Členové výboru

 Složení výboru SRPŠ při ZŠ pro školní rok 2016/2017

Stávajícím výborem byli navrženi do funkce:

předsedy: Stanislava Navrátilová

místopředsedy: Martina Klímová

pokladníka: Edita Surzynová

jednatele: ing. Alena Šmídová

členové výboru: Bábek David, Bábková Gabriela, Dozrál Antonín, Gazdová Gabriela, Hadrová Pavlína, Knyblová Soňa, Kubáčová Petra, Kuchařová Lada, Pavlasová Miluše, Řeháková Zdeňka, Střída Martin, Střídová Šárka, Svobodová Alena, ing.Tomášek Jiří, ing.Večeřová Lenka, Vychodilová Marta

Nový člen: ing. Jana Ambrozová

Výbor SRPŠ při ZŠ, ve výše uvedeném složení, byl zvolen na členské schůzi SRPŠ dne 11.10.2016

Členská schůze odsouhlasila, že s finančními prostředky SRPŠ má oprávnění nakládat:

Edita Surzynová- pokladník

Stanislava Navrátilová- předseda

ing. Alena Šmídová- jednatel