Suplování:   Pondělí 13.9.2021 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.A

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

7.B

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Beranová Hana

-

-

-

-

-

Jiř

Pro

-

-

-

Chmelař Jan

-

-

ChR

ChR

-

-

Voň

-

-

-

Jakob Petr

-

..

-

..

Vyh

-

Krej

-

-

-

Kovářová Hana

-

Val

-

Nav

..

Voň

..

-

-

-

Žák Michal

-

-

-

-

Pfe

Krej

Pfe

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Chmelářová Radka

2.hod

supl. (ChJ)

Tv

9.B (H9)+

(Těl.)

 
 

2.hod

odpadá

M

7.B

 

školní akce

 

3.hod

supl. (ChJ)

Tv

6.C (6ACh)+

(Těl.)

 
 

4.hod

odpadá

7.B

 

školní akce

Jiříčková Petra

5.hod

supl. (Ber)

Hv

4.A

(45)

 

Krejčířová Kateřina

5.hod

supl. (Žák)

Fy

9.B

(Pří)

 
 

5.hod

odpadá

Nj

7.A

 

školní akce

 

6.hod

supl. (Jak)

KAj

9.A (AjkA)

(131)

 
 

6.hod

odpadá

Nj

7.B

 

školní akce

Procházková Martina

1.hod

odpadá

Čj

7.A

 

školní akce

 

3.hod

odpadá

Čj

7.B

 

školní akce

 

6.hod

supl. (Ber)

Hv

8.A

(F,Ch)

 

Navrátilová Lucie

3.hod

supl. (Kov)

Aj

5.A (5Aja)

(28)

 

Pfeffrová Dana

4.hod

supl. (Žák)

Fy

6.A

(228)

 
 

6.hod

spojeno (Žák)

KAj

9.B (Tch9)+

(Pří)

 

Valášková Eva

1.hod

supl. (Kov)

Aj

6.C

(224)

 

Voňková Věra

5.hod

supl. (Kov)

Aj

6.B

(229)

 
 

5.hod

odpadá

D

7.B

 

školní akce

 

6.hod

supl. (ChJ)

8.B

(117)

 

Vyhnánková Jana

2.hod

odpadá

M

7.A

 

školní akce

 

4.hod

supl. (Jak)

Z

9.A

(131)

 

Změny v rozvrzích tříd:

4.A

5.hod

Hv

 

(45)

supluje

Jiříčková Petra

(Ber)

5.A

3.hod

Aj

5Aja

(28)

supluje

Navrátilová Lucie

(Kov)

6.A

3.hod

Tv

6ACh

(Těl.)

supluje

Chmelářová Radka

(ChJ)

 

4.hod

Fy

 

(228)

supluje

Pfeffrová Dana

(Žák)

6.B

5.hod

Aj

 

(229)

supluje

Voňková Věra

(Kov)

6.C

1.hod

Aj

 

(224)

supluje

Valášková Eva

(Kov)

 

3.hod

Tv

6ACh

(Těl.)

supluje

Chmelářová Radka

(ChJ)

8.A

6.hod

Hv

 

(F,Ch)

supluje

Procházková Martina

(Ber)

8.B

6.hod

 

(117)

supluje

Voňková Věra

(ChJ)

9.A

2.hod

Tv

H9

(Těl.)

supluje

Chmelářová Radka

(ChJ)

 

4.hod

Z

 

(131)

supluje

Vyhnánková Jana

(Jak)

 

6.hod

KAj

Tch9

(Pří)

spojí

Pfeffrová Dana

(Žák)

 

6.hod

KAj

AjkA

(131)

supluje

Krejčířová Kateřina

(Jak)

9.B

2.hod

Tv

H9

(Těl.)

supluje

Chmelářová Radka

(ChJ)

 

5.hod

Fy

 

(Pří)

supluje

Krejčířová Kateřina

(Žák)

 

6.hod

KAj

Tch9

(Pří)

spojí

Pfeffrová Dana

(Žák)

 

 

Suplování:   Úterý 14.9.2021 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.A

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

7.B

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Beranová Hana

-

-

-

Jiř

Vyh

Vyh

Kab

Tyl

-

-

Chmelař Jan

-

-

Maj

..

