Třídy a třídnictví

Přehled tříd, třídních učitelů a elektronických kontaktů
  Třídy a třídnictví v 2018/2019  
     
Třída Třídní učitel(ka) e-mail
     
I.A Mgr. Jana Paličková j.palickova@zsms.lutin.cz
  Alena Nevěčná, DiS.- asistent pedagoga  
I.B Mgr. Lenka Chudobová l.chudobova@zsms.lutin.cz
II.A Mgr. Milena Vychodilová m.vychodilova@zsms.lutin.cz
  Svatava Vymazalová – asistent pedagoga  
  Mgr. Milena Weidingerová – asistent pedagoga  
II.B Mgr. Leona Čotková l.cotkova@zsms.lutin.cz
III.A Mgr. Hana Majzlíková h.majzlikova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Jitka Logrová – asistent pedagoga  
III.B Mgr. Libuše Kabelková l.kabelkova@zsms.lutin.cz
  Marcela Lněničková – asistent pedagoga  
IV.A Mgr. Lucie Navrátilová l.navratilova@zsms.lutin.cz
IV.B Mgr. Monika Došlíková m.doslikova@zsms.lutin.cz
V.A Mgr. Dana Dostálová d.dostalova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Alena Reinerová – asistent pedagoga a.reinerova@zsms.lutin.cz
V.B Mgr. Hana Kovářová h.kovarova@zsms.lutin.cz
     
VI.A Mgr. Martina Procházková m.prochazkova@zsms.lutin.cz
VI.B Mgr. Michal Žák m.zak@zsms.lutin.cz
VII.A Mgr. Jana Vyhnánková j.vyhnankova@zsms.lutin.cz
VIII.A Mgr. Jan Chmelář j.chmelar@zsms.lutin.cz
VIII.B Mgr. Petr Jakob p.jakob@zsms.lutin.cz
IX.A RNDr. Dana Vrbová d.vrbova@zsms.lutin.cz
IX.B Mgr. Věra Voňková v.vonkova@zsms.lutin.cz
     
  Učitelé bez třídnictví  
     
  učitel(ka) e-mail
  Mgr. Hana Beranová h.beranova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Ivana Kubíčková i.kubickova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Kateřina Krejčířová k.krejcirova@zsms.lutin.cz
  Mgr. Dana Pfeffrová d.pfeffrova@zsms.lutin.cz