Plán činnosti a zhodnocení činnosti

Plán činnosti výboru SRPŠ při ZŠ v Lutíně pro školní rok 2018/2019

Hlavním úkolem SRPŠ při ZŠ je spolupráce při vzdělávání a výchově žáků a hlavně materiálně-technické zabezpečení.

Akce, které budou pořádány SRPŠ:

– mikulášsko – čertovská diskotéka – 6.12.2018

– školní ples – 18.1.2019

– maškarní karneval – 16.2.2019

Během školního roku budou finančně podporovány tyto akce:

– návštěvy divadel a exkurzí jednotlivých tříd – příspěvek na dopravu, popř.vstupné

– sportovní činnosti a doprava na sportovní a vědomostní olympiády

– akce dle výběru školní družiny

– spolupráce s Kulturní a školskou komisí v Lutíně

– zásobování školy potřebnými učebnicemi a sportovním náčiním

– po celý rok budou podporovány akce dle výběru školy (např. ŠVP, LVZ, apod.)

– nákup cen

Na každé výborové schůzi, které budou plánovány podle potřeb školy a plánovaných akcí, budou řešeny organizační, výchovné a vzdělávací problémy školy. Výbor SRPŠ pomůže zajišťovat zájmové činnosti žáků a různých akcí pro školu.

Plán činnosti byl projednán na členské schůzi dne 9. 10. 2018.

 

Dne 9.10.2018 bylo na členské schůzi SRPŠ schváleno Zhodnocení činnosti výboru SRPŠ při ZŠ v Lutíně ve školním roce 2017/2018, jehož znění naleznete zde.