Provoz školy od 17.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci,
dle Informací k provozu škol a školských zařízení ze dne 10.5.2021 zdebude od 17.5.2021 probíhat prezenční výuka pro všechny žáky 1.stupně. 
Žáci druhého stupně pokračují v rotační výuce, prezenčně se budou v týdnu od 17.5. do 21.5.2021 vzdělávat žáci VI.B, VII.B a VIII.B, distančně potom žáci VI.A, VII.A, VIII.A a IX.A..
Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu. Na 1. stupni  se ruší také povinnost zachování homogenních skupin, proto budou dle rozvrhu děleny také Angličtiny.
Tělesná výchova se bude vyučovat ve venkovních prostorách (Rybníček, školní hřiště…), jedině tam je možné sportovat bez ochrany dýchacích cest. Tomu je třeba přizpůsobit sportovní oblečení.
Strava je všem žákům prezenční výuky od 17.5.2021 přihlášena.
Všichni žáci vstupují do školy hlavním vchodem. ( s výjimkou ranní družiny – vchod do budovy ŠD )
 
Podmínky pro prezenční výuku:
Testování žáků  a celodenní nošení ochrany dýchacích cest – chirurgická rouška či respirátor (s výjimkou stravování a tělesné výchovy mimo budovu školy).
Testování žáků bude prováděno nadále antigenními testy, které dodává do škol MŠMT:
 
žáci 1.stupně – jedenkrát v týdnu (pondělí nebo první den, kdy je žák ve škole přítomen). Testování bude probíhat v kmenových třídách školy, a to v pondělí od 7:00 hodin za přítomnosti třídní učitelky. (nebo ihned při příchodu do školní družiny, viz.výše). 
 
žáci 2.stupně – dvakrát za týden, vždy v pondělí a čtvrtek (nebo první den, kdy je žák po tomto dni ve škole přítomen). Testování bude probíhat dle následujícího rozpisu:
třída                výuka                         testování
VI.B                  VI.B                            VI.A
VII.B                VII.B                           hudebna
VIII.B            VIII.B                      1.patro v prostorách před kuchyňkou (ze šatny přichází žáci do 1.patra nouzovým schodištěm)

Testovat se nebudou žáci, kteří:

1.prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, pokud od prvního testu (POC antigenního testu nebo RT-PCR testu) s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp). Tento dokument prosím předejte třídnímu učiteli u prvního testování, popř. zašlete na email (k.mrazkova@zsms.lutin.cz) do nástupu dítěte do školy. Pokud jej škole nedoložíte, žák se účastní testování dle harmonogramu školy,

2. doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV – 2 nebo negativní výsledek POC antigenního viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci učitelé žákům zašlou učivo a úkoly, které je třeba vypracovat. Dítě bude docházet do školy na individuální konzultaci (v týdnu prezenční výuky), a to po domluvě s vyučujícím.

Žádáme rodiče, aby neúčast žáků ve vyučování z důvodu nesouhlasu s podmínkami prezenční výuky předem omluvili třídnímu učiteli.

Organizace výuky od 24.5.2021 bude zveřejněna v příštím týdnu.

Prosíme všechny žáky, aby v den, kdy se budou provádět testy do školy přicházeli včas, test trvá cca 20-25 minut.
Mgr. Lenka Soušková
ředitelka školy
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz
Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Středa 23. června 2021
  • Svátek má Zdeňka
  • Zítra má svátek Jan