..

Vrb

-

Pro

Pro

-

Jakob Petr

-

-

Val

Vrb

..

Voň

-

-

Voň

-

Kovářová Hana

-

Pfe

-

Kra

-

-

Pro

-

-

-

Majzlíková Hana

             

Kra

   

Žák Michal

-

-

-

Voň

Kra

Nav

Maj

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Chmelářová Radka

1.hod

odpadá

M

7.B

 

školní akce

 

6.hod

odpadá

Tv

7.B (D7)+

 

školní akce

Jiříčková Petra

3.hod

supl. (Ber)

Hv

4.B

(30)

 

Kabelková Libuše

6.hod

supl. (Ber)

Hv

5.A

(28)

 

Kratochvílová Pavlína

3.hod

supl. (Kov)

Aj

6.C

(224)

 
 

4.hod

supl. (Žák)

Inf

6.A

(PC)

 
 

7.hod

supl. (Maj)

Čj

5.B

(22)

 

Procházková Martina

2.hod

odpadá

Čj

7.A

 

školní akce

 

5.hod

odpadá

Čj

7.B

 

školní akce

 

6.hod

supl. (Kov)

Aj

9.A

(131)

 
 

7.hod

supl. (ChJ)

ČaSP

9.A

(PC)

 
 

8.hod

supl. (ChJ)

ČaSP

9.A

(PC)

 

Navrátilová Lucie

5.hod

supl. (Žák)

Inf

6.A

(PC)

 

Pfeffrová Dana

1.hod

supl. (Kov)

Aj

6.A

(228)

 

Majzlíková Hana

2.hod

supl. (ChJ)

Tv

5.B

(Těl.)

 
 

6.hod

supl. (Žák)

Inf

5.B

(PC)

 

Tylemanová Andrea

7.hod

supl. (Ber)

Hv

3.B

(29)

 

Valášková Eva

2.hod

supl. (Jak)

Z

6.B

(229)

 
 

2.hod

odpadá

Vz

7.B

 

školní akce

Voňková Věra

3.hod

supl. (Žák)

Fy

9.A

(131)

 
 

5.hod

supl. (Jak)

Čj

8.B (D8)+

(117)

 
 

5.hod

odpadá

D

7.A

 

školní akce

 

8.hod

supl. (Jak)

Z

8.A (H8)+

(117)

 

Vyhnánková Jana

1.hod

odpadá

M

7.A

 

školní akce

 

4.hod

supl. (Ber)

ČaSP

6.C

(224)

 
 

5.hod

supl. (Ber)

ČaSP

6.C

(224)

 

Vrbová Dana

3.hod

supl. (Jak)

Z

9.B

(Pří)

 
 

3.hod

odpadá

Fy

7.B (D7)+

 

školní akce

 

5.hod

supl. (ChJ)

M

8.A (H8)+

(Těl.)

 
 

6.hod

odpadá

Fy

7.B (H7)+

 

školní akce

Změny v rozvrzích tříd:

3.B

7.hod

Hv

 

(29)

supluje

Tylemanová Andrea

(Ber)

4.B

3.hod

Hv

 

(30)

supluje

Jiříčková Petra

(Ber)

5.A

6.hod

Hv

 

(28)

supluje

Kabelková Libuše

(Ber)

5.B

2.hod

Tv

 

(Těl.)

supluje

Majzlíková Hana

(ChJ)

 

6.hod

Inf

 

(PC)

supluje

Majzlíková Hana

(Žák)

 

7.hod

Čj

 

(22)

supluje

Kratochvílová Pavlína

(Maj)

6.A

1.hod

Aj

 

(228)

supluje

Pfeffrová Dana

(Kov)

 

4.hod

Inf

 

