: Školní družina Mateřská škola Školní jídelna při základní škole Školní jídelna při mateřské škole. O důvodech stávky jsem Vás již informovala předchozím dopisem. Mgr. Lenka Soušková ředitelka školy


14.11.2023
Stávka V ZŠ a MŠ Lutín
Stávka v Základní škole a Mateřské škole v Lutíně V Lutíně dne 14.11.2023 Vážení rodiče, je pravděpodobné, že se zaměstnanci naší školy (část z nich) připojí ke stávce, kterou vyhlašuje a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství na 27. 11. 2023. Toto právo je zakotveno v čl.27 odst. 4, Listiny základních práv a svobod O stávce nerozhoduje ředitel školy ale zaměstnanci. Ti vytvářejí stávkový výbor a ten nejpozději tři dny před stávkou oznámí řediteli, kolik zaměstnanců se stávky účastní. Ředitel poté rozhoduje o organizaci výuky a provozu mateřské školy, provozu školní družiny, stravování, včetně možného uzavření školy. Já osobně se plně ztotožňuji se stanoviskem Asociace ředitelů základních škol : Stanovisko Rady Asociace ředitelů základních škol ČR ke stávce, vyhlášené Českomoravským odborový svazem pracovníků školství na pondělí 27.11.2023. Rada se shodla na následujícím: Úlohou ředitele školy, coby zaměstnavatele, není organizovat stávku jako takovou. Přesto vzhledem k současné situaci, doporučujeme ředitelům škol své pedagogy podpořit, pokud se škola pro tuto akci rozhodne. Co nás k tomu vede? I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o: ● Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství. ● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol. ● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.). ● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti. ● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky. (zamezení možnosti výuky v menších skupinách, dělení ročníků do méně početných tříd…)* ● Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě (omezení počtu asistentů ve škole, omezení hodin přímé podpory žáků, která se dotkne celých kolektivů tříd)*. ● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.). Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními skutečné priority státu. Za Radu AŘZŠ, Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA, prezident Asociace ředitelů ZŠ ČR. *doplněno vedením školy Pokud ke stávce dojde, nebudu zaměstnancům bránit v jejich právu. O opatřeních, která se budou týkat provozu naší základní školy a mateřské školy Vás budu informovat, jakmile obdržím podklady od stávkového výboru naší organizace. Mgr. Lenka SouškováKde se tu vzaly pohádky a kdo je složil z vět?
Připluly z dávna řekou řeči. Chyť si je, milý vypravěči, a začni vyprávět!
KLUBÍČKO


Navinuji klubko nití,
klubko pohádek a přání,
za šňůrku se děti chytí,
všechno je tu pro ně k mání.
Naučí se říkanku,
odpočinou u pohádky,
zanotují písničku,
nejraději mají hrátky.
Můžeme jim závidět,
vždyť poznají celý svět.


K - kamarádi, kroužky, koutky, kouzla, krása, karneval, kašpárek
L - láska, laskavost, lidskost, legrace, literatura, logika
U - usmívání, upřímnost, usmíření, uplatnění, um, uctivost, učení, umění
B - bezpečí, bádání, barevnost, besídka, bystrost
Í - idea, iniciativa, ideál, individualita, integrace, intenzita
Č - čistota, čestnost, četba, čtveráctví, činorodost, činnost
K - kreativita, komunikace, konkrétnost, kvalita, komplexnost
O - obrázky, otázky, odpovědi, oslavy, objevy, optimismus, originalitaProč ,,Klubíčko“?

Stejně jako navíjíme nitku, abychom z ní vytvořili pevné, dokonale plné klubíčko, tak i naší snahou je navíjet a obohacovat schopnosti, dovednosti a poznatky dítěte, aby bylo schopno uplatnit tyto zkušenosti v životě nejen ve prospěch rodiny, ale celé společnosti.


© 2010 - 2024, MŠ Klubíčko Lutín