Členové výboru

 Složení výboru SRPŠ při ZŠ pro školní rok 2018/2019

Stávajícím výborem byli navrženi do funkce:

předsedy: Stanislava Navrátilová

místopředsedy: Lada Kuchařová

pokladníka: Edita Surzynová

jednatele: ing. Alena Šmídová

členové výboru: ing. Ambrozová Jana, Bábek David, Bábková Gabriela, Dozrál Antonín, Gazdová Gabriela, Hadrová Pavlína, Knyblová Soňa, Kubáčová Petra, Řeháková Zdeňka, Střída Martin, Střídová Šárka, Svobodová Alena, Vychodilová Marta, nově příchozí Bc. Oleksandra Andrijivna Burdová, Mgr. Iveta Ženožičková 

Výbor SRPŠ při ZŠ, ve výše uvedeném složení, byl zvolen na členské schůzi SRPŠ dne 16.10.2018

Členská schůze odsouhlasila, že s finančními prostředky SRPŠ má oprávnění nakládat:

Edita Surzynová- pokladník

Stanislava Navrátilová- předseda

ing. Alena Šmídová- jednatel