(PC)

supluje

Kratochvílová Pavlína

(Žák)

 

5.hod

Inf

 

(PC)

supluje

Navrátilová Lucie

(Žák)

6.B

2.hod

Z

 

(229)

supluje

Valášková Eva

(Jak)

6.C

3.hod

Aj

 

(224)

supluje

Kratochvílová Pavlína

(Kov)

 

4.hod

ČaSP

 

(224)

supluje

Vyhnánková Jana

(Ber)

 

5.hod

ČaSP

 

(224)

supluje

Vyhnánková Jana

(Ber)

8.A

5.hod

Čj

D8

(117)

supluje

Voňková Věra

(Jak)

 

5.hod

M

H8

(Těl.)

supluje

Vrbová Dana

(ChJ)

 

8.hod

Z

H8

(117)

supluje

Voňková Věra

(Jak)

8.B

5.hod

Čj

D8

(117)

supluje

Voňková Věra

(Jak)

 

5.hod

M

H8

(Těl.)

supluje

Vrbová Dana

(ChJ)

 

8.hod

Z

H8

(117)

supluje

Voňková Věra

(Jak)

9.A

3.hod

Fy

 

(131)

supluje

Voňková Věra

(Žák)

 

6.hod

Aj

 

(131)

supluje

Procházková Martina

(Kov)

 

7.hod

ČaSP

 

(PC)

supluje

Procházková Martina

(ChJ)

 

8.hod

ČaSP

 

(PC)

supluje

Procházková Martina

(ChJ)

9.B

3.hod

Z

 

(Pří)

supluje

Vrbová Dana

(Jak)

 

 

Suplování:   Středa 15.9.2021 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.A

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

7.B

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Beranová Hana

-

-

..

Krej

Vyh

..

..

-

-

-

Chmelař Jan

-

-

-

-

ChR

ChR

-

-

-

-

Jakob Petr

-

..

-

..

Nav

Vyh

-

-

-

-

Kovářová Hana

-

Val

..

Pfe

Sou

Kab

-

-

-

-

Kratochvílová Pavlína

 

Nav

Pro

Maj

-

Voň

       

Žák Michal

-

ChR

-

-

Pro

Krej

Val

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Chmelářová Radka

1.hod

supl. (Žák)

Fy

6.A

(228)

 
 

1.hod

odpadá

M

7.B

 

školní akce

 

4.hod

supl. (ChJ)

8.A

(F,Ch)

 
 

4.hod

odpadá

7.B

 

školní akce

 

5.hod

supl. (ChJ)

Tv

9.B (H9)+

(Těl.)

 

Kabelková Libuše

5.hod

supl. (Kov)

Pří

5.A

(28)

 

Krejčířová Kateřina

3.hod

supl. (Ber)

Hv

9.A

(131)

 
 

3.hod

odpadá

Nj

7.A

 

školní akce

 

5.hod

supl. (Žák)

Inf

6.B

(PC)

 

Procházková Martina

2.hod

supl. (Kra)

Čj

6.B

(229)

 
 

4.hod

supl. (Žák)

Fy

9.B

(Pří)

 
 

4.hod

odpadá

Čj

7.A

 

školní akce

Navrátilová Lucie

1.hod

supl. (Kra)

Čj

5.A

(28)

 
 

4.hod

supl. (Jak)

Z

6.A

(228)

 

Pfeffrová Dana

3.hod

supl. (Kov)

Aj

6.A

(228)

 
 

5.hod

odpadá

Vv

7.B

 

školní akce

 

6.hod

odpadá

Vv

7.B

 

školní akce

Majzlíková Hana

3.hod

supl. (Kra)

Vla

5.A

(28)

 

Soušková Lenka

4.hod

supl. (Kov)

Aj

5.A (5Aja)

(28)

 

Valášková Eva

1.hod

supl. (Kov)

Aj

6.B

(229)

 
 

6.hod

supl. (Žák)

Inf

6.B

(PC)

