Informace k provozu základní školy v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

od 11.5.2020 bude umožněn vstup do školy žákům 9.ročníku, od 25.5.2020 pak žákům 1.stupně ZŠ.

Organizace přítomnosti žáků v areálu školy se bude řídit metodickým pokynem MŠMT (více zde). Nadále platí, že docházka žáků do školy je dobrovolná, nicméně má jasná pravidla.

Společné pro všechny žáky je to, že před prvním vstupem do školy  – 11.5. nebo 25.5. musí žák odevzdat vyučujícímu Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o tom, že se zákonný zástupce seznámil s rizikovými faktory a okolnostmi, kdy se pobyt žáků v základní škole nedoporučuje.

Čestné prohlášení je ke stažení zde, nebo v tištěné formě k vyzvednutí ve vestibulu základní školy, v pracovní dny, vždy od 8,00 do 17,00 hodin

Rizikové faktory :

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.); b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Pravidla:

Provoz ZŠ je denně od 7,45 hodin do 15,30 hodin, čas a místo srazu v areálu ZŠ určí ředitelka školy.

Zákonný zástupce nevstupuje do areálu školy, pouze výjimečně, jde-li za zaměstnanci školy.

Při příchodu do školy a ve všech prostorách školy musí žák udržovat odstup 2m (minimálně 1,5m), musí používat ochrannou roušku. Roušku může sejmout jedině při frontální výuce a to na pokyn vyučujícího). Žák musí mít do školy připraveny minimálně 4 roušky a igelitové sáčky (dle délky pobytu ve škole), sejmutou roušku musí žák uložit do igelitového sáčku a ten potom do aktovky.

Pro shromažďování před školou budou dané přesné časy a místa srazu jednotlivých skupin, toto je třeba důsledně dodržovat.

Stravování žáků ve školní jídelně bude probíhat rovněž dle harmonogramu, žákům bude poskytován teplý oběd. ŠJ bude připravovat jednotné jídlo, nebude si možné vybírat. Cena je standardní dle  kalkulace v době školní docházky. Stravu budete přihlašovat současně s přihlášením žáka do školy na webových stránkách školy.

Odchod ze školy určí dítěti zákonný zástupce.

Do školy a ke stravování je třeba žáka přihlásit prostřednictvím webových stránek školy. (Žáky 9.ročníku, viz. článek níže, ihned – prosím do 6.5.2020 vzhledem ke státnímu svátku, žáky 1.stupně do 18.5.2020 – viz článek výše)

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz
Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Strava
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Sobota 6. června 2020
 • Svátek má Norbert
 • Zítra má svátek Iveta