Členové výboru

 Složení výboru SRPŠ při ZŠ pro školní rok 2017/2018

Stávajícím výborem byli navrženi do funkce:

předsedy: Stanislava Navrátilová

místopředsedy: Martina Klímová

pokladníka: Edita Surzynová

jednatele: ing. Alena Šmídová

členové výboru: Bábek David, Bábková Gabriela, Dozrál Antonín, Gazdová Gabriela, Hadrová Pavlína, Knyblová Soňa, Kubáčová Petra, Kuchařová Lada, Řeháková Zdeňka, Střída Martin, Střídová Šárka, Svobodová Alena, ing.Tomášek Jiří, ing.Večeřová Lenka, Vychodilová Marta, ing. Jana Ambrozová

Výbor SRPŠ při ZŠ, ve výše uvedeném složení, byl zvolen na členské schůzi SRPŠ dne 17.10.2017

Členská schůze odsouhlasila, že s finančními prostředky SRPŠ má oprávnění nakládat:

Edita Surzynová- pokladník

Stanislava Navrátilová- předseda

ing. Alena Šmídová- jednatel