 

Voňková Věra

5.hod

supl. (Kra)

Čj

6.A (s6a2)

(228)

 

Vyhnánková Jana

4.hod

supl. (Ber)

SPP

4.A (s4a3)

(45)

 
 

5.hod

supl. (Jak)

Z

6.C

(224)

 

Změny v rozvrzích tříd:

4.A

4.hod

SPP

s4a3

(45)

supluje

Vyhnánková Jana

(Ber)

5.A

1.hod

Čj

 

(28)

supluje

Navrátilová Lucie

(Kra)

 

3.hod

Vla

 

(28)

supluje

Majzlíková Hana

(Kra)

 

4.hod

Aj

5Aja

(28)

supluje

Soušková Lenka

(Kov)

 

5.hod

Pří

 

(28)

supluje

Kabelková Libuše

(Kov)

6.A

1.hod

Fy

 

(228)

supluje

Chmelářová Radka

(Žák)

 

3.hod

Aj

 

(228)

supluje

Pfeffrová Dana

(Kov)

 

4.hod

Z

 

(228)

supluje

Navrátilová Lucie

(Jak)

 

5.hod

Čj

s6a2

(228)

supluje

Voňková Věra

(Kra)

6.B

1.hod

Aj

 

(229)

supluje

Valášková Eva

(Kov)

 

2.hod

Čj

 

(229)

supluje

Procházková Martina

(Kra)

 

5.hod

Inf

 

(PC)

supluje

Krejčířová Kateřina

(Žák)

 

6.hod

Inf

 

(PC)

supluje

Valášková Eva

(Žák)

6.C

5.hod

Z

 

(224)

supluje

Vyhnánková Jana

(Jak)

8.A

4.hod

 

(F,Ch)

supluje

Chmelářová Radka

(ChJ)

9.A

3.hod

Hv

 

(131)

supluje

Krejčířová Kateřina

(Ber)

 

5.hod

Tv

H9

(Těl.)

supluje

Chmelářová Radka

(ChJ)

9.B

4.hod

Fy

 

(Pří)

supluje

Procházková Martina

(Žák)

 

5.hod

Tv

H9

(Těl.)

supluje

Chmelářová Radka

(ChJ)

 

 

Suplování:   Čtvrtek 16.9.2021 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.A

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

7.B

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Beranová Hana

-

-

Nav

Vyh

-

Vych

..

-

-

-

Chmelař Jan

-

ChR

ChR

-

Krej

Pro

ChR

-

-

-

Jakob Petr

-

-

-

Krej

Pfe

Pfe

..

-

-

-

Kovářová Hana

-

..

Kra

-

-

Krej

Pro

-

-

-

Žák Michal

-

-

-

Val

Pro

-

-

Voň

Voň

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Chmelářová Radka

1.hod

supl. (ChJ)

Tv

5.B

(Těl.)

 
 

2.hod

supl. (ChJ)

Vz

9.A

(131)

 
 

2.hod

odpadá

M

7.B

 

školní akce

 

6.hod

supl. (ChJ)

Tv

6.C (6ACh)+

(Těl.)

 

Kratochvílová Pavlína

2.hod

supl. (Kov)

Aj

6.C

(224)

 

Krejčířová Kateřina

3.hod

supl. (Jak)

Z

8.A (H8)+

(117)

 
 

4.hod

supl. (ChJ)

Tv

8.A (H8)+

(Těl.)

