Kroužky při ZŠ

Název kroužku Jméno vyučujícího Den Termín Věk dětí – třída
Keramika – I. A Mgr. Milena Vychodilová St-sudý 12:00 – 13:00 I. A
Keramika – I. B Mgr. Leona Čotková Po-sudý 12:15 – 13:15 I. B
Keramika – II. A
Mgr. Jana Paličková Čt 13:00 – 13:45 II. A
Keramika – II. B Mgr. Lenka Chudobová Út 13:00 – 14:00 II. B
Keramika – 3. ročník Mgr. Monika Došlíková St-lichý 13:00 – 14:00 3. ročník
Keramika – 4. ročník Mgr. Dana Dostálová St-sudý 13:00 – 14:00 4. ročník
Reedukace Mgr. Libuše Kabelková Čt 13:00 – 13:45  
Doučování Aj Mgr. Hana Majzlíková Čt 13:20 – 14:05 IV. B
Cvičení z matematiky Mgr. Jana Vyhnánková Po 14:00 – 14:45 IX.A + IX.B
Cvičení z Čj
Mgr. Martina Procházková Čt 13.45 – 14:30 IX. B
Programování a robotika
Mgr. Michal Žák St 14:00 – 15:00 6. – 9. ročník
Volejbal Mgr. Kateřina Krejčířová St 14:00 – 15:00 9. ročník