Distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci.

Již čtvrtý týden jsou žáci doma a výuka probíhá formou distančního vzdělávání. Názory ministra školství na množství úkolů, hodnocení, práce doma…, jsou prezentovány veřejně, školy neobdržely žádný metodický pokyn k tomu, jak má tato práce a hodnocení probíhat.

Od samého začátku jsme se snažili, abychom neměli požadavky příliš vysoké, enormně nezahltili žáky ani rodiče. Proto jsme se soustředili na hlavní předměty. V minulém týdnu proběhlo několik konferencí, jejichž výstupem byla úprava požadovaného učiva. O tomto jste již byli informováni prostřednictvím webových stránek, rovněž množství úkolů bylo redukováno.

Od začátku hledáme také cesty, jak s žáky komunikovat, prostřednictvím kterých informačních kanálů. Využíváme email, SCIODAT, Taktik, atd. V minulém týdnu pro tyto účely vznikl zcela nový portál „Škola v pyžamu“. Tento portál se nám velmi zamlouvá. Nabízí možnosti zadávání úkolů, vkládání řešených úloh, opravy vyučujícími, zasílání videí, videokonference (zatím s problémy). Někteří vyučující využívají WhatsApp, Messenger, aj.

Jsem si vědoma, že řada žáků potřebuje pomoc rodičů, že některé úkoly mohou být pro žáky samotné složité.

V současné době dostávám mnoho kladných ohlasů, novinky jsou většinou přijímány pozitivně nebo ochotou zkusit něco nového. Nové cesty zkouší žáci, rodiče i učitelé. Objevují se i reakce negativní na množství a systém zadávání úloh. Moc prosím žáky i rodiče, pokud máte nějaké připomínky k výuce, problém s úkolem, nelze vytisknout pracovní list atd., kontaktujte přímo vyučujícího. Vždy se dá vše upravit dle možností. Může se stát, že žák některý úkol nesplní vůbec nebo jej potřebuje z nějakého důvodu odevzdat později, i toto je třeba řešit s vyučujícími.

Někteří vyučující již připravují tištěné materiály, které je možné vyzvednout ve vestibulu – vchodu do školy, který je otevřen v pracovních dnech od 8 do 17 hodin. O možnosti vyzvednutí materiálů budete informováni od jednotlivých vyučujících.

Ještě jednou děkuji žákům za snahu a rodičům za vydatnou pomoc.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Lenka Soušková

Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz
Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Strava
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Sobota 6. června 2020
  • Svátek má Norbert
  • Zítra má svátek Iveta