 
 

4.hod

odpadá

Nj

7.B

 

školní akce

 

5.hod

supl. (Kov)

Aj

6.B

(229)

 

Procházková Martina

1.hod

odpadá

Čj

7.B

 

školní akce

 

4.hod

supl. (Žák)

Fy

9.A

(131)

 
 

5.hod

supl. (ChJ)

8.B

(117)

 
 

6.hod

supl. (Kov)

Aj

9.A

(131)

 

Navrátilová Lucie

2.hod

supl. (Ber)

Hv

6.A

(228)

 

Pfeffrová Dana

4.hod

supl. (Jak)

Z

8.B (D8)+

(117)

 
 

4.hod

odpadá

Vv

7.A

 

školní akce

 

5.hod

supl. (Jak)

Z

9.B

(Pří)

 
 

5.hod

odpadá

Vv

7.A

 

školní akce

Valášková Eva

3.hod

supl. (Žák)

Inf

5.A

(PC)

 
 

3.hod

odpadá

Vo

7.B

 

školní akce

Voňková Věra

2.hod

odpadá

D

7.A

 

školní akce

 

5.hod

odpadá

D

7.B

 

školní akce

 

7.hod

supl. (Žák)

Inf

8.B

(PC)

 
 

8.hod

supl. (Žák)

Inf

8.B

(PC)

 

Vyhnánková Jana

3.hod

supl. (Ber)

SPP

3.B (S3B1)

(26)

 
 

3.hod

odpadá

M

7.A

 

školní akce

Vychodilová Milena

5.hod

supl. (Ber)

Hv

3.A

(21)

 

Změny v rozvrzích tříd:

3.A

5.hod

Hv

 

(21)

supluje

Vychodilová Milena

(Ber)

3.B

3.hod

SPP

S3B1

(26)

supluje

Vyhnánková Jana

(Ber)

5.A

3.hod

Inf

 

(PC)

supluje

Valášková Eva

(Žák)

5.B

1.hod

Tv

 

(Těl.)

supluje

Chmelářová Radka

(ChJ)

6.A

2.hod

Hv

 

(228)

supluje

Navrátilová Lucie

(Ber)

 

6.hod

Tv

6ACh

(Těl.)

supluje

Chmelářová Radka

(ChJ)

6.B

5.hod

Aj

 

(229)

supluje

Krejčířová Kateřina

(Kov)

6.C

2.hod

Aj

 

(224)

supluje

Kratochvílová Pavlína

(Kov)

 

6.hod

Tv

6ACh

(Těl.)

supluje

Chmelářová Radka

(ChJ)

8.A

3.hod

Z

H8

(117)

supluje

Krejčířová Kateřina

(Jak)

 

4.hod

Z

D8

(117)

supluje

Pfeffrová Dana

(Jak)

 

4.hod

Tv

H8

(Těl.)

supluje

Krejčířová Kateřina

(ChJ)

8.B

3.hod

Z

H8

(117)

supluje

Krejčířová Kateřina

(Jak)

 

4.hod

Z

D8

(117)

supluje

Pfeffrová Dana

(Jak)

 

4.hod

Tv

H8

(Těl.)

supluje

Krejčířová Kateřina

(ChJ)

 

5.hod

 

(117)

supluje

Procházková Martina

(ChJ)

 

7.hod

Inf

 

(PC)

supluje

Voňková Věra

(Žák)

 

8.hod

Inf

 

(PC)

supluje

Voňková Věra

(Žák)

9.A

2.hod

Vz

 

(131)

supluje

Chmelářová Radka

(ChJ)

 

4.hod

Fy

 

(131)

supluje

Procházková Martina

(Žák)

 

6.hod

Aj

 

(131)

supluje

Procházková Martina

(Kov)

9.B

5.hod

Z

 

(Pří)

supluje

Pfeffrová Dana

(Jak)

 

 

Suplování:   Pátek 17.9.2021 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.A

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

7.B

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Beranová Hana

-

Mr

-

Jiř

Vyh

Vyh

Vrb

-

-

-

Chmelař Jan

-

-

..

-

Nav

-

..

-

-

-

Jakob Petr

-

..

