Plán činnosti a zhodnocení činnosti

Plán činnosti výboru SRPŠ při ZŠ v Lutíně pro školní rok 2017/2018

Hlavním úkolem SRPŠ při ZŠ je spolupráce při vzdělávání a výchově žáků a hlavně materiálně-technické zabezpečení.

Akce, které budou pořádány SRPŠ:

– mikulášsko – čertovská diskotéka

– školní ples

– maškarní karneval

Během školního roku budou finančně podporovány tyto akce:

– návštěvy divadel a exkurzí jednotlivých tříd – příspěvek na dopravu, popř.vstupné

– sportovní činnosti a doprava na sportovní a vědomostní olympiády

– akce dle výběru školní družiny

– spolupráce s Kulturní a školskou komisí v Lutíně

– zásobování školy potřebnými učebnicemi a sportovním náčiním

– po celý rok budou podporovány akce dle výběru školy (např. ŠVP, LVZ, apod.)

– nákup cen

Na každé výborové schůzi, které budou plánovány podle potřeb školy a plánovaných akcí, budou řešeny organizační, výchovné a vzdělávací problémy školy. Výbor SRPŠ pomůže zajišťovat zájmové činnosti žáků a různých akcí pro školu.

Plán činnosti byl projednán na členské schůzi dne 11. 10. 2016.

 

Dne 11.10.2017 bylo na členské schůzi SRPŠ schváleno Zhodnocení činnosti výboru SRPŠ při ZŠ v Lutíně ve školním roce 2016/2017, jehož znění naleznete zde.