-

Pro

ChR

Vrb

Nav

-

-

-

Kovářová Hana

-

Pfe

Pfe

ChR

-

Kra

Voň

-

-

-

Žák Michal

-

-

Pro

-

-

-

Voň

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Chmelářová Radka

3.hod

supl. (Kov)

Pří

5.A

(28)

 
 

3.hod

odpadá

ČaSP

7.B

 

školní akce

 

4.hod

supl. (Jak)

Z

6.C

(224)

 
 

4.hod

odpadá

ČaSP

7.B

 

školní akce

 

5.hod

odpadá

Tv

7.B (D7)+

 

školní akce

Jiříčková Petra

3.hod

supl. (Ber)

Hv

5.B

(22)

 

Kratochvílová Pavlína

5.hod

supl. (Kov)

Aj

5.A (5Aja)

(28)

 

Procházková Martina

2.hod

supl. (Žák)

Vz

9.B

(Pří)

 
 

2.hod

odpadá

Čj

7.B

 

školní akce

 

3.hod

supl. (Jak)

Z

9.A

(131)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

7.A

 

školní akce

Mrázková Kateřina

1.hod

supl. (Ber)

Hv

8.B

(117)

 

Navrátilová Lucie

4.hod

supl. (ChJ)

8.A

(F,Ch)

 
 

6.hod

supl. (Jak)

Z

6.A

(228)

 

Pfeffrová Dana

1.hod

supl. (Kov)

Aj

9.A

(131)

 
 

2.hod

supl. (Kov)

Aj

6.A

(228)

 

Valášková Eva

1.hod

odpadá

Vo

7.A

 

školní akce

Voňková Věra

6.hod

spojeno (Žák)

KAj

8.B (Tch8)+

(F,Ch)

 
 

6.hod

supl. (Kov)

KAj

8.A (Aj8A)

(F,Ch)

 

Vyhnánková Jana

4.hod

supl. (Ber)

Hv

6.B

(229)

 
 

4.hod

odpadá

M

7.A

 

školní akce

 

5.hod

supl. (Ber)

Hv

6.C

(224)

 

Vrbová Dana

5.hod

supl. (Jak)

Z

6.B

(229)

 
 

5.hod

odpadá

Fy

7.B (H7)+

 

školní akce

 

6.hod

supl. (Ber)

Hv

9.B

(Pří)

 
 

6.hod

odpadá

Fy

7.B (D7)+

 

školní akce

Změny v rozvrzích tříd:

5.A

3.hod

Pří

 

(28)

supluje

Chmelářová Radka

(Kov)

 

5.hod

Aj

5Aja

(28)

supluje

Kratochvílová Pavlína

(Kov)

5.B

3.hod

Hv

 

(22)

supluje

Jiříčková Petra

(Ber)

6.A

2.hod

Aj

 

(228)

supluje

Pfeffrová Dana

(Kov)

 

6.hod

Z

 

(228)

supluje

Navrátilová Lucie

(Jak)

6.B

4.hod

Hv

 

(229)

supluje

Vyhnánková Jana

(Ber)

 

5.hod

Z

 

(229)

supluje

Vrbová Dana

(Jak)

6.C

4.hod

Z

 

(224)

supluje

Chmelářová Radka

(Jak)

 

5.hod

Hv

 

(224)

supluje

Vyhnánková Jana

(Ber)

8.A

4.hod

 

(F,Ch)

supluje

Navrátilová Lucie

(ChJ)

 

6.hod

KAj

Tch8

(F,Ch)

spojí

Voňková Věra

(Žák)

 

6.hod

KAj

Aj8A

(F,Ch)

supluje

Voňková Věra

(Kov)

8.B

1.hod

Hv

 

(117)

supluje

Mrázková Kateřina

(Ber)

 

6.hod

KAj

Tch8

(F,Ch)

spojí

Voňková Věra

(Žák)

9.A

1.hod

Aj

 

(131)

supluje

Pfeffrová Dana

(Kov)

 

3.hod

Z

 

(131)

supluje

Procházková Martina

(Jak)

9.B

2.hod

Vz

 

(Pří)

supluje

Procházková Martina

(Žák)

 

6.hod

Hv

 

(Pří)

supluje

Vrbová Dana

(Ber)

 

Zpracováno v systému Bakaláři